Speciális tettes, közvetett tettesforrás főoldal vissza

laeyer 2009.12.18. 19:42

Így van! Az elkövető nem speciális tettes! A közvetett tettesnek kell lennie a speciális tettesnek! Azaz a speciális tulajdonságokkal bírónak. Az elkövető csak a büncselekményt követi el, de nem büntethető!!! Az igazi elkkövető a közvetett tettes. Neki kell rendelkezni a speciális tulajdonsággal.

A közvetett tettes felhasználja az elkövetőt, aki nem büntethető. Ha tudja miről van szó, akkor nem kell felhasználni. Az elkövető tévedésben van, vagy büntethetőségi akadály forog fenn. Pl. gyermekkor, tévedés.

Így van az adócsalás esetén nem büntethető, mert nem tudott róla. Ezért gondatlan a magatartása, és azt nem bünteti a törvény.

Pl. Hazaárulásnál a német állampolgár tévedésbe ejti a magyart! A német közvetett tettes lenne? Nem, mert nem speciális tettes! Itt csak felbujtó lehet!! A magyar tévedésben volt.. Nem büntethető. Tévedése gondatlanságon alapszik, de az nem bcs.! Fordítva a magyar már közvetett tettes. Mert a német állp. ráveszi, de nem felbujtó, mert ő már speciális tettes!

Dr.Attika 2009.12.18. 19:08

Rendben. November 26-án volt a nyilvános ülés. Szerintem február környékén jön meg.

ObudaFan 2009.12.18. 18:32

Ha elküldöd anonimizálva az LB határozatot, akkor mondok véleményt.

Dr.Attika 2009.12.18. 16:22

Zsombor! Ifjú kollégám. Nem érted. Az elkövető nem speciális tettes. Ez a lényeg.

ObudaFan 2009.12.18. 12:09

„az elkövető részére gondatlanságot kell megállapítani!”

Azt biztosan nem, mert az adócsalás nem követhető el gondatlanul.

laeyer 2009.12.18. 10:14

Amennyiben csak az elkövető speciális, úgy a közvetett tettesség helett felbujtás, az elkövető részére gondatlanságot kell megállapítani!

laeyer 2009.12.18. 10:12

A bcs. mindig valaki elköveti, saját helyzetének javítása során! Tehát csak speciális tettes helyzete javulhat. Amennyiben a közvetett tettes nem rendelkezik specialitással, ellentmondás. Ugyanis, ha a valódi elkövetőnek van csak speciális tulajdonsága, az kevés, hisz ő nem tud róla, hogy bcs-t követ el!! Vagy nem büntethető! Tehát a közvetett tettesnek kell rendelkeznie a speciális tulajdonságokkal!! Az elkövető szempontjából irreleváns

laeyer 2009.12.18. 10:08

Véleményem szerint a kültag lehet adócsalás tettese, amennyiben fel van hatalmazva cégjegyzésre. Akár eseti esetben is. Egyébként közokirat-hamisítás vagy visszaélés.

laeyer 2009.12.18. 10:03

Elírtam! Rosszul illesztettem be. A valódi tettes,a ki elköveti a bcs-t de ő nem tud róla, vagy nem büntethető. A "felbujtó" lesz közvetett tettes.

Amennyiben az elkövetett bcs. speciális tettest kíván, úgy a közvetett tettes, egyben speciális tettes is, azaz a felbujtó=speciális tettes!!Az elkövetőnek nem kell megfelelnie a speciális tulajdonságokkal.

Pl. egy szervező gyermekeket használ fel.

Dr.Attika 2009.12.18. 10:02

Az a prombléma ez esetben, hogy a Bt. kültag nem vezető tisztségviselő, így adóbevallásra nem jogosult, nem köteles. Ha mégis megteszi, akkor adócsalás tettese nem lehet az LB jogegységije szerint meg szerintem is felülvizsgálati tanács szerint közvetett tettes.

laeyer 2009.12.18. 09:52

Spec. tettes, aki rendelkezik az előírt tulajdonsággal!

Közvetett tettes, aki elkköveti a bcs.-t denem büntethető, nem tud róla...

Mi a probléme? Közvetett tettes, quasi felbujtó, de mivel a valódi tettes nincs tudatában a cselekményének... Ezért közvetett tettes a felbujtó. A spec. tettes a valódi elkövető az előírt tulajdonságokkal.

Pl. alkotmányos rend... A szervező, ha nem tud róla, ő csak egy báb..

HeilmAng 2009.12.16. 23:24

Attika!

A problémával kapcsolatban a büntető jogirodalom sem egységes. Egyik irányzat szerint a különös bűncselekmények közvetett tettese is csak olyan személy lehet, aki rendelkezik személyes kvalifikáltsággal. Viszont, ha ez lenne a jogalkalmazás számára is irányadó, akkor előállna az a joghézag, miszerint az adott kvalifikáltsággal nem rendelkező személyt sem közvetett tettesség, sem részesség alapján nem lehetne felelősségre vonni. Végülis az a jogirodalmi álláspont lehet a leginkább megfelelő, mely azt vallja, hogy vagy a felhasznált személynek vagy a közvetett tettesnek kell személyes kvalifikáltsággal rendelkezni. Egyébként a hazai szakirodalomban nagyrészt ezt osztják. Az már más dolog, hogy a BJE nem ezt tükrözi.

Dr.Attika 2009.12.03. 11:20

Akkor jó. Csak ugye az LB saját jogegységiével szembe ment és született egy olyan döntés. ami a későbbiek során is kihatással van a "kültag" adócsalókra. És megint ott marad a kérdés, hogy speciális tettes e vagy sem.

Kovács_Béla_Sándor 2009.12.02. 23:46

Ne érzékenykedj. Azért nem szóltunk hozzá, mert osztjuk az álláspontodat. Én legalábbis.

Dr.Attika 2009.12.02. 19:53

Nem megy. Reméltem, hogy e fórumon "loptam a boltban, mit tegyek" eset körön kívül is lehet értekezni. Nem lehet. Kérdés visszavonva.

Dr.Attika 2009.11.30. 19:34

Tényleg érdekelt volna Tanúlt Barátaim ( KBS, ObudaFan , Rexor, Legislator stb.) véleméye.Nem kaptam. Sajnálom.

Dr.Attika 2009.11.27. 15:25

A speciális tettesen ugyanazt értem, mint Te Béla. Tegnap a LB-on egy adócsalási ügyben született döntés. Hivatkozásunk - egyik része- az volt, hogy a 2/2006. BJE-i határozatra is tekintettel a kültag nem lehet adócsalás búncselekményének tettese, mert ő nem spec. tettes. Az LB megállapította, hogy tettes valóban nem lehet, de közvetett tettes igen és mindent helyben hagyott. Én úgy tanúltam , meg úgy is vélem, hogy spec. tettes esetén a nem spec. legfeljebb búnsegéd és "járulékai" lehet. Elkövetés 2005. tehát a hatályos Btk-ban nevesített közvetett tettes még nem játszik. Ezért szeretnék valamilyen szakirodalmat átnézni és ebben kérek segítséget. Ha tudsz segíteni, megköszönöm.

Kovács_Béla_Sándor 2009.11.27. 13:23

Ha speciális tettesen azt érted, hogy az aktív alany csak a személyek egy szűk köre lehet (pl. hivatalos személy), akkor ott aligha jöhet szóba közvetett tettes, hiszen a speciális elkövető általában vétőképes.

Dr.Attika 2009.11.27. 11:25

Tud valaki szakirodalmat ajánlani a speciális tettes által elkövethető és a közvetett tettesség viszonyáról.

Speciális tettes által elkövethető búncselekményt nem ő, hanem ún. "nem speciális tettes" követi el.