Hamis vád, hamis tanúzás !forrás főoldal vissza

ObudaFan 2009.11.09. 17:57

Van.

frescohu 2009.11.09. 15:56

Egy kérdés a jogvégzett olvasókhoz:ha iratokkal bizonyítani tudom, hogy a feljelentő nemcsak a feljelentésben, hanem a bírósági tárgyalásokon a tanúkénti meghallgatása során is szándékosan sorozatosan hazudott, és az ítélet ezeken az állításokon alapul, van-e realitása annak, hogy polgári perben kártérítési igényt nyújtsak be ellene, hiszem szándékosan és aljas szándékból jelentős kárt (sok millió Ft) okozott ?

guba 2009.11.08. 08:28

Ha megnézed a Gladiátor című filmet, akkor megérted, hogy egy jól küzdő fél először is tisztában van azzal, hogy melyik eszközt mire lehet célszerűen használni.A jogorvoslatok, rendkívüli jogorvoslatok is olyan jogintézmények, amelyeket nem minden sérelem orvoslására lehet eredményesen használni. Ezért írtam, hogy először is egy jó védőre lett volna szükséged, aki tudja ezt.

frescohu 2009.11.08. 08:19

Ha valaki az ügyiratokra hajlandó időt áldozni, megtalálja a www.sikkasztasom.5mp.eu honlapon.

frescohu 2009.11.08. 08:07

Az igazi probléma nem is az, hogy az elsőfokú ítéletet hozó bírónő alkalmatlan a munkájához (a tárgyalást jogszerűtlenül vezette és a téma megértése nélkül hozott ítéletet), hanem az, hogy a jogorvoslathoz kiépített intézményi rendszer nem működik.A fellebezés és perújítás során ítéletet hozott a Fővárosi Bíróság, a Fővárosi Ítélőtábla, a Legfelsőbb Bíróság, a Legfőbb Ügyészség, de egyetlen alkalommal sem voltak hajlandók foglalkozni azzal, hogy az ítélet állításai valótlanok, és ezt a becsatolt iratok bizonyítják. Az ítéletek kizárólag formai okokon alapultak. Pl. a hamis tanúzásra vonatkozó feljelentésem mellé csatoltam a bírósági jegyzőkönyveket, amiben a feljelentőnek kb. 30 kijelentése volt, amik valótlanságait iratokkal bizonyítottam. A Fővárosi Bíróság ezek vizsgálata nélkül azzal utasította el, hogy nincs hamis tanúzás, ha azt a bíróság elfogadja.

guba 2009.11.08. 08:05

A kérdésedet egészen biztosan nem lehet e fórum keretei között megválaszolni, részletesen ismerni kellene a tényállást.A jogorvoslati fórumokat úgy tűnik kimerítetted, bár számos felesleges kört is futottál. Első sorban egy jó védőre lett volna szükséged, tudom ez már rajtad nem segít.

végrehajtó1 2009.11.07. 16:55

A leírtak alapján nem tudom kinek van igaza de azt már én is meg tapasztaltam hogy sok bírói pályára alkalmatlan ember hoz itéleteket...

frescohu 2009.11.07. 13:00

2003-ban az általam vezetett Bt. egy olasz cég magyarleányvállalatának termékeit szerződés alapján, jutalék ellenében araktárában tárolta, kezelte és értékesítette, Az egyik vevő is a micégünk volt.2003. szeptember 30-án a szerződést felbontottuk, mert a partnerünknem fizette a jutalékot, és felszólítottuk az anyagok elszállítására.2003. október 15-én feljelentettek sikkasztás miatt azzal az indokkal,hogy aznap a raktárból eladtam a cég 25 millió Ft értékű árúját. Arendőrségen iratokkal bizonyítottam, hogy a cégnek a raktárban kb. 6millió Ft értékű árúja van, amihez nem nyúltunk hozzá, hanem a sajátkészletünkből értékesítettünk kb. 800.000.- Ft értékben, ezért azeljárást a rendőrség megszüntette.A cég árúját október 22-én jegyzőkönyv felvétele mellett átadtuk.A feljelentő novemberben megfellebbezte a rendőrségi határozatot, arrahivatkozva, hogy a sikkasztást azzal követtem el, hogy az utolsóvásárláshoz (szeptember 29.) a cégünknek nem volt joga, mert egyrésztarra a szerződés megszűnése után került sor, másrészt tartozás miattel voltunk tiltva a vásárlástól.Az ügyészség erre a két indokra hivatkozva vádiratot adott ki ellenem,annak ellenére, hogy mindkét állítást iratokkal cáfoltam.A Budai Kerületi Bíróság a nyomozati iratokon kívül egyedül afeljelentőt hallgatta meg tanúként. Az ügyész visszavonta azt azállítást, hogy a vásárlás a szerződés bontása után történt, de atiltás ellenére történő vásárlást fenntartotta annak ellenére, hogyezt banki iratok cáfolták. A vádat kiegészítette a feljelentő szóbelivallomása alapján azzal, hogy a vásárlás nem a szerződésben előírtmódon zajlott.A bíróság az új vád elleni védekezést nem engedte először azzal azindokkal, hogy a tanú állítása nem tartozik a vádhoz, majd a perbeszédelhangzása után azzal, hogy a bizonyítási eljárást lezárta.Az ítéletben a feljelentő tanúvallomásának elfogadására hivatkozvakimondta a bűnösségemet és 1 évi börtönre ítélt, 3 évi próbaidőrefelfüggesztve.A Fővárosi Bírósághoz fellebbezést nyújtottam be, arra hivatkozva, hogy:

iratot nyújtottam be az ítélet állításának cáfolására,

kifogásolt vásárlásnál szereplő anyag ennek töredéke volt, de ezt sohasenki nem vizsgálta,

A Fővárosi Bíróság az ítéletet fél évi börtönre csökkentette anélkül,hogy a fellebbezésben leírtakkal érdemben és konkrétan foglalkozottvolna.Ezt követően:1, Feljelentést tettem hamis tanúvallomás miatt a feljelentőm ellenarra hivatkozva, hogy a feljelentésben és a tanúvallomásában 20konkrét hamis állítást tett, amit iratokkal tudtam bizonyítani. Abírósági ítélet szerint a bíróság az ítéletet a feljelentő állításairaalapozta. Az ügyészség elutasította a feljelentést anélkül, hogy akonkrét állításokat vizsgálta volna. Arra hivatkozott, hogy atanúvallomások nem lehetnek hamisak, ha a bíróság elfogadta.2, Felülvizsgálati kérelmet nyújtottam be a Legfelsőbb Bírósághoz,amit a bíróság elutasított arra hivatkozással, hogy az elsőfokoneljáró bíróság ténymegállapításait nem vizsgálhatja.3, Perújítási kérelmet nyújtottam be, amihez 6 személy tanúvallomásátcsatoltam, amiben igazolták, hogy az ítéletben leírt állítások nemigazak. A Fővárosi Bíróság a perújítást megtagadta arra hivatkozva,hogy amely tanúkat a bíróság már meghallgatta, azok vallomása nemképezheti a perújítás alapját. (A benyújtott tanúvallomásokat adószemélyeket sem a bíróságok, sem a rendőrség, sem az ügyészség nemhallgatta meg, még a nevük sem merült fel az eddigi eljárás során)Az eddigi eljárás végig jogszerűtlen, törvénytelen és igazságtalanvolt, minden jegyzőkönyv, ítélet és végzés hemzseg a valótlanállításoktól:

benyújtott tárgyi bizonyítékokat nem értékelte, a vád a vádiratállításait kizárólag a feljelentő szóbeli tanúvallomásávalbizonyította, az ítélet olyan állításokat tartalmaz, amit senki nembizonyított, és ezek cáfolatát a bíróság nem engedélyezte,

és nem is került szóba ,

Tisztelettel: Kovács Miklósfrescohu@gmail.com