számvitel és Btkforrás főoldal vissza

laeyer 2009.12.18. 10:22

Egyébként a bűncselekmény megvalósíult, de tudom orvosolni.. :)

A második kérdésed: törzstőke csorbítása, hűtlen kezelés, akár csalással halmazatban..Ezt a részletesebb ismeretek alapján tudom megmondani.

kismukk 2009.12.08. 16:27

Ismerős a dolog.Kérdezném még, mi van alaptőkecsökkentés esetén, ha a Gt-től eltérően közgyűlési meghívóban ezt nem teszik közzé, ha az érintett sorozat részvényeseinek hozzájárulása nélkül megszüntetik a részvényeket? Ebben az esetben különösen nagy értékre megvalósított károkozás történt. Bűncselekmény? Btk-ban hová kategorizálható?

Dr.Attika 2009.12.08. 15:18

Megvalósult a bcs. azáltal, hogy nem konszolidált mérleg került beadásra, ha a cselekmény szándékos volt. A cégbíróság nem vizsgálja a tartalmat csak azt, hogy be lett-e nyújtva vagy sem.Én egyszer kezdeményeztem törvényességi felügyeleti eljárást, arra hivatkozva, hogy a beszámoló hamis, taggyúlési elfogadás nélkül került benyújtásra. Kértem, hogy a cégbiri állapítsa meg, hogy történt -e bcs, ha igen tegyen feljelentést. Megállapították, hogy történt búncselekmény, de nem kívánnak feljelentést tenni. Monjuk írhatták volna azt is, hogy nem kívánnak az üggyel foglalkozni időhiány miatt vagy mert macerás meg egyébként is ne háborgassam őket cégügyekkel.

kismukk 2009.12.08. 15:10

Az rt számviteli beszámolójában nem szerepelt az uralt kft-ről szóló beszámoló, ezzel vétett a számviteli törvény ellen. Megáll-e ebben az esetben a számvitel rendjének megsértése (Btk.289.§), mivel a cég vagyoni helyzetének áttekintését megnehezítette? Melyek a cselekmény megvalósulásának feltételei, milyen bizonyítékok szükségesek?Továbbá, az ezt észlelő cégbíróságnak mikor kell a Be.171.§ értelmében feljelentést tennie?