Milyen gazdasági bcs?forrás főoldal vissza

kismukk 2010.10.30. 13:53

guba

Mailt elküldtem, megérkezett?

kismukk 2010.10.27. 20:27

Átküldöm mailben az esetet, ha segít.Előre is köszönöm véleményezésedet!

guba 2010.10.27. 16:35

Koránt sem biztos, hogy történt egyáltalán bűncselekmény.

guba 2010.10.27. 16:34

Nem! :-)))Semmire nem tippelek egyelőre, csak egy példát kértél a Btk-ból.

kismukk 2010.10.27. 16:23

Köszönöm.Ha jól értem, akkor az indító beírásban valószínűsített bcs-k közül a lopásra tippelsz?

guba 2010.10.27. 16:10

316. § (1) Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el.

Az idegen dolog, mint vagyoni érték az eltulajdonítással átkerül a korábbi birtokostól, az elkövetőhöz. A korábbi tulajdonost a bűncselekménnyel kár éri, a bűnelkövető vagyoni előnyt szerez. Ez egy jogellenes vagyoneltolódás.

kismukk 2010.10.27. 15:52

„jogellenes vagyoneltolódás”??Ez mi?Hol van ilyen a Btk-ban?

guba 2010.10.27. 15:46

Az alaptőke leszállítása bizonyos esetekben kötelező is lehet. Vagyon elleni bűncselekményhez jogellenes vagyoneltolódás kell. Ameddig nem tudod, hogy milyen okból vonták be a részvényeket, addig milyen alapon minősítenéd a cselekményt?

kismukk 2010.10.27. 15:03

Nekem sincs kétségem afelől, hogy kell.Mármost az a kérdés, mi van ilyenkor? Mert ugye a részvényesek többé már nem részvényesek, ha bevonták a részvényeiket, - amihez ők hozzá sem járultak (nyilván!)Magyarán, a vezetőség kisemmizte a részvényeseket.A vezetőség, amely a részvénybevonásra a rendelkezést kiadta, megfosztotta őket a részvényektől és az abban megtestesülő vagyonrészüktől.

Hogyan lehet lefordítani ezt a cselekményt a Btk-ra?

guba 2010.10.27. 10:38

Szerintem egyértelmű a jogszabály, ha nincs az alapszabályban erre rendelkezés, akkor kell. Öt nappal ezelőtt is megírtam, hogy akkor lehet mellőzni, ha erről az alapszabály rendelkezik.

kismukk 2010.10.27. 00:36

Amint írtam, NINCS alapszabályban rendelkezés.Akkor?

guba 2010.10.26. 19:24

267.§ (3) Mellőzhető az alaptőke leszállításával összefüggésben a közgyűlési határozathozatal, ha a részvénytársaság alapszabálya meghatározott feltételek bekövetkeztének esetére a részvények kötelező bevonását és az alaptőke leszállítását előzetesen, az érintett részvénysorozatba tartozó részvények kibocsátását megelőzően előírta. A részvénybevonás feltételeire és módjára vonatkozó részletes szabályokat az alapszabálynak kell tartalmaznia.

kismukk 2010.10.25. 10:29

A Gt. kógens módon előírja: az alaptőkeleszállítást, annak indokát és végrehajtási módját meg KELL hirdetni a közgyűlési meghívóban, arról csak a társaság legfelső szerve, a közgyűlés HOZHAT határozatot, az érintett részvénysorozat részvényeseinek 3/4-es előzetes írásos egyetértése KELL.Egyik sem történt meg.Egyébként, alapszabály nem foglalkozik vele.Veszteségrendezés ok lehet persze, de a fenti eljárást nem írja felül.

guba 2010.10.23. 19:17

Nem kell feltétlenül közgyűlési határozat, az alapszabály rendelkezésétől függően ez bizonyos esetekben mellőzhető. Valószínűleg nem tőkekivonás, hanem veszteségrendezés lehetett az alaptőke leszállítás oka.

kismukk 2010.10.23. 15:47

Megmondom, ha hozol számlakivonatot.

kovacsz 2010.10.22. 18:17

Jó-jó, de pénz nem tűnik el, igy hol a részvények ellenértéke?

kismukk 2010.10.22. 09:04

Történt, hogy a cég alaptőkét csökkentett és bevonta az annak megfelelő részvényeket. Ehhez nem volt semmiféle közgyűlési határozat, részvénysorozatok részvényeseinek előzetes háromnegyedes írásos jóváhagyása, semmi olyan, amit a Gt jogszabályai megkövetelnek. A PSZÁF sem írta elő a kötelező alaptőke csökkentést, részvénybevonást. Részvényesek egyszer csak értesítést kaptak az értékpapírszámla-kezelő bankjuktól, hogy a cég rendelkezésére részvényeik megszűntek. Károkozás történt.

Milyen bcs-nek minősíthető a cég eljárása?Btk 298/B § saját tőke csorbítása?Egyszerűen csak lopás?Btk. 317.§ sikkasztás? „sajátjaként rendelkezik” és a cég azt csinál a mások részvényeivel, amit akar?Btk. 319.§ hűtlen kezelés?