iratismertetéssel kapcsolatos kérdésekforrás főoldal vissza

Súgás 2016.08.31. 22:41

Profi ügyvédeket ajánlunk! Budapest

laila0616 2016.08.31. 13:19

Ez esetben az élettárs egyáltalán meg sem ismerheti a jegyzőkönyvet? Max. az esetleges bírósági eljárásban ismerheti meg annak tartalmát?

Dr.Attika 2016.08.30. 19:07

Előzőhöz:

Ha a sértett akár a büntetőeljárás megindítása előtt, akár azt követően meghalt, helyébe egyenesági rokona, házastársa, élettársa, testvére, törvényes képviselője vagy jogszabály, illetve szerződés alapján a sértett által eltartott személy léphet, és gyakorolhatja a (2) bekezdésben meghatározott jogokat. Több fellépésre jogosult személy esetén az érintettek kijelölhetik maguk közül a sértetti jogokat gyakorló személyt. Megegyezés hiányában az a személy gyakorolhatja a sértett jogait, aki az eljárásban elsőként fellépett.

Dr.Attika 2016.08.30. 19:00

Nem fogja Önnek kiadni az ügyész. Be. 51.§ (3) bekezdés.

laila0616 2016.08.30. 18:48

Tisztelt Fórumozók!

Egy balesetben elhunyt élettársa (akivel közös gyerekük is született) szeretné megtekinteni és másolatot kérni a baleseti jegyzőkönyvről.Az elhunyt családja és az élettárs közötti kapcsolat megromlott, nem mutatják meg a jegyzőkönyvet, sőt ellehetetlenítik a mindennapjait, gyámhatósághoz rohangálnak, stb. A rendőrség azt mondja, hogy az első közeli hozzátartozó (testvér) átvette a jegyzőkönyvet, neki megtartották az iratismertetést, így az élettárs nem kaphatja már meg. Emellett az ügy vádemelési javaslattal a napokban átkerül az ügyészséghez. A rendőrség javaslata az volt, hogy kérjük az ügyészségtől az irat kiadását.

A kérdésem az lenne, hogy kiadja-e az ügyészség neki a folyamatban lévő ügyről a jegyzőkönyv másolatát, egyáltalán megtekintheti-e? Ha igen, ezt a Be. melyik §-a biztosítja?

Köszönöm a válaszokat!

pa57 2010.12.12. 05:32

Bocsánat, még mindig áll a kérdés, hogy ha iylen nem volt, hogy oldalanként megnevezik , jkv-zik, hogy mely anyagokból kaptam félnymásolatt, akkor szabályos volt a jkv ?(Szban azt mondták, ez mind, és udvariasan kidobtak.)

pa57 2010.12.11. 05:22

A msáik topkba írtam - remélem, elolvaod , mert elég sok infó van benne - , hogy hétfőn ugyan nem tudom , mit írtam alá, de akkor semmit nem néztem meg és még a fénéymásolat nem is látezett. szóval az TUTI nincs benne abban sem, hogy miylen oldalakat láttam.szerdán meg csak egy szignót kértem a másolatra és kidobtak.

pa57 2010.12.11. 05:20

most olvasom Mseter sikolya észrevételét .

Gabicsek :

Nekem ilyeen tuti nem volt, hogy bárki is rögzítette volna, hogy 1-től meddig néztem át az iratokat !!!

csak a kezembe nyomták a fénymásolatot és kipenderítettek , aztán nem akartak mfolgadni, mert nem érnek rá. Pedig azt ias szerettem voln tudni, minden benne van.e ( bár azt azért nem hiszem, hogy lenne még vaalmi nagy horderejű biznyíétok, amit direkt visszatartanak.. vagy lehet iylen ?)

akkor erre hivartkozva kérhetek időpontot az előadórtól, hogy jkv-zze az észrevételeimet és hogy mely oldalakat adta át nekem ?

A_Mester_Sikolya 2010.12.10. 21:19

nos ez meglepő, azért köszönöm a válaszokat. például, vegyük azt, hogy HIÁNYOZNAK részletek az eredeti vallomásokból. mintha elmaszatolták volna dühöt/ellentmondást a szövegekből. mondok egy példát.sértett vallomása: fenyegettem az ismerősét, indítványozza, hogy a xy napon küldött, csatolt beszélgetést alaposan tekintsék meg, stb... legalábbis valami ilyesmi volt.az "új" vallomás: az ismerőse beszélt velem többször, de nem vettem figyelembe a mondandóját. és eltűnt az "indítványozás" belőle. érti ezt valaki? vagy helyes ez, így szokott ez lenni?

Gabicsek 2010.12.10. 18:59

Elvileg az iratismertetési jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy 1-től milyen sorszámig nézted át az iratokat. Számítógépes rendszer rögzíti a jegyzőkönyv készítésének idejét, tehát utánajárható a dolog, ezért nehéz elhinni, amit írsz. Minden le van naplózva, amit a rendőr dolgozik.

A_Mester_Sikolya 2010.12.10. 11:15

egy frászt! azt tudom, hogy két ember dolgozott az ügyön, tehát két rendőr, nyomozó, csak valaki átvette az ügyet. de akkor az új nyomozó miért a "régi" vallomásokat mutatta nekem? miért nem az "újakat"?

kovacsz 2010.12.10. 10:59

Bolondságokat beszélsz.

A_Mester_Sikolya 2010.12.10. 10:42

még annyit, hogy én szeptember elején tettem vallomást, szóval ezért fura ez az egész.

A_Mester_Sikolya 2010.12.10. 09:45

üdvözlet!fura észrevételem támadt!! mikor a rendőrségen volt iratismertetés (szept vége), a sértettek vallomása fröcsögött a dühtől, tele volt valótlanságokkal, hazugságokkal. örültem is, hogy nagyon jó lesz, mert ha vége az ügyemnek, akkor majd hamis vádért/tanúzásért feljelentem őket. az utóbbi időben voltam a bíróságon, megint iratismertetésen (december) (rendőrségnél nem kértem másolatot az iratokról), és mit ad isten, a SÉRTETTEK VALLOMÁSA ABSZOLÚT MEGVÁLTOZOTT! egy csöppet meredek volt, mert az én vallomásomhoz finomították, formálták, és a dátum sem egyezett meg azzal (főként július volt a kihallgatás dátuma a régi verzióban), amit a rendőrségen olvastam, sőt, szerintem még a kihallgató rendőr sem az volt, aki az előző verzióban (az új verzióban szinte minden augusztus volt). úgyhogy nem értem - lehetséges az ilyen? hogy lehet, hogy iratismertetésen nem azokat az iratokat láttam, mint amit az ügyészségen?

kaméleon 2010.12.08. 09:02

Tényleg köszönöm az átlagon felüli velem való foglalkozást, és hogy másnak is hagyjak teret, nem is ragoznám ezt tovább. Remélhetőleg megoldjuk mostmár.(Nem keverem a jegyzőkönyv és a jelentés fogalmát, csak az egyszerűség kedvéért adott esetben úgy használom, ahogy az eljáró rendőr.)Mégegyszer köszi, nekem sokat jelentett, hogy ilyen rendesek voltatok! :)

Főlökött 2010.12.08. 08:52

Tisztelettel :

A jegyzőkönyvBe. 166. § (1) A nyomozási cselekményekről - ideértve az ügyész, valamint a nyomozó hatóság intézkedéseit -, ha e törvény másképp nem rendelkezik, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető vagy a nyomozó hatóság tagja veszi fel.(2) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni

(3) A jegyzőkönyvben röviden le kell írni a nyomozási cselekmény menetét akként, hogy a jegyzőkönyv alapján az eljárási szabályok megtartását is ellenőrizni lehessen. A gyanúsított és a tanú vallomását, valamint a nyomozási cselekmény során tett indítványokat és észrevételeket a jegyzőkönyvnek a szükséges részletességgel kell tartalmaznia. A kihallgatott indítványozhatja a vallomásának szó szerinti jegyzőkönyvbe foglalását. Ha az ügyész vagy a nyomozó hatóság az indítványt nem tartja indokoltnak, azt elutasítja, és egyidejűleg a kihallgatottat tájékoztatja a 85. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakról; az indítvány elutasítását és a tájékoztatást jegyzőkönyvbe foglalja.472(4) Ha a szakértő a szakvéleményt szóban adja elő, ennek jegyzőkönyvbe vételére a (3) bekezdés irányadó.(5) A jegyzőkönyvet a nyomozási cselekményt végző ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság tagja és a jegyzőkönyvvezető aláírja. A gyanúsított, a tanú és a tolmács a jegyzőkönyv minden oldalát aláírja. Ha a gyanúsított, a tanú vagy a tolmács a jegyzőkönyv aláírását megtagadja, a megtagadás tényét és annak közölt vagy ismert indokát a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.(6) Ha a nyomozási cselekményen jelenlévő gyanúsított, védő, sértett, egyéb érdekelt, tanú vagy az érdekében eljáró ügyvéd az eljárással összefüggő esemény vagy nyilatkozat jegyzőkönyvbe vételét kéri, ez csak abban az esetben tagadható meg, ha ennek megtörténtéről az ügyésznek, illetőleg a nyomozó hatóság tagjának nincs tudomása.(7) A jegyzőkönyvet az ügyész vagy a nyomozó hatóság eljáró tagja szükség esetén kijavítja vagy kiegészíti, a kijavítást és a kiegészítést aláírja, és arról az érdekelteket értesíti. A nyomozási cselekményen jelen voltak a jegyzőkönyv általuk történt megismerését követően a jegyzőkönyv kijavítását vagy kiegészítését indítványozhatják. A kijavítást a jegyzőkönyvben a kijavítás dátumának megjelölésével fel kell jegyezni, vagy az indítvány elutasítását az iratokban fel kell tüntetni.

Szóval, ha jegyzőkönyvet vett fel, az így néz ki, ha jelentést készít, azt már bemásoltam a 2010.12.07. 12:54 hozzászólásba, ahol megtalálható.

kovacsz 2010.12.07. 20:48

Nos az legalább már kiderült, hogy kevered a jegyzőkönyvet a jelentéssel.

Marad a 2010.12.07. 18:43 - véleményem.

Bővebben pedig:

http://www.police.hu/…_orfk_ut.pdf

kaméleon 2010.12.07. 19:09

Nnna, így indítottam. :)Nem értettem, hogy jön ide bármilyen titokzatoskodás, ha mindenki jelen volt, és csak az eseményeket rögzítették. Viszont rendőrbá’ azt mondta, hogy a jegyzőkönyvet nem ér rá ott helyben írni, mert fontos munkát hagyott ott a téves riasztás miatt, de bent az őrsön megírja. Valóban megírta, aztán…. A többi ismerős.(Azt nem akaródzott megemlíteni, hogy az adott őrsöt a hamisan riasztó mama gyermekkori jó barátja vezeti. Mert, gondolom, ennek semmi jelentősége. Legalábbis, egy ideig ebből indulok ki.)

kovacsz 2010.12.07. 18:51

Miféle jegyzőkönyv? Ha van abból az kaphat, aki a jkv. felvételekor jelen volt.

kaméleon 2010.12.07. 18:47

Van jegyzőkönyv, mert az érintett kérte. Annak ellenőrzését meg tudtam oldani, hogy tényleg elkészült-e. Szabálysértési eljárást ugyan nem indítanak, de mivel a védekezés a mi oldalunk, és nem a támadás, ez nem is zavar.

kovacsz 2010.12.07. 18:43

Nincs nyomozás, nincs jegyzőkönv, ninxs bírósági eljárás, nincs a távolságtartásról határozat, semmi nincs, csak egy valótlan bejelentés.Ebben a rendőrség vagy saját hatáskörben indított szabálysértési eljárást, vagy ezt lehet kérni a rendőri intézkedésre hivatkozással.

Főlökött 2010.12.07. 13:40

Tisztelettel :

Máskor gyorsabban, előbb írd, mert akkor 1., el is tudom olvasni és 2., nem kell annyit szögelnem a billentyűzeten :)))))))))) kopik.....:)

Sok sikert hozzá, mármint a körökhöz :)))))

kaméleon 2010.12.07. 13:35

Tényleg nagyon köszönöm a rám fordított időt és a segítségeteket! Asszem, már eredményesebben futok egy újabb kört. :)

Főlökött 2010.12.07. 13:18

2010.12.07. 11:50

Főlökött 2010.12.07. 13:13

Tisztelettel :

Bocsika, csak míg kreáltam a hozzászólást és néztem a törvénytárat, született még egy hozzászólás-részletezés a témában, amit nem vettem észre, így nem is olvastam.

Értem, szóval történt egy bejelentés, egy helyszíni kihallgatás és egy jelentés. Erre lenne szüksége, az apának.Véleményem szerint menjen be a rendőrségre és kérje ki az általa aláírt jegyzőkönyv másolatát. Próbálja meg ugyanezt a jelentéssel is, hátha odaadják azt is. Az necces, az alábbiakban leírtak miatt. ( személyek adatai )Ha nem adják ki szóbeli kérésre, akkor írásban, ajánlott levélben kell kérni és arra reflektál a hatóság 30 napon belül írásban, hogy miért nem, vagy küldik a másolatot.

Amúgy az apa kérheti a Gyámhivatalt is, hogy keresse meg a nyomozó hatóságot, az ott történtek miatt és kérjen tájékoztatást, történt-e bűncselekmény, bántalmazás, vagy bármi más. Azt ne kelljen már javasolnom, hogy úgyszint ÍRÁSBAN tegye !

Mint tudjuk szó elszáll, írás......

Sok sikert az apának :)


kovacsz 2010.12.07. 13:10

Valótlan bejelentés szabálysértése.

kaméleon 2010.12.07. 13:05

:) Aranyos vagy, de ne „izélj” mán :), milyen sérülés, meg további cselekmény, ha az történt, hogy a kiérkező rendőr, szombat délután, betoppant egy barátságos, nyugodt légkörű lakásba, ahol a gyermek a szobájában volt, az ott élő rokon a saját szobájában dolgozott a számítógépén, az apa (aki állítólag éppen verte a gyermeket), egy melléképületben dolgozgatott egy ismerőssel. A rendőr jól felhúzta magát azon, hogy szórakoznak vele, mert láthatóan nincs, és nem is volt erőszak, miközben egy fontos ügyben járt el, amit ott kellett hagynia, hiszen az előírás az, hogy kiskorút érintő erőszak gyanúja esetén hanyatt homlok rohannia kell a hívásra. Az ott élő rokon és a behívott apa, azt sem tudták, hogy mit keres itt egy rendőr.

Főlökött 2010.12.07. 12:54

Tisztelettel :

"Pláne, ha végül semmilyen további rendőrségi eljárás nincs, mert nincs rá ok sem, tehát, semmiféle nyomozási érdeket nem sért, ha meglátja, hogy a rendőrbácsi azt írta é le, ami volt, vagy nem."

Ez így ebben a formában nem teljesen igaz. Vélelmezem keletkezett egy jelentés is, sok más mellett, de keletkezett sérülés is, tehát keletkezett orvosi látlelet-vélemény is. A jelentésben annyi szerepel, amit egy független harmadik személy, ott, akkor mit tapasztalt - észlelt, és mit tevékenykedett az esetleges törvénysértés meggátolására ( természetesen a jelentésen az ott tevékenykedő-jelenlévő összes személy adatai is szerepelnek, úgyhogy ezen jelentés megismerése, az előbb említett tartalommal nem igazán lehetséges ).Az érintett megnézheti, a keletkezett anyagot, aminél jelen lehetett-volt, de véleményem szerint - vélelmezem, hogy folyamatban van az eljárás, s akkor bizonyos okmányok-iratok, a nyomozás érdekeire és az érintettekre tekintettel, nem kerülnek bemutatásra. Esetlegesen tájékoztatást kap, az eljárás állásáról.

A jelentésBe. 168. § (1) A nyomozó hatóság tagja az általa végzett nyomozási cselekményekről - ha az ügyész másképp nem rendelkezik - jegyzőkönyv helyett jelentést készíthet. Az ügyész elrendelheti egyes nyomozási cselekmények megismétlését, és ezekről jegyzőkönyv felvételét. A gyanúsított és a tanú kihallgatásáról, illetőleg a szembesítésről jelentés nem készíthető.(2) A jelentés tartalmazza a 166. § (2) bekezdésének a)-c) és e) pontjában meghatározott adatokat, az elvégzett eljárási cselekmények megjelölését, és ezek tartalmának tömör összefoglalását akként, hogy az eljárási szabályok megtartását is ellenőrizni lehessen.(3) A jelentést a nyomozó hatóság eljáró tagja írja alá.

kaméleon 2010.12.07. 12:29

„küldök levelet...” - mármint felvilágosítót.

kaméleon 2010.12.07. 12:27

Ó, köszi! Tényleg ez a méreg, nem a cián - ahogy írtad. Én ebből mégiscsak azt hámoztam ki, hogy az az ember, aki a „nyomozati cselekményen jelen volt”, aki az ügyben érintett, akit vádoltak valamivel, amit nem követett el, a jegyzőkönyvet megismerheti. Pláne, ha végül semmilyen további rendőrségi eljárás nincs, mert nincs rá ok sem, tehát, semmiféle nyomozási érdeket nem sért, ha meglátja, hogy a rendőrbácsi azt írta é le, ami volt, vagy nem.Mivel szóban semmi nem megy, rendőrrel nem szállok vitába (illetve, én még csak szállnék, de mást erre nem bíztatok), küldök levelet. Remélem, nem fog égni szegény pasas, ha hisz nekem! :)

Főlökött 2010.12.07. 12:05

Tisztelettel :

Éjszakások.......a szervezetnek kell a pihenés :)))

kaméleon - jobb is, ha nem tévesztjük össze a könyvtárral, mert akkor bérletünk lenne oda, ami nem igazán egészséges dolog :))Viccet félretéve, mi is a kérdés ? Másik személy jegyzőkönyvének megismerése, távoltartási eljárásban ?

"16. § (1) A megelőző távoltartást a bíróság akkor rendeli el, ha az eset összes körülményéből, így különösen a bántalmazó és a bántalmazott által előadott tényekből, a hozzátartozók közötti erőszakra utaló jelekből, a bántalmazó és a bántalmazott magatartásából és viszonyából a hozzátartozók közötti erőszak elkövetésére megalapozottan lehet következtetni.(2) A megelőző távoltartást a bíróság legfeljebb harminc napra rendelheti el.(3) A bíróság a határozatát a meghallgatás alkalmával közli a felekkel, azt nekik átadja. Ha a meghallgatáson a bántalmazó nem jelent meg, a bíróság a rendőrség útján intézkedik a kézbesítésről. A rendőrség köteles a határozat kézbesítéséről gondoskodni.(4) A rendőrség által elrendelt ideiglenes megelőző távoltartás hatálya a bíróság által elrendelt megelőző távoltartás hatályának beálltával megszűnik.(5) A rendőrség által elrendelt ideiglenes megelőző távoltartás hatálya akkor is megszűnik, ha a bíróság nem rendeli el a megelőző távoltartást."

Ha nem történt meg a cselekmény, ami az eljárás során bebizonyosodik :"139/C. § (1) Aki valótlan tények állításával külön törvényben meghatározott - szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősülő - hozzátartozók közötti erőszak miatt a külön törvényben meghatározott megelőző távoltartás elrendelését kezdeményezi, ha azt a valótlan tények alapján elrendelik, százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik."

Szóval mivel az elsődleges intézkedéseket is a rendőség lépi meg, ezért került rátestálásra ez is. Természetesen irányadó a Be.64/A. §.-a. Az érintettek kikérhetik a készült jegyzőkönyveiket és így meg is lehet tekinteni egy harmadik félnek ( ha megmutatják a másolatot ), de mint hozátartozó, nem fog a hatóság iratbetekintést biztosítani, másolatot meg pláne nem. A Be. ezen rendelkezései a mérvadóak, ami nem teszi lehetővé, a megtekintést, megismerést.Az eljárásban részt lehet venni, mint egyéb érdekelt, képviselő ( meghatalmazás + hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges ), vagy mint segítő, de az sem hatalmaz fel senkit, a keletkezett jegyzőkönyvek megismerésére.Kiegészítés képpen :" Be.186. § (1) Aki a nyomozási cselekményen jelen lehet, az arról készült jegyzőkönyvet nyomban megtekintheti.(2) A gyanúsított, a védő és a sértett a nyomozás során is megtekintheti a szakvéleményt, az egyéb iratokat pedig akkor, ha az a nyomozás érdekeit nem sérti.(3) A gyanúsított és a védő jogosult arra, hogy azokról az iratokról, amelyeket megtekinthet, másolatot kapjon.(4) A sértett, illetőleg a tanú vallomását vagy egyébként személyi adatait tartalmazó, a nyomozás során keletkezett, illetőleg annak során beszerzett, benyújtott vagy csatolt iratról készült másolaton nem tüntethetők fel a sértett, illetőleg a tanú személyi adatai. Nem adható másolat az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság határozatának tervezetéről. Nem adható másolat az ügyész és a nyomozó hatóság között a 165. §, valamint a 165/A. § alapján keletkezett iratokról, kivéve azt, amely az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak az üggyel kapcsolatos jogi álláspontját tartalmazza - ideértve különösen a nyomozási cselekmény elvégzésére vonatkozó ügyészi utasítást tartalmazó iratot, feltéve, ha a megjelölt nyomozási cselekmény végrehajtásra került -, ha az nyomozási érdeket nem sért."

Gabicsek idemásolta, ki és mit ismerhet meg, miből kérhet másolatot.

Más:Csak megjegyzésként :)"A nem hitelesített fénymásolat illetéke oldalanként 100 forint.VI. A hitelesítés illetéke

1. Az eljáró hatóság által végzett hitelesítés illetéke, ha jogszabály kivételt nem tesz:

Volt szerencsém ilyen személyhez, aki az IMEI-t is megjárta és kért oldalankénti hitelesített másolatot egy 1700 oldalas büntieljárás teljes anyagából. Minden egyes oldal le volt hitelesítve :) Nem járható út, a cd-s kiírás, mivel az nem hitelesített és Ő ilyenre vágyott, természetesen illetékmentesen. Ha az indítványban - kérelemben "a büntetőeljárásban részt vevő személyek kérelmére a (2)-(7) bekezdés szerint legkésőbb a kérelem előterjesztésétől számított nyolc napon belül másolatot ad ki." teszi :"(8) A másolat kiadása ellen nincs helye jogorvoslatnak. A kiadás megtagadása miatt külön jogorvoslatnak van helye. "

Jogában áll, hitelesített másolatot kérni, a nyomozó hatóságnak egy dolga van, végrehajtani. Nem véletlenül írtam, ez az igazi méreg, nem a cián.

kaméleon 2010.12.07. 11:50

Köszönöm, bocs’, hogy előzőleg kissé élesen reagáltam!A törvényt ismerem, és néhány rendőrségi iránymutatást is, amelyek a családon belüli erőszak kezeléséről szólnak. (Sajnos, csak hézagosan, de tanultam is.)Olyan utasítást, vagy rendelkezést nem találok, amely alátámasztaná az eljáró rendőrség állítását, miszerint, ha családon belüli erőszak miatt intézkednek valahol, az azzal kapcsolatos iratokat azok a személyek, akikről szó van (az adott család), semmiképpen nem ismerhetik meg. Akkor sem, ha éppen arról szól, hogy nem volt erőszak, ezért nem indult büntetőeljárás sem.

Sajnos, nem egy olyan eset van, amikor a válófélben lévő szülők erőszakkal, akár szexuális abúzussal vádolják meg egymást annak érdekében, hogy könnyebben megszerezzék a közös ingatlant, a gyermekeket, stb. Ehhez kihasználják a családvédelmi szabályozásokat, és a rendőrséget is.Adott esetben is ez történt. Mivel a hamis vádakkal élő szülő egy kapcsolattartás alkalmával küldte ki a rendőrséget az apához azzal, hogy az éppen veri a nála lévő gyermekét, az intézkedés valóban ilyen ügyben történt. Azonban, a kiérkező rendőr, a helyszínen a világon semmilyen erőszakot nem talált. Mindenkit meghallgatott, letolta a gyermeket(15), akiről akkor még azt hitték, hogy ő hívott rendőrt, de beismerte, hogy nem bántották, helyrerakta az odaérkező anyát, majd közölte, hogy nem ír az esetről semmit, mert rengeteg „valódi” dolga van. Az apa viszont ragaszkodott ahhoz, hogy az esetet a rendőr jegyzőkönyvezze, hiszen tudta, hogy később igazolnia kell, ismét hamisan vádolták meg.A rendőr a jegyzőkönyvet valóban megírta, de még úgy sem hajlandóak ezt az erőszakkal vádolt, és a jegyzőkönyv íráshoz ragaszkodó apának megmutatni, ne adj’ Isten, másolatot adni, hogy az anya később valóban írásban jelentette be a gyámhivatalnál, hogy az apa bántalmazza a gyermeket, és erre az esetre hivatkozott azzal, hogy még a rendőrséget is ki kellett hívni. A hivatal elindította az eljárást, de a rendőrséget annak ellenére nem kereste meg a bizonyítás ügyében, hogy ez, mint a törvényben családkoordinációs szervként kiemelten megjelöltnek, kötelessége is volna. Sakk-matt. Valakit meg kell mozdítanom, ha azt szeretném, hogy az ügy előre jusson, illetve, nem kívánom, de lehetnek még olyan klienseim, akik ugyanezzel néznek szembe. Elnézést a hosszúságért, szándékomban állt elkerülni, de így legalább érthető a probléma.

Gabicsek 2010.12.06. 20:50

Még annyit: Ha a rendőri intézkedésnél nem készült külön jegyzőkönyv, hanem az elmondottakat a rendőr jelentésben rögzítette, nem hiszem, hogy az megnézhető. Ha Főlökött erre jár, talán tud ezzel kapcsolatban segíteni. Ha határozatot hoznak, azt kell megkapni. De ebben az új távoltartási törvényben nemigen vagyok otthon.

Gabicsek 2010.12.06. 20:44

Kaméleon!

Ha a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távolságtartásról szóló törvény érdekel, itt a linkje:

http://megeroszakoltak.blog.hu/…yos_valtozat

ha nem sikerül előhívni, megnézheted, az alábbi törvényt, melynek száma: 2009. évi LXXII. törvény.Ezt olvasd végig, ha erre gondoltál.Ha az eset után büntetőeljárás is indult, az vonatkozik az iratmegismerési jogra, amit korábban írtam, tehát megnézheti a sértett a sérelmére elkövetett bűncselekménnyel kapcsolatos iratokat, a gyanúsított pedig mindent (ha több sértett is lenne, ő azt is)

kovacsz 2010.12.06. 20:05

Nem kell sokáig visszmenni csak:Gabicsek 2010.12.04. 23:03 -i hozzászólásáig és eldönteni, hogy ott szerepel-e a családtag kategória.

kaméleon 2010.12.06. 15:57

Köszönöm a kedves segítséget! Valószínűnek látszik, hogy nem vagyok elég intelligens ahhoz, hogy az eddigieket lefordítsam. (A rendőrséget viszont, még így sem volt szerencsém a könyvtárral összetéveszteni.)Egyetlen megkérdezett (gyámhivatal, gyermekjóléti, sőt, rendőr) sem biztos abban egyértelműen, hogy hogyan kell ezt kezelni. Nyilván el fogom érni, hogy mindenki tegye a dolgát, de nem mindegy, mennyi idő alatt, és nem szeretnék a szükségesnél magasabb helyen követelni, ha egyszerű utat is választhatok, és a kérés is célra vezethet.

kovacsz 2010.12.06. 15:25

Olvass vissza ki és mit ismerhet meg.A rendőrség nem könyvtár.

kaméleon 2010.12.06. 15:09

Köszönettel venném, ha esetleg meg tudnátok nekem mondani, milyen szabályozás vonatkozik a családon belüli erőszak miatti rendőri intézkedésről született iratok (min. jegyzőkönyv) megismerésére.(Az érintett családtagok hogyan ismerhetik meg a jegyzőkönyvet, ill., miért nem ismerhetik meg, ha az adott jegyzőkönyv éppen arról szól, hogy hamis bejelentés történt, a helyszínen nem csak családon belüli, de semmilyen erőszak nem volt?)

kovacsz 2010.12.06. 13:18

Ui 2:

„Csak megjegyzéként:”Illeték Tv. 57§.(2) Illetékmentes a büntető ügyekben:

kovacsz 2010.12.06. 13:11

Ui.3. Az illetéket a másolat átvételekor az eredeti iraton illetékbélyeggel kell megfizetni.

kovacsz 2010.12.06. 13:11

1. Az államigazgatási eljárásban készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolat, illetőleg kivonat illetéke - ha e Melléklet kivételt nem tesz - oldalanként magyar nyelvű másolat esetében 100 forint, idegen nyelvű másolat esetében 300 forint. A nem hitelesített fénymásolat illetéke oldalanként 100 forint.

Gabicsek 2010.12.06. 13:01

Főlökött tisztelettel!Én még egyetlen, de egyetlen ügyfél kezében sem láttam ilyennemű hitelesített fénymásolatot:) Vagy te igen? 100.-Ft/ oldal, és fénymásolni, oszt kész:)Az ilyen 1500 oldalas ingyenes másolatok kiadására találták ki a számítógépre felvitelt és CD-re kiírást. Más kérdés, hogy esetleg a barnább bőrű személy hogy fogja elolvasni, ha esetleg még villanya sincs, nemhogy számítógépe:)

Főlökött 2010.12.06. 09:02

Tisztelettel :

Csak megjegyzésként, hogy a sértett részére történő másolat adásakor, első oldal 200.-Ft és minden további oldal 100.-Ft, ha nincs hitelesítve, csak másolva. De ha nevezett kéri, minden lapot lehitelesít a hatóság, és akkor oldalanként 200.-Ft. ( Illeték tv. )Első oldal azért elkerülhetetlen, mivel ott kerül feljegyzésre, hol, mikor kinek a kérésére, ki adta ki a másolatot majd pecsét. Így mivel ezen oldal hitelesített, a hitelesítés 100.-Ft + másolat készítés is, így 200.-Ft lesz. Ha minden oldalt hitelesítve kér az illető, akkor minden oldallal ezt kell tenni, s akkor 200.-Ft/o lesz.Akkor van gond, ha illetékmentes az egyén, hitelesített másolatot kér és vagy 1500 oldalas a kért anyag. Erre van a Be.-ban megszabott határidő :)))/ amúgy ez a méreg, nem a cián./

A_Mester_Sikolya 2010.12.05. 23:56

Köszönöm, rendben.

kovacsz 2010.12.05. 10:09

Jobbára a tanúk adatai.

A_Mester_Sikolya 2010.12.04. 23:36

nagyon szépen köszönöm - így már tiszta sor. csak lenne még egy kérdés: mi az a zártan kezelt irat?

Gabicsek 2010.12.04. 23:03

A_Mester_Sikolya!

Idemásolom Neked a Be. idevonatkozó paragrafusát:

A nyomozás iratainak megismerése

193. § (1) A nyomozás elvégzése után az ügyész vagy - ha az ügyész másképp nem rendelkezik - a nyomozó hatóság a gyanúsítottnak és a védőnek az erre kijelölt helyiségben átadja a nyomozás összefűzött iratait. Lehetővé kell tenni, hogy a gyanúsított és a védő az esetleges vádemelés alapjául szolgáló összes iratot - kivéve a zártan kezelt iratokat - megismerhesse.

ÉS

(6) A nyomozás iratainak az (1), illetőleg a (3) bekezdés szerinti ismertetését követően a sértettet értesíteni kell arról, hogy a nyomozás iratait megtekintheti, és gyakorolhatja az őt a nyomozás során megillető más jogokat.

Másolat készítése az eljárás során keletkezett iratról

70/B. § (1) Az eljárás során keletkezett iratról - ideértve a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság által beszerzett, illetőleg a büntetőeljárásban résztvevő személyek által benyújtott, valamint csatolt iratot is - az a bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság, amely előtt az eljárás folyamatban van, a büntetőeljárásban részt vevő személyek kérelmére a (2)-(7) bekezdés szerint legkésőbb a kérelem előterjesztésétől számított nyolc napon belül másolatot ad ki.

(2) A nyomozás befejezéséig a gyanúsított, a védő, a fiatalkorú törvényes képviselője, a sértett és képviselője másolatot kaphat a szakvéleményről, valamint az olyan nyomozási cselekményről készült iratról, amelyeknél jelenlétüket e törvény lehetővé teszi; az egyéb iratról pedig akkor, ha ez a nyomozás érdekeit nem sérti. A sértett a nyomozás során keletkezett más iratokról a tanúkénti kihallgatását követően kaphat másolatot.

(5) A nyomozás befejezését követően

A pótmagánvádlónál írják le a 229. § (2) bekezdést, így szól:

(2) A panasz elutasítását követően a sértettnek lehetőséget kell adni, hogy az ellene elkövetett bűncselekményre vonatkozó iratokat az ügyészség hivatalos helyiségében megismerhesse.

Tehát: kikérhet a sértett is fénymásolatokat azon iratokról, amely bűncselekményben sértett, csak ő pénzért és nem ingyen kapja, 100.-Ft/oldal illetékbélyegben. (ha egy ügyben több sértett van és különböző bűncselekmények, csak azon iratokat nézheti meg és kérhet róla a nyomozás befejezésekor fénymásolatot, amely a sérelmére elkövetett bűncselekményel kapcsolatos)

A_Mester_Sikolya 2010.12.04. 21:35

zaklatás a vád.

A_Mester_Sikolya 2010.12.04. 21:35

szép estét!az itt a nagy kérdésem, hogy amikor megtörténik az iratismertetés, a nyomozati szakasz végén, akkor arról tájékoztatják a sértettet? és rögtön ezután ő is kikérheti, akár még a gyanúsított vallomását is? vagy egyáltalán mikor teheti meg a sértett?

iparka 2010.09.26. 16:31

Egyébként elítéltek aztán vagy megszünteték az eljárást ?Bíróságra is eljuott az ügyed ?

Sajnos én is átlag állampolgár vagyok és egy hülye ügybenmost vádolnak, pedig azon túl, hogy néha nincs bérletem elsején , nagyobb bűnt nem követem még el..

Andris85 2010.09.26. 16:13

Igaz a hozzászólás.

Volt büntető eljárás ellenem is, tiszta zagyvaság volt az az egész...el voltak írva a tárgyi bizonyítékok mérete, a dvd-re kiírt dátum nem volt jó, a dvd-tartalmaként szolgáló videófelvétel dátuma csak 1 évvel tért el a felvétel és az elkövetés dátuma között, mind-mind jeleztem, de SENKI nem foglalkozott vele. Az antropológusi szakvéleményt figyelmen kívül hagyták, a felvételen szereplő személyről....kom-eszt megyében ne kerülj bíróság elé. Az ügyészség szintén elég fals....ha vádaskodni akarnak, akkor azt csinálják keményen, igérgetnek is, de foganatja nincs a dolognak. Csak az 1szeri bűnelkövetőkkel bánnak keményen. Talán a 3csapás....de ki tudja, ahány megye, annyi féle jogértelmezés és jogalkalmazás....

iparka 2010.09.26. 13:10

Köszönöm.

kovacsz 2010.09.25. 20:51

Ez a jobbik megoldás, postázni pedig a rendőrségre.

iparka 2010.09.25. 13:38

Köszönöm a válaszaikat. Akkor esetleg - ha ennyire változó, hogy adnak-e elég időt vagy sem - köztes megoldás lehet hogy helyben reagál az ember, amire tud, ill. a másolatokat elkérve pár napon belül kiegészíti az észrevételeit és elpostázza. Ez lehetséges ? Postázni a rendőrségre vagy ügyészségre vagy mindkét helyre kell ? Vagy inkább személyesen bevinni valahova ? Az ügyészség címét a konkrét ügyész nevével honnan lehet megtudni ?

kovacsz 2010.09.25. 11:15

Még pontosabban, az iratismertetést követően a jkv. lezárásra kerül, és nincs idő meghatározva arra, hogy meddig lehet észrevételt tenni. Az viszont kötött, hogy 15 napon belül az ügyészségen kell az iratoknak lennie. ( Azaz 0 perc és 15 nap között a rendőrség szabadul a nyomozati iratoktól, az ügyészségre történt átadást követően pedig az észrevételt legfeljebb postázzák az ügyészségnek, hogy csatolják az iratokhoz.)

kovacsz 2010.09.25. 11:02

Nem hiszem, tudom.

végrehajtó1 2010.09.25. 10:59

„Ja, iratimertetés után akár egy órával már az ügyészségen lehetnek az iratok.”

Ezt te sem hiszed..:)

Majd talán akkor ha Pintér ahogy tegnapi hiradóban igérte: "...rendet kell tenni a rendőrségen is..."

kovacsz 2010.09.25. 10:50

„Haza kell vinni , nyugodtan áttanulmányozni és ezt követően kell észrevételt tenni.”

Ja, iratimertetés után akár egy órával már az ügyészségen lehetnek az iratok.

Dr.Attika 2010.09.25. 10:02

Ezt nem szabad iratismertetéskor, hogy ott olvasgatod. Másolatot kell kérni minden iratról az iratjegyzék szerint. Haza kell vinni , nyugodtan áttanulmányozni és ezt követően kell észrevételt tenni. A bírósági szakban is jól jön, hogy ugyanaz az akta van a terheltnél, mint a bírónál vagy az ügyésznél. Ráadásul ingyenes a történet.

kovacsz 2010.09.24. 22:01

Az az ellentmondás már nagy valószínűséggel fel lesz oldva egy szembesítéssel.

iparka 2010.09.24. 19:44

ja! Azt is észrevételezhetm , ha egy tanú állítása szerintem nem igaz ? vagy legalább azt, hogy neincs rá semmi bizonyíték ami alátámasztaná ?nem tudom, vádolhatok-e valakit hamis állítással, és ha igen, hogyan lehet ezt megfogalmazni diplomatikusan, a vádaskodás elkerülése érdekében.

iparka 2010.09.24. 15:28

Köszönöm, kovacsz.

kovacsz 2010.09.24. 09:15

Senki nem mond neked semmit, te olvashatod az iratokat, majd ha végeztél elmondhatod az észrevételeket, indítányokat.Valóban, olvasási sebességtől és iratmennyiségtől függően ez akár több óra is lehet.

iparka 2010.09.23. 21:30

És ha én odamegyek és minden egyes dolognál agilisen, határozottan kérem, hogy szájbarágósan mondja el és igenis hagyja hogy mindenre reagáljak ?Van jogom minél több időt kérni, tételesen végigmenni mindenen?Vagy szólnak egy máfél -két óra után, hogy szevasz haver, ennyi időd volt ?

kovacsz 2010.09.23. 21:06

Viszont ha lesz vádirat lehet miből készülni a tárgyalásra. Azért ez valami.

pa57 2010.09.23. 21:00

Én nem értem. 1-2 óra alatt felolvassák neki/elolvastatják vele az egész ügyet ?

Ebből nekem a jön le, hogy eléggé megnehezítik a lehetőségét arra, hogy érdemben reagálhasson olyasmikre, amik változtathatnak az ügy állásán és még nem hallott róluk előtte. Magyarul az egész kb .semmit se ér ..

iparka 2010.09.23. 19:37

Köszönöm szépen, kovacsz.

kovacsz 2010.09.23. 19:15

1. A sértett az őt érintő iratokat ismerheti meg és abból kérhet másolatot. (lehet akár tanú, akár gyan. kihallgatási jkv.-is.) pl. egyesített ügyekben lehet több bcs és több gyanúsított, de minden sértett csak a saját ügyét láthatja.

Vallomást a kihallgatás során kell tenni, nem iratismertetéskor.

Az iratismertetésről jkv. készül ami azt követően a nyomozati iratok része.

iparka 2010.09.23. 18:58

Ja, azért a gyanusított indítványát a tévedésekkel kapcsolatban ugye az ügyész is megkapja ? mert ha a nyomozés nem is folytatódik ("a tapasztalat ezt mutatja"), legalább az ügyész lássa már ..

iparka 2010.09.23. 18:50

Köszönöm.

Nem értem.összegyűlik egy nagy akta,ugyanezt használja az ügyész is, aki 30 napig olvasgathatja. Ezt mindet ott helyben lehet csak átolvasni és véleémnyezni ? Szóval üljön ott a gyansított egy fél napig és egy papirosra írja le az aggályait ? ???? mi van ha, azzal vádolnak, hogy teszem azt 2009 aug. 8-án balatonfenyvesen rosszat csináltam, de én tudnám tanúkkal igazolni, ha adnának pár napot a végiggondolsára, hogy akkor épp Szegeden tartózkodtam a haverokkal és van róla videófelvételem is.

köszönöm szépen még egyszer.

kovacsz 2010.09.23. 18:26
iparka 2010.09.23. 15:50

Elnézést ha kicsit hosszúra sikeredtek a kérdéseim, nagyon rövid - ám helytálló, informatív választ is nagy örömmel vennék rájuk. Köszönöm szépen.

iparka 2010.09.22. 14:55

1. " A gyanúsított és az ügyvédje mindenből kérhet ingyen, a tanú a saját vallomásáról kérhet oldalanként száz forintos illetékbélyeggel, a sértett pedig minden olyan nyomozati cselekményről készült jkv-ből kérhet, amely cselekményeknél jelen lehetett /pl. szembesítésen jelen volt, vagy felismerésre bemutatáson, helyszínelésen, akkor ezekről kérhet, illetve a saját vallomásáról/, neki is oldalanként száz ft. Ezenkívül a megszüntető határozatból kap a sértett és a gyanúsított is ingyen. A sima tanú csak a saját vallomásából kaphat pénzért.

Ez igaz ?Ha igen : egy ismerősöm mesélte, hogy régebben egy családjában volt egy ügy és a Sértett is kapott sok nyomozati anyagból másolatot. Ezek szerint jogtalAnul adhatták-e ki neki és előfordulhat-e, hogy ez gyakran megtörténik ? Gyanusított kérheti-e, hogy erre fokozottan ügyeljenek a hatóságok és csak a sértettet megillető papírokat adják ki ?

2. A gyanusított kérheti-e, hogy a személyes azonosító adatait ( lakcím, édesanya neve, szül. adatok) bizalmasan kezeljék a sértett(ek) előtt (iratism. után, vádiratban, bíróságon...stb.) ? (A tanúk tudom, hogy nyilván nem tudhatják meg és feltételezem, hogy más gyanusított(ak) sem.) Névvel + útlevél/szem.ig.számmal önmagában is lehet egy állampolgárt azonosítani, nem ? Tiltja ezt valami, kérhet ilyet a gyanusított ?

3. Az iratismertetés után a gyanusítottnak milyen hatókörön belül van joga véleményezni az iratokat, bizonyítékokat ? (Pl. : téves egy begyűjtött adat - kérheti-e hogy vizsgálják meg újból, adott időpontban máshol tartózkodott, erre vannak tanúi - kérheti-e, hogy hívják be ezeket a tanúkat ...stb. )Szóval általánosságban mennyire szólhat bele a nyomozati folyamatba ilyenkor a gyanusított, milyen jogai vannak ?

Ezeket az észervételeket ott, a helyszínen pár óra alatt kelelne megtenni, vagy otthon átgondolhatja-e, kap -e erre néhány napot ?

csak mert ezt találtam a fórumon :"De be kell menni a hatósághoz, mert az iratismertetésre általában a nyomozó hatóság hivatalos helyiségében kerül sor. Egészen pontosan: „az erre kijelölt helyiségben“.Már csak azért is meg kell jelenni, mert erről jkv.-et vesznek fel, melyben több dolgot is rögzíteni kell, többek között a gyanúsított észrevételeit, indítványait.Valóban lehet ezek alapján további nyomozásnak helye, de a tapasztalat azt mutatja, hogy innen már megy az ügyirat az ügyészhez, és legfeljebb ő küldi vissza, ha helyt ad azoknak."Tehát értem én , hogy van ehhez joga, időt kéne neki hagyni, de ezek szerint nem szoktak erre elég teret biztosítani, ott helyben kéne panasszal élni ??? Ez nem várhatják el egy gyanusítottólszerintem..

4. Szabályos -e már iratismertetés előtt , gyanusítottat kihallgatáson rabosítani ?

5. Az ügyési vádirat után is -ha jól tudom , lehet véleeményt nyilvánítani a bizonyítékok ellen. Ez jellegében, hatókörében...stb. mennyibem különbözik az iratismertetés utáni véleményezéstől ???