2001. évi 104. tv. alkalmazása?forrás főoldal vissza

jack4 2009.09.30. 20:16

"Talán arra lehet gondolni, hogy mivel nem bizonyított a Btk-ba ütköző cselekménnyel történt anyagi haszonszerzés, ezért nem kellett?"

Ilyesmire gondoltam én is, vagyis úgy gondolja, a feltételek nem állapíthatók meg.

a, A nyomozás elrendelése, ill. folytatása esetén akkor van értesítési kötelezettsége, ha már akkor megállapíthatók a 2.§-ban foglalt feltételek, vagyis helye lehet az alkalmazásuknak.

c, esetén meg a konkrét indítványról értesíti, vagyis továbbra is fennállnak a feltételek.

Legalábbis én erre gondolok.

kismukk 2009.09.30. 19:53

Ezt írja a tv. az ügyész által foganatosítandó értesítésről:10. § (1) Ha a büntetőeljárás során a jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazásának lehet helye, az ügyész

haladéktalanul értesíti azt a bíróságot, amely a jogi személyt nyilvántartásba vette.

Az a) és c) külön-külön értendők? Vagy azokat is semlegesíti a 2.§ szerinti feltételek hiánya?Az adott esetben ugyanis:

Talán arra lehet gondolni, hogy mivel nem bizonyított a Btk-ba ütköző cselekménnyel történt anyagi haszonszerzés, ezért nem kellett?

jack4 2009.09.30. 19:26

Arra tudok csak gondolni, hogy az ügyész azért nem indítványozta a vádiratban az intézkedés foganatosítását, mert annak feltételei szerinte nem állnak fenn, vagy ha fenn is állnak, nem tartja indokoltnak. A megszüntetés két feltétele valamelyikének megvalósulása esetén nincs mérlegelési lehetőség, de a korlátozás és a pb. alkalmazása körében igen.

kismukk 2009.09.30. 17:22

Kérdezném a tisztelt Fórumozókat, mi kell ahhoz, hogy ez a tv alkalmazásra kerüljön?Már megvan a vádirat, a gyanúsított személye is, a rá kért ügyészi büntetés stb.Mégis, sem az ügyészség, sem a bíróság nem értesíti a folyamatban lévő bűnügy tényéről a cégbiróságot. Akkor sem, ha mi ezt a hatóságtól kértük. Kérésünkre sem válaszol.Mi lehet az oka?Hogyan lehet elérni a tv alkalmazását?