krónikus súlyos beteg büntetéseforrás főoldal vissza

ObudaFan 2010.04.20. 14:51

„szeretnék érdeklődni, hogy ha valaki krónikus és súlyos beteg (erről orvosszakértői vélemény és több egyéb dokumentáció) is rendelkezésre áll, akkor ítéletnél ezt a bíró mennyire veszi figyelembe a bírói gyakorlat szerint.”

Sok egyéb mellett ezt is figyelembe veszi.

„ Májustól fog-e valami változni a büntetés kiszabását befolyásoló tényezőkben?”

Ebben nem.

„Továbbá, ha a bűncselekményt felfüggesztett alatt követte el a személy, az I.fokú határozathozatalnál a fellebezésnek van-e halasztó hatálya a felfüggesztett végrehajtásának?”

Van.

„ Ha az I. fokú határozat megszületik, az összbüntetést kinél kell kérni?”

Az összbüntetésbe foglalásra a legutóbb befejezett ügyben eljárt elsőfokú bíróság illetékes, ha az eljárásokat azonos hatáskörű bíróságok folytatták; egyébként a magasabb hatáskörű elsőfokú bíróság jár el.

„Az összbüntetésnél a bírói gyakorlat szerint a kisebbik ítélet hanyad részét veszi el a bíró? ”

A kvázi halmazati összbüntetés tartamának meghatározásánál elsősorban azt kell figyelembe venni, hogy a több eljárásban elbírált bűncselekmények elkövetésének, illetőleg elbírálásának az időpontja folytán fennállott-e a lehetősége az egy eljárásban való elbírálásnak. Így ha más-más bűncselekmények miatt, különböző bíróságok előtt a büntetőeljárások egyidejűleg folynak, és az egyesítés célszerűségi okból nem indokolt: az összbüntetésbe foglalás során a külön lefolytatott eljárásokban hozott ítéletekben kiszabott szabadságvesztések közül a rövidebb időtartamú teljesen elenyészhet. Ennek indokoltsága hiányában is a rövidebb időtartamú büntetés jelentős mérvű csökkentésével kell az összbüntetés tartamát meghatározni.Az elengedés mérvének a megítélésénél vizsgálni kell azt is, hogy a több eljárásban elbírált cselekmények jellegükben azonosak vagy hasonlók-e; elkövetési magatartásuk időbelileg egybeeső vagy közeli-e; a cselekmények egymással összefüggésben állnak-e stb. Így pl. ha az egyik bíróság az elkövetőnek többrendbeli azonos vagy hasonló jellegű bűncselekményét bírálta el, majd utóbb indult újabb büntetőeljárás valamely korábban fel nem derített ugyanolyan bűncselekmény miatt: az ezt követően lefolytatott összbüntetési eljárás során a rövidebb időtartamú szabadságvesztés teljes elenyészése vagy igen nagy mérvű csökkentése biztosíthatja, hogy az összbüntetés a halmazati büntetés tartamával legyen azonos.Azokban az esetekben, amikor az egymással kvázi halmazati viszonyban álló szabadságvesztések közül a rövidebb tartamú büntetés teljes elenyészése nem indokolt: a csökkentés a rövidebb büntetésnek akár a háromnegyedét meghaladó részéig is terjedhet.Ha viszont az első fokú - nem jogerős - elítélés után követte el a terhelt az újabb bűncselekményt (jóllehet ilyen esetben is kvázi halmazatról van szó), ezt a körülményt nem lehet figyelmen kívül hagyni az összbüntetési tartam meghatározásakor. Ilyenkor a rövidebb tartamú szabadságvesztés mértéke tekintetében viszonylag kisebb mértékű elengedés indokolt: a két alapítéletben kiszabott szabadságvesztés közül az egyik általában nem enyészhet el teljesen, és a rövidebb tartamú szabadságvesztés fele részének elengedésén túli mérséklés rendszerint nem indokolt.

„Illetve van-e egyáltalán összbüntetés a jogerős ítélet, valamint a felfüggesztett ítélet esetén, ami ugye szintén jogerős ítélet lesz az I. fokú ítélet kihirdetésének pillanatától?”

Ha felfüggesztett szabadságvesztést kell utóbb végrehajtani, azt az összbüntetésbe foglalás szempontjából a továbbiakban végrehajtandó szabadságvesztésnek kell tekinteni.

„Valamint szeretnék még egy dologban érdeklődni: Ha a médiában (újság, televízó, internet) a beleegyezésem nélkül leközölték a teljes nevemet, fényképemet, stb… indíthatok, vagy érdemes-e pert indítani a médiák ellen?”

Ha nem vagy közszereplő, akkor igen.

help29 2010.04.19. 20:06

Tisztelt Ügyvéd hölgyek/Urak!

szeretnék érdeklődni, hogy ha valaki krónikus és súlyos beteg (erről orvosszakértői vélemény és több egyéb dokumentáció) is rendelkezésre áll, akkor ítéletnél ezt a bíró mennyire veszi figyelembe a bírói gyakorlat szerint. Illetve vannak-e idevonatkozó passzusok a Btk. Be. vagy a BV. törvénykönyvekben? Májustól fog-e valami változni a büntetés kiszabását befolyásoló tényezőkben?Továbbá, ha a bűncselekményt felfüggesztett alatt követte el a személy, az I.fokú határozathozatalnál a fellebezésnek van-e halasztó hatálya a felfüggesztett végrehajtásának? Ha az I. fokú határozat megszületik, az összbüntetést kinél kell kérni? Az ügydöntő határozat meghozatalát hozó bíróságnál? Az összbüntetésnél a bírói gyakorlat szerint a kisebbik ítélet hanyad részét veszi el a bíró? Illetve van-e egyáltalán összbüntetés a jogerős ítélet, valamint a felfüggesztett ítélet esetén, ami ugye szintén jogerős ítélet lesz az I. fokú ítélet kihirdetésének pillanatától?

Valamint szeretnék még egy dologban érdeklődni: Ha a médiában (újság, televízó, internet) a beleegyezésem nélkül leközölték a teljes nevemet, fényképemet, stb... indíthatok, vagy érdemes-e pert indítani a médiák ellen?

Segítségüket, tanácsukat előre is köszönöm.