Döbröghy vs. L.M. fiatalkorú őstermelő eseteforrás főoldal vissza

jack4 2009.05.20. 13:10

A felügyelet a kiskorú életének, tevékenységének rendszeres figyelemmel kísérése, ellenőrzése. Erre a szülők, gondozók, illetve azok kötelesek, akiket pl. foglalkozásuk kötelez.

lajoska32 2009.05.19. 23:36

A jobbágy mondhatjuk a földesúr "tulajdona"volt.A jobbágy függött a földesúrtól.Tehát a felügyelet akkor megáll?A földesúr földjét művelte,tehát gondoskosott róla(mármint a földesúr,hogy meg tudott élni a jobbágy,mert dolgozhatott).Vagy nem?

jack4 2009.05.19. 16:55

A kiskorú veszélyeztetését csak a kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy követheti el, kötelezettsége súlyos megszegésével. Ez tényállási elem hiányában nem valósult meg. Viszont ha a sértett nem töltötte be 12. évét, akkor védekezésre képtelen állapotúnak kell tekinteni. Ez a testi sértés esetében min. eset.

lajoska32 2009.05.19. 15:06

Nem vagyok ügyvéd.De Ludas Mátyás kiskorú(úgy cirka 10 év körüli lehet,régen a nagyobb gyerekere már marhát bíztak)Döbröghy a földesúra.Nos itt akkor nem kiskorú ellen követett el bűncselekményt amikor elvette a libát és megverette(ha jól emlékszem a verést ígérte vissza háromszor)?Az nem súlybítja a tényt,hogy mint földesúr, a rá bízott kiskorú ellen követte el?(az ő jobbágya volt,azt hiszem)

jack4 2009.05.19. 14:51

Nem értek veled egyet Dr.Attika. A Btk. a büntethetőséget kizáró okok között - mint a törvényben meghatározott egyéb ok - rögzíti az előljáró parancsát. Azonban a hivatásos állomány tagja sem köteles bármit végrehajtani a szolgálatteljesítése során, ugyanis meg kell tagadnia az olyan parancs végrehajtását, amely nyilvánvalóan bcs. elkövetésére irányul. Az pedig bárki számára nyilvánvalónak kell lennie, hogy valakitől csak úgy egyszerűen elvenni valamit nem jogszerű. (legalábbis a mai törvények szerint)

Dr.Attika 2009.05.18. 21:37

Nem csoportos, mert a pandúrok parancsra cselekedtek, így Döbrögi az egyedüli tettes.

jack4 2009.05.18. 19:53

Ja, ezez csak a Döbrögi sérelmére elkövetett lehetséges bűncselekmények. Ő meg a ludak elvételével - a mai törvények szerint - "csak egyszerű" csoportos rablást.

Dr.Attika 2009.05.18. 19:51

nos az alkalmazandó törvény-hely az 1486 évi 15. törvénycikk, melynek értelmében a nemes házának megrohanása, nemes birtokainak elfoglalása, nemes letartóztatása, megsebesítése, megverése főbenjáró ítélettel azaz fő-vagy jószágvesztéssel járt. A sértett a halálos ítélet végrehajtása helyett dönthetett a vagyoni kiegyezés mellett. Három nap alatt kellett megegyezni. Mivel Matyitól Döbrögi még a megveretése előtt elvette a libákat ezért ráutaló magatartással a vagyoni megváltás mellett döntött. matyi megmenekült a kivégzés elől. A bíró a libák 263-át kapta, döbröginek maradt az 1/3. Ezért jobban járt, ha nem vitte bíróságra az ügyet, mert így mind a tíz liba az ővé maradt.

jack4 2009.05.18. 19:34

Ráadásul a testi sértése és szem. szab. megsértése is aljas indokból -bosszúból- elkövetettnek minősülhetne, ami minősített eset és így súlyosabban büntetendő. Ugyan így súlyosabban minősül a már ágyhoz kötött, beteg Döbrögi bántalmazása - védekezésre képtelen állapotát kihasználva. Itt még lehetséges a magánlaksértés is, mert amikor az embereket elküldi gyógyfüveket szedni, és egyedül marad, akkor éjjel, egy bottal felfegyverkezve bemegy Döbrögi lakásába oly módon, hogy orvosnak öltözve megtéveszti őt.El lehet még gondolkozni a hivatalos személy elleni erőszakról is, tekintettel arra, hogy Döbrögi -mint korlátlan hatalmú földesúr- valamiféle ilyen személynek minősülhetett. Eljárása miatti bántalmazása - akár jogszerű, vagy jogszerűtlen is volt - megvalósíthatja ezt a bűncselekményt is. Persze ez már nem annyira egyértelmű, de ez is egy vélemény:)

Dr.Attika 2009.05.18. 19:10

Alapkonfliktus. Döbrögi Gordon BÉT megye földesura elvette a Matyi gyerektől a libáit, de nem fizetett értük. Ezért Matyi nem polgári pert indított, hanem háromszor eltángálta a földesurat. Ahogy Döbrögi felépült hipp-opp Magyarország nádori székében találta magát és hátralévő életét annak szentelte, hogy soha többé senki ne vihessen úgy el libákat, hogy nem fizet érte.

dr Zákányi Csaba 2009.05.18. 16:51

Nem emlékszem az alapkonfliktusra, amiért LM háromszor adta vissza a verést. De mindhárom alkalommal csalást követett el, egyszer kuruzslással halmazatban(jó ide ez a szó?) és mindhárom alkalommal könnyű, esetleg súlyos testi sértést, vagy ez utóbbi kísérletét. És a Döbröghy személyi szabadságát is korlátozta mindannyiszor, ha jól emlékszem.A többit tanult barátaink válaszolják meg!Szerintem jópofa kérdés... ne fintorogjatok!

Sz.Márton 2009.05.18. 09:22

A mai törvények szerint is ez ma általános iskolai tananyag és az első színes 1949-ben készült magyar film, Soós Imre tragikusan fiatalon elhunyt színművész főszereplésével, valalamint egy szellemes rajzfilm 1979-ből Dargay Attila zseniális alkotásaival. Aki ebből többet hoz ki az csak irodalomtörténetileg lehetséges, hogy az író mit gondolt és miért írta egy szekrénybe bújva a műveit stb...

justizmord 2009.05.18. 09:12

Igen, igazad van, tudom, hogy akkoriban mások voltak a törvények.

De pont arra lennék kíváncsi, hogy a mai törvények szerint ez minek minősülne. Akár Döbröghy, akár Lúdas Matyi cselekedete. Ha a mai Btk-t alkalmaznánk a szituációra. Ha ma esne meg a történet.

Jogeset elemzése.

Sz.Márton 2009.05.18. 09:00

Semmilyen bűncselekmény Döbröghy részéről nem valósult meg, mert akkor az Ő szava volt a törvény, s amit tett az író is tudta, miért is így a népmesei tanulságokkal írta meg. Nehogy Mátyás Király is a mai szabályok szerint legyen analízis alá vetve mert az ENSZ és az EU folyamatosan figyelmeztené a nemzetközi eyezmények megsértéséért, hogy törvényei felé helyezte önmagát, mégis igazságos volt akkor is amikor álruhában a nőket kergette és közben ha kellett intézkedett. (hát még a cssaládjogi ügyeket tekintve) Nem is beszélve a többi történelmi személy vagy irodalmi címszereplő tetteinek a mai jogszabályi környezetbe helyezéséről. Rózsa Sándort a rendőrség mellett a regionális és megyei a főállatorvosok is folyamatosan piszkálnák az elhajtott "csűvesek" száj- és körömfájási időkben fellelhető megfelelő papírjaiért az állatok védőoltásának elmaradásáért és igazolásaiért. A csárdákat meg az ÁNTSZ és a fináncok a tiltott italmérések és külön betyár-rendezvények megtartásakor tapsztalható állapotokért.

justizmord 2009.05.17. 04:50

Azt szeretném megkérdezni, hogy büntetőjogi szempontból elemeznénk Döbröghy és fiatalkorú Lúdas Mátyás bűnelkövető esetét.

Mely bűncselekmények valósultak meg, mekkora büntetésre számíthat L.M. fiatalkorú elkövető, illetve Döbröghy libaipari feldolgozó nagyvállalkozó.

Melyikőjük követett el bűncselekményt vagy szabálysértést, mekkora halmazati büntetésre számíthatnak.