Nyomozási iratok megtekintéseforrás főoldal vissza

CsakEgyKérdés 2012.06.28. 13:48

Sziasztok!

Az lenne a kérdésem, hogy a vádemelést követően a vádlott mely nyomozati iratokba tekinthet bele ill. kérhet másolatot? Akár a teljes anyagot is kikérheti másolatban?

Köszi a válaszokat előre is!

JuKids 2004.05.13. 23:34

[...]

6. Panasz az Ügyészségnek

A iratismertetés elbliccelése és a másolatok kiadásának megtagadása után következő panaszt írtam a Budapest II.-III. kerületi Ügyészség részére 2003. november 28-án - azóta sem reagáltak rá, szerintem már nem is fognak. ;-)

[idézet kezdete]Tisztelt Ügyészség!

[rendőr neve] hadnagynőtől, a BRFK VFO Ifjúságvédelmi Alosztályának előadójától értesültem arról, hogy az alosztály befejezte a nyomozást az ellenem 136-VI-1522/2002 számon folytatott, tiltott pornográf felvétel készítése vagy tiltott pornográf felvétel megszerzése-tartása (ezt közel egy éven keresztül nem tudták eldönteni) (szerintük) alapos, illetve megalapozott gyanúja, más értelmezésben bűntette miatt elrendelt bűnügyben, és az iratokat vádemelési javaslattal Önöknek küldték meg.

Kérem, tájékoztassanak arra vonatkozóan, hogy milyen módon tudok kérdéseket intézni az ügyemben felkért szakértőkhöz (mivel erre előadóm nem adott módot), milyen módon indítványozhatnám a nyomozás kiegészítését, illetve tehetnék további észrevételeket (mivel előadóm az iratok ismertetésekor 23 percnyi folyamatos észrevételtétel után úgy értékelte, hogy eltértem a tárgytól, ezért lezárta a jegyzőkönyvet), kaphatok-e az iratok szélesebb köréről másolatot (mivel előadóm csak az általam 2003. november 13-án áttanulmányozott iratok töredékéről adott másolatot, és abban sem vagyok biztos, hogy minden iratot megtekinthettem, mivel ezen iratokat nem nevezte meg tételesen a jegyzőkönyvben; nyilván egyetértett főnökének, dr. Németh Péter alezredes úrnak 2003. november 12-én hozzám intézett, letűnt korok emlékét idéző levelében foglaltakkal, miszerint - idézem szó szerint - "semmilyen előírás nincsen arra vonatkozóan, hogy milyen eljárási cselekményeket, milyen sorrendben, és milyen időpontban tervezzen és hajtson végre a nyomozó hatóság"). Amennyiben azonban a tisztelt Ügyészség a meglévő iratok (és eddigi, Önökhöz is eljutott leveleim) áttanulmányozása után felismeri, hogy valójában nem áll fenn, illetve soha nem is állt fenn tiltott pornográf felvétellel való visszaélés alapos gyanúja, a házkutatást és többszázezer forintnyi műszaki cikkem lefoglalását törvénytelenül hajtották végre a III. kerületi kapitányság túlbuzgó munkatársai, a tételesen át nem vett, hitelesítés nélkül elszállított "tárgyi bizonyítási eszközök" (pl. a videókamerám) vizsgálatára költött kb. másfélmillió forint kidobott pénz volt az adófizetők zsebéből, ennek fényében az ügyet bűncselekmény hiányában lezárják, kérem, haladéktalanul (írásban) tájékoztassanak, természetesen ez esetben eltekintek a fent részletezett jogaim gyakorlásától.

Kérésemhez mellékelem azt az Önökhöz címzett panaszt, amelyben a lakóhelyemen, Békásmegyeren élő (illetve időközben elköltözött), engem személyesen ismerő családok aláírásukkal fejezik ki ellenérzésüket az Ifjúságvédelmi Alosztály tevékenységével szemben, "egy jóakaratú, kis hibát elkövető ember rosszindulatú meghurcolása" miatt. A nevek nem minden esetben beszélnek önmagukért, ezért megjegyzem, hogy az ügyben a "sértettek" és tanúk által velem rendszeresen együtt előfordulóként megnevezett gyerekek szülei mind egyetértenek a levél tartalmában, [nevek, címek felsorolása]. A többi aláíróval is évek óta közeli kapcsolatban állunk feleségemmel, gyermekeiket többször bíztánk ránk közös nyaralások, kirándulások, egyéb programok alkalmával. (Egyelőre csak a másolatot csatolom, mivel még nem sikerült eljutnom minden szülőhöz, akihez szándékomban állt; ha betelik a papír, személyesen kívánom átadni.)

Külön kiemelem, hogy az ügy egyik "sértettjének", [Cs.] Szilviának édesapja, [név, cím] is az aláírók között szerepel; természetesen aláírása a teljes család véleményét tükrözi, mivel Szilviék esetében - szemben a két másik "sértett" lány, [S.] Alexandra és [N.] Noémi családjával - működnek azok az alapvető társadalmi normák, amik megóvják a gyermekeket attól, hogy minden este az utcán "bandázzanak" és akár bűncselekmény áldozatává, akár elkövetőjévé váljanak.

Amennyiben Önök (az Ifjúságvédelmi Alosztállyal ellentétben) szeretnék megtudni, hogy mi is történt 2002. november 23-án, az alosztály szakértők kirendelésekori szóhasználatával élve ki "vett rá" kit erre vagy arra, ki "használta ki" kinek az állapotát, javaslom, hogy nézzék meg, hány bűnűgyben merült fel az elmúlt évek során az utóbb említett két lány, [S.] Alexandra és [N.] Noémi neve [általam ismert köztörvényes csibészségeik felsorolása], hogyan ítélik meg a lányokat és a családokat az iskoláikban, a lakókörnyezetükben; célszerűnek tartom a gyámhatóság bevonását a vizsgálatokba, természetesen mindezt szigorúan a lányok érdekében, mert jelenlegi állapotuk nem sok jót fest a jövőjükről. [idevágó idézet az egyik tanúvallomásból] Úgy gondolom, ha valóban ifjúságvédelemről lenne szó, egy ilyen vallomás után legalább egy "családlátogatást" megtehetett volna az Ifjúságvédelmi Alosztály.[idézet vége]

A békásmegyeri szülők által az Ügyészség részére (alá)írt panasz:

[panasz kezdete]Tisztelt Ügyészség!

Jurkovics Károlytól értesültünk arról, hogy az ellene 136-VI-1522/2002 számon folytatott bűnügyben a BRFK VFO Ifjúságvédelmi Alosztálya vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást tiltott pornográf felvétel készítése, "megszerzése illetve tartása", valamint jogosulatlan szoftverhasználat miatt.

Jurkovics Károlyt lakóhelyén, Békásmegyeren mindenki rendes, tisztességes, segítőkész, gyermekszerető emberként ismeri, aki szívén viseli az ifjúság védelmét, több éve rendszeresen szervez közös programokat, kirándulásokat a környékbeli gyerekeknek, nyaralni viszi őket feleségével, bármilyen korú és nemű gyermeket felelősséggel rájuk lehet bízni. Gyermekeink szívesen töltik szabadidejüket Jurkovics Károllyal és családjával, soha semmilyen panaszt nem hallottunk rájuk sem gyermekeinktől, sem senki mástól.

A 2002. november 23-án történt eseményeket, a "sértett" lányokat ismerjük, soha, senkiben nem merült fel ismerőseink körében, hogy Jurkovics Károly a lányokról aznap (vagy bárkiről bármikor) pornográf felvételeket készített volna, vagy szándékozott volna készíteni. A közel egy évig tartó nyomozásról az a véleményünk, hogy az egy jóakaratú, kis hibát elkövető ember rosszindulatú meghurcolása.

Feltételezzük, hogy a BRFK VFO Ifjúságvédelmi Alosztálya a meghallgatott tanúk vallomásaiból könnyen kialakíthatta volna Jurkovics Károlyról az általunk fentebb felvázolt kedvező képet, őt mégis gyermekekre veszélyes, szexuális bűnözőként próbálják beállítani.

Véleményünk szerint a nyomozás azon mozzanatai, hogy a számítástechnikai eszközeit, családi felvételeit - megítélésünk szerint alaptalanul és jogtalanul - lefoglalták, azokat kb. egymillió forintért szakértőkkel megvizsgáltatták, semmilyen módon nem szolgálták sem az ifjúság (gyermekeink) védelmét, sem az említett napon történt események felderítését, egyedül arra alkalmasak, hogy egy köztiszteletben álló embert a mindenki által elismert és helyesnek ítélt cselekedetei helyett néhány, arányaiban nézve jelentéktelen számú, internetről akaratán kívül hozzákerült gyerekpornó kép alapján ítéljenek meg.

A nyomozó hatóság fent vázolt hozzáállását nem tekintjük helyesnek, így a vádemelési javaslatot nem támogatjuk. Felhívjuk a tisztelt Ügyészség figyelmét, hogy amennyiben az ügyben bírósági tárgyalásra kerül sor, úgy a vád ellen, Jurkovics Károly mellett fogunk kiállni.

Budapest, 2003. november 15.[panasz vége, aláírások]

Az ügyész (a panaszokat figyelmen kívül hagyva) 60 nap elteltével ("kiemelt ügy") megszüntette az eljárást a gyerekpornó készítés és a szoftverek miatt, ugyanakkor vádat emelt gyerekpornó "megszerzése és tartása" miatt, holott ilyennel soha senki nem gyanúsított meg (néhány iraton szerepel, de csak elírásként, a képek készítésére utalva), így ebben az ügyben nem volt módom védekezni, majd a Bíróságon megteszem (az át nem válogatott, netről származó képeim 1 ezrelékéről beszél a vádiratban, azok nagy része is fagylaltozó kisleányokat ábrázol - ezt az orvosszakértő gyerekpornónak minősíti az ismert képzetei miatt).

A panaszokból és az ügyész reakcióiból a következőket lehet leszűrni (többek között):

Ez a téma, a "megszerzés-tartás" társadalmi megítélése véleményem szerint megérdemel egy új topicot, nem utolsósorban a napokban ismét előkerült drogos lány esete miatt is.

[...]

JuK

JuKids 2004.05.05. 23:12

[... Kicsit elmaradtam, mert dolgoztam éjjel-nappal, és csak 1-2 rövidebb megjegyzésre futotta. Sajnálattal látom, hogy nem sokan reagáltatok, de azért folytatom, bízva abban, hogy valaki csak elolvassa a hosszabb, kifejtős megjegyzéseket is.]

5. Másolatok

Ne feledjük (emlékeztetőül): a szakértői jelentéseket több hónapos késéssel tárták elém, bár az Év Rendőre szerint ez csak kifogás, hiszen a decemberit márciusban megmutatták. A vádemelés alapjául szolgáló iratot nem is mutatták meg nekem mind a mai napig. Másolatot kaptam róla az "iratismertetés" után négy nappal, reagálni így "természetesen" nem tudtam rá, holott tárgyi tévedéseket tartalmaz, pl. a fagylaltozó kisleányok képét gyerekpornónak minősíti az orvosszakértő (mivel benne ezek a képek nemi vágyat, az orális szex képzetét keltik - ezt így leírja), így a vádiratban szereplő "illegális" képek legálisak, ez majd az esetleges tárgyaláson ki fog derülni, a szakértő meg majd magyarázkodhat, hogy mik jutnak eszébe a fagyizó gyerekekről. ;-) Fel fogom neki tenni a kérdést.

Az "iratismertetés" előtti napon feleségem felhívta telefonon előadómat, véletlenül megvan a beszélgetésük hangfelvétele, így szó szerint tudom idézni. F=feleségem, E=előadó:F: Szeretnénk majd másolatot kérni ezekből a papírokból, amiből lehet. Vigyen-e a férjem okmánybélyeget, és hány oldal kb.?E: Nem tudom, hogy ő mit akar kérni.F: Hát mindent, amiből lehet.E: Hát ez így nagyon-nagyon sok, nem tudom így sajnos megmondani, hogy ez hány papír...F: De kérhet elvileg akkor mindenből?E: Persze, persze. Az a legegyszerűbb, hogy itt meg fogja nekem mondani a férje, hogy miből kér másolatot, és akkor rákövetkező hétfőn bejön és akkor én átadom neki, mert azt nekem is le kell fénymásolni, papírt írni róla, és nekem a törvény biztosítja a 15 napot, hogy fénymásolatot átadjak.

Tehát szóbeli ígéretet kaptunk, hogy minden olyan iratról kapunk másolatot, amiből kérek. Ez eddig nagyon heppi.

Másnap aztán ugyebár előadóm - akinek szerinte nem kötelező leírnia, amit mondok, hiszen nem a titkárnőm - az iratismertetés során a húsz percnyi folyamatos észrevételtételemet úgy értékelte, hogy eltértem a tárgytól, de azért a következőket még beleirattam vele a jegyzőkönyvbe:"Fénymásolatot szeretnék kapni minden olyanból, amiből eddig nem kaptam. Kivéve azokból, amikből eddig már megkaptam. [???] Kérem, hogy a színes képekből ugyan olyan minőségben szeretném viszont látni, esetleg cd-n megkapni. [Az általam készített képekről van szó, amik ugyan legálisak, mégsem kaptam vissza a memóriakártyáimat azóta se, se másolatot a képekről, se papíron, se CD-n. (A számtech. szakértő színesben kinyomtatta a képeket és 3 CD-t másolt belőlük.) A szellemi tulajdonommal másfél éve rendelkeznek akaratom és többszöri felszólításom ellenére.] Amiket én becsatoltam vallomást abból nem kérek."Előadóm azt mondta, kb. 70.000 Ft lesz (tehát 700 oldal), mondtam szerintem max. 30.000 (300 oldal), de azért vettem 40.000-ért okmánybélyeget hétfőre, nehogy amiatt ne adja oda a másolatokat, hogy nem hoztam eleget. Hétfőn 96 oldalt adott át nekem. Kérdeztem, hogy hol van pl. a nőgyógyász jelentése (mivel a III. kerületiek azt hitték, hogy az egyik lány - aki egyébként már fiatalkorú volt, tehát bátran élhetett nemi életet - elvesztette a szűzességét attól, hogy megkért, fotózzam le melltartóban), azt mondta az előadóm, ő abból nekem nem másol. A III. kerületben még az adott éjszaka kinyomtatták a fotóimat fekete-fehérben, sőt, a memóriakártyákon lévő, egy héttel korábbi képeket is, pl. amikor egy kislánnyal állunk a McDonald's vendégterében (ez a kép, csakúgy mint a többi hasonló bűncselekmény alapos gyanúját rejti magában az éber, tudatlan, törvényt nem ismerő és be nem tartó kerületiek szemében), ő ezekből sem másol. Szerinte 700 oldalt nem kaptam még meg (én max. 400 oldalról tudok összesen), de csak 96-ot másolt le nekem, ezzel magát vádolta azzal, hogy több száz oldalt szándékosan nem másolt le nekem. Megtagadta az iratok másolatát, korábban nem írta le amit mondtam, mert szerinte ez nem a feladata. Alkalmatlan a munkájára. Emiatt is panaszt tettem az Ügyészségen, de erről majd legközelebb.

[...]

JuK

JuKids 2004.04.25. 23:20

bocs: érthetetlenül = értetlenül

JuKids 2004.04.25. 23:11

[...]

4. "Iratismertetés":

10:10-kor tehát befejeztük a folytatólagost, kaptam egy dossziét, előadóm közölte, hogy neki most dolga van, úgyhogy átkísért egy másik szobába, mondta, hogy dél körül majd visszajön értem. A másik szobában beültettek a sarokba, közben a szoba "tulajdonosa" folyamatosan beszélgetett valakivel, hol személyesen, hol telefonon, úgyhogy figyelni sem igazán tudtam az iratokra, de azért szorgalmasan jegyzeteltem, mert volt sok észrevételem, indítványom, és úgy hittem, elmondhatom majd ezeket, ha már a törvény lehetőséget ad rá. Nem tudom, mennyi iratot nem mutattak meg nekem akkor. Például a legutóbbi orvosszakértői jelentés nem volt a dossziéban, azt az iratok átolvasása után fűzte hozzá előadóm a dossziéhoz, holott november 2-án, másfél héttel korábban kelt. A 709-es oldalszám szerepel az iratismertetés jegyzőkönyvéről később kapott másolaton, tehát 350-400 oldalnyi iratnak kell lennie, nem hiszem, hogy ezt mind átolvastam két óra alatt. Az orvosszakértő utóbbi, második díjjegyzékét sem láttam, emlékeztem volna a 583.800 Ft-os összegre...

A jegyzőkönyv tartalma:"[...] Fent nevezett 2003. év 11. hó 13. nap 10 óra 10 perctől 12 óra 30 percig a nyomozás iratait tanulmányozták. A gyanúsított, a nyomozás irataival kapcsolatban az alábbi észrevételeket teszi, illetve nyomozás kiegészítési indítványokat terjeszti elő: Az elém tárt iratokat megtekintettem, áttanulmányoztam. Az abban foglaltakkal kapcsolatban, valamint a nyomozás kiegészítésével, folytatásával kapcsolatban indítványom, észrevételem: Az alábbi észrevéteket teszem: [(csupán a tömörség kedvéért kiemelem a lényeget, mivel egy oldalnyi észrevételt írt le előadóm 20 perc alatt, folyamatosan mondtam): Nem kellett volna a III. kerületi nyomozónak átírnia egy 13 éves lány vallomását, olyanokat írni bele, amiről talán azt se tudja a kislány, hogy mi, és amikor második meghallgatásuk során mindhárom lány érthetetlenül nézi az adott vallomást, amivel a szexuális zaklatást "bizonyítják" nekik, eljárást kellett volna kezdeményezni az azt meghamisító rendőr ellen. Nem kellett volna a lányokat az Ifjúságvédelemnek hazugságra biztatnia, mondván: "jó, jó, nem kell a Karcsit ennyire védeni, mondjátok el szépen az igazat, hogy miket szokott kérni tőletek, ezzel a kirándulós szöveggel nem tudunk mit kezdeni". Nem kellett volna a másik 13 éves lány édesanyját rávenni, hogy hatalmazza fel őket megrontás miatti eljárás lefolytatására, miközben a kislány sírt, hogy most már szálljanak le rólam. Nem kellett volna súlyos fokú ittasságról beszélni, amikor az egyik lány vérében, akinek a jegyzőkönyv szerint öntöttem a szájába a piát, amikor már nem bírt többet inni, 0,00 ezrelék alkohol volt. Nem kellett volna leírni, hogy kábítószert adtam a lányoknak, amikor (valószínűleg) éppen nem volt bennük semmi, én pedig (velük ellentétben) életemben nem kerültem drog közelébe. (Többször felhívtam a hatóság figyelmét, hogy a lányok 13-14 évesen füveznek, úgyhogy ha védeni akarják az ifjúságot, itt az alkalom, de ez a válasz szerint "nem kapcsolódik az ügyhöz".) Nem kellett volna elveszteniük az a jegyzőkönyvhöz csatolt cetlimet, amit az egyik lány a fotózás délutánján az ajtónkra tűzött, mert akkor még mindig bizonyítva lenne, hogy nem én erőszakoltam rájuk az aznapi fotózást. Nem kellett volna a lányokat arról győzködni, hogy korábban "is" készítettem róluk pornóképeket (nyilván ezért jártak hozzám hónapok óta), például a konyhámban(?) - Idáig bírta az előadom, és megjegyezte, hogy mivel fél kettőre jönnek hozzá, ilyen hülyeségékre nincs ideje, különben sem a titkárnőm, így nem kötelező leírnia, amit mondok, mindezt frappánsan megfogalmazta:] 12.53 órakor lezárom a jegyzőkönyvet, mivel a gyanúsított eltért a tárgytól és nem folytatja az észrevételeit." Azt, hogy mivel tértem el a tárgytól, és miből gondolta, hogy nem folytatom, örök homály fedi...

Nézzük a Be.-t:"193. § (1) A nyomozás elvégzése után az ügyész vagy - ha az ügyész másképp nem rendelkezik - a nyomozó hatóság a gyanúsítottnak és a védőnek az erre kijelölt helyiségben átadja a nyomozás összefűzött iratait. Lehetővé kell tenni, hogy a gyanúsított és a védő az esetleges vádemelés alapjául szolgáló összes iratot - kivéve a zártan kezelt iratokat - megismerhesse."A kijelölt helyiség nem volt igazán erre kijelölt, és éppen az esetleges vádemelés alapjául szolgáló iratot nem láttam (természetesen nem volt zártan kezelt irat)."193. § (2) Az iratok megtekintésének határnapjáról a gyanúsítottat és a védőt értesíteni kell, a fogva levő gyanúsítottat a határnapra - kérésére - elő kell állítani. A gyanúsított és a védő a nyomozás kiegészítését indítványozhatja, egyéb indítványokat és észrevételeket tehet, az iratokról másolatot kérhet. A gyanúsítottat erre a jogára figyelmeztetni kell."Az értesítés határeset. "70. § (4) A kézbesítés szabályszerű, ha a hivatalos iratot a címzett vagy helyette a külön jogszabály szerint átvételre jogosult más személy átvette." Bedobta a levélszekrényembe valaki, senki nem vett át semmit. A kézbesítés nem volt szabályszerű.Indítványokat, észrevételeket csak addig tehettem, amíg előadóm 23 perc után meg nem unta, hogy az észrevételeim az ő és a kollégái munkájáról szólnak, ezt pedig nehezen viselte, és önkényesen le nem zárta a jegyzőkönyvet."194. § (1) A nyomozás iratainak a 193. § (1) bekezdés szerinti átadásáról felvett jegyzőkönyv tartalmazza

A jegyzőkönyv nem tartalmazza az átadott iratok megjelölését (ennek egyetlen logikus magyarázata lehet szerintem).A jegyzőkönyv nem (illetve csak kis részben) tartalmazza az indítványaimat és észrevételeimet."193. § (3) A gyanúsított, illetőleg a védő indítványáról az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság határoz."A jegyzőkönyvben tényként szerepel: "Közlöm Önnel, hogy a nyomozati iratokat a Budapest II-III. kerületi Ügyészségnek küldöm vádemelési javaslattal." Senki nem határozott semmiről, az előadó eldöntötte, hogy márpedig bármit mondok, küldi az iratokat.

Sem maga az iratismertetés, sem az arról készült jegyzőkönyv nem volt szabályos, erről tájékoztattam az Ügyészséget, mégis vádat emeltek a megkeresésem nélkül.

[... Folyt. holnap este ...]

JuK

JuKids 2004.04.25. 01:17

[... Mára elég, este folytatom. Hátra van még a java: 4. "Iratismertetés", 5. Másolatok, 6. Panasz az Ügyészségnek, 7. Panasz a Bíróságnak. Mindenkit visszavárok. ;-) Addig is bombázzatok a kérdésekkel! ...]

JuK

JuKids 2004.04.25. 00:59

[...]

3. Folytatólagos:

Mint kiderült, azért volt szükség a folytatólagosra, hogy ismét meggyanúsítsanak tiltott pornográf felvétel készítésével, valamint szerzői jogok megsértésével, mivel csak az eredeti gyári Windows és Office lemezt foglalták le tőlem, a regisztációs kártyát nem. Mindkettő ellen ellenvetéssel éltem. (Később mindkét gyanúsítás vonatkozásában megszüntette a nyomozást az ügyész, az elsőben bűncselekmény, a másodikban bizonyítottság hiányában. Tiltott pornográf felvétel (fagylaltozó kisleányok) birtoklása miatt azonban vádat emelt, pedig azzal nem is gyanúsítottak meg, ld. erről szóló topic, vannak még ott nyitott kérdések...)Ezután a hadnagynő le akarta zárni a kihallgatást, de én még véleményezni kívántam a szakértői jelentéseket. Kiderült, hogy a filmszakértői jelentés augusztus 17-én kelt, legutóbbi kihallgatásomkor, október 2-án nem tárták elém. (Mivel a megfelelő topicban vagyunk, idézek egy újabb szép ideillő gondolatot dr. Németh Péter alezredes úrtól: "[A panasztevő] Kifogásolja továbbá, hogy egyetlen szakértői véleményről sem kapott másolatot, és csak több hónapos késéssel tudja véleményezni, illetve a pszichológusi szakvéleményt a mai napig nem volt alkalma véleményezni. 2003. március 19-én a fenti alosztályon a gyanúsított folytatólagos kihallgatására került sor, melyen elé tártuk a 2002. december 09-én és a 2003. január 27-én kelt számítástechnikai szakértői véleményt, és elolvasás után jegyzőkönyvben nyilatkozott a véleményekkel kapcsolatban." Tehát csak egy kifogás volt részemről, hogy a december 9-i jelentést csak március 19-én véleményezhettem. December 20-án, január 8-án és 10-én, február 21-én, március 5-én voltam benn az Ifjúságvédelmi Alosztályon március 19 előtt. "Csak" öt alkalommal nem véleményezhettem a jelentést... Ez valóban csak kifogás. Nem beszélve a másolatok kiadásának megtagadásáról, amit az Év Rendőre meg sem próbál kimagyarázni, a továbbiakban nem említi - az első másolatot 2003. október 7-én, tíz és fél hónappal a nyomozás megindítása után, két hónappal a Legfőbb Ügyészségnek címzett panaszom után kaptam meg.)

A házkutatás során 60 db. 8mm kamerakazettát foglaltak le a III. kerületi rendőrök, mint bűncselekményből származó tárgyat (plusz a kamerámat - ld. ...). Ezeket a filmszakértő úr öt hónap alatt átnézte (nem siette el), és leírta, hogy családi felvételeket látott, "valamint 18-20 órányi terjedelemben két generációs macskacsalád felnövésének is tanúi vagyunk." Namost a III. kerületiek a szobámban hagytak további hat kazit, amit én első kihallgatáskomkor átadtam az Ifjúságvédelemnek - nem kellett volna. Ezek elemzése (max. 9 órányi felvétel) további három hónapot igényelt, a szakértő szerint a hatból ötön ugyanolyan családi felvételek láthatók, mint korábban, de az egyik, az utolsó (amit ugyebár én vittem be önként) "nem tekinthető pornográfnak, de a közreműködő négy tizenkét-tizenöt év körüli leány rendkívül antiszociális, helyenként kirívóan durva szövegeket énekel, hol lakásban, hol pedig nyilvános helyen, melyet a kamerát kezelő felnőtt férfi kommentár nélkül - semmiféle reakciót nem tanúsítva - rögzít. [... A felvétel] lakásban kezdődik, majd egy budapesti kiránduláson folytatódik. Ez a kirándulás a szentendrei HÉV-en a Margit hídig, ezt követően a [reklám helye - mondjuk úgy: közeli] Bevásáróközpont tetején fejeződik be."

Úgy gondoltam, erre a jelentésre - ha már egyszer befejezték a nyomozást - reagálok. Elmondtam, hogy az "antiszociális" lányok ugyanazok, akik miatt ellenem nyomoznak, és lehet, hogy a családjuk tehet arról, hogy ilyenek, és azzal hogy "kommentár nélkül, semmiféle reakciót nem tanúsítva rögzítettem" a hülyéskedésüket, ugyanazt tettem, amire az Év Rendőre azt írja, hogy "a lányok állapotát kihasználva nemi aktus imitálására vette rá őket", tehát kérésükre dokumentáltam a 21. századi fiatalok törvénybe nem ütköző szórakozását (melltartóban bohóckodtak, nem imitáltak semmit). A kirívóan durva szöveg, amit a szakértő úgy ért az eredeti felvételen, hogy "játszótéren b...unk", az valóban "játszótéren bandázunk", háromszor is eléneklik ezt a dalt, nehéz félreérteni. Azt szintén leirattam előadómmal, hogy úgy tűnik, az Alosztály nem bírta elviselni, hogy nem voltak necces kazettáim, így megkérte a szakértőt, kicsit színezze ki a jelentését, belefér, a többi is ilyen. Az, hogy utolsó kazettámat kiemeli a szakértő, holott legalább 10 kazettámon ugyanezek a lányok sokkal "durvább" dolgokat csinálnak (semmi törvénytelent), valamint "kirándulásnak" nevezi a hévezést, holott ő látta a felvételeken, hogy a Pilisben szokunk kirándulni, nem a héven, valamint hogy feltűnően lassan készült el (és elkészülte után feltűnően későn került hozzám) a jelentés inkább arra utalt, hogy a rendőrök megnéztek néhány kazit találomra, ezt találták a legdurvábbnak, és kiadták a szakértőnek, hogy az általam és minden tanú által (köztük a "sértettek" által is) remek időtöltésként említett kirándulásokat antiszociális hévezéssé amortizálja.

(Ezt azért írtam le ilyen hosszasan, hogy lássátok, miért tartott a kihallgatásom 9:30 helyett 10:10-ig - másrészt szerintem tanulságos is.)

Kértem, hogy reagálhassak még az utolsó, orvosszakértői jelentésre is, de előadóm a következőt írta:"Közlöm Önnel, hogy a kihallgatás után az iratokat megtekintheti, és [az orvosszakértő] véleményére is reagálhat."

[...]

JuK

JuKids 2004.04.24. 23:40

[...]

2. Első döbbenet:

A leveleket tehát 11-én, kedden kaptam meg, 13-án reggelre szólt a meghívás. Mindkettő november 7-én, pénteken kelt, tehát a megszokott postai, tértivevényes úton már egy nappal korábban, hétfőn megkaphattam volna, nem beszélve arról, mi van, ha éppen két napig nem nyitjuk ki a levélszekrényt (nekem nincs is kulcsom hozzá, csak a feleségemnek, ha a kislányunk beteg előfordul, hogy napokig nem mozdulnak ki, főleg novemberben). Később előadóm "rövid úton" történő idézésre hivatkozott, bár azelőtt mobilon is hívtak, most a legrövidebbnek azt tekintette, ha bedobnak egy cetlit a levélszekrényünkbe. Erősen úgy éreztem, hogy nem szeretne velem találkozni két nap múlva, és arra játszik, hátha nem veszem észre, illetve nem tudom megszervezni a randit.

Kicsit zavart az is, hogy a nyomozást egyrészt befejezték, majd egy héttel a befejezése után még kihallgatnak, bármit mondok, iratismertetnek a folytatólagos kezdete után fél órával), majd szintén bármit mondok az iratismertetésen, küldik is az anyagot az Ügyészségre ("Távolmaradása esetén is(!!!) az iratokat vádemelési javaslattal...")Tudomásom volt két olyan szakértői jelentésről is, amit még nem láttam (a kirendelőket sokadik panaszom után megmutatták előző alkalommal, októberben), tehát anélkül fejezték be a nyomozást, hogy (mint később kiderült) a vádemelés alapjául szolgáló jelentést megmutatták volna nekem.

[...]

JuK

JuKids 2004.04.24. 23:19

[...]

1., Előzmények:

2003. november 11-én a feleségem talált a levélszekrényünkben egy borítékot, feladóként ennyi szerepelt: "BRFK VFO 1522/02" (csak ennyi, utóbbi az ügyem száma), címzésként a nevem + utca/házszám/emelet/ajtó (se Budapest, se irányítószám), se bélyeg, se pecsét nem volt rajta, tehát valaki illetéktelen bejött a házunkba, bedobta a levélszekrénybe. Először azt hittem, valaki szórakozik velem, mert a VFO-ról mindig tértivevényes levél jött korábban, nem ilyen fecnik, de tudtam, hogy a mögöttünk lévő házban (Békásmegyeren, lakótelepen lakunk) lakik egy százados asszony az Ifjúságvédelmi Alosztálytól, így felmerült bennem, hogy esetleg ő játszott postást. Az említett rendőrnő egyébként az ellenem rendőrt hívó család jó barátja (egy házban laknak), rendszeresen tájékoztatta a "sértettet" (később "érintetté" minősítették, ugyanis nem történt bűncselekmény) a szakértői jelentések, a BRFK-ra küldött leveleim tartalmáról - ezt a lány mondta nekem, és mivel idézett ezekből az iratokból, elég hihetően hangzott.A borítékban két levél volt, ezek már hivatalosnak tűntek: IDÉZÉS gyanúsított részére, ÉRTESÍTÉS gyanúsítottnak a nyomozás iratainak megismeréséről.Az idézésben a következő állt:"Önt [Btk. 195/A. megalap. gyan. miatt] 2003. év november hó 13. nap 9.00 órára [cím+Be. 67] idézem folytatólagos gyanúsított kihallgatásra kerül sor."Az értesítés a következőket tartalmazta:"A Be. 193. § (2) bekezdése alapján értesítem, hogy a fenti számon folytatott nyomozást befejeztük. Ön a nyomozás iratait 2003. év november hó 13. nap 09.30 órakor [cím] hivatali helyiségében megtekintheti.Tájékoztatom, hogy a nyomozás kiegészítését indítványozhatja, egyéb indítványokat és észrevételeket tehet, az iratokról másolatot kérhet. Az iratismertetés határnapjának elmulasztása a nyomozás befejezésének nem akadálya. Távolmaradása esetén is az iratokat vádemelési javaslattal a Bp. II-III. kerületi Ügyészség részére küldöm meg."

[...]

JuK

JuKids 2004.04.24. 22:51

Szia Csontoszs!

"Ilyen nincs, és nem is lehet, Nem tudom mi van a háttérben, de valami nem kerek."

Te vagy az első, aki végre észreveszi, pedig már több topicba beírtam. A "logikus" magyarázatot már korábban idéztem az Év Rendőrétől: "Tájékoztatom hogy semmilyen előírás nincsen arra vonatkozóan, hogy milyen eljárási cselekményeket, milyen sorrendben, és milyen időpontban tervezzen és hajtson végre a nyomozó hatóság." (lásd vonatkozó topic). Ezen felül én viszont az Év Bűnözője vagyok (minden évben 2002. óta), a mocskos gyerekpornókirály, akinek nincsenek jogai, akivel szemben a cél szentesíti az eszközt, mivel a számítógépemen egy év megfeszített munkával (és másfél millió forint elköltésével) találtak egy ezrelékben képeket fagylaltozó kisleányokról, ami az orvosszakértőben az orális szex képzetét keltette, következésképpen veszélyes vagyok a társadalomra.

Természetesen kicsit valóban hazabeszélek, de döntsd el Te is, hogy sor került-e iratismertetésre, illetve miután jogorvoslattal éltem, mennyiben változott a helyzet:

(Feldarabolom, mert hosszú lesz, csak hogy megismerjétek a "másik fél" álláspontját.)

[...]

JuK

Nick Name 2004.04.24. 15:24

Ha csak megrovást alkalmaz, akkor nem. De erre nincs semmi biztosíték.

Hood 2004.04.24. 14:02

Köszi a válaszokat.Időközben jött egy értesítés melyben ügyészi határozat alapján megróvást kaptam. Kérdés:ha nem fogadom el a megróvást (mert pl. bizonyíthatóan valótlan dolgot állít..stb..) és kérem a büntetőeljárás folytatását, és a bíroság ítél majd el, alkalmaz megróvást, ez súlyosabb büntetésnek számít?

Csontoszs 2004.04.24. 11:29

Hood!

Biztosítaniuk kell, és biztosan fogják is. Egyetlen kritérium, hogy nem úgy hogy gondolsz egyet és beállítasz, hanem egyeztetni kell, mert az ügy ügyésze lehet, hogy ééppen tárgyal, vagy másik 100 ügyön dolgozik.

JuKids

Nem értem, hogy neked nem biztosították,s e a rendőrök, se az ügyészek. Ilyen nincs, és nem is lehet, Nem tudom mi van a háttérben, de valami nem kerek. Ha pedig nem biztosították, akkor ott van a jogorvoslat... tényleg nem értem. Remélem, hogy csak kicsit " hazabeszélsz" és van erre logikus magyarázat.

JuKids 2004.04.22. 06:12

Szia!

Úgy látom, senki hozzáértő nem válaszol, így be kell érned egy laikus válaszával. Ha tévednék, javítsatok ki:

Be. 193. § (1) A nyomozás elvégzése után az ügyész vagy - ha az ügyész másképp nem rendelkezik - a nyomozó hatóság a gyanúsítottnak és a védőnek az erre kijelölt helyiségben átadja a nyomozás összefűzött iratait. Lehetővé kell tenni, hogy a gyanúsított és a védő az esetleges vádemelés alapjául szolgáló összes iratot - kivéve a zártan kezelt iratokat - megismerhesse.(2) Az iratok megtekintésének határnapjáról a gyanúsítottat és a védőt értesíteni kell, a fogva levő gyanúsítottat a határnapra - kérésére - elő kell állítani. A gyanúsított és a védő a nyomozás kiegészítését indítványozhatja, egyéb indítványokat és észrevételeket tehet, az iratokról másolatot kérhet. A gyanúsítottat erre a jogára figyelmeztetni kell.(3) A gyanúsított, illetőleg a védő indítványáról az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság határoz.(4) A gyanúsított és a védő az iratok megtekintésének határnapját követően is jogosult arra, hogy megismerje az (1) bekezdés szerinti iratokat.(5) Ha az (1) bekezdés szerinti eljárási cselekményt a nyomozó hatóság végezte, ennek megtörténte után tizenöt napon belül az iratokat megküldi az ügyésznek.(6) Az (1) bekezdés szerinti eljárási cselekmény elvégzését követően a sértettet értesíteni kell arról, hogy a nyomozás iratait megtekintheti, és gyakorolhatja az őt a nyomozás során megillető más jogokat.

Értelmezésem szerint tehát az Ügyészségen (is) biztosítaniuk kell az iratok megtekintését. (Nekem nem biztosították sem ők, sem a rendőrök, de ez más téma...)

Ha nem gyanúsított vagy, hanem sértett, akkor a (6) bekezdés alapján szintén jogosult vagy.

JuK

Hood 2004.04.17. 12:43

Sziasztok!Kérdésem az lenne, hogy az ügyészségen lévő nyomozási iratokban be lehet-e tekinteni, vagy ezt csak a bíróságra valo átkrülése után lehet megtenni. Köszi!