Adócsalás esetén mentesít az önellenőrzés?forrás főoldal vissza

guba 2010.10.06. 20:16

49. § (1) Az önadózás útján megállapított vagy megállapítani elmulasztott adót, adóalapot - az illeték kivételével - és a költségvetési támogatást az adózó helyesbítheti. Ha az adózó az adóhatóság ellenőrzésének megkezdését megelőzően feltárja, hogy az adóalapját, az adót, a költségvetési támogatást nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, vagy bevallása számítási hiba vagy más elírás miatt az adó, költségvetési támogatás alapja, összege tekintetében hibás, bevallását önellenőrzéssel módosíthatja. Nem minősül önellenőrzésnek, ha az adózó bevallását késedelmesen nyújtja be, és késedelmét nem igazolja, vagy igazolási kérelmét az adóhatóság elutasítja. Nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó a törvényben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt, és ezt az önellenőrzéssel változtatná meg. Az adózó az adókedvezményt utólag önellenőrzéssel érvényesítheti, illetőleg veheti igénybe.

(2) Az ellenőrzés megkezdésétől a vizsgálat alá vont adó és költségvetési támogatás - a vizsgált időszak tekintetében - önellenőrzéssel nem helyesbíthető. Az adóhatóság által utólag megállapított adót, költségvetési támogatást az adózó nem helyesbítheti.

Dr.Attika 2010.10.06. 18:18

Én idéztem, de nem saját kűtfőből, hanem az LB határozatából.

Béla! Ketten egyet gondolunk a jogi problémáról, de ez a jogi álláspont eltér a LB. álláspontjától.A lényeg az, hogy sokan "önellenőriztek" miután beindult az APEH. És azért, mert úgy gonolták, hogy mentesülnek a büntetőjogi felelősség alól, ha önellenőriznek. Na most az APEH sorra feljelentget ezen BH-ra hivatkozva.

Ezért szeretném olvasni a kollégák véleményét. Rajtad kívül senki nem érvelt. Kiváncsi lennék még Áron véleményére.

Kovács_Béla_Sándor 2010.10.05. 11:39

Magad idézted:

„ büntetőjogi következmények elhárítására viszont nem az önellenőrzés, hanem a Btk. 310. §-ának (6) bekezdése, illetve a 310/A. §-ának (5) bekezdése szolgál, de kizárólag az (1) bekezdés szerint minősülő esetben és csak akkor, ha az elkövető a vádirat benyújtásáig a tartozását kiegyenlíti.”

Dr.Attika 2010.10.05. 11:04

Az LB eszenciálisan az alábbiakat mondta ki:

"A szándékos - adó-, járulékbevétel-csökkentés viszont - az adóellenőrzéstől függetlenül büntetőjogi konzekvenciákkal jár, amelyet a Btk. 310. § és 310/A. §-a rögzít.A büntetőjogi következmények elhárítására viszont nem az önellenőrzés, hanem a Btk. 310. §-ának (6) bekezdése, illetve a 310/A. §-ának (5) bekezdése szolgál, de kizárólag az (1) bekezdés szerint minősülő esetben és csak akkor, ha az elkövető a vádirat benyújtásáig a tartozását kiegyenlíti. Ez utóbbi a jelen ügyben nem történt meg. Egyébiránt az önellenőrzés hatályosulásához is az szükséges, hogy a bevalláson túlmenően az adózó a befizetési kötelezettségét is 15 napon belül teljesítse."Vagyis maga az önellenőrzés, ha fizettek, ha nem, az nem mentesít az adócsalás büntetőjogi felelőssége alól.200 ezer forint adóhiányig maga a Btk. ad mentesülést.

Ez azért érdekes az előttem lévő konkrét ügyben, mert eddig azt hitte az ügyfél, hogy önellenőrzéssel "bűnbocsánatot" kapott. Holott nem. És szerintem sokan vannak még így.

Kovács_Béla_Sándor 2010.10.05. 10:11

No, azért pontosítsunk. Azt mondta az LB, hogy a mentesüléshez ki is kellett volna fizetni azt az adótartozást, az önellenőrzés magában nem elég. Ezt én is így értettem.

Dr.Attika 2010.10.05. 09:32

Ezt gondoltam én is. Mint az alábbi BH mutatja a LB nem így gondolja.

EBH2004. 1106Az adóhatóság szándékos megtévesztése esetén az 1990. évi XCI. törvény 8. §-ában írt utólagos önellenőrzés az adó-, társadalombiztosítási csalás büntetőjogi következményeinek elhárítására nem alkalmas [1978. évi IV. törvény 310. § (6) bek., 310/A. § (5) bek.; 1990. évi XCI. törvény 8. §].

Kovács_Béla_Sándor 2010.10.05. 00:12

Kizárja, hiszen tényállási elem a károkozás,az adó elvonása. Az önellenőrzéssel pedig ez megszűnik. Feltéve, hogy a büntetőeljárás megindulása előtt történik.

nandy 2010.10.04. 22:45

Ja bocsánat, most látom, hogy másra gondoltál...

Ezt meghagyom a nagyoknak :)

nandy 2010.10.04. 22:45

Ellenőrzés alatt?

Dr.Attika 2010.10.04. 22:35

Ha adócsalás bűncselekménye törvényi tényállása megvalósul, de az elkövető önellenőrzéssel "korrigál", büntethető adócsalás miatt? Az önellenőrzés kizárja a jogellenességet?