Bírósági iratokforrás főoldal vissza

JuKids 2007.06.28. 10:30

T. Jogászok!

Ma reggel voltam benn a kerületi bíróságon, és szerettem volna egyetlen oldalt lefotózni az ügyem dossziéjából (első tárgyalás 2004. június 30-án volt, másodfokon jogerős ítélet 2004. november 4-én született). Az irodista hölgy (Ica) először azt mondta, hogy ahhoz le kell mennie az irattárba, de azt nem szeretné, majd azt, hogy másolni már nem lehet abból az aktából, de én különben is csak fotózni akartam. Ekkor kérésemre felszólt telefonon az elnökhöz (Gergő), aki megerősítette, hogy nem kell felhoznia az iratokat az irattárból, mert nem fotózhatok.

Van valami jogszabály arra nézve, hogy jogerősen lezárt ügy iratait nem lehet fotóznia a terheltnek? (2005-ben ezt senki nem kifogásolta, akkor szó nélkül felhozták a dossziét és fotózhattam. Mondjuk akkor még Béla bácsi ment le érte.)

Kösz,JuK

JuKids 2005.04.03. 23:18

Nick,

még egy kicsit visszatérnék arra, hogy az iratok (képek) fotózása bűncselekmény-e. Korábban is említettem példaként azt, hogy a sajtó megkapja, sőt be is mutatja ezeket a képeket: mind a Kék fényben, mind az RTL Híradójában (a Netért kapcsán), illetve ugyanitt korábban a pécsi ügyben érintett siófoki rendőr "elfogása" kapcsán, mind az engem is bemutató TV2-es Magellánban bemutattak tiltott pornográfnak nevezett képeket, videókat, amelyeket a sajtó lefilmezett, majd utómunkálatokkal elhomályosított, kitakart stb., lényeg hogy az illegális anyagról másolatot készített, és az eredeti felvételt az archívumban "tartja". Az Ítélőtábla végzése értelmében eszerint ezen műsorok gyártóit fel lehetne (kellene) jelentei tiltott pornográf felvétellel visszaélés miatt. Mert ha a bizonyítási indítványban való felhasználás már visszaélés, akkor ehhez képest az, amit a tévék csinálnak, sokkal nagyobb bűntett.

Értelmezve a végzést arra a felismerésre jutottam, hogy a tévéstábok elkövették a bűncselekményt. Feljelentsem őket? (Ha nem teszem meg, akkor nem követek el bűncselekményt?)

Kösz,JuK

JuKids 2005.03.29. 09:28

Kösz Nick.

"Szerintem is minden ott van" - szerintem is mindennek ott kellene lennie, csakhogy egyetlen másodfokú irat sincs a kerületnél. Engem igazából a tárgyalási jegyzőkönyv és az Ítélőtábla által elutasított eredeti végzés érdekelne. Gondolom ez még oda fog érkezni, de még nem jött vissza, ezt kerestem, de azt mondta a hölgy, hogy csak az ítéletnek kell a kerületnél lennie.

Az érdemi indoklás annyiból érdemi, hogy több mint ezer oldal fényképezését tagadta meg száz olyan miatt, aminek illegalitását akkor még nem döntötték el jogerősen, pedig sokat segített volna, ha már akkor átlátom a képeket, nem beszélve a szöveges iratokról. Nem csak a képeket, azon belül sem csak az illegálisnak minősítetteket akartam felhasználni az indítványomban, és azért kissé nyakatekert elgondolás, hogy nem a gyermek, hanem a nyomozati anyag fényképezése minősül az ő szexuális kihasználásának (ne feledjük, hogy - mint írtam is - a szereplők, készítők, terjesztők senkit sem érdekeltek, csakis én voltam a gyermekek kihasználója azzal, hogy nem töröltem a képeiket a CD-imről öt év elteltével), és hogy a nyomozati anyag fotózásával "élnék vissza" "újra" a felvételekkel. (Én úgy veszem ki az Ítélőtábla végzéséből, hogy azt hiszik, hogy a képeket papíron foglalták le tőlem, én nyomtattam ki: "A vádlott kérelmének helyt adó döntés esetén a vádlott birtokába kerültek volna ismételten a tőle lefoglalt bűncselekményt képező fényképfelvételek" - tehát mintha fényképfelvételeket foglaltak volna le tőlem.)

Mint olvashattad, a beadványom felére (lefoglalások megszüntetése) nem is reagáltak, és bár felhívtam benne a figyelmet arra, hogy a különálló winchestereken egyáltalán nincsenek képek ("a számítástechnikai szakvélemény szerint nem található rajtuk releveáns információ"), ezért ha lehet még a tárgyalás előtt adják vissza őket (nem tudtam, mikorra tűzik ki azt), de nemcsak hogy ezt nem teljesítették, hanem a jogerős ítéletben el is kobozták ezeket az irreleváns winchestereket. Pedig felhívtam rá egyértelműen a figyelmüket egy olyan beadványban, amit a tárgyaláson bíráltak el. Hat olyan winchestert koboztak el tiltott pornográf felvétellel visszaélés címszóval, amin egyetlen kép sem volt, legfeljebb a kisikolások számtechórán készített rajzai, mivel ezek iskolai felszámolásból valók. És ugyebár én nem is kezdeményezhetek jogorvoslatot a hibás (mert azért ez is igencsak nagy hiba!) elkobzás miatt. Le kell nyeljem, hogy olyanokat koboztak el, amiről tudták, hogy nem is kapcsolódik az ügyhöz. Mindenesetre ez is mutatja, hogy mennyire alaposan jártak el úgy általában.

JuK

Nick Name 2005.03.28. 18:11

Szerintem is minden ott van, a Fővárosi Bíróságon csak az ún. résziratok maradtak, amelyek az adott végzés elleni fellebbezéshez kellettek (másolatban).

Az Itélőtábla végzését elolvasva annyit tévedtem, hogy nem a két Általad idézett bekezdés között, hanem azok előtt volt az érdemi indokolás. Mindez a lényegen nem változtat, igazuk van.

JuKids 2005.03.23. 13:48

Ma voltam benn a kerületnél, de még nem érkezett vissza a másodfokú anyag - az irodavezető szerint nem is fog más oda érkezni, minden ott van, ne akadékoskodjak.

Úgyhogy addig beírom az Ítélőtábla végzését, a kérelmemet lentebb olvashatod, az elbírált végzést én is csak szóban ismerem, tartalmilag megegyezik az Ítélőtábla által írottakkal.

JuK

++++++++++++++++

Fővárosi Ítélőtábla1.Bkf.2091/2004/3.

A Fővárosi Ítélőtábla Budapesten, 2005. év február hó 17. napján megtartott tanácsülésen meghozta a következő

végzést:

A tiltott pornográf felvétettel visszaélés bűntette miatt Jurkovics Károly ellen folyamatban volt büntetőügyben a Fővárosi Bíróság mint másodfokú bíróság 22.Bf.7940/2004/13-II. számú - a Fővárosi Bíróság által bizonyítási indítványt elutasítóként jelölt - végzését helybenhagyja.

Indoklás:

A tiltott pornográf felvétettel visszaélés bűntette miatt Jurkovics Károly ellen indított büntető ügyben a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 1.B.III.148/2004/10. szám alatt hozott nem jogerős ítéletet. A bejelentett fellebbezések alapján a büntetőeljárás a Fővárosi Bíróságon mint másodfokú bíróságon 22.Bf.7940/2004. számon indult.

A másodfokú eljárásban Jurkovics Károly vádlott kérelmet terjesztett elő, melyben a másodfokú bíróság engedélyét kérte, hogy fényképezés útján másolatot készítsen a bűnügyi iratokhoz csatolt fényképekről annak érdekében, hogy bizonyítási indítványát elkészíthesse.

A Fővárosi Bíróság mint másodfokú bíróság a 2004. november 4. napján megtartott tárgyaláson meghozott 22.Bf.7940/2004/13-II. számú végzésével a vádlott kérelmét elutasította, a végzést bizonyítási indítványt elutasító végzésnek megjelölve.

A Fővárosi Bíróság végzése ellen a vádlott fellebbezett.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség BF.1254/2004. számú átiratában a Fővárosi Bíróság végzésének helybenhagyását indítványozta.

A vádlott fellebbezését elbírálva a Fővárosi Ítélőtábla megállapította, hogy a Fővárosi Bíróság helyes indokok alapján helyezkedett arra az álláspontra, hogy a vádlott kérelme nem teljesíthető, a vádlott azokról a fényképfelvételekről kívánt saját fényképezőgéppel felvételeket készíteni, amelyek közül az elsőfokú bíróság, azt állapította meg, hogy pornográf tartalmú felvételek. A vádlott kérelmének helyt adó döntés esetén a vádlott birtokába kerültek volna ismételten a tőle lefoglalt bűncselekményt képező fényképfelvételek. Ekként ismét elkövette volna a terhére rótt cselekményt, ahogy azt helyes indokokkal fejtette ki az elsőfokú bíróság is.

Tévedett azonban a Fővárosi Bíróság, amikor végzését bizonyítási indítványt elutasító végzésnek jelölte meg. A büntetőügy iratairól másolat készítése érdekében előterjesztett kérelem ugyanis bizonyítási indítványnak nem tekinthető. Ugyanakkor eljárási szabályt is sértett a Fővárosi Bíróság, amikor a végzését nem a kérelem benyújtását követően, hanem csak a másodfokú tárgyaláson - melyen az ügyben érdemi döntést is hozott - hozta meg.

A fentiekben kifejtettekre tekintettel a Fővárosi Bíróság végzése törvényes, azt a Fővárosi Ítélőtábla a Be. 347. § (1) bekezdésére figyelemmel a Be. 371. § (1) bekezdése alapján helybenhagyta.

Budapest, 2005. év február hó 17. napján

Dr. Tóth Éva s.k.a tanács elnöke

Dr. Kiss Sándor s.k.előadó bíró

Dr. Gyürkés Tamás s.k.bíró

Kiadmány hiteléül:[pecsét, aláírás]

Nick Name 2005.03.23. 05:49

Kedves Juk!

Nagyon szívesen. Ha még jogi lépést teszel és jogi kérdésed van, szívesen válaszolok. Maratoni hozzászólásod tartalmára nem térnék ki, azt hiszem, abból már mindent sokszorosan végigbeszéltünk. Abban viszont Te tévedsz, hogy mindezt Tőled kell megtudnom. Mint ahogy azt már egyszer korábban írtam, rengeteg hasonló ügyet és emberi reakciót láttam már. Pozitív eredményt még sohasem. Õszintén mondom, vigyázz magadra. Üdv:

JuKids 2005.03.22. 23:04

Kedves Nick,

sok mindenben igazad van, de abban nem, hogy nem veszem észre, hogy már rég túl messzire mentem. "nekik kellene először orvoshoz fordulniuk problémájukkal, majd néhány óra jogot tanulniuk. Ez a véleményem, még ha nem is találkozik mindenkiével." Tudtam, hogy nem fog tetszeni, de a legkevésbé én tehetek arról, hogy idáig fajultak a dolgok. Tudom, hogy mit mondok.

Feltételezem, hogy egy gyerekgyilkosnál ugyanezek az emberek sorra veszik a bizonyítékokat, ezen kívül meghallgatják a vádlottat, és ha egy cseppet is elbizonytalanodnak, akkor nem ítélik el. Vajon miért tettek esetemben másként? Meg kellett volna ölöm azokat a gyerekeket, akiket az anyjuk lefotózott a kertben és felrakta a képet egy naturista topicba azoknak, akikben nem nemi vágyat, hanem esztétikai élményt kelt egy szépen megkomponált kép? Akkor meghallgattak volna? Kissé morbid ötlet. Miért nem a bizonyítékokat vették sorra, miért nem érdekelte őket, hogy mit mondok én, mint mond a szakértő, mit mondtak a rendőrök és mit az ügyész. Ugyanis a rendőrök szerint nem állt szándékomban gyerekpornó letöltése, az ügyész meg csak a szakértői véleményekre alapozta a vádat, amely csak jócskán eltúlzott számokat tartalmazott, semmilyen körülményre nem tért ki, a szakértő pedig a tárgyaláson pontról pontra megerősítette a fellebbezésemet. Miért kellett olyan fehérneműreklámokat pornónak nevezniük, ami valószínűleg valami katalógusból való, csak egyesek - magukat viccesnek gondolva - átalakítottak, a képen szereplő kislány reklámozott bugyija helyett puncit rajzoltak, amitől pont annyira nem lett pornográf, mint ahogy az eredeti kép sem volt? Miért ezzel voltak elfoglalva? És miért nem lehet elhinni, hogy ez a kép bennem nem kelt vágyat, egyáltalán nem kelt bennem vágyat egy meztelen gyermek látványa, sem élőben, sem képen? Miért hihetetlen ez egy kislány édesapja szájából? Miért kell mindent bemocskolni? Miért kell viccelődő tiniket arra használni, hogy családokat tönkretegyenek? Ki akarta ezt? Mert én nem. 8 hónapig egy büdös szót nem szóltam a meggyanúsításom elleni - akkor elutasított ("fellebbezésnek helye nincs!"), majd 14 hónap múlva jogossá vált - panaszomon kívül, abban a naív hitben élve, hogy előbb-utóbb maguktól észreveszik, hogy mekkorát hibáztak. Azután is tisztességes panaszokkal kezdtem az ügyészség felé, majd jöttek a "semmilyen előírás nincsen" jellegű hatalomtól csöpögő válaszok az Év Rendőrétől, mint kielégítő válasz a konkrét panaszaimra. Később írtam egy szép, tárgyilagos bizonyítási indítványt, de a bíró el sem olvasta, hanem az ügyésszel szépen lezsírázták az ítéletet elsőfokon. Aztán másodfokon az egy értelmes mondatot kinyögni képtelen ügyésznő közreműködésével jogerőre emelték az értelmetlen, értelmezhetetlen elsőfokú ítéletet, valódi gyerekpornó képeket legalizálva, családi felvételeket (AMILYENEKET ÉN IS CSINÁLTAM, TESSÉK, MEG LEHET VÁDOLNI) gyerekpornónak nevezve: nekem is van meztelen képem a kislányomról, nyugodtan ráfoghatják, hogy célzatosan a nemi vágy felkeltése érdekében fotóztam le fürdés közben ( „A kép középpontjában egy kislány hasa és a vízzel érintkező nemi szerve látható” - az általam orvoshoz és jogi továbbképzésre küldött bírák szerint ez a gyermekpornográfia definíciója). Ha valakiben a meztelen gyermek látványa nemi vágyat kelt, az ne vállaljon gyereket és annak orvosi segítségre van szüksége. Én szépnek találom a gyermeki testet is, mindenki más mocskosnak, legalábbis ezt állítja - biztos, hogy velem van a baj? Nem lennék a megnevezett bírák gyermeke, nap mint nap azt hallva, hogy ne is lássam a mocskos testedet. Nem biztos, hogy egészséges önértékelésem alakulna ki. Ha valaki ilyen pozícióban (fellebviteli bíróként) úgy tesz, mintha nem ismerné a jogot, annak jogi segítségre van szüksége. Én nem tudom, mit jelent a bírói függetlenség. Segíthetnél a fogalom megvilágosításában. Ha azt jelenti, hogy Európában és Amerikában élő és dolgozó ismert művészek képeit gyerekpornónak minősítse a Magyar Köztársaság nevében, akkor komolyan fontolóra veszem, hogy keresek magamnak és a családomnak egy olyan országot, ahol nem kell megmagyarázni az igazságszolgáltatásnak, hogy mit jelent a jogbiztonság. Szerintem pl. azt jelenti, hogy ha veszek egy könyvet a boltban, akkor az nem viszik el a rendőrök, de ha esetleg nem tudnak olvasni, akkor miután valami okosabb ember kezébe kerül, azonnal visszadják, és bocsánatot kérnek, hogy a TASCHEN kiadó könyvét illegálisnak nézték. És nem veszik el a fényképezőmet, a videókamerámat, a számítógépemet, hacsak nem követtem el velük valamit. Nem mondják azt, hogy „A tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűncselekmények vizsgálata során szükséges azon dolgok lefoglalása - különösen számítógép, cd és floppy lemez, videokazetta, videokamera és egyéb adathordozók - amelyek alkalmasak arra, hogy video- film, vagy fényképfelvételeket készítsen, rögzítsen, tároljon”. Ahol van jogbiztonság, ott nem indítanak 5832 olyan eljárást egy évben, amelyben "szükséges" a fenti tágyak lefoglalása, ugyanis ezzel 5832 ember mindennapjait nyomorítják meg, és ők maguk sem képesek elvégezni a "szükséges" elemzést. Pedig borzasztóan nagy szükség van minderre. És ha egyszer jogerősen visszaadni rendelnek valamit, akkor nem ülnek négy és fél hónappal később is rajta. Én ha külföldi lennék, bizony nem jönnék egy ilyen országba, ahol ezt megtehetik velem. És ha nem építettem volna fel 30 éven keresztül az itteni életemet, amit a rendőrök és ügyészek szerint veszni hagytam volna (fennállt a szökés veszélye, ezért volt szükség a 72 órás őrizetre és ezért akartak előzetesbe helyezni - szerepel az iratokon!), akkor felülnék az első vonatra. A magyar fellebbezési rendszer szart sem ér, ha nem kell, hogy a fellebbezést elbírálják, hogy megnézzék, miről szól ami miatt fellebbeztek, hanem csak odaírják a baromság végére, hogy "további jogorvoslatnak helye nincs". Mert eddig dr. Gábriel Éván, és a végzését jogerőre emelő dr. Gyürky Istvánon kívül mindenkitől baromságot olvastam. Mindenkitől. Egyetlen egy panaszomat nem bírálták el érdemben, holott az évek során mindről kiderült, hogy jogos volt. Itt van a bűnügyi költség is: leírtam mégegyszer azt, szó szerint(!), amit az alapeljárásban a fellebbezésemben, harmadszori nekifutásra jogonak találták és az elsőfokú bíróságot dicsőítette mind az ügyészség, mint a másodfok az éleslátásáért. Ez egy nagy szar, nem jogbiztonság. Mindenki azt csinál, amit akar, ha valakit egyszer pedofilnak neveznek, azt meg sem próbálják megérteni, a feje tetejére is állhat, akkor sem lesz igaza. Nincs értelme jogi lépéseket tennem, mert úgysem lehet igazam. Marad az fikázás, hátha valaki felháborodik annyira, hogy elindítsa az ellenlavinát. Erre várok. Köszönöm az eddigi segítséged, tényleg nagyon sokat segítettél, de nem látok tovább jogi utat. És bocsáss meg, ha megbántottalak, nem Neked szólt, hiszen mindig segítettél. Csak annyit teszek hozzá, hogy ha valamelyik kollégám szándékosan (egyenes szándékkal!) úgy elcsesz egy programot, hogy azzal mások több éves munkáját tönkreteszi, és azt mndják neki, hogy menjen továbbképzésre, akkor nem háborodok fel, mert jogos a kritika.

Abban is tévedsz, hogy az Ítélőtábla végzésével kapcsolatban csúsztattam volna: leírtam, hogy "Ugyanaz[t] írták, amit Te is mondtál, illetve a tárgyaláson is elhangzott, tehát hogy a képek fotózásával "újra" elkövetném a bűncselekményt." Ugyanakkor tévedtek, eljárási szabályt sértettek, de ezek nem befolyásolják azt, hogy amiben tévedtek és eljárási jogot sértettek, ami nem válasz a kérdésemre, az törvényes, és válasz a kérdésemre. Ezt írtam, nem csúsztattam. Én elhiszem, hogy rajtam kívül ebben az ügyben mindenki tévedhet, eljárási szabályt sérthet, sőt bűncselekményt követhet el. Elhiszem, de attól még felháborít.

Holnap áramszünet lesz a munkahelyemen, bemegyek a kerületbe, és beütöm az általam is ismeretlen tartalmú végzést és a teljes helybenhagyást. Újat nem fogsz benne találni, az érdemi részt nem voltam szíves nem beírni, csak nem gépeltem be egy oldalt, hanem leírtam a lényegét és mondtam, hogy később teszem meg. (Emlékszel, a bűnügyi költséggel kapcsolatban is azt hitted egyszer, hogy az érdemi rész még hátravan, holott akkor már rég begépeltem. Egy "pedofil" ügyben nem kell érdemi döntést hozni, bármilyen döntést indokolni, bizonyítékokat felvonultatni, elég az ha odaírják, hogy mi volt a vád, ez már maga érdemi indoklás. Sajnálom, hogy tőlem kell megtudnod.)

Még egyszer köszönök mindent,JuK

Nick Name 2005.03.22. 19:00

Bocsánat. Freud.

Helyesen: "magyar fellebbezési rendszer (per pillanat) egyfokú".

Nick Name 2005.03.22. 18:59

Kedves Károly!

Kérlek, ne vedd rossznéven, de erősen gondolkodtam, válaszoljak-e erre és bármi egyéb kérdésedre még a jövőben. Ennek oka az, hogy egy másik topicban egy olyan hangnemű megjegyzést engedtél meg magadnak (bizonyos név szerint megnevezett bírók orvosi kezelésének szükségességéről), ami nekem már sok. Az a Te dolgod, hogy nem veszed észre, hogy a már az általam igazán nem kedvelt miniszterrel szemben is használt minősíthetetlen hangnemeddel a saját jogi igazságodat annullálod, az meg a moderátoré, hogy itt mi jelenhet meg, azonban nekem is jogom van eldönteni, kivel akarok beszélgetni és kinek segíteni. Utoljátra még megteszem, de kérlek, a jövőben fogd vissza magad.

Már csak azért is, mert jogi segítségre szükséged van (már ha esetleg eredményt is akarsz elérni, nem csak a bicepszed feszegetni), mert például olyan alapdolgot ismerni kell, hogy a magyar fellebbezési rendszer (per pillanat) kétfokú, ezért az Itélőtábla végzése ellen nem fellebbezhetsz.

Természetesen semmi következménye nincs annak, hogy az Itélőtábla két kérdést - szerintem jogosan - másképp ítélt meg, mint a Fővárosi Bíróság adott tanácsa, ilyen alapon egy másodfokú tanács naponta átlag 10 fegyelmi eljárást indíthatna az elsőfokú bírók ellen, akik egy hónap alatt elfogynának. A végzést megkapják, abból tanulhatnak. Azt meg, hogy Te írd meg nekik, én öt hónap felfüggesztettel a hátam mögött korántsem tenném, arról nem is beszélve, hogy a bíró úgysem tehet mást, csak beteszi az iratok közé, és lehet, hogy a felülvizsgálati indítvány elbírálása során a Legfelsőbb Bíróságon éppen attól durran be valakinek a feje.

Az Ítélőtábla végzésének idézése némileg csúsztatás, feltételezem, hogy az eljárási szabálysértések észlelése után szerepel a helybenhagyás érdemi indoka is, melyet voltál szíves nem beírni. Tehát nem valószínű, hogy a tévedés és az eljárási szabálysértés miatt hagyták volna helyben az elsőfokú végzést, mint ahogy a kissé hiányos idézeteid sugalmazzák.

Tényleg javasolnám a saját érdekedben a felülvizsgálati indítvány kidolgozását, oktalan szélmalomharc helyett.

JuKids 2005.03.22. 01:15

Nick,

az Ítélőtábla elbírálta az iratok fotozásának elutasítása elleni fellebezésemet. Ugyanaz írták, amit Te is mondtál, illetve a tárgyaláson is elhangzott, tehát hogy a képek fotózásával "újra" elkövetném a bűncselekményt.

Kérdéseim:

Azért lebbeznék fel, mert egy szóval sem említettem az elutasított kérvényemben, hogy én az elsőfokon illegálisnak nyilvánított képeket akarom fotózni, sőt kimondottan "több mint ezer oldal" fotózásáról beszéltem. Ezen túl 10 képről éppen a másodfok állapította meg, hogy nem illegális, 22-ről meg azt, hogy illegális, így ha az első 10-et fotóztam volna, nem követem el "újra" a megszerzés-tartást, mivel azok nem illegálisak a jogerős ítélet szerint, a második 22-t meg nyugodtan fotózhattam volna a jogerős ítélet előtt, hiszen azok akkor még legálisnak számítottak. Ettől függetlenül nem tudom, hogy miért lenne engedélyköteles bármilyen irat fotózása, hiszen az ügyemben keletkezett összes irat birtoklására jogosult vagyok, vagy nem?

Megintcsak nem értem, miért lenne veszélyes a társadalomra egy ügy iratainak fotózása. Ugyanis a végzés értelmében ez bűncselekmény lenne - tehát veszélyesnek kell lennie a társadalomra. De miért is? Itt végképp nem lenne kihasználva a kiskorú, csak sokkal célzottabban tudtam volna a fellebezésemet elkészíteni. Egyre egyértelműbb, hogy a megszerzés-tartást nem a készítés mellé kellett volna tenni a Btk.-ban, mivel itt sem a "sértett" kora nem egyértelmű, sem az, hogy milyen körülmények között készült a kép, és senki sem tudja megmondani, hogy mi miatt veszélyes ez az egész a társadalomra, és már ott tartunk, hogy az iratmásolás is bűncselekmény lehet. Ez azért igencsak problémás jogi helyzet szerintem.

Idézek a végzésből (kiemelések tőlem; ha megszerzem az elbírált végzést, beírom mindkettőt + az ügyész szokásos nevetésges átiratát: "a fellebbezés alaptalan"):

"Tévedett azonban a Fővárosi Bíróság, amikor végzését bizonyítási indítványt elutasító végzésnek jelölte meg. A büntetőügy iratairól másolat készítése érdekében előterjesztett kérelem ugyanis bizonyítási indítványnak nem tekinthető. Ugyanakkor eljárási szabályt is sértett a Fővárosi Bíróság, amikor a végzését nem a kérelem benyújtását követően, hanem csak a másodfokú tárgyaláson - melyen az ügyben érdemi döntést is hozott - hozta meg.

A fentiekben kifejtettekre tekintettel a Fővárosi Bíróság végzése törvényes, azt a Fővárosi Ítélőtábla a Be. 347. § (1) bekezdésére figyelemmel a Be. 371. § (1) bekezdése alapján helybenhagyta."

Tehát attól, hogy tévedtek és eljárási szabályt sértettek, még törvényes a végzés, és attól függetlenül helybenhagyható, hogy nem a kérelemben foglaltakra vonatkozik. Ez utóbbi bemutatása végett beírom a kérelmemet (amelynek második feléről, a jogszerűtlenül lefoglalt és tévesen elkobzott tárgyak visszaadásáról szó sem esik sem az eredeti végzésben, sem az Ítélőtábla végzésében).

JuK

+++++++++++++

22. Bf. 7940/04Dr. Péntek László tanácselnök úr részére

Tárgy: Saját technikai ezközzel történő iratmásolásra és az ügyhöz nem kapcsolódó lefoglalt tárgyak visszaszolgáltatására irányuló kérelem

Tisztelt Elnök Úr!

A 10/2003. (V.6.) BM-IM-PM sz. rendelet 6. § (1) bekezdésére hivatkozva kérem engedélyezze számomra, hogy a fenti számú ügy iratairól digitális fényképezőgépemmel másolatokat készítsek:

„Az iratmásolat birtoklására jogosult személy a birtokában lévő technikai eszköz (a továbbiakban: saját technikai eszköz) segítségével másolatot készíthet a saját részére azokról az iratokról, amelyek birtoklására jogosult, feltéve, hogy az ilyen módon végzett iratmásolás nem jár az összefűzött iratanyag megbontásával.”

Kérelmem indoklásaként hivatkozok arra, hogy több mint ezer oldalnyi kinyomtatott fényképfelvétel található az iratokban, amelyek tartalmának pontos ismeretére szükségem van a bizonyítási indítványom elkészítéséhez. Ezek fénymásolata egyrészt több mint 100.000 forint kiadást jelentene számomra, másrészt nem vagyok meggyőződve, hogy a képekről a hagyományos eljárás útján olyan minőségű másolatot kapnék, ami lehetővé tenné azok bizonyítási indítványomhoz történő csatolását. Ugyanígy felhívom a figyelmet arra is, hogy a képeken meztelen felnőttek és gyermekek szerepelnek; főleg ez utóbbiakra tekintettel, illetve az igen csekély számú pornográf ábrázolás miatt nem lenne helyénvaló, ha ezek a képek további felesleges köröket tennének meg, hiszen az elsőfokú ítélet szerint már azzal is óriási veszélyt jelentettek a társadalomra, hogy 1997-ben átnézés nélkül beraktam őket valamelyik fiókom mélyére. Úgy gondolom, hogy az eljárás hatására már így is túl sok személy szerzett tudomást ezekről a képekről, amikről 2002 novembere előtt nem is tudta senki, hogy léteznek (legalábbis CD formában). Úgy gondolom, az indítványomhoz szükséges képek általam történő lefotózása jelenti a legkisebb további "visszaélést" ezekkel a felvételekkel, illetve így óvhatók meg a kiskorú szereplők a további szexuális kizsákmányolásuktól, ha már az illegális képek felnőtt szereplőinek, készítőinek és terjesztőinek felkutatását nem szolgálta a 14 hónapig tartó, több mint másfél millió forintot felemésztő, nevetséges ürüggyel indított és sokszor meghosszabbított nyomozás, amelyet percek alatt is le lehetett volna zárni bűncselekmény hiányában, mint ahogy erre a végén sor is került.

Amennyiben kérelmemet elutasítja, kérem tegye ezt hivatalos módon, határozatban, indoklással, hogy ez ellen érdemben fellebbezéssel élhessek.

Sajnos ismét fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy a házkutatást törvénytelenül hajtották végre a III. kerületi rendőrök (erre többek között a dr. Mikó Gergely úrnak benyújtott bizonyítási indítványomban is kitértem), valamint hogy a BRFK VFO Ifjúságvédelem indoklás nélkül egy éven keresztül tartotta lefoglalás alatt semmilyen ügyhöz nem kapcsolódó tárgyaimat (pl. videókamerát, könyveket), illetve egy kamerakazettát érthetetlen okból nem is szolgáltattak vissza. A digitális fényképezőgépemet és a hozzá kapcsolódó memóriakártyákat, kártyaolvasót az eredeti ügyet bűncselekmény hiányában megszüntető határozata után dr. Pápai Csaba ügyész úr nem rendelte visszaadni, de amikor személyesen felkerestem őt irodájában azt ígérte, azonnal intézkedik - ez májusban történt. Ugyanígy azokat a winchestereket, amelyek állítólag a szerzői jogok megsértéséhez kapcsolódtak (a számítástechnikai szakvélemény szerint nem található rajtuk releveáns információ), szintén több mint fél éve vissza kellett volna szolgáltatni. A jelenlegi gyakorlat szerint számítógépeket nem, csak adathordozókat foglalnak le (az Ifjúságvédelem fővizsgálója, Bakó Éva is így nyilatkozott februárban a Magyar Hírlapnak), így a szombat esti bolondozásra hivatkozva, bármiféle konkrét ok-okozati összefüggés felvonultatása nélkül "bűncselekményből származó tárgyként" lefoglalt számítógépem sem számíthat bűnjelnek. Az elsőfokú tárgyaláson az ügyész az összes lefoglás alatt lévő tárgyam elkobzását indítványozta, mondván, hogy szerinte ezekkel követtem el a képek tartását (digitális fényképező, könyvek, McDonald’sban készült fényképek stb.), ezt a bíró annyiban módosította, hogy feleslegesen csak a számítógépemet és a különálló winchestereket rendelte elkobozni. Láthatóan az elsőfokú ítéletben megnevezett, a számítógépemről kinyomtatott képek egyike sem illegális (elsősorban vagy felnőttekről készült művészi fotók - pl. a 2039-es és a 2043-as gyerekpornónak minősített kép gyakorlatilag egyazon nőről készült akt -, vagy találomra kiválasztott gyerekfotók; illegális képek csak a 6 db. CD-n találhatók). Ezek a képek ellentmondanak a bíró úr által ugyanazon az oldalon tett pornográfiára vonatkozó meghatározásának, mintha csak azért keresett volna egy-két képet minden dossziéból, mert ciki lenne, ha a winchesteren nem lennének illegális képek. Elszomorítónak tartom azt is, hogy a főügyészi indítványban egy hiányosan idézett (így értelmetlen) félmondatra hivatkozva próbálják az illegális képek számát tízezres nagyságrendbe helyezni ahelyett, hogy akár csak egyetlen bizonyítékot próbálnának találni arra, hogy egyáltalán történt-e bűncselekmény - ezt majd a bizonyítási indítványban kifejtem.

A fentiekre tekintettel kérem Önt, hogy az eddigi folyamatos jogsértéseket megelégelve a vádhoz valóban kapcsolódó tárgyakon (a 6 db. CD-n és esetleg a számítógépemben lévő két, illegális felvételt ugyan nem tartalmazó winchesteren) kívül az összes lefoglalt tárgyam visszaszolgáltatásáról intézkedni szíveskedjék.

Köszönettel:

Jurkovics Károly vádlott

Budapest, 2004. szeptember 30.

Nick Name 2004.10.21. 18:21

Eszerint összezavarodtam! :))

Akkor kérlek, tekintsd semmisnek a 15:44-kor írtakat, és automatikusan a 15:37-kor írtak lépnek életbe! :))

JuKids 2004.10.21. 17:19

Nick,

asszem megint nem voltam egyértelmű: de szerintem először nem zavarodtál össze, csak másodszorra, amikor azt hitted, hogy elsőre összezavarodtál. ;-) Remélem nem zavarodtál össze.

"A lap tetején "tárgyalás, nyilvános ülés" felirat, tárgyalás aláhúzva, majd átsatírozva az egész szó, a nyilvános szó bekeretezve." Tehát maga a "tárgyalás" szó van úgy átsatírozva, hogy szinte nem is lehet elolvasni, csak egy fekete téglalap van a helyén (egy esetleges másolaton tuti nem látszana egy betű sem), viszont a "nyilvános" szó van kiemelve. Számomra úgy egyértelmű, hogy tárgyalást akartak szeptemberben, de aztán (mint írod) a bíró vívodott, és októberre már nyilvános ülést rendelt el (talán mert szeptember végén fél mondattal utaltam az ügyész hibás fél mondatára). Ezt igazolja a kérelmem "nyilvános ülésen" való elutasításáról szóló "hivatalos feljegyzés" is. Az pedig egyértelmű, hogy a korábban beidézni rendelt szakértőt mégsem idézik be, tehát tuti, hogy nem az nyilvános üléstől megyünk a tárgyalás irányába.

Én is úgy gondolom, hogy a kérelmeim ügyében megtettem amit tehettem, és mint írtam, már meg is oldottam, amit a befotózástól vártam, legfeljebb nem mellékelek képeket az irományomhoz. A bírót pedig a továbbiakban nem piszkálom. ;-) Hétvége óta az ítélet elemzésén és a hírcsoportok működésének bemutatásán dolgozom, esténként 1-2 órát (egyébként nyilván ismert a működésük a bíró előtt, hiszen Lévay is a hírcsoportokba küldte a képeit), igyekszem érthetően segítőkész lenni, hiszen végig segítettem az eljárást, még akkor is, amikor készítéssel gyanúsítottak. Hétfőn leadom és végeztem, utána csak a perbeszédet írom meg, de azt sem biztos, hogy felhasználom.

JuK

Nick Name 2004.10.21. 15:44

Hopp!

Én is összezavarodtam!

Még egyszer elolvasva az általad írtakat, az az alábbiakban összegezhető:

1. A kitűző végzés tetején a "nyilvános" és a "tárgyalás" szavak maradtak meg kihúzatlanul, illetve megjelölve.

Ez esetben nyilvános tárgyalás lesz, és ezt erősíti meg az is, hogy idézést kaptál, nem értesítést. Allene csak az szól, hogy az idézésed tetején "nyilvános ülés" van, de már annak a tartalma is tárgyalásról beszél. Nyilván a kisasszony is összekeveredett az áthúzások és a satírozások között.

Tehát a végeredmény: tárgyalás!

2. A szakértő megidézésére adott utasítás ki van húzva, de a Te megjelenésed kötelező. Mi következik ebből: Téged akarnak meghallgatni! Ez igen -igen jó jel. Nem biztosíték, de nagyon bíztató: az elítélésedhez nem kellene, hogy még Te szolgáltass adatot.

Szóval, most minden alapod megvan arra, hogy ne piszkáld a bírót, hanem segítsd az érdemi védekezésed megértésében!

Nick Name 2004.10.21. 15:37

Amit leírtál az azt igazolja, hogy komolyan vívódott a bíró az ügyész indítványán, de egyelőre Te "győztél"! Gyanítom, hogy idézés is azért ment értesítés helyett, mert időközben már a kiadó is elveszítette a fonalat...

Az iratmásolással kapcsolatban most megerősítetted azt, amit már az előzőben felvetettem: a fényképekről valóban nem készíthetsz másolatot, mert az már önmagában bűncselekmény. Bent, az irodában nézegetni nem.

Az, hogy a bíróság nem hozott azonnal határozatot a kérelmeddel, az eljárási törvény betűjét nem, legfeljebb a szellemét sérti, de nem javaslom, hogy ezzel tovább foglalkozz: egyrészt, mert az elutasítás így tartalmilag törvényes, másrészt az sem zárható ki, hogy azért vállalják ezt a mulasztást, mert az ítélet után már nem fogod sérelmezni...

A nyilvánáso ülést elméletileg bármikor megtarthatják, akkor is, ha nem jelenik meg senki, de most némileg bonyolítja a helyzetet, hogy Te - szerintem tévedésből - idézést kaptál, és abban az szerepel, hogy nélküled nem tartható meg. Így ha mégis megtartanák, ezt joggal sérelmezhetnék.

De mivel írtad, hogy úgyis elmész, javaslom, nem foglalkozz azzal, mi lenne, ha az lenne, ami úgysem lesz. Tényleg nagyon őszintén tanácsolom: most már csak az érdemi védekezésre - ezen belül elsősőroban a hírcsoportok működésére - koncentrálj.

Üdv:

JuKids 2004.10.21. 12:08

Nick,

reggel voltam benn, hát elég vicces volt:

Ha jól értem, eredetileg tágyalást tűztek ki az ügyész indítványának eleget téve a szakértő meghallgatásával, majd ezt nyilvános ülésre módosították, ahogy indtványoztam, de azelőtt egy héttel (vagy többel).

Úgy gondolom, megírom még az ítélet elemzését és a hírcsoportok bemutatását, ezt beadom időben, írok ezen túl egy kb. 5 oldalas perbeszédet, amit az ülés menetétől függően kérek ismertetni, illetve eltekintek attól.

Az iratfotózási kérelmemmel kapcsolatban: a kérelmemben aláhúzták az "amelynek birtoklására jogosult" kifejezést (a Tőled kapott rendeletből idéztem), így nyilván a bíró is az illegálisnak minősített képekre gondolta, hogy nem vagyok jogosult birtokolni azokat. Határozat nincs, ugyanakkor a kérelmem hátulján olvasható a következő "hivatalos feljegyzés": "Vádlottat a mai napon tájékoztatom, hogy kérelmét a bíróság a 2004. XI. 4-ére kitűzött nyilvános ülésen fogja elbírálni."

JuK

JuKids 2004.10.20. 20:57

"gondolom, ha nem lenne kötelező, akkor is ott lennél." Ez igaz. ;-)

Bemegyek reggel, és még egyszer megpróbálom megnézni a tárgyalás (vagy ülés) kitűzéséről és a kérvényem elutásításáról szóló határozatot. Ez utóbbit elsősorban a lefoglalt tárgyaim miatt.

"Te a pornográfnak minősített képekről akartál másolatot csinálni?" A fájlokról másolatok készültek, kinyomtatták őket, hónapokig százezrekért elemezgették. Annakidején a III. kerületben a rendőrök szerint pornográf képeket mindenki látta a kapitányságon; amikor fél évvel később az Óbuda Újságtól akartak rendőrrel elvezetteni (mivel reklamálni mertem a hazug cikkük miatt), a járőr hölgy is mondta, hogy látta a pornóképeimet, holott én őt nem is láttam (emlékeztem volna rá), egyik iraton sem szerepel a neve. A pécsi ügyben gyerekpornónak minősített képeket bemutatták a Kék fényben és az RTL-klubon. A bulvárműsorok, bulvárlapok ilyen ügyekben szintén megkapják és bemutatják a képeket, videókat. Nem hiszem, hogy éppen az lenne a visszélés, ha a bizonyítási indítványomhoz gyűjtenék adatokat. Fénymásolatot kaphatnék róluk, de az silány minőségű és sokba kerülne, ezen kívül (ezt is írtam az indoklásban) a kiskorú áldozatok képei további felesleges köröket futnának. Arra kellett volna a "másolat", hogy ne kelljen leírogatnom a büntetőirodán a 140 gyerekpornónak minősített kép fájlnevét, ne ott kelljen elemezgetnem, melyik felel meg a bíró által felállított kritériumoknak, hanem gyors befótózás után otthon tehessem ezt meg. Így viszont az irodán tettem meg, két órán keresztül elemeztem a dossziét, az irodisták és az ügyfelek előtt. Szerintem a befotózás lett volna a legkevésbé "visszaélés" a tiltott pornográf felvételekkel. A Cyber Crime pedig kimondottan a "jogosulatlan" elkövetés büntetésére tesz ajánlást, nem a bizonyításhoz készülő másolatok készítésének megakadályozására. De végül megoldottam a problémát, csak sokkal több időbe telt és sokkal kellemetlenebb volt mindenkinek, aki megfordult az irodán.

Ha senki nem jelenik meg a nyilvános ülésen, akkor egyszerűen ítéletet hoznak?

Úgy gondolom, az összes hozzám intézhető kérdést indítványaimban megválaszoltam, illetve jövő hétig megválaszolom. Kíváncsi vagyok, lesz-e új kérdése a bírónak, illetve kiderül-e, hogy elolvasták-e az indítványokat.

Remélem holnap már biztosan megtudom, hogy nyilvános ülés vagy tárgyalás lesz.

JuK

Nick Name 2004.10.20. 13:54

"Viszont kimondottam idézést kaptam: "Idézés büntetőügyben", illetve "... kitűzött nyilvános ülésre megidézi", a hátulján a szokásos figyelmeztetés az elővezetésre (a kipontozott forint összegek kitöltése nélkül), illetve a lap alján a következő szöveg: "266. A vádlott és a védő idézése fellebbezési tárgyalásra, nyilvános ülésre". Tehát idéztek, és számítanak a jelenlétemre. Lehet, hogy szükséges a meghallgatásom a büntetéskiszabási körülmények további tisztázása érdekében."

Elméletben nem zárható ki. Mint ahogy az egyszerű ügyviteli hiba sem. Túl nagy jelentősége nincs, mert gondolom, ha nem lenne kötelező, akkor is ott lennél.

"Tegnap reggel voltam a büntetőirodán, megnéztem volna az irat-fényképezési kérelmem elutasítását (amiről korábban beszéltünk), az iratok megint lenn voltak a bírónál, telefonon azt mondták a hölgynek, hogy nem kapok írásbeli határozatot (bár múlt héten még úgy volt, hogy postázzák), "majd a tárgyaláon megtudom, miért". Ezt lehet úgy is értelmezni, hogy a felmentésemre készülnek".

Mindenképpen kellene határozatot hozni, bármire is készülnek.

"Viszont mindenképpen furcsa, hiszen éppen azért kértem a fotózást, mert a bizonyítási indítványhoz volt szükségem a képek pontos ismeretére, és ezt a kérelmet aztán a tárgyaláson fogják elutasítani."

Hoppala! Te a pornográfnak minősített képekről akartál másolatot csinálni? Ez eddig elkerülte a figyelmem! Ezzel az a baj, hogy mivel az ilyen képek megszerzése, tartása - mint tudod :) - bűncselekmény, abban a pillanatban, ahogy a másolatot elkészíted, bűncselekményt követsz el, az ebben közreműködő bíró vagy bírósági dolgozó pedig bűnsegéd. Gondolom, ezt akarták elkerülni. Persze, határozat akkar is kellene róla.

"Ugyanígy furcsa, hogy azt írtad, öt nappal a tárgyalás előtt elég értesíteniük, de a levélben az áll, hogy legkésőbb a tárgyalást megelőző nyolcadik napon le kell adni az írásbeli indoklást. Akit öt nappal előtte értesítenek, és nem járkál be előtte rendszeresen megkérdezni, hogy mik a fejlemények, az erről így lecsúszhat."

Ez egyike a büntetőeljárási törvényben fellelhető számos anomáliának, van m,ég egy pár tucat ezen kívül is.

"Az egyáltalán nem fordulhat elő, hogy véletlenül írtak nyilvános ülést, de közben tárgyalás lesz?"

De igen. még mindig nem tudod, hogy kit idéztek? Ha rajtad kívül bárki mást, akkor csak tárgyalás lehet, ha csak Téged, akkor mindkettő, de valószínűbb a nyilvános ülés.

"Leírnád még ugyanúgy a nyilvános ülés menetét is, mint korábban a fellebezési tárgyalásét? Különös tekintettel a vádlott meghallgatására. Itt lesz ügyész, illetve perbeszédek?"

Majdnem ugyanaz, mint a tárgyaláson, csak itt nincs iratismertetés, csak kérelemre, továbbá bizonyosan nincs bizonyítás. közvetlenül az ülés megnyitása után kérdez a bíró tőled, ha akar valamit, ha nem az is elmarad, és rögtön a perbeszédek jönnek (ügyész, védő, vádlott sorrendben). Aztán utolsó szó joga és kész.

Az ügyész jelenléte nyilvános ülésen soha nem kötelező, de ha bejelentette a részvételi szándékát, akkor általában ott van.

JuKids 2004.10.20. 07:59

Kösz, Nick!

Viszont kimondottam idézést kaptam: "Idézés büntetőügyben", illetve "... kitűzött nyilvános ülésre megidézi", a hátulján a szokásos figyelmeztetés az elővezetésre (a kipontozott forint összegek kitöltése nélkül), illetve a lap alján a következő szöveg: "266. A vádlott és a védő idézése fellebbezési tárgyalásra, nyilvános ülésre". Tehát idéztek, és számítanak a jelenlétemre. Lehet, hogy szükséges a meghallgatásom a büntetéskiszabási körülmények további tisztázása érdekében.

Tegnap reggel voltam a büntetőirodán, megnéztem volna az irat-fényképezési kérelmem elutasítását (amiről korábban beszéltünk), az iratok megint lenn voltak a bírónál, telefonon azt mondták a hölgynek, hogy nem kapok írásbeli határozatot (bár múlt héten még úgy volt, hogy postázzák), "majd a tárgyaláon megtudom, miért". Ezt lehet úgy is értelmezni, hogy a felmentésemre készülnek. Viszont mindenképpen furcsa, hiszen éppen azért kértem a fotózást, mert a bizonyítási indítványhoz volt szükségem a képek pontos ismeretére, és ezt a kérelmet aztán a tárgyaláson fogják elutasítani. Ugyanígy furcsa, hogy azt írtad, öt nappal a tárgyalás előtt elég értesíteniük, de a levélben az áll, hogy legkésőbb a tárgyalást megelőző nyolcadik napon le kell adni az írásbeli indoklást. Akit öt nappal előtte értesítenek, és nem járkál be előtte rendszeresen megkérdezni, hogy mik a fejlemények, az erről így lecsúszhat.

Az egyáltalán nem fordulhat elő, hogy véletlenül írtak nyilvános ülést, de közben tárgyalás lesz?

Leírnád még ugyanúgy a nyilvános ülés menetét is, mint korábban a fellebezési tárgyalásét? Különös tekintettel a vádlott meghallgatására. Itt lesz ügyész, illetve perbeszédek?

Kösz,JuK

Nick Name 2004.10.20. 05:45

Kedves JuK!

Ez mindenképpen jó fejlemény, bár ettől még bármi lehet a vége. Ez azt jelenti - ami nem kevés - hogy a másodfokon eljáró tanács elnöke - nem fogadta el az ügyészi indítványt, azaz nem vesz fel bizonyítást: nem rendelt ki szakértőt és nem is akarja meghallgatni. Ennyiben tehát mindenképp elfogadta a Te indítványod (vagy maga is így gondolta).

Nyilvános ülésen bizonyítás nincs, gondolom, Te sem idézést, hanem értesítést kaptál, azaz a megjelenésed a nyilvános ülésen nem kötelező.

A nyilvános ülésbe belefér a felmentés: esetedben ugyanis - mint korábban már egyszer valahol írtam - a szándékosság megállapítása ténybeli következtetésen alapul, ez pedig kifejezetten nyilvános ülésen korrigálható.

Be 361. § (1) A másodfokú bíróság nyilvános ülést tart, ha a megalapozatlanság esetén a hiánytalan, illetőleg a helyes tényállás az iratok tartalma vagy ténybeli következtetés útján megállapítható, illetőleg ha az ügyben a büntetéskiszabási körülmények további tisztázása érdekében a vádlott meghallgatása szükséges.

Természetesen lehet a nyilvános ülésen helybenhagyás is a végeredmény (nyilvános ülésen is meghozható bármilyen olyan határozat, ami tanácsülésen is), mégis ennek talán azért kisebb az esélye, mivel azt meghozhatná a bíróság tanácsülésen is, és akkor nem kellene Veled kínlódniuk! :))

Amögött, hogy korábban Neked a büntetőirodán tárgyalásról beszéltek, ne keress semmiféle mögöttest: a nyilvános ülés annyira új és idegen intézmény az eljárásjogban, hogy gyakran még a szakemberek, bírók, ügyvédek, is rutinból tárgyalást mondanak, nemhogy egy irodai dolgozó.

Üdv:

JuKids 2004.10.19. 21:51

Nick, két év után kezdek elveszni a jog útvesztőiben. ;-)

Ma megkaptam az idézést a tárgyalásra, azaz nem is tárgyalásra, hanem nyilvános ülésre. Na most akkor mi van? Először azt mondta a hölgy (nem az irodában, hanem a bíró szobájából kijövet, tehát nem egy ügyfélszolgálatos, hanem valószínűleg a bíró közvetlen munkatársa, ugyanis lenn volt az akta, amikor a másolatokért mentem 30-án, így lenn kaptam meg azokat), hogy valószínűleg tárgyalás lesz. Aztán múlt hétfőn (11-én) mondták nekem a büntetőirodán, hogy kitűzték a "tárgyalást" (persze lehet, hogy nyilvános üléásre gondolt). Ma meg kapok egy idézést október 8-i keltezéssel nyilvános ülésről. Én ugyan indítványoztam az október 14-i beadványomban, hogy tárgyalás helyett nyilvános ülésen mentsenek fel, de az idézés egy héttel korábban kelt. ;-) Mondjuk a postai keletbélyegző október 18-i, tehát tegnapi.

1., Lehetséges, hogy 8-án kitűzték a tárgyalást, de mielőtt elküldték nekem az idézést, kivártak még egy indítványt (a fényképezésre irányuló kérelmemben is utaltam rá, hogy az ügyészi indítvány hibás), és felismerték, hogy a nyilvános ülés a kívánatos (alaptalan az ügyészi indítvány), egyúttal új idézést írtak 8-i dátummal?2., Lehetséges (jogilag is), hogy mégis tárgyalás lesz, csak elírták az idézésen? Tehát bemegyek egy nyilvános ülésre, de tárgyalást tartanak?

Ezt írtad korábban: "Ha a tényállás ugyan részben megalapozatlan, de az iratok tartalma alapján korrigálható, akkor ún. nyilvános ülést kell tartani, amin részt vehetsz, de nem kötelező." Ha nem lesz tárgyalás, az számomra arra utal, hogy elvetették az ügyészi indítványt. Ez pedig arra, hogy a védelem fellebezése az irányadó. Ez pedig arra, hogy esetleg felmentenek. Van erre reális esély, az belefér az "iratok tartalma alapján korrigálható" körbe, hogy bűncselekmény hiányában felmentenek (elméletben, függetlenül a konkrét ügytől)?

"alapvetően hibás az a taktika, hogy Te az ügyészt akarod meggyőzni" Félreértetted az írásomat, én nem az ügyészt, hanem a bírót kívántam meggyőzni, mégpedig arról, hogy az ügyész fellebbezése alaptalan: "Mindenesetre tény, hogy a főügyészi indítvány sem tartalmaz egyetlen betűt sem arra nézve, hogy szándékos bűncselekmény történt volna. [...] Indítványozom, hogy a tisztelt Bíróság jelezze dr. Bognár Miklósné részére, hogy az indítványának indoklásába olyan hiba csúszott, ami annak érdemi elbírálását lehetetlenné teszi, felkérve őt új indítvány előterjesztésére, és a hibás idézés okának megmagyarázására. [...] Indítványozom, hogy amennyiben az ügyész nem nyújt be új indítványt, illetve ha az új indítványából is csak az derül ki, hogy a vád egyedül arra épül, hogy voltak az adathordozóimon illegális felvételek, az ügyészi indítványt elutasítva tárgyalás helyett nyilvános ülés keretében mentsenek fel bűncselekmény hiányában, mivel a felvételek megléte még sem a megszerzés, sem a tartás tényállását nem meríti ki, és a szándékos elkövetésre semmilyen körülmény nem utal - sőt, minden bizonyíték a szándékosság ellen vall."

Viszont tény, hogy az elsőfokú tárgyalás előtt az ügyészt próbáltam meggyőzni (természetesen a bírót is, 18 oldalas indítvánnyal), "felajánlva", hogy értékelje újra a vádat, mivel a tárgyalásan mind a ketten csak veszíthetünk. Így is lett - de nem érdemelte meg, hogy figyelmeztettem előre. Úgyhogy másodfokon tanulva (a bíró döntését nem befolyásoló) hibámból, és utólag hallgatva akkori tanácsaidra (utólag is köszönöm), kizálólag a bíróra koncentrálok.

JuK

Nick Name 2004.10.19. 05:46

Szívesen. Nézzük az újabb adagot:

Olvastam az indítványod. Az első kérdéskörrel kapcsolatban arra hívom fel a figyelmed, hogy alapvetően hibás az a taktika, hogy Te az ügyészt akarod meggyőzni. Az ügyész (majdnem) pontosan olyan ügyfél az eljárásban, mint a vádlott. Neki van egy álláspontja, Neked is van egy álláspontod, mindketten előadjátok, aztán a bíróság dönt arról, hogy melyiket fogadja el.Így Te ne kérdéseket tégy fel az ügyésznek (ezt, mint mondtam, perrendileg sem lehet), ne a bírót kérd, hogy kérdezze az ügyészt, hanem mondd el, hogy miért téves az indítványa (pl. mert 13.5500-at írt 450 helyett). Kizárt dolog, hogy a bíróság új indítvány tételére kötelezze az ügyészt (erre sincs eljárásjogi lehetőség), az lehet, hogy majd a tárgyalás eredményéhez képest az ügyész módosítja. Ha meg nem teszi, és a bíróságot sikerül mggyőznöd, akkor elutasítja. Kell ennél több?

A perbeszéd (írás) a törvény szerint nem szakítható félre, csak ha bűncselekményt foglal magában, rendzavarást kelt vagy nyilvánvalóan az eljárás elhúzására irányul (Be 314.§ /4/ bek.). Tehát ha ezeket elkerülöd, akkor a fél órát is méltányolni kell, bár a bíró biztos nem fog örülni.

A videófelvételeket inkább hagyjuk, az elsőfokú tárgyalás előtt is elmondtam, hogy ezek az olyan vadhajtásaid, amivel éppen a lényegről tereled el a figyelmet. Maradjunk annyiban, hogy a törvény szerint csak hivatalos videofelvétel készíthető, az meg anyagi eszközök hiányában fizikailag nem lehetséges. De nem is szükséges. Egyébként az elsőfokú jegyzőkönyv hibáival kapcsolatban a jegyzőkönyv elkészültétől számított 15 napon belül kérhetted volna annak a kijavítását. Most is megemlítheted, ha tényleg valami fontos másképp szerepel benne, de most már nincs mód a kijavításra.

A perújrafelvétellel az a gond, hogy az akkor lehetséges, ha a bűnüsség szempontjából érdemleges új bizonyíték merül fel. Ha Te már most tudsz ilyet, miért nem állsz elő vele, ha nem, honnan tudod, hogy lesz?

A fényképezőgépet azonnal nem kaphatod meg, mert gondolhatod, hogy az rengeteg bűnjel nincs az iratok között, de ha megvan a jogerős döntés, a bíróság küld belőle egy példányt a bűnjelkezelőnek, azok aztán értesítenek téged, és egy pár hét múlva mehetsz érte (esetleges perújítástól vagy felülvizsgálati kérelemtől függetlenül).

JuKids 2004.10.18. 22:19

Kösz a kimerítő választ, amely egy-két újabb kérdést még szült:

" "nem is tehetek fel kérdést az ügyésznek?" Eddig sem tehettél." Ez igaz, de megkérdeztem volna tőle, miért írt 13.500-at 450 helyett... ;-) Mindenesetre a bírónak indítványoztam még a múlt héten, hogy kérdezze meg ő. Olvastad az indítványomat a Megszerzés-tartásban? A bírónak egy ilyen indítvány esetleges elutasítása esetén is indokolnia kell azt ("Indítványozom, hogy a tisztelt Bíróság jelezze dr. Bognár Miklósné részére, hogy az indítványának indoklásába olyan hiba csúszott, ami annak érdemi elbírálását lehetetlenné teszi, felkérve őt új indítvány előterjesztésére, és a hibás idézés okának megmagyarázására.")? Van esély arra, illetve van-e rá egyáltalán lehetőség, hogy felkérik az ügyészt új indítvány előterjesztésére, ha az eredetiben láthatóan hibás "tényekre" hivatkozik? Gyakorlatilag itt a szakértő ismételt meghallgatása szükségességének indoklásáról van szó, ami egyúttal a tárgyalást is szükségessé tette (ami persze talán nekem kedvez). Remélem tudsz követni. ;-)

"perírás": Egy 15 oldalas, kb. fél óra alatt ismertethető perbeszéd még méltányolható? Elsőfokon az ügyész vagy 15 percig fejtegette a fájlnevekből levont logikai következtetéseit. Miben gondolkodjak, mi az elfogadott mennyiség/időtartam? Azt tudni kell, hogy 5 oldalnál kevesebbet nem tudok írni. ;-)

Felvételkészítés: ha a Bíróság nem tud biztosítani videózást, akkor sem szervezhetem ezt meg én a "saját embereimmel"? Olyan szép emlék lenne minden Karácsony este megnézni a családommal, hogyan döntöttek Apa sorsáról. A jegyzőkönyvből néhány fontos dolog kimaradt elsőfokon, bár minden elismerésem a jegyzőkönyvvezető hölgyé, elég korrektül leírta a szavaimat, néhány kisebb félreértéstől eltekintve. Bár ha csak annyi lesz, mint amit korábban írtál: szakértő+perbeszédek, akkor nem annyira fog hiányozni.

"Milyen új fellebbezésekről beszélsz? A másodfokú ítélet jogerős és végrehajtható. Felülvizsgálatára nagyon szűk körben van mód, de annak sincs halasztó hatálya." Pontosítok: esetleges perújrafelvételre gondoltam. Eszerint azonban még akár elítélésem esetén is azonnal megkaphatom a fényképezőmet (ha visszaadni rendelik), hazafelé már fotózhatok vele?

Kösz,JuK

Nick Name 2004.10.18. 19:35

No, lássuk:

"Szeptember 30-án nyújtottam be személyesen, írásban a kérelmemet, már benne kell lennie a dossziéban az elutasító határozatnak, illetve kérhetem, hogy kerítsék elő, ha nincs benne, igaz?"

Igen.

"Másolatot kérhetek róla, mivel postán nem kaptam meg?"

Ha nincs meg az eredeti, arról másolat sem készíthető. Először tudd meg, született-e döntés, ha igen, akkor egy példány jár neked, ha nem, azt panaszolhatod.

"Ugyanígy a tárgyalást kitűző határozatot szintén előkeríttethetem, hiszen egy hete mondták, hogy mikor és hol lesz a tárgyalás, nyilván van róla határozat?"

Valóban kellene lennie és annak az iratok között benne kellene lennie.

"Mennyivel előtte kell értesíteniük a tárgyalásról? Mert ugyan 25 nappal előtte szóltak az irodán, de levelet még nem kaptam, és bő két hét múlva lesz?"

A törvény szerint csak öt nappal előtte.

"A tárgyalással kapcsolatban:

Nem ismerteti a vádat, az marad a régi. Mondtam, hogy itt nem új eljárásról van szó, hanem az elsőfokú ítélet felülvizsgálatáról. Ha az ügyész nem indítványozott volna bizonyítást, ott sem lenne a tárgyaláson (ha egyáltalán lenne tárgyalás).

" nem is tehetek fel kérdést az ügyésznek? "

Eddig sem tehettél.

"Illetve a bíró-ügyész-védő-vádlott körből senki nem kérdez senkitől semmit?"

De igen. A szakértőtől, és ha van, a tanútól.

"a beidézett szakértő(k)nek tehetek fel kérdéseket a bizonyítás során?"

Igen.

"- mi történik a vádlott perbeszéde és az utolsó szó között?"

Semmi, ez a kettő lényegében egybefolyik.

"perbeszédet beadhatok írásban is? "perírás" ;-) Sokkal frappánsabban tudok írásban fogalmazni. Ekkor a bíró ismerteti azt?"

Mindkét kérdésedre a válaszom egyértelmű igen.

"Az I. em. 76-ban lesz a tárgyalás, kérdésemre azt mondták az irodában, hogy az elég kicsi terem. Én már hívtam pár nézőt: barátot, újságírót, médiajogászt stb. (elsőfokon is csak az én vendégeim voltak, függetlenül attól, hogy a társadalmat mennyire izgatja a kérdés)."

Az esküdtszéki terem per pillanat a móri ügy miatt foglalt. :) A FB összes másodfokú tárgyalója parányi. 10-15 ember azért befér, remélem, nem akarsz egy díszszázadot vinni.

"Mi lesz, ha nem férnek be a "vendégeim"? "

Akkor a bíró kizárhatja őket, most már törvényesen is.

"Videófelvétel készítésének milyen költségei lehetnek? És magnót sem lehet bevinni, hogy privát hangfelvétel készüljön emlékként (a kép nem lényeges)?"

Semennyi, ugyanis a FB-nak nincs videokamerája. Magnó sem vihető be, elégedj meg a jegyzőkönyvvel. :)

"csupán azt szeretném végre elérni, hogy ha esetleg újra fellebbezések születnek"

Milyen új fellebbezésekről beszélsz? A másodfokú ítélet jogerős és végrehajtható. Felülvizsgálatára nagyon szűk körben van mód, de annak sincs halasztó hatálya.

"Ha kérem a perbeszédben, hogy jelöljék meg, hogy melyik tárgy lefoglalás alatt tartására miért volt és van szükség, akkor ez bekerül az ítéletbe?"

Be kellene kerülnie.

Csak ennyi kérdésed volt? :))

Üdv:

JuKids 2004.10.18. 17:37

Kösz, Nick!

Reggel beugrom az FB-re, ugyanis mind a mai napig nem kaptam meg sem az ígért elutasító határozatot, sem a tárgyalásról szóló értesítéset, holott múlt hétfőn ígérték mindkettőt, hogy postázzák, bár kedden sem láttam nyomát egyiknek sem az iratokban.

Szeptember 30-án nyújtottam be személyesen, írásban a kérelmemet, már benne kell lennie a dossziéban az elutasító határozatnak, illetve kérhetem, hogy kerítsék elő, ha nincs benne, igaz? Másolatot kérhetek róla, mivel postán nem kaptam meg? Ugyanígy a tárgyalást kitűző határozatot szintén előkeríttethetem, hiszen egy hete mondták, hogy mikor és hol lesz a tárgyalás, nyilván van róla határozat? Mennyivel előtte kell értesíteniük a tárgyalásról? Mert ugyan 25 nappal előtte szóltak az irodán, de levelet még nem kaptam, és bő két hét múlva lesz?

A tárgyalással kapcsolatban:

Az I. em. 76-ban lesz a tárgyalás, kérdésemre azt mondták az irodában, hogy az elég kicsi terem. Én már hívtam pár nézőt: barátot, újságírót, médiajogászt stb. (elsőfokon is csak az én vendégeim voltak, függetlenül attól, hogy a társadalmat mennyire izgatja a kérdés). Mi lesz, ha nem férnek be a "vendégeim"? Videófelvétel készítésének milyen költségei lehetnek? És magnót sem lehet bevinni, hogy privát hangfelvétel készüljön emlékként (a kép nem lényeges)?

A lefoglalt tárgyakról: azért lenne látványosabb a szemle, mert vicces lenne, ahogy McDonald's-ban a gyerekekről készült fényképeket és egy egyházi kiadású könyvet próbálnának kapcsolni a tiltott pornográf felvétettel való visszaéléshez. ;-) Persze ehhez nem ragaszkodom, csupán azt szeretném végre elérni, hogy ha esetleg újra fellebbezések születnek, akkor se lehessen még további hónapokig lefoglalás alatt tartani a digitális fényképezőmet, amit már lassan két éve nem használhatok. Ha kérem a perbeszédben, hogy jelöljék meg, hogy melyik tárgy lefoglalás alatt tartására miért volt és van szükség, akkor ez bekerül az ítéletbe?

Kicsit sok kérdést zúdítottam Rád, bocs és kösz:JuK

Nick Name 2004.10.15. 05:38

Még egy fontos dolog: a másodfokú tárgyalás nem az ügy újratárgyalása, hanem csupán részbizonyítás. Egész más a menete, mint ahogy leírtad. Az ún. előadó bíró röviden ismerteti az elsőfokú ítéletet. Utána elvégzik azt a bizonyítást, amit a bíróság rendelt el (pl. orvosszakértő meghallgatása, műszaki szakértő meghallgatása stb., ezért lenne fontos megtudnod, hogy kit idéztek a tárgyalásra). Ezt követően Te is indítványozhatsz további bizonyítást, amit a bíróság NEM köteles teljesíteni, de ha elutasítja, az ítéletben ennek indokát kell adnia. Addig nem! Utána jönnek a perbeszédek, ügyész, védő, vádlott sorrendben, majd az utolsó szó jogán is szólhatsz. Nagyon fontos, hogy a perbeszéd már nem bizonyításm ezért az elsőfokú ítéletről alkotott véleményed, fogyatékosságait célszerű összefoglalni benne, tehát hogy miéert tartod hibásnak az elsőfokú ítélet érvelését, és miért kéred azzal szemben a felmentésed.

A bizonyítási indítványok "számonkérésével" kapcsolatban nem ártem, hogy az első-, vagy a másodfokú eljárásban benyújtottakra gondolsz-e. Azt természetesen a perbeszédedben sérelmezheted, hogy az elsőfokú bíróság egyes indítványaidnak nem adott helyt: aztán a másodfokú ítélet majd meghmondja, hogy ezt jól vagy rosszul tette-e. A másodfokú bíróságtól azt nem követelheted, hogy ne hozzon addig ítéletet, amíg valamennyi indítványodat nem teljesítette. Ezeket - mint mondtam - akár indokolás nélkül is elutasíthatja, illetve csak az ítéletben köteles indokolni.

A lefoglalt tárgyak bemutatása bizonyítási cselekmény, tehát indítványozhatod, de kötve hiszem, hogy annak helyt adnának. Annál inkább okos dolognak tűnik viszont, amit azt követően írtál: igen, kérd a perbeszédedben, hogy jelöljék, meg hogyan kapcsolódnak a vissza nem adott tárgyak az ügyhöz. Megy ez szemle nélkül is!


Nick Name 2004.10.14. 21:19

Károly,

krónikus időhiány miatt nagyon röviden írok:

rongyolj be újra a bíróságra és nézd meg, ki lett megidézve a másodfokú tárgyalásra. Ebből máris megtudhatod, milyen irányban akar elmenni a másodfokú bíróság. Nézd meg azt is, megtörtént-e az ügyészi indítványnak megfelelően az újabb szakértői vélemény beszerzése. Én ezt az idő rövidségére figyelemmel nagyon valószínütlennek tartom; ha így van, 1:0 a javadra.

A másolási kérelem elutasításával kapcsolatban helyesen jártál el: ha nincs írásos határozat - noha kellene - akkor csak igazgatási úton élhetsz panasszal. Majd kiderül.

Üdv, sajnos lehet, hogy csak hétfőn leszek újra netközelben.

JuKids 2004.10.14. 13:31

Nick,

az első, a főügyészi indítványt taglaló bizonyítási indítványomat beadtam, olvashatod a megszerzés-tartásban. Igyekeztem viszafogni magam, és persze nem feledkezek el a hírcsoportok működését bemutatóról sem.

Kérhetem, hogy a bíró ismertesse ezt az iratot a tárgyaláson? Ha igen, melyik az a legkorábbi időpont, amikor erre sor kerülhet? Gondolom az ügyész ismerteti a vádat, utána már kérhetem is az indítványom ismertetését (mivel szorosan kapcsolódik a vádindítványhoz)? Több indítványt is tettem benne, ezeket számonkérhetem a Bíróságon? Pl. kérem, hogy indokolják meg, hogy miért nem tettek eleget az indítványomnak, illetve hogy ezt jegyzőkönyvezzék is (az elsőfokú tárgyalás során néhány fontos momentum nem került be a jegyzőkönyvbe).

Szintén ehhez kapcsolódó kérdés: ha nem kaphatom vissza a lefoglalt tárgyaimat, az azt jelenti, hogy kapcsolódnak az ügyhöz (első fokon visszaadni rendelték őket). Kérhetem, hogy minden egyes tárgyat mutassanak be a tágyaláson és határozzák meg, hogy miként kapcsolódik az ügyhöz, miért foglalták le (pl. a Taschen kiadó könyveit), miért nem adták vissza őket?

Kösz,JuK

JuKids 2004.10.13. 17:13

Nick,

így is elutasította a bíró az iratok fotózára irányuló kérelmemet, sőt az ügyhöz nem kapcsolódó tárgyak (könyvek, fényképező stb.) kiadását is megtagadta (ezeket első fokon visszadni rendelték!). A határozatot még nem kaptam meg, hétfőn mondták, hogy postán elküldik, kedden megnéztem az iratokat, abban nem is volt benne. Lehet, hogy nem is született határozat, csak szóban tagadták meg? Külön kiemeltem a kérvényemben, hogy írásbeli határozatot szeretnék látni, ha elutasítják. ;-) Mindenesetre fellebbezést nyújtottam be (látatlanban) mindkét döntés ellen a kollégiumvezetőnél, ugyanis azt mondták az irodán, hogy neki nyújtsam be.

Kitűzték a tárgyalást november 4-re, majd a megszerzés-tartásban "meghirdetem", ha megkapom postán (ennek sem volt nyoma tegnap az iratokban).

JuK

JuKids 2004.09.29. 19:53

Kösz Nick, már írom is a kérelmet (ugyebár holnap reggel megyek a másolatokért).

JuK

Nick Name 2004.09.29. 19:34

Na, megtaláltam!

10/2003. (V.6.) BM-IM-PM sz. rendelet 6. § (1) bekezdés:

Az iratmásolat birtoklására jogosult személy a birtokában lévő technikai eszköz (a továbbiakban: saját technikai eszköz) segítségével másolatot készíthet a saját részére azokról az iratokról, amelyek birtoklására jogosult, feltéve, hogy az ilyen módon végzett iratmásolás nem jár az összefűzött iratanyag megbontásával.(2) Az iratmásolásra az ügyben eljáró hatóság vagy bíróság hivatalos helyiségében - a hatóság vagy a bíróság jelen lévő tagjának vagy ügyviteli alkalmazottjának ellenőrzése mellett - az ügyfélfogadási időben kerül sor. Az iratot a hatóság vagy a bíróság épületéből kivinni nem lehet, a hatóság vezetője, illetőleg a bíróság elnöke engedélyezheti az iratmásolásnak az ügyfélfogadási időn túli időpontban történő elvégzését.

tehát erre hivatkozva adj be egy írásbeli kérelmet, amit ha elutasítanak, ellene fellebbezésnek van helye.

JuKids 2004.09.29. 07:51

Ha jól emlékszem, azt mondta az ügyfélszolgálatos srác, hogy fél éve van erre lehetőség, és ő már látott ilyet. Õ mondta, hogy írjak kérvényt, majd a bíró elbírálja, de egyértelmű volt a beszélgetésünkből, hogy az "elbírálja" azt jelenti, hogy "engedélyezi". Hát nem. ;-)

JuK

Nick Name 2004.09.29. 04:55

Hinnye, az az igazság, hogy az előző alkalommal emlékezetből válaszoltam, és lehet, hogy rosszul mondtam. Én úgy emlékeztem, hogy van valami lehetőség a saját képrögzítővel való másolásra, és a bíróságon is biztos nem véletlenül mondták azt; azonban most végigpörgettem a Büsz.-t, és nem találtam. Ha egy picit több időm lesz, majd utánanézek alaposabban. Egy biztos: ha van lehetőség az ilyen másolásra, annak ki kell terjednie minden iratra.

JuKids 2004.09.27. 19:58

Végül is másolatot kaphatok, de csakis a költségesebb és minőségileg nem biztos, hogy megfelelő módon - fénymásolatban. Csak a fényképezést tagadta meg a bíró.

(Ugyanakkor nyomozati szakban hiába kértem másolatot, egyáltalán nem kaptam, sőt meg sem mutatták a jelentéseket, csak hónapok elteltével, pedig kértem, a jegyzőkönyvekben és a panaszaimban is benne van.)

JuK

Nick Name 2004.09.27. 19:49

Ez nem szabályos, ragaszkodj a végzés formájában történő döntéshez.

Be 70/A. § (6) A bírósági eljárásban a vádlott, a védő, a fiatalkorú törvényes képviselője, a sértett, a magánvádló, a magánfél és a felsoroltak képviselője részére - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a másolat kiadása nem korlátozható....(8) A másolat kiadása ellen nincs helye jogorvoslatnak. A kiadás megtagadása miatt külön jogorvoslatnak van helye.

JuKids 2004.09.27. 17:17

Nick, írásban kértem a bíró urat, és nem indokolta meg döntését (legalábbis én nem láttam), csak közölte ugyanazon a papíron, hogy nem engedélyezi a felvételek készítését.

JuK

Nick Name 2004.09.27. 17:14

Gondolom, eddig csak szóban történt az üzenetváltás. Add be írásban, arról indokolt határozatban kel dönteni, ami ellen az Itélőtáblához fellebbezhetsz.

JuKids 2004.09.27. 10:24

"a te eseted egyébként is kizárólagos a magyar kriminalisztika történetében:)) " Igen, szeretném azt hinni, hogy valami különös egybeesés (bolygók együttállása) folytán fogtam ki eddig a leghozzánemértőbb és a legönkényeskedőbb hatósági személyeket. De elképzelhetőnek tartom azt is, hogy ez a "normális", legalábbis a megszokott kicsiny hazánkban. Mindenesetre ma eggyel nőtt az elutasított kéréseim száma:

A bíró nem engedélyezte felvételek készítését az iratokban szereplő képekről, csak fénymásolatok készíthetők. Mégsem működik a dolog. Nem tudom, mennyivel jobban védi a kiskorúakat az, hogy lefénymásolják a képeiket (nyilván ott fog szörnyülködni rajta a személyzet, adják kézről kézre), mintha én befotóznám.

Nick, milyen módon, kinél lehet ezt a döntést megfellebbezni?

JuK

Csontoszs 2004.09.27. 07:47

:) Pokoli jó emberismerő vagyok.:) Annyira tudtam, hogy erre ráharapsz JUK:)

Nos ha valahova ezt jelet írom : :) akkor azt azt is jelenti. Tehát nem egy markáns jogi álláspont. Természetesen számtalanszor találkoztam olyannal, amikro a gyanúsított ártatlan volt, és ilyenkor meg is szüntettem az ügyet vagy ez javasoltam az ügyésznek.

a te eseted egyébként is kizárólagos a magyar kriminalisztika történetében:))

JuKids 2004.09.26. 23:19

Zsolt!

"De a gyanúsított TUDJA miért akarják lecsukni:)) csak sokszor játsza hülyét:) " Én ugyan nem játszottam a hülyét, amikor azt mondta az ügyész, hogy gyerekpornót készítettem (és itt nem is csak a melltartós tinikre gondolt, hanem szerinte "korábban is"), meg amikor azt mondta, hogy gyerekpornó oldalakat üzemeltetek. Ez színtiszta hazugság volt, és ennek szerintem nyomának kellene lenni a nyomozati anyagban. Laikusként még a hamis vádat is megkockáztatnám, mert bizony később megkérdezték a szakértőt, hogy készítettem-e korábban "szexualitással összefüggő" képeket (nem mintha ez bűncselekmény lenne), és hogy mit "installáltam az internetre".

Amúgy ezt a mondatodat az ártatlanság vélelmét szem előtt tartva csak a smiley tartja az "etika határain belül". ;-) Ne mondd, hogy még nem találkoztál olyan gyanúsítottal, akit ártatlanul helyeztek előzetesbe, vagy legalábbis megpróbálkoztak vele.

Tény, hogy az ügyemben benyújtott ügyészi indítványok egységesen kritikán aluliak, de szerintem a legvadabb mégis a másodfokra benyújtott - remélem holnap lesz időm beírni a "Megszezés-tartásba".

"A rendőrségi előterjesztés a nyomozati iratokban benne van, de maga az ügyészi előterjesztés a bíróság felé, az nincs, csak maga tárgyalási jegyzőkönyv és a végzés." Igazából az anyagomban sem a rendőri, sem az ügyész előterjesztés nincs benne, csak a jegyzőkönyv és a végzés. Kihozták a nem egységes gyakorlatból a számomra legrosszabb verziót. ;-)

JuK

Csontoszs 2004.09.26. 22:43

Belőlem meg a zsaru beszél:)) de egyébként jogászként persze igazad van. De a gyanúsított TUDJA miért akarják lecsukni:)) csak sokszor játsza hülyét:)

Nick Name 2004.09.26. 16:22

Keedves Zsolt!

Milyen nap is van ma? Azért ma elég nehéz lenne feltörni a munkahelyem kapuját, így bármennyire kíváncsi vagyok én is, ki kell bírnom holnapig...:)

Én nem tennék különbséget aközött, hogy az eljárás melyik szereplőjeként mit tennék az ügyészi indítvánnyal. Ez egy indítvány a bíróságnak, amit a bíróság elbírál. Az egész ülés arról szól, hogy a bíróság elfogadja-e vagy elutasítja-e azt. Na nehogy már ne ismerhesse meg a gyanúsított, hogy milyen érvekkel akarják lecsukni! Úgyhogy jogászként azt mondom: ehhez joga van, és a megtagadás esne kívül az etika határain.

Csontoszs 2004.09.26. 13:26

Ilyenek ezek a bírók:)

j.janos 2004.09.26. 13:15

Az előterjesztés nem volt lefűzve, a bíró adta oda az ügyvédnek...

Csontoszs 2004.09.26. 11:06

Egyébként maga a Főügyészség fogalmazta meg, hogy a rendőrségi előterjesztéseket / pl. nyom. hat. idő meghosszabbításra, lakhelyelh. tilalom felülvizsgáratára, etc. / ne fűzzük bele a nyomozati iratokba, mert az nem tartozik másokra, csak maga a bírósági döntés, a mi egymás felé megfogalmazott indokainkhoz és összefoglaló jelentéseinkhez semmi köze a tisztelt gyanúsítottaknak és védőiknek. Nos mint vizsgáló, vagy mint ügyész maximálisan egyet tudnék ezzel éreni - és egyet is értek - persze mint védő, már kevésbé. De ez már más kérdés. Mint ahogy a védő is messze kitolja a védekezésének etikai határait, amivel pedig adott esetben én nem tudok egyetérteni....

Csontoszs 2004.09.26. 11:01

Kedves János!

A hajadra tényleg vigyázz:) ár hangsúlyozom, hogy magam több ellenkező gyakorlati esetet ismerek. De szerinem a Be. alapelveiból, és szellemiségéből is az következik, hogy megismerhetné a védő és a gyanúsított az ügyészi indítványt. De mint említettem azzal az ügyészi indoklással, hogy ez az indítvány nem képezte a nyomozati iratok részét, nem tudtak mit kezdeni és az ilyen irányú panaszt elutasították, nem ismerték meg.

Kedves Nick!

találtál olyan II. ker-i ügyet, ahol az ügyészi indítvány le van fűzve az iratokban?:))

Nick Name 2004.09.26. 07:05

Én meg nem vagyok nyomozati bíró, de - vigyázz, kedves János, a hajadra - én is megengedném. Szvsz az ügyfélegyenlőség elvéből alapvetően következik, hogy minden olyan irat, amit a törvény alapvetően nem vesz ki a másolható iratok köréből - tényleg a "belső" levelezések, ügyészi utasítás, határozat-tervezetek stb. - azok mindkét fél számára megismerhetőek kell, hogy legyenek. Az új Be sok helyütt ezt már tételesen is kimondja: pl. a másodfokú bíróságnak kézbesíteni kell a másodfokú ügyész indítványát a vádlottnak és a védőnek, de a vádlotti és védői fellebbezés indokolást is meg kell küldenie az ügyésznek (Be 358.§ /1/ bek. d.-e. pont). Ehhez képest max. a rendőri előterjesztésről vitázhatunk, de az ügyészi indítvány kapcsán - amiről a bíróság dönt, és az ügyész fel is olvassa - szerintem fel sem merülhet, hogy házi irat lenne.

j.janos 2004.09.25. 21:49

Én nem vizsgáló vagyok, de tudomásom szerint a rendőrségi előterjesztés kezelendő házi példányként. Persze ettől még az ügyészi indítvány is lehet házi példány. Azért előfordult már velem olyan is - a hajam majd leesett - hogy a bíró a tárgyalás előtt megengedte a védőnek, hogy az ügyészi indítványt megnézze és azt is - figyelem! - hogy a rendőrségi előterjesztést elolvassa!

Csontoszs 2004.09.25. 11:43

Kedves Nick!

Nos ezzel magam is egyet értek. Ha védő lennék, vagy ha az leszek, akkor magam is élnék ezzel természetesen.

Nick Name 2004.09.25. 10:01

Kedves Zsolt,

egy biztos: az iratbetekintés iránti kérelem megtagadásáról bírónak kell döntenie. Ha a kérelmet elutasítja, akkor az ellen fellebbezésnek van helye. Ha - csupán elméletileg - elém kerülne egy ilyen kérelem, én biztos engedélyezném. És ez sem kevés, hidd el... :))

Egyébként kösz az aggódást, sajnos, soha nem tudom elkerülni a hétvégi munkát, de azért igyekszem csökkenteni.

Üdv:

Csontoszs 2004.09.25. 08:27

Pesten magam is láttam olyan aktákat, amiben benne volt, azért mondtam is, hogy eben nem egységes a gyakorlat. Logikailag teljesen egyetértek, de ha már így alakult, hogy nincs benne, szerintem a Jó Isten sem fogja megmutatni neki.

U.i.:

Nekem is van ilyen rossz szokásom, hogy hétvégére hazahordom a munkát:) Ne dolgozd túl magad...)))

Nick Name 2004.09.24. 16:17

Kedves Zsolt!

Természetesen tiszteletben tartom a véleményed, de én meg fenntartom az enyémet. Azt Te magad is írod, hogy a rendőri előterjesztés benne van. Ha belegondolsz, ez inkább munkaanyag, mint az ügyészségnek a bíróság felé döntésre előterjesztett indítványa, amit egyébként fel is olvas az ügyész a meghallgatáson. Nem tudom, kit értesz azalatt, hogy "nálunk" ez a gyakorlat, most egy akta van nálam hétvégére, megnéztem, benne volt (XI. ker.).Majd hétfőn megnézek egy két II. kerületi aktát is. :))

Üdv:

Csontoszs 2004.09.24. 15:23

Kedves Nick!

Nos ebben azért nem egységes a gyakorlat. A rendőrségi előterjesztés a nyomozati iratokban benne van, de maga az ügyészi előterjesztés a bíróság felé, az nincs, csak maga tárgyalási jegyzőkönyv és a végzés. És ez így van nálunk, és így van Békés- és Csongrád-megyében, amit konkrétan ismerek.

Sőt. A közelmúltban a médiát is megjárt egy ügyvéd, aki ugyanezt követelte, ép a II. és III. Ker. Ügyészség kapcsán, és az ő ilyen irányú kérelmei és panaszai is elutasításra kerültek, így csak egy újságcikkben "elmélkedett" a kérdésen. Utólag.

Azt gondolom ebben nem tévedtem. Az más kérdés, hogy véleményem szerint a gyanúsított és a védő minden további nélkül megismerhetné, azonban a gyakorlat egyébként az, hogy az ügyészi indítvány nem sokban tér el a rendőrségi előterjesztéstől.

Én azt gondolom, hogy Juk nem fogja megismerni az ügyészit, pontosan azzal az indokkal, hogy ez nem a nyomozati iratok részét képezi, hanem pontosan ugyanolyan "levelezésnek" minősül, mint a nyomozó hatóság és az ügyészség közötti lelvelezés. Pont ugyanilyen pl. a nyomozási bíró felé indítvány pl. házkutatás és lefoglalás utólagos helyben hagyása és még sorolhatnánk ...

Most nem értek veled egyet.

Nick Name 2004.09.23. 15:24

Zsolt,

fogadjunk, hogy ha előveszel találomra húsz befejezett nyomozati iratot, abból 19-szer benne van az előzetes elrendelésére irányuló előterjesztés (az egy a hiba). Az nem más, mint egy ügyészi indítvány, a gyanúsított alapvető garanciális joga, hogy megismerje. Amiket Te írtál - rendőrség és ügyészség közötti előterjesztések, utasítások stb. - az más tészta, az valóban nem nyilvános (rá is van írva általában, hogy "a házi iratok között kezelendő").

Károly,

valóban lehet fényképfelvételt készíteni az iratokról. Az iratokat egy idő után leselejtezik, de az még mindenképpen több év.

JuKids 2004.09.22. 20:42

Kösz Zsolt a választ!

Így viszont nem tudjuk meg soha, mit is mondott az ügyész a tárgyaláson, mivel ő felolvasta vagy elmondta a verzióját a szerinte létező, korábban készített gyerekpornó képeimről és ilyen tartalmú weboldalaimról (ezt onnan tudom, hogy hallottam), viszont a jegyzőkönyvben csak annyi szerepel (amint a topicindításban is írtam), hogy: "Ügyész: Kérdésem nincs, az indítványt az írásbelivel egyezően fenntartom". Illetve gondolom megőrzik az iratot ("a házi iratok között kerülnek elhelyezésre"), csak én nem jutok hozzá. De ha mondjuk felhívnám az akkor eljáró bíró figyelmét arra, hogy itt kőkemény hamis vádak hangzottak el, akkor ő kezdeményezhetne (fegyelmi/büntető?) eljárást az ügyész ill. az őt félretájékoztató rendőrök ellen?

Még egyszer, ez most nincs napirenden, jelenleg csak elvi síkon érdekel a kérdés (esetleg másokkal is történik hasonló).

JuK

Csontoszs 2004.09.22. 20:24

Az ügyész előzetes letartóztatás elrendelésére irányuló előterjesztése nem képezi a nyomozati iratok anyagát, így az abban SOHA nem is szerepel, az az ügyészség és a bíróság közötti "levelezés" s mint ilyen, abból másolat nem adható. ugyanígy van a nyomozó hatóság és az ügyészség közötti javaslatok, előterjesztések, vagy utasítások kapcsán is, melyek a házi iratok között kerülnek elhelyezésre, és az nem publikus.

ezekete a köröket már mások is megfutották, de nem jártak sikerrel.

JuKids 2004.09.22. 18:59

Kösz Nick, valóban egyből megtalálták és megadták az új ügyiratszámot is. Nagyon készségesek voltak.

És megtudtam egy nagyon hasznos információt is, amit már kérdezni is akartam Tőled. Azt mondta az ügyfélszolgálatos srác (a mellettem ülő uriember kérdésére), hogy az iratokról lehet fényképfelvételt is készíteni. Ez nekem nagyon jól jön, ugyanis szeretném kielemezni a bíró által illegálisnak ítélt képeket, ezeket felhasználni a bizonyítási indítványomban, és ez fénymásolatban kb. tízezer forintba kerülne 100 Ft/oldal áron, valamint a minőség sem biztos, hogy megfelelő lenne. Így viszont megúszom ingyen, egy kis munkával (ami nem több időveszteség, mintha bemennék másnap a Bíróságra a másolatokért). Azt mondta a srác, ő látott már ilyet, kérelmet kell írni, és akkor a bíró engedélyezi. Adott papírt és tollat is, úgyhogy én meg írtam egy kérelmet. Hétfőn megyek a fénymásolatokért, akkor meglátjuk, működik-e a dolog.

"Az általad keresett iratnak benne kellene lenni az iratokban" Nincs benne, megpróbálkozom majd a BKKB-n, de csak ha a másodfokon túlvagyunk. Ugye nem fog eltűnni? Vagy évek múltán kidobhatják?

JuK

Nick Name 2004.09.22. 05:32

Akár azon a számon, akár a neved alapján, meg fogják találni.

Az általad keresett iratnak benne kellene lenni az iratokban, ha mégsincs, valóban a BKKB-n lenne célszerű, az ún. bk-s ügyszám alapján. Gondolom, a meghallgatásod jegyzőkönyve, és az azon hozott határozat megvan az iratoknál (itt kellene lenni az indítványnak is), na ezeknek az ügyszáma a bk-s ügyszám.

Bár én inkább nem a III. kerületiek hazugságait gyűjtögetném, hanem arról érvelnék, miért nem tudtam arról, hogy a gépemre tiltott képek érkeznek...:)

JuKids 2004.09.21. 20:16

Nick!

Előszedtem ezt a régi topicot - gondolva az utókorra ;-) -, mert ide illik a kérdésem, nem a Megszerzés-tartásba.

Ha bemegyek a másodfokon eljáró Fővárosi Bíróságra elkérni az elsőfokú tárgyaláson tett vallomásom jegyzőkönyvét, milyen számon hivatkozzak az ügyre? A II.-III. kerületi ügyszámon?

Esetleg ha tudsz válaszolni kapásból az előző, májusi kérdésemre ebből a topicból (hol lehet a kérdéses iratot meglelni?), kérlek arra is válaszolj, bár most éppen nem a III. kerületiek hazugságaira gyűjtök bizonyítékokat. ;-)

Kösz,JuK

JuKids 2004.05.28. 20:30

Végül is csak ma jutottam el a Bíróságra, átnéztem a nyomozati anyagot, nem volt benne az ügyész másfél év előtti írásbeli indítványa. Pedig azt mindenképpen látni akarom, a bírósági hölgy nem tudott segíteni, azt mondta, próbálkozzak az Ügyészségen.

Na most ha besétálok a II.-III. Kerületi Ügyészségre és azt mondom, hogy látni akarom XY ügyész 2002. nov. 26-i indítványát az ügyemben, akkor megmutatják? Vagy a Budai Központi Kerületi Bíróságon próbálkozzak, ahol a meghallgatás zajlott? Hol lehet ezt az iratot meglelni, amely bizonyítja, hogy mennyi hazugságot hordott össze a III. kerület a vizsgálati fogságom alatt ahelyett, hogy lezárták volna az ügyet bűncselekmény hiányában?

(Ma kezembe került a lányok vizeletvizsgálatának kirendelője (amiből ismeretlen okból nem kaptam másolatot a nyomozás befejezése után, holott mindenből ígértek), ma kértem a Bíróságtól másolatot, emlékezetből a következő szerepel rajta (talán már utaltam rá valamelyik topicban): "felmerült, hogy a gyanúsított kábítószert adott a lányoknak". Ennyit nyomoztak ki a III. kerületiek a 72 óra alatt, "felmerültek" hasonló dolgok.)

Kösz,JuK

Zoltán György 2004.04.15. 23:55

Szó szerint!

JuKids 2004.04.15. 23:46

;-)

=

;-)

(Tanulság: a kötőjel sortörés okozhat a smileyban is.)

JuKids 2004.04.15. 23:44

Köszönöm, élni fogok vele, holnap megyek is és kérek másolatot.

Az 1. kérdésre adott választ vehetem úgy, hogy várnom kell "ítéletnapig" ;-) ? Ha sok az ügy, miért csinálnak ügyet ott, ahol nincs bűncselekmény? Szakértőkre már így is másfél millát költött a BRFK VFO, igaz, a jelentések teljesen használhatatlanok a vád alátámasztására, 100%-ban az ártatlanságomat igazolják, de nem hiszem, hogy a Bíróság újakat rendelne ki (önmagától). Bízom abban, hogy - kérésemnek megfeleően - tárgyalás nélkül felmentenek, és - szintén kérésemnek megfelelően - a rendőrök figyelmét is felhívják a fantáziálgatás és tisztességes emberek életének tönkretétele helyett valós feladataik ellátására.

Egyelőre a Bíróság hozzáállásával nem volt gondom, annál több a rendőrökével és az ügyészekével, minden szinten (kerületi, fővárosi, LÜ). Hozzáteszem (mint mindig): tisztelet a kivételnek, mert találkoztam nagyon korrekt hatósági személyekkel is a 14 hónap alatt, de nem ez volt a jellemző. Én is úgy tapasztaltam, hogy elnézést kérni nem tudnak, ezzel szemben mellébeszélni, hazugságokat (átlátszó) jogi köntösbe bújtatni annál inkább.

Olyannal viszont nem találkoztam a hatóság részéről, akinek szimpatikus lettem volna, remélem, ezt még nem jelenti a vesztemet. Arra ugyanakkor büszke vagyok, hogy (kis túlzással) "egész Békásmegyer" kiállt mellettem, és mind a mai napig támogatnak. Köszönet érte.

JuK

Zoltán György 2004.04.15. 23:15

Mint érintet, természetesen az iratanyag teljes egészét áttanulmányozhatod.Földszinten balra! Másolatot is kérhetsz, 100Ft/oldalanként.Bíróságot nem köti szinte semmi,Lásd: Gyevi Bíró!!!Sajnos ez nem vicc! Túlterheltek, sok az ügy, részletesen át kell tanulmányozni, szakértőket vonunk be...stb. Végeláthatatlan időhúzás, mellébeszélés.Ráadásul, ha nem vagy szimpatikus a Bírónak, vesztesz!Ezen a Bíróságon volt, hogy egy tévesen elrendelt végrehajtás miatt, kifogást nyújtottunk be, de a tárgyaláson a Bíró közölte, hogy nem találta az esetet. Holott Õ rendelte el tévesen a végrehajtást, és csak azt kellett volna mondania elnézést nem figyeltem oda, vagy valami hasonlót!120.000.-Ft úszott el a Baromarcún!Sajnos csak a Diploma és nem az ész kötelező!

JuKids 2004.04.15. 22:55

Sziasztok!

Két Bírósághoz kapcsolódó kérdésem lenne (első körben):

1., a tanácselnök úr a vádirat postázásával egyidejűleg felszólított, hogy 15 napon belül jelöljem meg bizonyítási indítványaimat; ennek eleget tettem, február 13-án postáztam a (Bp. II. és III. kerületi) Bíróság címére, ennek két hónapja. Most bizonytalan ideig várnom kell, amíg újra jelentkeznek, vagy van valamilyen határidő részükre is, hogy döntsenek a továbbiakról?

2., a 72 órás őrizetbevétel után, amikor az előzetesről döntöttek (cirka másfél éve), az ügyész úr - emlékeim szerint - valami olyasmit hazudott a bírónő szemébe (a Budai Központi Kerületi Bíróságon), hogy én már korábban is(!) készítettem gyerekpornót, meg hogy ő tud az általam készített ilyen oldalakról. A jegyzőkönyvben csak a következők szerepelnek: "Ügyész: előterjeszti a kényszerintézkedés elrendelése iránti indítványát.", majd később "Ügyész: Kérdésem nincs, az indítványt az írásbelivel egyezően fenntartom." Ezt az írásbeli indítványt láthatom én? Kaphatok róla másolatot? Az iratok közt nem láttam (mondjuk iratismertetésre nem is került sor), másolatom nincs róla (sok mással egyetemben). Hol van ez az indítvány, kitől kérhetem, hogy mutassa meg, adnak-e belőle másolatot?

Köszönettel:JuK