bünügyi költségforrás főoldal vissza

osmi 2010.03.25. 10:20

Kedves Belle...!Köszönöm.

Bellerophontesz 2010.03.23. 17:52

Kedves Osmi!

A Be kimondja, hogy a vádlottat csak annak a bűnügyi költségnek a viselésére kötelezik, mely szükséges volt a bizonyításhoz. Nem lehet kötelezni annak a bűnügyi költségnek a viselésére, amely -nem az ő mulasztása folytán- szükségtelenül merült fel.Ha van ilyen költség, akkor azt nem fogják kiterhelni a terheltre.Ugyanakkor a bíróság a bűncselekmény súlyához képest aránytalanul nagy bűnügyi költség egy részének megfizetése alól a vádlottat mentesítheti.Ugyanakkor a Be 74. § azt is kimondja, hogy ha a terhelt a jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán a bűnügyi költséget előreláthatóan nem tudja megfizetni, és ezt a külön jogszabályban meghatározott módon igazolta, a terhlet vagy védője kérelmére a bíróság, illetőleg az ügyész határoz arról, hogy a terhelt részére személyes költségmentességet engedélyez.

Ugyanakkor ha pénzbüntetést vagy pénzmellékbüntetést kap az eljárás során, akkor e megfizetése tekintetében kérhet halasztást illetőleg részletfizetést. Halasztani legfeljebb három hónapot lehet ezen felül pedig hat havi részletfizetést engedélyezhet a bíróság. De ez csak a pénzbüntetésre vonatkozik, és akkor ha az elítélt valószínűsíti hogy a pénzbüntetés illetőleg a pénzmellékbüntetés azonnali vagy egy összegben való megfizetése magának vagy a tartásra szoruló hozzátartozóinak a büntetés célját túlmenő jelentős anyagi nehézséget okozna, és alaposan feltehető, hogy a meghosszabbított határidőben fizetési kötelezettségének pontosaneleget tesz. Ezen határidók legfeljebb egy alkalommal három hónapra meghosszabbíthatóak. Ennek feltétele ú.n. "fontos ok". Illetőleg rendkívüli körülmények esetén egy évi részletfizetést engedélyezhet a bíróság.

osmi 2010.03.23. 17:15

Hozzáértők véleményét, tanácsát kérném és köszönöm;Történt sajnos egy halállal végződött közúti baleset / gépkocsi gázolt gyalogost/, melyben az gkocsi vezetője továbbhajtott. Jelenleg ellene segítségnyújtás elmulasztásának a vétsége a vád. A rendőrségi eljárás végén kb. 1 milliós perks. látszott, az ügyész közel 400 ezret ír. A baleset egyértelműen a gyalogos hibájából történt, a járművezető nem tudta kivédeni.Mellesleg a segítség azonnal ott egy éppen arra járó mentőautóból. A jelentős bűnügyi ks.annak a vizsgálatából áll, hogy a jármű vezetője meg tett-e mindent, hogy a balesetet elkerülje / biz.kísérlet, műszaki szakértő, iügyi boncolás stb., a ks.-eket növeli, hogy az áldozat külföldi/.Józan paraszti eszem szerint a segítségnyújtás elmulasztása miatt / másnap jelentkezett a gkocsi vezetője és beismerő vallomást tett/ ez a 400 ezres bűnügyi ks.horrorisztikus.

jack4 2009.06.04. 17:26

Kisvirág34-nek:a 9/2003. (V. 6.) IM-BM-PM együttes rendelet a személyes költségmentesség alkalmazásáról a büntetőeljárásban. Ez tartalmazza, hogy ki kérheti 2.§. és hogy mikor és meddig lehet igényelni 3.§. Neten megtalálható a száma alapján, hosszú lenne beidézni.

Sz.Márton 2009.06.04. 08:17

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX.törvény ennyit ír erről:

339. § (1) Az állam viseli a 74. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott bűnügyi költségből azt a költséget, amelynek viselésére a vádlott a 338. § alapján nem kötelezhető, továbbá azt a költséget, amelyet a vádlottnak a 74. § (3) bekezdése alapján nem kell megtérítenie.

(2) Az állam viseli azt a költséget is, amely annak kapcsán merült fel, hogy a vádlott süket, néma, vak, illetőleg a magyar nyelvet nem ismeri, vagy az eljárás során regionális vagy kisebbségi nyelvét használta.

(3) Ha a vádat az ügyész képviselte, és a bíróság a vádlottat felmenti, vagy az eljárást az ügyész vádelejtése miatt megszünteti, az állam a határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül - a külön jogszabályban meghatározott mértékben - megtéríti a vádlott költségét, továbbá védőjének az eljárás során nem előlegezett díját és költségét.

(4) A vádlott felmentése vagy az eljárás megszüntetése esetén is kötelezni kell a vádlottat annak a költségnek a viselésére, amely az ő mulasztása folytán merült fel.

(5) Azt a pártfogó ügyvédi díjat, amelynek viselésére a büntetőeljárásban részt vevő személy nem kötelezhető, az állam viseli.

Sz.Márton 2009.06.04. 08:10

Csak bizonyos ügykörök vonatkozásában az eljárás meghatározott szakaszában van lehetőség az "elterelés" alkalmazására, amely esetben az állam viselheti a bűnügyi költséget.Ilyen pl: a kábítószerrel kapcsolatos leszoktatást célzó gyógykezelés idejére történő elterelés a büntetőjogi eljárás alól, amely ügyekben elég magas összegű bűnügyi költség merülhetne fel az érintett kárára, a jogerős döntés után.Sok más ügyben ez már nehezebb kérdés, főleg a büntetőeljárás lezárása után

kisvirag34 2009.06.04. 06:56

Büntetőügyben a vádlott részére megítélt büntető költség megfizetése alól van lehetőség felmentést kérni, ha a vádlottnak minimális az anyagi megélhetési forrása?Úgy tudom, hogy van személyes költségmentességi lehetőség, bár ha jól tudom azt csak az eljárás során kérhette volna, de a vádlott erről a lehetőségről sem a vádirat ismertetésekor nem szerzett tudomást, sem később (én próbáltam meg keresni neki valamilyen lehetőséget a törvényben, mikor megkapta most a költségről a befizetési csekket) és amennyire én tudom a bíróság ha most nyújtaná be ezt a kérelmet a határidőre hivatkozva nem utasíthatná el. Ha valóban van ilyen lehetősége, akkor mi a módja a benyújtásnak? A büntetőperben kirendelt ügyvédje volt, aki sajnálatos módon majdhogynem nem is foglalkozott se az ügyével, se vele.Ha már nincs lehetőség mégsem személyes költségmentességet kérni, akkor kérheti még méltányosságból, hogy ne kelljen megfizetnie? Vagy esetleg részletfizetést kérhet-e?Ha mégis meg kell fizetnie (amit egyébként nem tud teljesíteni) akkor a bíróságnak van-e joga a szociális segélyéből levonni részletekben a bünügyi költséget? Más megélhetési forrása nem igen van, csak néha alkalmi munkából tudja még fenntartani magát.A segítséget nagyon szépen köszönöm, előre is.