Kirendelt védöforrás főoldal vissza

ObudaFan 2011.09.17. 14:37

Csak meg kell írnod a bíróságnak a kérést. Nem hosszabbodik meg, de egyébként az eljárás során bármikor lehet bizonyítási indítványt tenni.

Dunani 2011.09.17. 14:05

Milyen kérelemmel tudom ezt megtenni? Esetleg van rá valamilyen iratminta, vagy bármiféle letölthető dokumentum és kell hozzá csatolnom egyebet (pl. kereset igazolás)?Illetve a levélben azt is írták, hogy 15 napos határidő van bizonyítási eszközök benyújtására, ez ilyenkor meghosszabbodik?A választ előre is köszönöm!

ObudaFan 2011.09.17. 10:06

Ha nem kötelező a védelem, akkor ezt neked kell kérned.

242. § (1) A tárgyaláson a védő részvétele kötelező

46. § A büntetőeljárásban védő részvétele kötelező, ha

És emellett néhány külön eljárásban is kötelező.

Dunani 2011.09.17. 10:01

Tisztelt Fórumozók!

Tegnap megkaptam a vádemelésről szóló levelet, eddig a nyomozás során nem volt ügyvédem. A levélben azt írják, hogy lehetőségem van védő kirendelésére, és ezt szeretném igénybe is venni, de azt nem tudom, hogy ez automatikusan történik vagy nekem kell egy kérelmet írnom?

Gabicsek 2011.01.22. 22:30

A vádirat a nyomozati anyag alapján megállapítható tényállást tartalmazza. Az, hogy a nyomozati iratban lévő egyes dolgokkal nem foglalkozott, természetes, mert az majd a bírósági tárgyaláson kerül palettára.

Gabicsek 2011.01.22. 22:29

Megnyugodhatsz, mert az ügyész az iratok alapján készíti a vádiratot, tehát elolvassa az összes iratot. A jelentés pedig nem lehet iratellenes, magyarul olyat nem tartalmazhat, ami nincs az iratban. Az, hogy a vádirati tényállás hellyel-közzel megegyezik a jelentésben foglaltakkal, nem jelenti azt, hogy azt az ügyész nem olvasta el. Ha írt is valamit a nyomozóhatóságnak észrevételt a nyomozással kapcsolatban, az nem képezi az eredeti nyomozati irat anyagát, tehát sosem fogod megtudni.Mint korábban írtam, más kérdés a valótlan tartalmú rendőri jelentés.

egy_kerdezo_a_sok_kozul 2011.01.22. 22:14

Az ügyész egyértelműen az összefoglaló jelentés (aminek több állítása sem felel meg a nyomozati anyag többi részének) alapján írta a vádiratot, szerintem az irat többi részével érdemben nem foglalkozott.

Az egyetlen bizonyíték (legalábbis ami személyem ellen szól és elég "erős" a vádemeléshez) az annak a nyomozónak az "alkotása", aki ezeket az eljárási hibákat is vétette. Azt a bizonyos "alkotást" kikezdeni nem könnyű, de a keletkezésének körülményei nem tiszták.

Olyan kijelentést mikor tettem volna, hogy nem kívánom megtekinteni az iratokat??? Nem kerestek sem levélben, sem telefonon, sem személyesen. A kapitányságon egyetlen alkalommal jártam az ügy során, amikor is az az egyetlen levél (idézés kihallgatásra) jött tőlük. A hamis állításokat tartalmazó nyilatkozat cca. egy hónappal később készült.

Másolatot a vádemelés után kértem az iratokról.

Gabicsek 2011.01.22. 21:27

Vádirathoz ügyész is kell, ha észleli az esetleges eljárási hibákat, azt közli a nyomozó hatósággal is (magyarul megkapják a magukét).Ezektől függetlenül ha az ügyész bizonyítottnak látja a bűncselekményt, vádat emel annak ellenére, ha egy-két dologban eljárási hiba történt. Ha viszont olyan jelentés készült az ügyben, mely nem a valóságot tartalmazza, felmerülhet a közokirat-hamisítás is, csak nehéz bizonyítani, hogy tettél-e olyan nyilatkozatot, vagy sem, mely szerint nem akarod az iratokat megnézni. Iratmegtekintési jogod lehet később is, ha lezárták a nyomozást, és mint gyanúsított, minden iratról ingyen kérhetsz fénymásolatot.

egy_kerdezo_a_sok_kozul 2011.01.22. 21:14

Nos ezért is kérdéses számomra, hogy ezek mennyire érintik az eljárás tisztaságát (persze az iratokban szereplő további "csúsztatásokkal" együtt)...

Gabicsek 2011.01.22. 20:57

Hát, érdekesen értelmezik néhol a büntetőeljárási törvényt. Az iratismertetésről jegyzőkönyvet kell felvenni, ha a gyanúsított - vagy sértett -, nem akarja megtekinteni az iratokat, akkor ezt kell beleírni. Ha lefoglalás megszüntetés volt, és azt neked rendelték kiadni, csak neked lehet kiadni, másnak nem. Szóval, érdekes.

egy_kerdezo_a_sok_kozul 2011.01.22. 20:51

Tisztelt Gabicsek!

Természetesen a kirendelt védő felmentéséről szóló határozatot megkaptam. De ez már a vádemelés után történt. A bíróságtól minden iratot megkaptam, még azt is amit én kértem.

Ilyen jellegű kommunikációs problémáim a rendőrséggel voltak. Tőlük egy idézésen kívül más iratot nem kaptam. Sem határozat a védő kirendeléséről, sem tájékoztatás az iratismertetés időpontjáról (amiről egy jelentés szerint tájékoztattak, de nem kívántam megjelenni, tájékoztattak hogy vádemelésre küldik az ügyet és mindezt tudomásul vettem - a nyomozó feljegyzése szerint). Mi több, a tőlem lefoglalt tárgyakat sem nekem adták vissza (egy hozzátartozómat hívták telefonon, hogy menjen be értük), de a lefoglalást megszüntető határozat szerint nekem kellett volna kiadni...

Gabicsek 2011.01.22. 20:28

Hát igen, ezek szerint nem kézbesítettek határozatot, pedig kell. Ez van pontosan a kirendelő határozatban a terhelt vonatkozásában a rendelkező részben:"A védő a vele szemben felmerült kizárási, illetve mentességi okot köteles a kirendelőnek haladéktalanul bejelenteni.A határozatot kézbesíteni rendelem XY gyanúsított részére, mely ellen panasznak helye nincs, de a gyanúsított – indokoltan – más védő kirendelését kérheti. A kirendelés hatályát veszti, ha a gyanúsított védelméről meghatalmazás útján gondoskodik."

Mindenesetre jól tetted, ha valakit meghatalmaztál. Ilyen esetben a hatóságoknak kötelező a védő kirendelésének visszavonása, erről is határozatot kell hozni és azt megküldeni a kirendelt védőnek, a gyanúsítottnak (vagy vádlottnak) és a meghatalmazott védőnek.

Gabicsek 2011.01.22. 20:24

És ebben a határozatban hívják fel a rendelkező részt követően a terhelt figyelmét arra, amit dNver írt az első bekezdésben. Ha nem kéne határozatot küldeni, akkor nem kéne a terhelt figyelmét sem felhívni semmire. Tehát a határozat kézbesítésével kell a terheltet értesíteni a védő személyéről és elérhetőségéről, mely ellen alapban véve nincs helye panasznak.

egy_kerdezo_a_sok_kozul 2011.01.22. 20:22

Persze hozzátenném, hogy a kirendelt védővel (miután sikerült felvenni a kapcsolatot) teljes egyetértésben választottam másik ügyvédet.

egy_kerdezo_a_sok_kozul 2011.01.22. 20:17

Tisztelt Gabicsek!

Ez a lényeg számomra.

Ugyanis nem kaptam határozatot (a védő kapott). Ez mindenképp mulasztás a hatóság részéről (és nem az egyetlen az ügyben).

Gabicsek 2011.01.22. 20:13

A védő kirendeléséről szóló határozat megküldése a terhelt részére is kötelező, (nemcsak a védőnek) akkor amikor a kirendelés határozattal megtörténik! Azon rajta van a védő neve és az iroda címe.

egy_kerdezo_a_sok_kozul 2011.01.22. 20:12

Tisztelt dNver!

A kérdésem arra irányult, hogy kell-e erről határozatot kapnom (mert olyat nem kaptam). Ha kell és mégsem kaptam, akkor ez jogsértés-e.Az időpontja teljesen lényegtelen számomra. Az sem sokat számít, hogy milyen hatással van az ügyre nézve.

Ha viszont jogsértés, akkor azért számít nekem, mert nem ez az egyetlen ilyen dolog az ügyben, több más társával együtt már megkérdőjelezhető az eljárás tisztasága (szerintem).

dNver 2011.01.22. 19:38

Tisztelt egy_kerdezo_a_sok_kozul!

A védő kirendelés ellen jogorvoslatnak nincs helye, de indokoltan másik védő kirendelése kérhető. (Azt kell megindokolni miért nem képes ellátni a kirendelt védő a védelmet. Esetleg elfogultság, személyes ellentét, kirendelt védő etikátlan magatartása az eljárás során, korábbi ügyfél viszony során kialakult bizalmatlanság ...)A kirendelésről általában a következő nyomozati cselekményen szóban tájékoztatják a terheltet. Ennek oka, hogy a kirendelésre jellemzően csak közvetlenül azt megelőzően kerül sor amikor az eljárási szabályok szerint szükség van rá.

A védő kirendeléséről a terheltet tájékoztatni kell. Ennek tartalma nem tudom szabályozott-e, de ha a nevét közölték, tájékoztatták, adott volt a lehetőség, hogy a címét és telefonszámát megkérdezze, így alapvetően nem az eljáró hatóság hibája, ha ön nem vette fel a kapcsolatot a védővel.

A kirendelt védőnek is fel kellett volna venni a kapcsolatot a önnel.

Ha a hatóság a védő kirendeléséről és nevéről tájékoztatta, a védő részére a jogai gyakorlását lehetővé tette, csupán amiatt mert önnel nem közölték az iroda címét és telefonszámát, a nyomozati anyag érdemben nem támadható.

Hogy a nyomozás ideje alatt kölcsönösen nem keresték egymást, az az önök mulasztása és szintén nincs hatással az ügyére.

dNver

egy_kerdezo_a_sok_kozul 2011.01.22. 14:28

Köszönöm a választ!

Ha a gyanúsított erről nem kap határozatot, csak a védő nevét közlik szóban (azt is olyan körülmények között és állapotban, hogy feljegyezni sincs módja), az elérhetőségét csak a vádiratból tudja meg, azzal megvalósul-e valamilyen jogsértés?

kovacsz 2011.01.22. 13:56

Mármint határozat.

kovacsz 2011.01.22. 13:50

Határot megküldése, ill. a kihallgatás kezdetekor tájékoztatás.

egy_kerdezo_a_sok_kozul 2011.01.22. 13:45

Tisztelt fórumozók!

Mi a minimálisan elfogadható tájékoztatás (a gyanúsított részére) a hivatalból kirendelt személyéről? Mikor és mennyi adat?

végrehajtó1 2010.07.12. 22:37

És aha nem fizet megyei bírósági végrehajtó hajtja be..

kovacsz 2010.07.12. 22:34

A kirendelt védő számlát állít (állíthat) ki, majd az a bűnügyi kölségek között feltüntetésre kerül és a végén (elítélés esetén) a bíró rendelkezik a bűnügyi költségek megfizetése felől.

ObudaFan 2010.07.12. 22:27

A vádlott esetében is csak akkor fizeti az állam, ha a vádlott szociális helyzete olyan. Egyébként a vádlott fizeti a végén. (Feltéve, hogy elítélik.)


kakukktojas 2010.07.12. 11:14

Ja...:)) ha mar a sertettnek akkor nem volt, legalabb kesöbb legyen...

végrehajtó1 2010.07.12. 07:18

Nem jár ügyvéd a sértettnek.Ott van az ügynek az esze:)

kakukktojas 2010.07.12. 04:46

Kedves Forumozók!

Ha egy vádlottnak lehetösege van a kirendelt vedöhöz, amit tudtom szerint az allam fizet, akkor egy sertettnek is van lehetösege egy kirendelt ügyvedhez, akit szinten az allam fizet, ill. az ügy lezarulasakor a vesztes?

Valaszt elöre is köszönöm!