Felszabaduló székházak hasznosításaforrás főoldal vissza

Fókavadász 2010.10.02. 21:24

Demszky Gábor (SZDSZ) a fővárosi közgyűlésen bejelentette, hogy most következne egy interpelláció, amiben Wieszt János (MSZP) interpellálná Hagyó Miklóst (MSZP), de ez az interpelláció elmarad, mert mindketten előzetes letartóztatásban ülnek.

:))))

Azt hiszem, hogy mint cseppben a tenger, ebben a szituációban csúcsosodik ki legjobban mind az MSZP tevékenysége, mind az SZDSZ tevékenysége, mind pedig kettőjük viszonya!

:))))

Hajrá MSZP!!!

:))))

justizmord 2010.04.23. 23:21

Kampánycsend beindul. Ma már nem lesz több hamis szórólap.

justizmord 2010.04.18. 12:07

nem tudom, így találtam rá egy honlapon, nem tudom kit takar a szerztő neve

Legislator 2010.04.18. 09:58

Justi: Ez a Bokor Imre a Kiskirályok mundérban c. könyv szerzője lehet?

justizmord 2010.04.18. 04:54

justizmord 2010.04.18. 04:40

justizmord 2010.04.18. 03:51

TOTÓ

Mi lesz Gyurcsány Ferenc eposzi jelzője?1 - antifasiszta harcos2 - meg nem értett reformerx - elkúró

Hogy említik majd külföldön, mint a magyar...?1 - Blair2 - Putyinx - Nixon

Hol hangzott el, amiről azt mondják majd, történelmi beszéde volt?1 - napirend előtt2 - antifasiszta tüntetésenx - zárt frakcióülésen

Mit fognak fő művének tartani?1 - sportminiszteri rendeletei2 - n-edik programjax - kibaszott jó könyvei a modern magyar baloldalról

Miről emlékeznek meg legnagyobb hőstetteként?1 - elkóborolt kislány megtalálása2 - a 2004-es népszavazás felelős nemjex - lemondása

Kit fognak krónikásaként emlegetni?1 - Debreczeni József2 - Dessewffy Tiborx - Gréczy Zsolt

Milyen műfajban dolgozzák fel elsőként életét?1 - tragédia2 - komédiax - mese

Melyik mondása válik szállóigévé?1 - majd megunják és hazamennek2 - nem kibontani az igazság minden részletétx - törvényesen és tisztességesen

Mit neveznek el róla?1 - timföldgyár2 - völgyhídx - kormányzati negyed

Melyik napon emlékeznek rá?1 - június 4.2 - szeptember 16.x - december 5.

Mi lesz Gyurcsány Ferenc húsz év múlva?1 - bármi is, de erkölcsi bizonyítvány nélkül2 - orosz energiaipari cég magyarországi leányvállalatának igazgatójax - miniszterelnök

justizmord 2010.04.18. 03:34

Magyarország miniszterelnöke találta meg és juttatta haza, a Ceglédről "elkóborolt" kislányt.

A fenti megható eset megérdemli, hogy valószínűségszámítási logikával elemezzük, mert hasonló jelenség előfordulása ritkábban következik be bolygónkon, mint egy kétfejű borjúcska világra jövetele.

Mérhetetlenül leegyszerűsítve ezt a kérdést, induljunk ki abból, hogy Földünkön 200 államnak 200 miniszterelnöke van, és minden államban előfordulhat, hogy egy 12 éves kislány "világgá megy", mert megrovást kapott az iskolában. Gyurcsány Ferencnek tehát 1:200 esélye volt arra, hogy az esemény szereplőjévé váljon, mint miniszterelnök. De Magyarország polgáraként - mintegy nyolcmillió felnőtt lakos környezetében-, a valószínűségi esély 1:8 000 000-al csökken.

Ha figyelembe vesszük, hogy a kislány Cegléden szállt vonatra, akkor hazánk 3145 helyiségével számolva 1:3145 annak a valószínűsége, hogy az elkóborolt gyermek Budapestet veszi célba. További 1:23 annak a valószínűsége, hogy a Nyugati pályaudvarról a II.- kerületbe kóboroljon egy találomra kiválasztott autóbusszal, majd a II. kerület úthálózati adatából kiindulva 1:195 a valószínűsége, hogy az utcán bóklászó gyermeklány Gyurcsány háza közelébe vetődjön. Ezen belül Gyurcsány egy órás (feltételezett) sétáinak (06.00-tól 21.00-ig bezárólag), időtartamát, és a kislány 10 perces "áthaladási" idejét figyelembe véve, újabb 1:90-el módosul (csökken) a találkozás valószínűsége. Az így kapott valószínűségi érték már nagyságrendileg nagyobb, mint a lottó ötös-találathoz szükséges szelvényvariációk mennyisége.

Annak a valószínűsége, hogy a ceglédi kislány a sötétedő utcában felismerje a miniszterelnököt (miután a tévében többször látta), és a kislány családjának a családsegítője a ceglédi MSZP szervezet alelnöke legyen, már meghaladja a valószínűségszámításnál figyelembe vehető esélyeket, és a szocialista mesevilágba vezetik az olvasót.

Talán még fokozni is lehetett volna a történetet azzal, hogy a kislány a végső kimerülés stádiumában volt, és fagyhalál várt volna rá, ha Gyurcsány egészségügyi sétája nem jön közbe.

Mindezek ellenére,- matematikailag nem zárható ki az eset bekövetkezte, és teljes mértékben hihetővé válik azok részére, akik évtizedeken át vakon hittek a hazánkat anyagi és erkölcsi csődbe vivőknek, Rákositól Gyurcsányig bezárólag,- a mindenkori gátlástalan ígérgetőknek.

Sokunk számára viszont jogosnak tűnik a kételkedés (ilyen feltételek valószínűségi mutatóinak ismeretében), különös tekintettel arra, hogy ez lenne az a ritka kivétel, amikor egy primitív kitaláció egybe esne az igazsággal.

Prof. Dr. Bokor Imre

(Ezt természetsen nem ő tette fel ide a fórumra, hanem én, justizmord, de ő az eredeti szerzője ennek a cikknek.)

justizmord 2010.04.18. 02:28

Egy 80 évre titkosított rendőrségi jelentés jutott birtokomba. Szerepel rajta egy bélyegzőlenyomat, „szigorúan titkos”. A nyomozó neve sokáig nem volt beazonosítható, mert a rendőrségi jelentés írásakor símaszkot viselt, jelvénye pedig leesett. Először csak D208-as számon szerepelt a nyomozó neve, de nemrég sikerült az Ügyészségi Nyomozóhivatalnak beazonosítania, a nevezett nyomozó valamilyen Fazekas főtörzszászlós. Az ügy egy bonyolult, kusza ügy, amely Hajdú-Bihar megyei libatermelők átvett libáinak ellenértékének ki nem fizetéséből indult ki, majd önbíráskodásba torkollott, és végül polgárháborús viszonyokat teremtett a nagy számú pszichikai bűnsegéd bekapcsolódása miatt.

Jelentés.

Gyanúsított L.M. fiatalkorú személy. A személy ismerete közvetett, mindössze becenév, gúnynév ismeretén alapuló. Az Europol nyilvántartásában sem található meg a teljes név, amely az Európai Uniós Szerződés K.3. cikkelyén alapul. Tartózkodási helye ismeretlen, tanúkénti kihallgatásának lehetősége konjuktív feltétel. Fent nevezett személy baráti körében ismert álneve bizonyos Lúdas Mátyás, életkora 17 é.

Egy mezőgazdasági és feldolgozóipari nagyvállalkozó, bizonyos Döbrögi, és a fent nevezett fiatalkorú mezőgazdasági őstermelő jogi vitája fajult tettlegességig, sőt, bűncselekmény-sorozattá, amely kis híján polgárháborúba taszította a Magyar Köztársaságot, mivel tömeges méretben jelentek meg pszichikai bűnsegédek a cselekmények helyszínein.

Fent nevezett egyén folyó év október hó 23-án a Hajdú-Bihari megyei Erdőhát község közigazgatási területén élő édesanyjától kért és kapott 20 darab úgynevezett liba megnevezésű baromfit bizományosi értékesítés céljából. A baromfik tulajdonjoga 1:1 arányban fiatalkorú gyanúsított édesanyjáé voltak. Sikeres eladás esetén a hasznot visszaforgatva helyi gazdaságuk fejlesztését tervezték.

Fiatalkorú Mátyás „kézbeli fütykös” és egy „körmön font ostor” nevű fegyverrel felfegyverkezve, 20 libát hajtott át a szomszéd városban lévő nagybani piacra, gyalogosan megközelítve azt.

A szomszédos város mezőgazdasági és feldolgozóipari nagyvállalkozója Döbrögi üzemeltette a nagybani piacot, ahol kifejezetten baromfi ipari nyersanyagokat vásárolt fel őstermelőktől. Döbrögi úgy gondolta, neki még a miniszterelnök sem parancsol, sem az államfő. Amit ő akart, az volt a törvény, és ami tetszett neki, az az igazság. A felvásárlási árakat egyoldalúan határozta meg, az őstermelőknek ezt tudomásul kellett venniük. Ha valamelyik őstermelő megpróbált az általa megszabott ártól eltérni, a termékeket átvételi elismervénnyel átvette ugyan, de soha nem egyenlítette ki az ellenértéket. A felvásárlás előtti minőség-ellenőrzés során Mátyás nevű fiatalkorú őstermelő terményeit is megvizsgálta, és a 20 liba megnevezésű baromfi igencsak felkeltette érdeklődését. Döbrögi próbálta megismerni a haszonállatok tulajdonosi hátterét, ekkor szerzett tudomást a javak birtokosi és tulajdonviszonyairól. A mezőgazdasági termékek megvásárlása céljából folytatott ártárgyalás nem vezetett eredményre. Ezt követően a nagyvállalkozó alkalmazottait utasította a haszonállatok tilos önhatalommal történő birtokba vételére, de fiatalkorú Mátyás birtokvédelemmel élt, és a birtokháborítást törvényesen, önhatalommal próbálta megakadályozni a Ptk. 190.§. (1) alapján, ahogyan erre a BH2000. 338. is helyesen rámutat, ez viszont dulakodáshoz vezetett, melynek során 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett a fiatalkorú egyén. Az édesanyja tulajdonát képező, de az ő birtokában lévő haszonállatok átadásáról írásbeli elismervényt nem kapott, azokat Döbrögi nagyvállalkozó fizetési szándék nélkül elszállíttatta. Alapos a gyanú, hogy Döbrögi nagyvállalkozó és alkalmazottai a Btk. 321.§ (3) c) pontja szerint minősülő csoportosan elkövetett rablás bűntettét követették el a fiatalkorú Mátyás kárára.

A tett színhelyéről a haszonállatokat a feldolgozóipari komplexumba szállíttatta a nagyvállalkozó. Mivel alkalmazottai Mátyást is akarata ellenére odaszállították, ezzel alapos a gyanú, hogy megvalósították a Btk. 175. §-ának (3) a) pontja alapján minősülő személyi szabadság aljas indokból való megsértése bűntettének minősített esetét.

A cég telephelyén a bántalmazást tovább folytatták a nagyvállalkozó alkalmazottai, és a zöld egyenruhát viselő biztonsági őrző védő feladatokat ellátó vállalkozók.

Alapos a gyanú, hogy Lúdas Mátyás ezt követően a szabálysértési törvény 151. §. (1) a) pontjába ütköző és aszerint minősülő veszélyes fenyegetés szabálysértését valósította meg, amikor a területről való eltávolítása közben hangos szóval közölte a nagyvállalkozóval, hogy 3-szor veri ezt vissza rajta.

Fiatalkorú Mátyás ezt követően ismeretlen helyre távozott, állandó lakhelyére nem tért vissza, feltehetően fenyegetését beváltandó előkészületeket tett az önbíráskodásra, ahelyett, hogy a hatóságokhoz fordult volna. Felderített baráti köre szerint nem bízott a hatóságokban, mert a nagyvállalkozó közeli barátja a miniszterelnöknek. Mátyás alkalmi és szezonális mezőgazdasági munkákból tartotta fent magát ezidő szerint, megtakarításaiból több, államilag elismert nyelvvizsgát tett le, és több más OKJ-s akkreditált képzésben is részt vett.

Döbrögi nagyvállalkozó telephelyére mintegy 1 év múlva tért vissza, ahol építkezés tényét észlelte látás útján. Arcát és hangját elváltoztatva olasz építési vállalkozónak kiadva magát, Döbrögi nagyvállalkozót megtévesztette aljas indokból. Építési anyag vételezésére hivatkozva a közeli erdőbe csalta a nagyvállalkozót, ahol korábbi fenyegetését beváltva, annak 8 napon túl gyógyuló sérüléseket okozott egy „tölgyfa husáng” nevű tárggyal felfegyverkezve őt ütleg bántalmazta. Az áldozat védekezésre képtelen állapotban volt, mivel a gyanúsított egy fához kötözte a kezeit. Alapos tehát a gyanú, hogy a gyanúsított elkövette a Btk. 170. § (3) bekezdése szerint minősülő súlyos testi sértés bűntettének minősített esetét. Ezt követően a sértett zsebéből a lúd nevű baromfik árát magához vette, majd a tett helyszínéről eltávozott. Így tehát az elkövető alaposan gyanúsítható a Btk. 273.§ (1) bekezdésébe ütköző önbíráskodás bűntettének elkövetésével is. A BRFK. Ispán nevű nyomozója a helyszínre érkezve a helyszín biztosításáról való intézkedését követően rögzítette a bűnjeleket, majd ezt követően a kapitányság elrendelte a Mátyás nevezetű fiatalkorú személy körözését. A tett helyszínén az áldozatot feltaláló mezőgazdasági őstermelők nem tettek sajnálatról tanúbizonyságot.

Egy hét múlva Mátyás nevezetű személy visszatért a nagyvállalkozónak a tett helyszínéhez közeli telephelyére, ahol fellelte a korábbi áldozatát. Külsejét elváltoztatva, orvosi gyakorlatra jogosultság színlelésével orvosi gyakorlat körébe tartozó tevékenység kifejtését ajánlotta fel, amelyet a sértett elfogadott, nem sejtve, hogy az általa honvédségi orvosnak hitt személy nem más, mint korábbi támadója. Alaposan gyanúsítható fiatalkorú Mátyás személy a Btk. 285.§(2) bekezdésébe ütköző kuruzslás bűntettének elkövetésével. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, úgynevezett táplálék-kiegészítők szedését rendelte el a magát orvosnak kiadó fiatalkorú elkövető. A baromfiipari nagyvállalkozó az alkalmazásában álló, az adott időpontban a helyszínen tartózkodó összes alkalmazottját a táplálék-kiegészítők azonnali beszerzésére utasította, melynek következtében kettesben maradt az elkövetővel. Fiatalkorú elkövető ezt kihasználva ismét tettleg bántalmazta korábbi áldozatát, amellyel ismét megvalósította a súlyos testi sértés, valamint az önbíráskodás bűntettét. A libák árát ismételten magához véve a tett helyszínéről gyalogosan távozott.

Ezt követően az áldozat hatalmával visszaélve a környék, Hajdú-Bihar megye összes libáját kiirtatta, az összes libatenyésztő őstermelőt tönkretéve, őket kétségbeesésbe és eladósodásba taszítva. Ez felveti a Btk. 225.§ szerint minősülő felbujtóként elkövetett hivatali visszaélés bűntettének alapos gyanúját.

Húsz fegyveres, kézi fegyver viselésére engedéllyel rendelkező, személyi védelméért felelős testőr magánvállalkozót fogadott fel. A magánvállalkozók 2 műszakban, 12-12 órás műszakbeosztásban dolgoztak. Döbrögit még a saját ipari komplexumában közlekedve is követte 10 testőr.

Döbrögi nagyvállalkozó ismét nagy szabású libafelvásárlási napot tartott. Ekkor egy újgazdag aranyifjúval találkozott az elkövető Lúdas Mátyás, aki eladásra kínálta feltuningolt járművét. Azzal dicsekedett, hogy ez minden ma kereskedelmi forgalomban kapható azonos kategóriájú járműnél nagyobb végsebességre képes jármű. Megbízta őt Mátyás, hogy közlekedjen a libafelvásárló nagyvállalkozóhoz, és hangos szóval kiáltsa, ő Lúdas Mátyás, akinek fizetés nélkül elrabolta a tenyésztett libáit, és próbáljon elközlekedni a testőrök járműveitől távoli irányba. A szóbeli egyezségnek megfelelően az aranyifjú elcsalta a testőröket, és a libaeltulajdonítót harmadszor is tettleg bántalmazta Mátyás.

A testőrök visszatérte után velük a megbízási szerződést Döbrögi rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondta, és mint tudjuk, a felmondás megszünteti a szerződéses viszony. A szerződött felek közötti végelszámolásról nem merült fel adat. Az áldozat megbánta korábbi bűneit, és jegyzőkönyvbe ezt mondta: „Az Isten Így bánik, ‘s bánjon valamennyi kegyetlen Urakkal” Ezt követően nem bánt senkivel törvénytelenül, nem kegyetlenkedett, nem lövette ki senkinek a szemét, nem is akarta senki ezentúl bántani, és nyugalomban halt meg öreg korában.

Sajnálatos módon a megtévesztett közvélemény hősként tartja számon fiatalkorú elkövetőt, pedig elfogása esetén súlyos büntetésre számíthat az ártatlan Döbrögi nagyvállalkozó kárára elkövetett több rendbeli erőszakos cselekmények eszközlése folytán és okán. Megengedhetetlen, hogy valaki a libája árát kikényszerítse fizikai erővel. Mi lenne a jogállammal, ha mindenki így cselekedne?

justizmord 2010.04.16. 22:54

Ki is az a Bajnai Gordon?

2009. április14-étől Magyarország miniszterelnöke.

Kommunista vezetőként kezdte pályafutását a KISZ-ben (Kommunista Ifjúsági Szövetség). A rendszerváltás után 1990-től sok céget alapított (kb. 10), majd ezek a cégek csődbe mentek, vagy felszámolták őket.

Filmek Bajnai Gordonról:

justizmord 2010.04.16. 22:51

Magánnyomozó 2010.04.16. 07:22

Tisztelt justizmord alias "Nem vagyok jogász!" !

Itt mégsem JOGI FÓRUM működik???Lehet elkalandoztam a cyber galaxisban és nem vettem észre magam hova is írogatom gondolataim...

justizmord 2010.04.16. 01:53

justizmord 2010.04.16. 01:15

justizmord 2010.04.16. 00:58

justizmord 2010.04.16. 00:13

justizmord 2010.04.15. 23:54

justizmord 2010.04.15. 23:34

justizmord 2010.04.15. 12:30

justizmord 2010.04.15. 03:59

justizmord 2010.04.15. 03:11

justizmord 2010.04.14. 22:57

adde 2010.04.14. 12:18

adde 2010.04.14. 12:18

?

justizmord 2010.04.13. 18:07

Gyurcsány Ferenc a Hortobágyon lovagol

Az INDEX.HU dínyertes rövidfilmje

http://index.hu/video/?…


justizmord 2010.04.08. 02:13

Megosztott-e az MSZP személyével kapcsolatban? Ha igen, miért és kik nem kedvelik? Az alábbi írás válasszal szolgál a fenti kérdésekre.

Karsai túl durva volt. Karsai József MSZP-s képviselő is beavatkozott az ügybe. Emlékezetes, az MSZP június 26-i (2006) frakcióülésén Karsai - amikor megtudta, hogy a következő héten Bajnai Gordon lesz a frakció vendége - azt kérdezte a frakcióvezetéstől, fölteheti-e a kérdést Bajnainak, hogy ő és az apja mikor adja vissza azokat a milliárdokat, amelyeket elloptak, például a Hajdú-Bét eladásakor. A honatya most emlékeztetett rá: ő utóbb aláírta a békét a kormánybiztossal, s vállalta, hogy nem nyilatkozik róla.

„Az volt a baj - magyarázta -, hogy túl durván fogalmaztam a frakcióülésen és kettőnk közös megbeszélésén is.” Hozzátette: hibázott, amikor durván és egyszerűen fejezte ki magát, ahelyett, hogy fehérgallérosan fogalmazott volna. „Azt kellett volna mondanom: elvitték a libát, nem fizették ki az árát, még a bankkölcsönt is a termelőkre terhelték, de ez nem lopás, hanem törvényes cselekedet” - nyilatkozta ezúttal. Elmondta még: Bajnai apja a gabonával tette ugyanazt, amit a Hajdú-Bét a libával, de az is törvényes volt. „Nekem az a bajom - szögezte le -, hogy szociáldemokrata vagyok. Kiállok a szerencsétlen, megnyomorított, kisemmizett emberek mellett. De akkor is azt mondom, az ilyen pénzügyi befektetők szélhámosok. Visszaélnek a sok tízezer kisember szorgalmával, jóhiszeműségével, becsületességével. Szándékosan csapják be őket, aztán azt mondják, nem értenek az üzlethez. Nehogy elhiggye már ezt nekik valaki” - zárta le nyilatkozatát az MSZP képviselője.

Csődbűntett gyanújával indított nyomozást a Hajdú-Bét Rt. gazdálkodásával összefüggésben a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, amit a Kecskeméti Városi Ügyészség felügyeletével végez - tudta meg a Magyar Nemzet Hortobágyi Istvántól, a rendőrség szóvivőjétől. Kopasz Zsolt városi vezetőügyész érdeklődésükre úgy nyilatkozott: április 27-én rendelték el a nyomozást. Annak határidejét egyszer már meghosszabbították, mégpedig augusztus 27-ig. A lap információi szerint a gyanú alapja az, hogy a társaság - 800 millió forint összegben - elvonta a vagyont a hitelezők elől. Így a beszállítók, a baromfitenyésztők nem jutottak hozzá a pénzükhöz.

A büntető törvénykönyv szerint a csődbűntettnek ez a legsúlyosabb formája. Az követi el, aki a cég fizetésképtelensége esetén eltünteti a hitelezők, a beszállítók elől a tartozás fedezetéül szolgáló értékeket. A veszteséges üzlet megkezdése vagy folytatása is csődbűntett, ha sérti az ésszerű gazdálkodás követelményeit, s ha a befektető ennek tudatában volt. Az ügynek gyanúsítottja még nincs.

A magyar Nemzet megkérdezte a Hajdú-Bét felügyelőbizottságának egykori tagját, Zelles Sándort - aki jelenleg a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) vezérigazgatója -, milyen lépéseket tettek a fizetésképtelenség, a csőd elkerülésére. Zelles 1998 decemberétől 2003 augusztusáig volt a felügyelőbizottság tagja. A KVI-nél 2004-ben vezérigazgató-helyettes lett, 2005-ben pedig vezérigazgató. A pénzügyi szakember azt mondta: amikor szükséges volt, jelezték a gondokat. Az idő tájt azonban még különböző megoldásokkal - például ingatlaneladással, cégösszevonásokkal - sikerült felszínen tartani a társaságot. Voltak veszteségek, de jó esztendők is - tette hozzá.

Más technikát is alkalmaztak, közölte. Például a Wallis Rt. a névértéket el nem érő diszkontáron megvásárolta a bankok követeléseit. A fizetésképtelenség Zelles szerint azután következett be, hogy ő távozott a Hajdú-Béttől. Zelles kilépett a Wallis cégcsoporttól is, ahol portfólióigazgatóként dolgozott. A lap kérdésére annyit jegyzett meg, hogy az összeomlás általában gyorsan játszódik le a cégeknél. A Hajdú-Bét felszámolását 2004 elején rendelte el a cégbíróság.

A Magyar Nemzet szerette volna megkérdezni a Hajdú-Bét könyvvizsgálójának, a Deloitte Kft.-nek a vezetőjét, Simor Andrást is, de ő külföldön tartózkodott. Munkatársa útján, telefonon kérdésükre azt válaszolta: nem nyilatkozhat, milyen intézkedéseket javasoltak a fizetésképtelenség elkerüléséért. A titoktartási fogadalom ugyanis hallgatásra kötelezi.

Simor jelenleg - független szakértőként - a kormány által létrehozott konvergenciatanács tagja. A grémium feladata az ország egyensúlyi problémáit kiküszöbölő intézkedések véleményezése és előkészítése az Európai Unió követelményei szerint. A Deloitte Kft. volt a könyvvizsgálója a Postabanknak is. A Fővárosi Bíróság nem jogerős ítélete szerint a kft. fele részben felelősséggel tartozik a banknál bekövetkezett 170 milliárd forintnyi kárért, mert auditálta a Princz Gábor vezette menedzsment valótlan tartalmú mérlegeit. A kár pontos összegét az eljárás későbbi szakaszában határozzák meg.

A Deloitte ellátta a Bajnai Gordon vezetése alatt álló Wallis Rt. könyvvizsgálói teendőit is. A részvénytársaság a Hajdú-Bét egyik tulajdonosa volt, Bajnai pedig a Wallis cégcsoport irányítója. Jelenleg az uniós pénzek elosztására létrehozott Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetője. A kormánybiztos a lap megkeresésére nem kívánt reagálni a nyomozás kapcsán.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság gazdasági kollégiuma 2004 elején rendelte el a Hajdú-Bét felszámolását. Az eljárás jelenleg is tart: 550 baromfitenyésztő több milliárd forintnyi hitelezői igényt jelentett be. Ezek teljesítésére azonban szinte semmi remény sincs. Több termelő öngyilkosságot követett el.

A Hajdú-Bét áldozata a tönk szélén

Nem egészen ötmillió forint adó- és banki tartozás miatt rövidesen dobra kerül Vajda Bálint egykori nyírmártonfalvi gazda tanyája.

A valaha nyolcezer libát nevelő férfi ellen tavaly indított felszámolási eljárást az APEH, többek között azért, mert Vajdáék bt.-je adós maradt annak a bevételnek az áfájával, amit soha ki nem fizetett nekik az akkoriban Bajnai Gordon által vezetett Wallis baromfi-feldolgozó társasága, a 2004 óta felszámolás alatt lévő Hajdú-Bét.

http://hungary.indymedia.org/node/11734

justizmord 2010.04.07. 22:35

justizmord 2010.04.07. 22:06

Elgondolkodtató és megmagyarázandó képek. A többségüket én nem tudom megmagyarázni.

http://photos.bravenet.com/…DC395B01.jpg

http://m.blog.hu/…3FA683FC.jpg

http://imgfrm.index.hu/…00812545.jpg

http://www.mno.hu/…02/liba4.jpg

http://www.magyarhirlap.hu/…62/62631.jpg

http://www.indexveszprem.hu/…es_villa.jpg

http://www.mr1-kossuth.hu/image.php?…

http://imgfrm.index.hu/…07126430.jpg

http://m.blog.hu/…gy%C3%B3.jpg

http://www.socialnetwork.hu/mszmp01orig.jpg

http://blog.tomcatpolo.hu/…70404_63.jpg

http://imgfrm.index.hu/…02989245.jpg

justizmord 2010.04.06. 06:27

justizmord 2010.04.06. 05:21

justizmord 2010.04.05. 17:08

Magyarország leendő miniszterelnöke, Mesterházy Attila MSZP

Gyönyörű fényképek Mesterházyról, amelyek tökéletesen jelzik rátermettségét

http://www.fn.hu/…235211/3.jpghttp://hetivalasz.hu/…hlag-per.jpghttp://www.origo.hu/…chlagj13.jpghttp://nrw.kis-kunsag.hu/…80/10563.jpghttp://nrw.kis-kunsag.hu/…80/11953.jpghttp://www.origo.hu/…uschlagj.jpg

justizmord 2010.04.02. 14:00

A magyar kormány megkenésére 2005-ben különítettek el 333 ezer eurót (több, mint 80 millió forintot) buszmegrendelések reményében.

Zárják már börtönbe azt a tetűt, azt a patkányt, emelyik végül megkapta ezt a megvesztegetést!!!

justizmord 2010.04.02. 13:54

Indul a Tipp Mix!!!!!!!!!!!!!

„Beismerte a Daimler autógyártó, hogy magyarországi kormánytagokat is megvesztegettek állami megrendelésekért cserébe. A német autógyártó a Gyurcsány-kabinet ideje alatt kötötte azt a buszvásárlási szerződést, amelyért pénzt kaphattak a magyar politikusok - a pert indító amerikai külügyminisztérium szerint. A Daimler csütörtökön peren kívül egyezett meg az amerikai külüggyel: 185 millió dollár bírságot és kártérítést fizetnek, hogy az ügyészség eltekintsen a további vizsgálatoktól. A cégóriás és a megvesztegetett politikusok így elkerülhetik a felelősségre vonást.”

http://www.hirtv.hu/belfold/?…

Na, akkor a Tipp Mix. Ki kire tppel, hogy melyik kormánytag gyanúsítható alaposan a vesztegetéssel? Kérem, vegye mindenki komolyan ezt a játékot, ezt csak komolyan szabad játszani, személyes ellenszenvek vagy külsőre Rúzenfeld Mátyásra való hasonlóság még nem lehet szempont.

Kérem megtenni a téteket, ki melyik miniszterre tippel, hogy alaposan gyanúsítható lenne a vesztegetéssel.

Kérem, könyörgöm, ezek alapján legyen már végre börtön, végrehajtandó börtön legalább egy volt miniszternek, ha már az ország tönkretételéért nem lehet nekik kóterbe menni.

Kérem a téteket megtenni, a kedves olvasó szerint melyik miniszter gyanúsítható alaposan a vesztegetéssel????

justizmord 2010.04.01. 18:38

Most mondta a libákról meg a 9 öngyilkosról híressé vált Li-Bajnai, hogy Magyarország a Világ legstabilabb országa. Ez már tragikomédia. Nincs gyakorlatilag ország, ami mögöttünk lenne, de ő a világ első számú országának látja Magyarországot. Ha ennek ennyi agya és értelme van, hogy ezt komolyan gondolja, akkor az a tragédia. Ha ezt hazugságnak szánja, és az egész Magyar társadalmat át akarja verni, akkor az a tragédia.

Az MSZP elmúlt 8 évében megnégyszerezték az államadósságot. Akkora kamatterhet kell fizetnie Magyarországnak, hogy emiatt nem lehet kórházakat iskolákat fenntartani. 100 évig sem tudunk ebből kikeveredni, ezt 100 áv alatt sem lehet visszatörleszteni. Számomra Lendvai, Gyurcsány, Bajnai, Kóka, Magyar Bálint csak egy általam ismert "magyar" államférfihoz hasonlíthatóak, Rózenfeld Mátyáshoz, akit a szerencsétlen magyar nép Rákos Mátyás néven ismert meg.

Engem nem érdekel, hogy milyen címen zárják börtönbe ezeket az MSZP-s vezetőket, ha az ország tönkretételéért nem lehet, akkor bármi másért, de üljenek börtönben.

kaméleon 2010.04.01. 13:04

Justizmord,Te most egy kamukérdéssel nyitottál itt egy saját kampányoldalt? Nem mintha különösebben zavarna, hogy mi a politikai álláspontja bárkinek, de már másodszor kattintottam rá figyelmetlenül a topic-ra, és úgy kiakasztja a sok nem ide illő vidi-szemét a gépemet, hogy ihaj!

justizmord 2010.04.01. 12:36

justizmord 2010.04.01. 02:09

justizmord 2010.03.31. 20:35

justizmord 2010.03.30. 04:18

Néhány mindig aktuális értékelés:

Legislator 2010.03.29. 13:29

Nekem is ez jutott az eszembe. Kodály Zoltán: Gyurcsányi táncok (Op. 164.) XD.

Egyjogász 2010.03.29. 12:43

"Gyurcsány táncok különböző zenékre"

Ez így olyan, mintha valami Kodály-műnek lenne a címe:)))))))))))

justizmord 2010.03.29. 11:34

Gyurcsány táncok különböző zenékre

justizmord 2010.03.29. 00:01

http://dehogyis-ciki.blogzona.hu/…pic58236.jpg

justizmord 2010.03.29. 00:00

http://dehogyis-ciki.blogzona.hu/…pic17338.jpg

justizmord 2010.03.28. 23:59

http://dehogyis-ciki.blogzona.hu/…pic23867.jpg

Legislator 2010.03.27. 09:55

Hofi nagyon jól alakította a partizán öregasszonyt, és az úriembernek látszani akaró komcsi történészt is a justi által linkelt jelenetben.

Legislator 2010.03.27. 09:51

http://www.youtube.com/…/kunigunda70#…

justizmord 2010.03.27. 03:26

Minden kedves börtönben ülő MSZP-s politikusnak köldöm

(szív küldi szívnek)

justizmord 2010.02.05. 05:06

justizmord 2010.02.05. 05:05

Koholt vádak alapján mentem a börtön folyosón...

Menczel János: Mariska néni...

justizmord 2010.02.05. 04:09

Budapesten is építhetnének egy CSILLAG börtönt...

justizmord 2010.02.05. 04:05

Lehet, hogy jű néhány börtönben eddig a Fiorentina football csapat volt a sztár, de most már biztosan az Internazionale :DDD

justizmord 2010.02.05. 02:52

A focisták között van néhány aranylábú, a Mesterházyk között meg van néhány szabad lábú...

justizmord 2010.02.05. 02:50

Most a börtönben köménymaglevest eszegető Mesterházyra gondolsz, vagy a szabad lábon lévőre?

hunfrakk 2010.02.04. 22:55

hát ez bizony, tényakárhogy is fáj

tessék választani a coca-cola és a pepsi-cola között...

még jó, hogy van egy red bull is...reméljük szárnyakat kapnak ápr.11-én és leverik Mesterházyékat

adde 2010.02.04. 22:43

justizmord

Látogassa a fene. Jó helyen is vannak. Csak éppenmelléjük való egy-két narancsos is, akkor is, ha a Polt által átalakított ügyészség nem így gondolja. A saját háza elé közpénzből tavat építő fideszes esztergomi polgármester, a két választási forduló közt mindent privatizálni akaró Deutsch Tamás - aki mellesleg Zuschlag előtt már ugyanazt csinálta, mint Zuschlag - vagy Viktor, akiről tudjuk, hogy nem taggyűlésen lop. (Pintér Sándorról már ne is beszéljünk.)

De itt, Sopronban is, ahol a helyi fideszes brancs kezében van már minden, nehéz lenne elhinni, hogy ezek tisztességesebbek, mint országos szinten azok.

A Jobbikról sokminden elmondható, de ők legalább még tényleg nem loptak. Ellentétben a két "nagy" párttal.

A Fidesz győzelmével a világon semmi nem fog itt változni, legfeljebb annyi, hogy nem Leisztinger, hanem Széles Gábor gazdagodik, és hogy a Videoton lesz a bajnok a mi adónkból.

hunfrakk 2010.02.04. 21:51

A magyarok többsége olyan honatyára tart igényt,aki küzd, harcol az ország érdekeiért,aki kimondja az igazságot, nem ferdít,nem úgy viselkedik, mint egy helytartó,nem nyal a Nyugatnak hazája ellenében.

Erre és a politikus-bűnözők megbüntetésére óriási igény van ma.Olyan ifjak kellenek,akiknek nem tapad bűn a kezéhez(a sötét alakoktól végleg meg kell szabadulni: pl. Suchmann, Pintér, Kupper stb.)

A duma-ellenzék meg vicces.Három napos ultimátumoat adtak annak idején Gyurcsány Fegyencnek. Letelt a három nap, semmi nem lett.Szájkaraté közpénzből.

guba 2010.02.04. 21:28

Szívünkből beszél a Jobbik, de azt azért te is tudod, hogy ezzel be lehet kerülni a parlamentbe, de semmit nem lehet megvalósítani mindabból, amiről itt Vona beszél.Arra széles társadalmi támogatottságú pártnak van csak esélye, ahhoz a támogatottsághoz pedig radikális pártból tömegpárttá kellene válni. Ahhoz pedig mindenkihez kell beszélni, ha pedig mindenkihez beszélnek, akkor már óvatosan kell fogalmazni, ami a jobbikos politikusoknak egyelőre nem erőssége. Épp ellenkezőleg, ők azok akik nem beszélnek félre, hanem megmondják a frankót.

hunfrakk 2010.02.04. 21:03

justizmord 2010.02.04. 19:16

adde: menjünk el, látogassuk meg az összes zárkafelelős politikust, és vigyünk nekik rácsos linzert. A FIDESZ-es börtönben lévőket is, meg az MSZP-s börtönben lévőket is. A baj csak az, hogy egyetlen FIDESZ-es sincs börtönben, így nekik nem tudunk rácsos linzert vinni.

De, ha ráérsz, holnap meglátogathatjuk az első 10 MSZP-st,feltéve hogy ugyanazon műintézményben tartják fogva őket, és hogy engedélyezik nekik a vendégek és a rácsos linzer fogadását. Ráérsz holnap délután?

Ha tudod, hogy melyik börtönben ülnek, tégy javaslatot az első 10 MSZP-sre, akiket holnap látogassunk meg.

Rexor 2010.02.04. 17:37

Justizmord: a libákból kiábrándultál már? :). Szerintem minden komonista/bolsevista/pufajkás tulajdonban levő ingatlanat és ingóságot át kell adni a szittyáknak.

hunfrakk 2010.02.04. 16:44

csak jöjjen el végre mindenki számára a szebb és boldogabb jövő

adde 2010.02.04. 16:09

adde 2010.02.04. 16:08

adde 2010.02.04. 16:08

justizmord 2010.02.04. 15:44

:)

A bent ülő társakat kertészkedésre lehetne fogni, és megtermelhetnék az összes piros szegfűt, amire a kint lévő társaiknak szüksége van.

Az eredendő bűn amúgy akkor kezdődöt, amikor D. elvette L.M.-tól a P.L.-t.

hunfrakk 2010.02.04. 15:20

elnökasszony titkosszolgálati balhéjára pl.,aki nem mellesleg Viktor alatt az IM első embere volt

én biztosan nem fogom védeni a F-t...tudom, hogy ők is sárosak

de a jelenlegi urakat végképp nem védeném meg!

adde 2010.02.04. 15:15

Ha népszerű, ha nem, a kedves fidesznyik politikusok sem az ártatlanságukról híresek. 2002-ben az járt köztük szájról szájra, hogy ha elbukják a választásokat, Pokorni kivételével mind rabláncon megy a börtönbe. Hogy aztán Kellerék kóklerek voltak, az más kérdés.Melyik MDF-es politikusra gondolsz mellesleg, akinek ügye lenne?

adde 2010.02.04. 15:14

Ha népszerű, ha nem, a kedves fidesznyik politikusok sem az ártatlanságukról híresek. 2002-ben az járt köztük szájról szájra, hogy ha elbukják a választásokat, Pokorni kivételével mind rabláncon megy a börtönbe. Hogy aztán Kellerék kóklerek voltak, az más kérdés.Melyik MDF-es politikusra gondolsz mellesleg, akinek ügye lenne?

hunfrakk 2010.02.04. 15:08

addle!2010-ben nem népszerű már ez a szöveg.

justizmord!ez vonatkozzon az szdsz-mdf-re is!

adde 2010.02.04. 14:56

Természetesen a legcélszerűbb lenne ezeket az épületeket átadni a talpig becsületes fidesznyik politikusoknak, Vitéz Tokaj-Sárazsadányi "ne mi nyerjük a legtöbbet" Viktátornak, az esztergomi tóépítő Meggyes Tamásnak, a nagy privatizátor Deutsch Tamásnak, stb. Hiszen a poszt Polt ügyészség az ő szerepüket természetesen semmiben nem találta jogsértőnek.

(Biztos, hogy ez a topic erre a fórumra való?)

guba 2010.02.04. 14:47

Nagyon provokatív vagy Péter! :-)

guba 2010.02.04. 14:46

Pl. büntetés végrehajtási intézetekként?

justizmord 2010.02.04. 13:42

Szerintetek mire lehetne felhasználni azt a temérdek MSZP-s székházat, amik a börtönben ülő MSZP-sek miatt megüresednek? Tudom, hogy nem egy épületből szállították el őket rabláncon, hanem országszerte több székházból, és így minden székházban maradt legalább egy letartóztatatlan MSZP-s, de őket össze lehetne terelni. Összevonni őket, mint a létszámhiánnyal küzdő óvodákkal is teszik, hogy tehát az MSZP székházak feltöltöttsége ne az Ementáli sajthoz hasonlítson, hanem tömören legyenek a kommunisták.

Szerintem a felszabaduló székházakat téglákra lehetne bontani, és abból utána új városokat lehetne építeni. Az egész ország újjáépítése ugye nem lehetséges, mert ahhoz azért túl sokkal növelték meg az államadósságot (azt hiszem négyszeresére növelték 2002-től a kommunisták Magyarország álamadósságát), de azért néhány új város is jól jönne a felszabaduló téglákból.