gazd - i adatszolgáltatási kötelezettség?forrás főoldal vissza

kismukk 2009.01.13. 02:22

Az Apeh honlapján van egy értelmezés:www.apeh.hu/…07.13_14.pdf -Eszerint a jogszabály célja, hogy megakadályozza a cégek "fantomizálódását", nehogy pl. hajléktalanok nevére alapitsák, adják el a céget, ilyenek ne lehessenek vezető tisztségviselőként bejegyezve, miközben cimnek egy hajléktalan szükségszállás van feltüntetve.Adatszolgáltatás a földhivatali bejegyzésre, cégjegyzéki adatokra, azok módositására vonatkozik, a Legf.Biróság újabb döntése szerint btk-ba ütközik, ha az ügyvezető a cég székhelyének a megváltozását a létesítô okirat módosításától, hitelesítésétôl számított 30 napon belül nem jelenti be a cégbiróságon.

De, a fellelhetőséget nem fejti ki.

ObudaFan 2009.01.12. 11:17

Ha az adott címre küldött levélhez van egy postafiók rendelve, és így a nem a postafiókra, hanem a cég bejegyzett székhelyére címzett leveleket átveszik, akkor véleményem szerint a cég fellelhető.

Pont nem a beszámolóról, mert annak az adatait nem tartalmazza közhiteles nyilvántartás.

kismukk 2009.01.12. 03:47

Mi tartozik ennek a fogalmába, meghatározásába?A Btk.299.§ (1) szerint „A gazdálkodó szervezet vezető állású személye, aki közreműködik abban, hogy

Mi tartozik a "nem fellelhetőség" fogalmába? Mi van akkor, ha a bejegyzett székhelyi cimen ki van rakva ugyan a cégtábla, de a cégiroda állandóan zárva, soha senki nincs ott, sem telefonon, sem faxon, sem e-mailben nem érhető el? Levelekre nem válaszol? Leveleket nem is az állandóan működőnek tételezett cégirodán, hanem postafiókban veszi át?Mit jelent a "közreműködik"? Hogyan bizonyitható a közreműködés tényállásának megvalósulása?

Továbbá:„2) Aki közhitelű nyilvántartásba bejegyzendő, gazdasági tevékenységhez kapcsolódó adat, jog vagy tény bejelentését, illetve ilyen adat, jog vagy tény változásának bejelentését elmulasztja, ha a bejelentési kötelezettségét jogszabály írja elő, vétséget követ el”Milyen adatokról, tényekről van itt szó? Csak a kötelező számviteli beszámoló lenne? És annak a tartalma hogyan birálandó el?A számv.tv előirja pl. az uralt gazdasági szervezetről szóló értékelés tárgyalását is, - mi van ha az rendre hiányzik?