tanácsülés.forrás főoldal vissza

ObudaFan 2009.02.12. 10:23

A tanácsülésen a bíróság tagjai és a jegyzőkönyvvezető vesznek részt.A másodfokú bíróság tanácsülésen határoz(hat)

A fent említett 373. § (1) bekezdésének I. pontja szerinti okok:

A fent említett, a 373. § (1) bekezdésének II-IV. pontjában meghatározott szabálysértések:II. ha

III. ha a bűnösség megállapítása, a felmentés, az eljárás megszüntetése, a cselekmény jogi minősítése vagy a büntetés kiszabása, illetve az intézkedés alkalmazása tekintetében

IV. a) a XXVI. Fejezet szerinti eljárást a törvényi előfeltételek hiányában indítványozta,

guba 2009.02.12. 08:06

Ha a másodfok tanácsülésre tűzi az ügyet, annak több oka is lehet. Nyilvánvaló, hogy újabb bizonyítás felvételét nem látja szükségesnek, tehát az első fokon megállapított tényállás nem szorul kiegészítésre. De jeletheti ez azt is, hogy a fellebbezést különösebb mérlegelés nélkül el fogják utasítani, mert alaki okból nem megfelelő, vagy elkésett, illetve, hogy olyan eljárási szabálysértés történt, aminek következtében hatályon kívül helyezésnek van helye.

kiszacsek 2009.02.11. 22:47

1.fokon 9 honapot kaptm csalásért,hatoság férevezetéséét,és közokiathamisitásért.+visszakptam a 4 honap felfügeztettet.ellebbeztünk eyhitésért.ma kaptam 1 levelet a megyei biroságtol,amit sajos nem értek.ez áll benne:"értesités büntetőügyben.a hatoság érevzetésének étsége miatt xy.ellen indiott bünttöügyben értesitem,hogy a fellebbezés elbirálása tanácsülésen tőrténik.az 1.foku itélet ellen az 1.rendü vádlott és védöje fellebbezést jelentett be.megyei főügyészség inditvána mellékelv.a fellebbezést a kézbesitéstöl számitott 8 napon belül kiegészitheti,illetve a más által bejelentett fellebbezésre észrevételt tehet,illetve kérheti nyilános ülés,vagy ha annak feltételei fennálnk,tárgylás kitüzését.ha nyilvános ülésvag tágylás kitüzését senki sem kérte,a 2.foku biroság az ügyet taácsülésen intézi el.a tanácsülésen nem vehet részt.ha a biroság tanácsüléen állapitja meg,hogy z ügy tanácsülésen nem intézhetö el,az ügyet nyilvános ülésre vagy tárgyalásra tüzi ki.