bírói méltányosságforrás főoldal vissza

ObudaFan 2009.02.21. 11:33

További 4 hónappal biztosan nem lehet előre hozni a feltételes legkorábbi idejét. Az evsz az más kérdés, arról lehet szó.

_Wasp_ 2009.02.20. 14:47

akkor véleményem szerint járhat. Viszont ez egy nagy kedvezmény, így korántsem biztos, hogy megkapja.

luca5 2009.02.20. 14:18

Köszönöm a gyors választ. Kiderült akkor, hogy ő fél év után kérheti a fogházasítást, de azt nem tudom, hogy ha megkapja a fogházasítást, akkor jár-e neki az 1 évből 4 hó kedvezmény. Ezzel kapcsolatban van valami információd? Segítséged köszönöm

_Wasp_ 2009.02.20. 14:03

A Bv. tvr. 28/A. §-a értelmében 6 hónap börtönbüntetés kitöltése után a büntetés-végrehajtási bíró engedélyezheti az elítélt számára a börtön végrehajtási szabályainál enyhébb szabályok alkalmazását.

A Btk. 41. §-ában a szabadságvesztés végrehajtására meghatározott három fokozat közül a legenyhébb a fogház. Megnyilvánul ez a fogház fokozatra előírt végrehajtási szabályokban, amelynek szigora a börtön, de különösen a fegyház fokozathoz képest lényegesen enyhébb.

Szabadságvesztés büntetés kiszabása esetén a végrehajtási fokozat meghatározása az ítélkező bíróság feladata.

46. § (1) A büntetés végrehajtása alatt tanúsított kifogástalan magatartás esetén a bíróság úgy rendelkezhet, hogy a büntetés hátralevő részét eggyel enyhébb fokozatban kell végrehajtani; ha pedig az elítélt a büntetésvégrehajtás rendjét ismételten és súlyosan megzavarja, a bíróság elrendelheti, hogy a büntetés hátralevő részét eggyel szigorúbb fokozatban hajtsák végre.

A Bv. tvr. 6. és 7. §-ában foglaltak értelmében a büntetés-végrehajtási intézet, ha a szabadságvesztés fokozatának megváltoztatását indokoltnak látja, előterjesztést tesz a büntetés-végrehajtási bírónak, aki az elítélt meghallgatását követően dönt az előterjesztés indokoltsága felől. Az eggyel enyhébb fokozatba helyezésre irányuló előterjesztést természetesen kezdeményezhet az elítélt és a védője is. A büntetés-végrehajtási bíró végzésével szemben fellebbezésnek van helye, melyet a megyei (fővárosi) bíróság másodfokú tanácsa tanácsülésen bírál el.

47. § (1) A bíróság a határozott ideig tartó szabadságvesztésre ítéltet feltételes szabadságra bocsátja, ha - különösen a büntetés végrehajtása alatt tanúsított kifogástalan magatartására és arra a készségére tekintettel, hogy törvénytisztelő életmódot fog folytatni - alaposan feltehető, hogy a büntetés célja további szabadságelvonás nélkül is elérhető.(2) Feltételes szabadságra bocsátásnak csak akkor van helye, ha az elítélt

Feltételes szabadságra bocsátásra akkor nyílik lehetőség, ha alaposan feltehető, hogy a büntetés célja további szabadságelvonás nélkül is elérhető. Erre elsődlegesen az elítéltnek a büntetés végrehajtása során tanúsított kifogástalan magatartásából és arra mutató kézségéből lehet következtetni, hogy törvénytisztelő életmódot fog folytatni.A feltételes szabadságra bocsátás engedélyezéséről a bíróság dönt, még pedig a Bv. tvr. 6. és 8. §-ban foglaltak szerint a büntetés-végrehajtási bíró.A Btk. 41. §-ában a szabadságvesztés végrehajtására meghatározott három büntetés-végrehajtási fokozatban eltérő az az időtartam, melynek a büntetésből el kell telnie ahhoz, hogy a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége a bíróság által vizsgálható legyen. Erre ugyanis csak akkor kerülhet sor, ha az elítélt fegyházban végrehajtandó büntetésének legalább 4/5 részét, börtönben végrehajtandó büntetésének legalább 3/4 részét, míg fogházban végrehajtandó büntetésének legalább 2/3 részét már letöltötte. A törvényben körülhatárolt esetekben azonban az ítélkező bíróság ítéletében dönthet úgy is, hogy a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége már a büntetés fele részének letöltése után is vizsgálható. Erre azonban csak három évet meg nem haladó szabadságvesztés kiszabása esetén és különösen méltánylást érdemlő esetben kerülhet sort, de csak abban az esetben, ha az elítélt nem többszörös visszaeső.

luca5 2009.02.20. 13:48

Következő lenne a helyzetem. Párom 2 év börtön kapott egy közlekedés baleset kapcsán, melyet bírói méltányosság következtében megfeleztek a tárgyaláson 1 évre. Ha a páromnak sikerülne fél év után fogházasítani magát, akkor ebből még lejönne a 4 hónap kedvezmény vagy nem. Valaki azt mondja, hogy nem, valaki meg azt, hogy igen, mivel ez bírói kedvezmény és még az általános kedvezmény nincs benne. A válaszokat előre is köszönöm!