költségekforrás főoldal vissza

Monomano 2009.08.01. 11:57

Köszönöm szépen a segítségedet ObudaFan!

További jó munkát!Mónika

ObudaFan 2009.08.01. 11:05

26/2003. (VII. 1.) IM-BM-PM együttes rendeleta terhelt és a védő készkiadása, illetőleg a védő díja állam általi megtérítésének szabályairól, valamint a büntetőeljárásban részt vevő személyek és képviselőik költségéről és díjárólA büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 604. §-a (2) bekezdésének b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a legfőbb ügyésszel egyetértésben - a következőket rendeljük el:A terhelt és a védő készkiadásának és a védő díjának állam általi megtérítése

1. § (1) A Be. 339. §-ának (3) bekezdésében foglalt esetben meg kell téríteni a terhelt részére

(2) A terhelt úti- és szállásköltségének megtérítése esetén a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet 2. §-ában foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.(3) Az (1) bekezdésben megjelölt költségek megtérítésére a terhelt által előterjesztett tételes kimutatás és igazolás alapján van lehetőség. Ennek hiányában a bíróság az eljárási iratok alapján határoz a költségek megtérítéséről.2. § A meghatalmazott védő készkiadásainak megtérítésére az 1. § (1) bekezdését és a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet 1-3. §-át kell megfelelően alkalmazni.3. § (1) A meghatalmazott védő díjaként meg kell téríteni

(2) Különösen bonyolult ügyben a bíróság a védő kérelmére az (1) bekezdésben foglalt díj összegét 20%-kal megemelheti.(3) Ha az eljárási cselekmény megtartására nem került sor, a védőt az (1) bekezdésben meghatározott díj 50%-a illeti meg.(4) A fogva lévő terhelttel folytatott megbeszélés időtartamát a terhelt fogva tartását foganatosító szerv igazolja.4. § (1) Ha a terheltet csak egyes vádpontokban mentik fel, a 3. § (1) bekezdésben foglalt díj összegét a bíróság ennek arányában az általa indokolt mértékre leszállíthatja.(2) Ha az ügyben több meghatalmazott védő járt el, a terhelt részére csak egy védő munkadíját és készkiadását kell megtéríteni.(3) Ha az ügyben egymást követően több meghatalmazott védő járt el, a védő munkadíjának és költségtérítésének megállapítása során a korábban eljárt védő munkadíját és költségtérítését is be kell számítani.(4) A védő díjának és költségének a terhelt által megelőlegezett és számlával vagy egyéb bizonylattal igazolt részét a terhelt részére kell megtéríteni.A büntetőeljárásban részt vevő személyek, illetve képviselőik készkiadása és díja5. § A sértett, a magánfél, a magánvádló és a pótmagánvádló készkiadásának megállapítása során az 1. §, e személyek képviselője (a továbbiakban: képviselő) készkiadásainak megállapítása során a 2. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.6. § (1) A magánfél, a magánvádló és a pótmagánvádló képviselőjének munkadíjaként a bíróság a 3. §-ban és a 4. §-ban meghatározott összegű díjat állapít meg.(2) A sértett képviselőjének munkadíjaként a bíróság a 3. §-ban és 4. §-ban meghatározott összegű díj 50%-át állapítja meg.(3) Ha a képviselő nem hivatásszerűen foglalkozik jogi képviselettel vagy sértettek képviseletével, díjra nem, csak az eljárási cselekményen való megjelenése idejére járó keresetkiesés és készkiadásainak a megtérítésére tarthat igényt.7. § (1) Az e rendelet alapján megtérítendő készkiadást és munkadíjat a bíróság az eljárást befejező határozatában állapítja meg.(2) A jogerős határozat alapján megtérítendő összeg kiutalását, illetve ha a jogosult átutalással kérte a megtérítendő összeg kifizetését, átutalását a bíróság székhelye szerint illetékes megyei bíróság gazdasági hivatala végzi.(3) A képviselői díj e rendeletben meghatározott összege a tevékenység ellenértékét terhelő általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza, azt az e rendeletben meghatározott védői díj összegén, mint adóalapon felül kell felszámítani. Ha a védő az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény szerint adólevonási joggal rendelkezik, a számlával igazolt költségnek csak a nettó összege növeli az adóalapot.8. § Ez a rendelet 2003. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az ügyben a képviselői munkadíj megállapítására még nem került sor.

Monomano 2009.07.31. 13:58

Köszönöm a választ! És mégis mennyi, azért 50% körül mozog vagy sem (óradíj 20ezer)? Én olyat is hallottam, hogy 3 ezer óránként, mert annyi a kirendeléses ügyvéddé is. Van erről valami jogszabály, én nem találtam sehol.

Köszönöm

ObudaFan 2009.07.31. 13:52

Kérhetitek, hogy a magánvádló térítsen ügyvédi munkadíjat, de az nem lesz annyi, mint amit kifizettek.

Monomano 2009.07.31. 13:42

Üdvözletem!

Keresgéltem itt a fórumon a választ de nem találtam ilyen topikot, légyszíves ha tudtok segítsetek!

A fiam elkövetett egy rágalmazást - hirtelen felindulásban - elvileg nem fog megállni vád, de azért szeretnék neki egy ügyvédet fogadni, viszont akiket kérdeztem, hát nem olcsóak. A kérdésem az, hogy ha megnyerjük az ügyet, az az nem lesz semmi büntetés belőle (bocsánat, nem tudom a szakmai szavakat), akkor is nekünk kell állni az ügyvéd munkadíját? Van aki azt mondta, mivel nem kötelező a védő, így mindenképp minket terhel a költsége, más azt mondta, hogy elvileg kérhetjük a "megjelenéssel összefüggő költségeket", kérdés, hogy ez abba a kategóriába tartozik-e? Rendőrség előtti eljárásról van szó, nem bíróságról!

Köszönettel: Mónika