ügyész mérlegel?forrás főoldal vissza

Legislator 2009.06.06. 02:00

A lenti ügy tartozhat az ügyészség polgári vagy közigazgatási szakágához is. A konkrét ügy ismerete, és a hivatkozott jogszabály(ok) nélkül én erre nem vágnék rá semmit, főleg nem hajnali 2 órakor. (Megjegyezném, a büntető ügyész esetében létezik ügyészi opportunitás, de ez most nem ide tartozik).

counsellor 2009.06.05. 21:47

Bűncselekmény gyanúja esetén, amennyiben az hivatalból üldözendő közvádas bűncselekmény, abban az esetben köteles a szükséges intézkedéseket megtenni. Polgári jogi kérdésben álláspontom szerint mérlegelési joga van.

Sz.Márton 2009.06.05. 10:36

Magabiztosan és törvényesen mérlegelve, néha a semmi is több, mint az "egyénileg laikusan észlelt" valami!!!

kismukk 2009.06.05. 10:13

Ügyészség honlapján ez áll:A Magyar Köztársaság Alkotmánya szerint "A Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze és az ügyészség gondoskodik a természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogainak a védelméről, valamint az alkotmányos rendet, az ország biztonságát és függetlenségét sértő vagy veszélyeztető minden cselekmény következetes üldözéséről." Az ügyészség a közérdek védelmezője, és ezáltal közreműködik az egyéni jogok érvényre juttatásában.

Mármost, hogyan gondoskodik a "jogainak védelméről", jogsértő cselekmények "üldözéséről", "egyéni jogok érvényre juttatásáról", ha semmit sem csinál a jogsértés észlelésekor?

ObudaFan 2009.06.04. 15:09

Valóban.

kismukk 2009.06.04. 12:23

Vajon nyilvánvaló törvénysértés észlelése esetén kötelessége-e fellépni az ügyésznek?Történt pediglen, hogy beadványunkra ezt válaszolta az ügyész: "A perinditás törvénysértés esetén sem kötelező, az ügyészt mérlegelési jog illeti meg..." (ti. hogy csinál-e valamit vagy sem).Kérdezném a tisztelt fórumozókat: valóban?Én eddig úgy tudtam, hogy az ügyész a törvényesség felett őrködik hivatalból, ha törvénysértést észlel, hivatalból cselekednie kell.Hogy is van ez?