az ügyészek ..forrás főoldal vissza

pa57 2010.12.12. 00:54

én nem tudom, mennyire elfogulataln és az igazság megjelenítője, de azt tudm, hgy ellenem akarnak vádat emeltetni hogy nincs semmi értelmes bizoníítékuk."Elvileg" nekik nem kéne ilyenkeet keresniük, nem kéne addig nyomozni, míg találnak iylet ?Ha a feljelentő engem nevezett meg , de nem igazán találtak elllenem semmit, akor nem kéne esetleg másokat is keresni ?? én voltam kéznél, ennyi..nem jutott sezükbe az ip címek előfzetóti behívni...vazze...

mondhat nekem bárki bármit, megtörtént velem, így miért bíznék az ügyész objektivitásában, mikor a rendőrök a feljelető egy darab (egy mondatos) megjegyzésére (amit a feljelntés végén mond) és egy ismerős pár mondatára támaszkodnak, ami fel van turbózva.

ebben hol a bizonyosságnak akár a csírája is ?

nem csak az háborít fel, hogy meggyanusítottak hanem az is , hogy kb ki se nyomozták az ügyet.

volt már hosszabbítás is. akkor is azt írta nekem egy ügyész, hogy az eddigiek alapjánez megalapozott és hogy semmi eljárási tévedés nincs. (nem mintha azt feltételezném róla, hogy elolvasta, ez csak rizsa ... )

egyébként egy tárgyaláson sztem a bíró képvseli az igazságosságot , nem egy ügyész.és hogy az én ügyem miylen messze van a 90%-os bizonyosságtól .....

Gabicsek 2010.12.11. 22:41

hunfrakk! Igen, sok-sok dolga van az ügyésznek. Csakhogy az ügyészek különböző osztályokon dolgoznak egy-egy területen, tehát a kérdéses ügyész általában egyféle feladatot lát el, attól függ, hogy az ügyészség mely területén dolgozik.

Itt a kérdés azokról az ügyészekről szólt, akik a büntetőjog területén dolgoznak és vádat képviselnek.Ahogy Főlökött írta: Megkapják az iratot, átolvassák. Aztán döntenek.

Úgyhogy itt van pa57-nek kérdésére a pontos válasz a Be-ből:

Az ügyész feladata28. § (1) Az ügyész a közvádló. Az ügyész kötelessége, hogy mind a terheltet terhelő és mentő, mind a büntetőjogi felelősséget súlyosító és enyhítő körülményeket az eljárás minden szakaszában figyelembe vegye.(2) Az ügyész azokat a jogokat gyakorolja, amelyek azt az ügyészséget illetik, ahol az ügyész működik.(3) Az ügyész a vádemelés feltételeinek megállapítása végett nyomozást végeztet vagy nyomoz.(4) Ha a nyomozó hatóság önállóan végez nyomozást vagy egyes nyomozási cselekményeket [35. § (2) bek.], az ügyész felügyel arra, hogy azt e törvény rendelkezéseit megtartva végezzék (nyomozás feletti felügyelet), az eljárásban részt vevő személyek a jogaikat érvényesíthessék. Ennek érdekében az ügyész

(5) Ha az ügyész nyomoz, bármely nyomozó hatóságot - annak illetékességi területén - nyomozási cselekmény elvégzésére utasíthatja, a legfőbb ügyész az ügy ügyészségi nyomozása során más nyomozó hatóságok tagjait az országos vezető egyetértésével igénybe veheti.(6) Az ügyész ellenőrzi a büntetőeljárás során elrendelt, a személyes szabadság elvonásával vagy korlátozásával járó kényszerintézkedések törvényes végrehajtását.(7) Az ügyész az e törvényben meghatározott feltételek esetén vádat emel, és a bíróság előtt - a magánvád és a pótmagánvád esetét kivéve - a vádat képviseli, vagy dönt a közvetítői eljárásra utalásról, a vádemelés elhalasztásáról, illetőleg részbeni mellőzéséről. Az ügyész a vádat elejtheti vagy módosíthatja. Az ügyész az ügy iratait a bírósági eljárásban megtekintheti, és indítványtételi jog illeti meg az ügyben felmerült minden olyan kérdésben, amelyben a bíróság dönt.

hunfrakk 2010.12.11. 22:08

nem az a dolga,hanem az igazság kiderítése,a törvényesség megjelenítése,és mindezek képviselete a feladataa személyek jogainak védelme az első cél

és ez több mint elvi sík,ezt írja elő az Alkotmánys az ügyészségről szóló törvény is...

http://net.jogtar.hu/…/getdoc2.cgi?…(3

A_Mester_Sikolya 2010.12.11. 21:54

az ügyész a vádlott ellen van, minden esetben. én ezt tapasztalom. de hát ez is a dolga.

Főlökött 2010.12.11. 21:40

Tisztelettel :

Csak egy kérdésem van, mit akarunk, attól a "szerencsétlen Ügyésztől" ?

Az ügyiratot függetlenül, elfogultságmentesen végigolvassa ( ami írva-aláírva van...... ), s dönt, hogy elég-e a bizonyítékok a vádemelésre, amit a nyomozó hatóság prezentált, vagy nem. Ha nem, akkor további nyomozati csakekmények-et rendelését kéri.Szóval ez a gyakorlat.Ha elég, elkészíti a vádiratot.

Ennyi.

pa57 2010.12.11. 17:43

Arról szereténk körkérdést indítani, a fórumozó jogászoknak, fórumozó civileknek milyen tapasztaltai vannak az ügyészekkel kapcsolatban pl vádemelések mérlegelésekor, vádíratbeli érveléskor, tárgyalásokon.

Azt tapsasztalom, a többség negatívan vélekedik (értem ez alatt, hogy általában vádat emel, jóval szigorúbban látja a tényeket, esetleg kiforgatja, eltúlozza azokat, tehát a lehető legtöbbbet akarja kihozni az ügyből a vádlott ellenében).Kevesebben írják hogy ez nem igaz, alaposan mérlegel, minden körülményt fel akar deríttetni, objektív, ha úgy látja, hogy hiányos a tényállás, visszadobja a rendőrségre, stb.

Azt is olvastam, hogy ELMÉETILEG 90%-os bizonyosság alá nem mehet, meg egyébként is magas pozicióban van,és roppant körültekintően kell elbírálnia mindent.Ehhez képest sokan írnak megdöbbentő dolgokat arról, hogy mi a gyakorlat.

Mi a gyakorlat ?