Elmebaj!!!forrás főoldal vissza

_Wasp_ 2009.02.27. 17:32

70. § (1) Intézkedések(2)3. a kényszergyógykezelés,

„A (2) bekezdés iránymutatása szerint a megrovás, a próbára bocsátás és a kényszergyógykezelés önállóan, büntetés helyett kerül alkalmazásra, ebben a körben érvényesül a súlyosítási tilalom [Be. 354. § (4) bekezdésének a) pontja]. E tilalom a további intézkedéseket tekintve már nem érvényesül, a Be. 354. § (5) bekezdése szerint nincs akadálya például annak, hogy az elsőfokú bíróság mulasztását pótolva a másodfokú bíróság határozzon az elkobzásról, vagyonelkobzásról a terhelt terhére bejelentett fellebbezés hiányában is. Az elkobzás, vagyonelkobzás önállóan, büntetés helyett éppúgy alkalmazásra kerülhet, mint büntetés vagy intézkedés mellett.”

A kényszergyógykezelés74. § (1) Személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekmény elkövetőjének kényszergyógykezelését kell elrendelni, ha elmeműködésének kóros állapota miatt nem büntethető, és tartani kell attól, hogy hasonló cselekményt fog elkövetni, feltéve, hogy büntethetősége esetén egyévi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetést kellene kiszabni.(2) A kényszergyógykezelést az erre kijelölt, zárt intézetben hajtják végre.(3) A kényszergyógykezelést meg kell szüntetni, ha szükségessége már nem áll fenn.

„A kényszergyógykezelés a kóros elmeállapot folytán nem büntethető személyekkel szembeni intézkedés, amelynek célja a társadalom védelme mellett a gyógyítás. Alkalmazásának együttes feltételeit az (1) bekezdés sorolja. Az elmeműködés kóros állapotának már a cselekmény elkövetésekor kell fennállnia, amennyiben ez csak utóbb következett be, a büntetőeljárás felfüggesztésének van helye a Be. 188. § (1) bekezdés b) pontja szerint. A beszámítási képesség korlátozottsága legfeljebb a büntetés korlátlan enyhítését eredményezheti. Abban az esetben, ha a beszámítási képesség teljes hiánya mellett további büntethetőséget kizáró ok - például jogos védelmi helyzet - is fennáll, úgy a kényszergyógykezelés elrendelésének természetesen nincs helye; ugyanígy akkor sem, ha az elbírálás idején a terhelt már gyógyultnak tekinthető.Amennyiben bármely fenti feltétel hiányában a kényszergyógykezelés nem rendelhető el, ám a terhelt gyógyító kezelése szükségesnek mutatkozik, úgy kötelező gyógykezelés elrendelésének lehet helye a polgári nemperes eljárás szabályai szerint.A kényszergyógykezelés határozatlan tartamú intézkedés és addig kell folytatni, amíg szükséges, így annak ismételt elrendelése kizárt.”

_Wasp_ 2009.02.27. 17:26

1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről

A kóros elmeállapot24. § (1) Nem büntethető, aki a cselekményt az elmeműködés olyan kóros állapotában - így különösen elmebetegségben, gyengeelméjűségben, szellemi leépülésben, tudatzavarban vagy személyiségzavarban - követi el, amely képtelenné teszi a cselekmény következményeinek felismerésére vagy arra, hogy e felismerésnek megfelelően cselekedjék.

(2) A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az elmeműködés kóros állapota az elkövetőt korlátozza a cselekmény következményeinek felismerésében vagy abban, hogy e felismerésnek megfelelően cselekedjék.

szöszi 2009.02.27. 16:50

Sziasztok!

Szeretnék olyan felöl érdeklödni,hogy ha valaki személyi szabadság megsértése + magánterület megsértésével sulyos testisértéssel vádolják,de olyan papírral rendelkezík amitaz igazságűgyi elmeorvosi szakértők adtak ki,hogy tudathasadásos elmebetegségben szenvedet és az elkövetés ideje allatt sulyos fokban volt korlátozva. Milyen büntetésre számithat? Vállaszotokat ellöre is köszönöm.

Szöszenet.