Ez bűncselekmény? Szerintem nem!forrás főoldal vissza

Tamás123 2008.11.25. 15:29

Wasp!

Köszi szépen a válaszaidat.

Idegrendszer: Igen, nagyon megvisel ez az egészÜgyvéd: Képtelen lennék ügyvédet megfizetni, a kedves I. fokú bírónő a ruháimmal tett ki 20 év után. Garzont bérelek, gyermektartást fizetek. Sőt a kedves bírónő arra az időszakra is gyermektartást állapított meg az utolsó végzésében, amikor egy családként éltünk, sőt arra az időszakra is, amikor lelépett a feleségem és én voltam a fiammal.

(a teljesség kedvéért a kedves volt feleségem a kenyér árát sem ismerte 20 éven át, na most erre az időszakra is fizessek gyermektartást, 2006. jan. 1-től. 2006. jún 1-én indítottam el a gyermekelhelyezési pert a gyámhivatal tanácsára, ugyanis a feleségem a pasijával szórakozott, a fiam kiborulva.)

Kacsa1111 2008.11.25. 15:02

Kedves Tamas123,

ahogy érzed...

_Wasp_ 2008.11.25. 14:55

„Bírák kizárása13. § (1) Az ügy elintézéséből ki van zárva, és abban mint bíró nem vehet részt:

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában hozzátartozó az egyeneságbeli rokon és annak házastársa, az örökbe fogadó és a nevelőszülő, az örökbe fogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, a jegyes és az élettárs, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.14. § A perben az a helyi bíróság, megyei bíróság, illetőleg ítélőtábla sem járhat el, amelynek vezetője a 13. § (1) bekezdésének a), b) vagy c) pontja értelmében ki van zárva.15. § (1) A per másodfokú elintézéséből ki van zárva az a bíró is, aki a per első fokú elintézésében részt vett.(2) A per másodfokú elintézéséből és a felülvizsgálati kérelem elbírálásából ki van zárva az a bíró is, aki az eljárás elhúzódása miatti kifogás elbírálásában részt vett.16. § (1) A bíróság hivatalból ügyel arra, hogy az előző §-ok értelmében kizárt bíró vagy bíróság az eljárásban ne vegyen részt.(2) A bíró a bíróság vezetőjének köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben kizárási ok forog fenn; a bejelentés elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik.(3) Kizárási ok esetén a kizárást a bíróság vezetője hivatalból kezdeményezi.(4) A kizárási okot a fél is bejelentheti. E bejelentésnek az eljárás bármely szakában helye van, a 13. § (1) bekezdésének e) pontja alá tartozó okot azonban a fél a tárgyalás megkezdése után csupán akkor érvényesítheti, ha nyomban valószínűsíti, hogy a bejelentés alapjául szolgáló tényről csak a tárgyalás megkezdése után szerzett tudomást, és a tudomásszerzés után az okot nyomban bejelenti.17. § Ha a bíró a reá vonatkozó kizárási okot maga jelentette be, vagy saját mellőzéséhez maga is hozzájárult, más tanács, illetőleg bíró kijelölése iránt a bíróság vezetője is intézkedhetik. Ilyen esetben a kizárás tárgyában külön határozatot hozni nem kell.18. § (1) Ha a kizárás kérdését igazgatási ügykörben nem intézik el, a bíró kizárása felől ugyanannak a bíróságnak ugyanazon a fokon eljáró másik tanácsa tárgyaláson kívül is határozhat.(2) Ha ugyanannak a bíróságnak nincs olyan tanácsa, amelyre a kizárási ok nem vonatkozik, vagy ha a kizárási ok a 14. § értelmében az egész bíróságra kiterjed, a kizárás kérdésében a másodfokú bíróság, a megyei bíróságot mint másodfokú bíróságot és a munkaügyi bíróságot érintő ok esetében az ítélőtábla, az ítélőtáblát mint másodfokú bíróságot érintő ok esetében a Legfelsőbb Bíróság határoz.(3) Ha a bejelentést nem maga a bíró tette, nyilatkozatát döntés előtt be kell szerezni.(4) A kizárást kimondó határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, a kizárás megtagadása miatt pedig csak abban a fellebbezésben lehet panaszt tenni, amely az ügy érdemében hozott határozat ellen irányul.19. § (1) Az a bíró, aki a személyére vonatkozó kizárási okot maga jelentette be, bejelentésének elintézéséig a perben nem járhat el. Minden más esetben az érintett bíró továbbra is eljárhat ugyan, de ha a 13. § (1) bekezdésének a)-d) pontjai alá tartozó kizárási okról van szó, a bejelentés elintézéséig az érdemi határozat hozatalában nem vehet részt. Ha ugyanaz a fél ugyanabban a perben a kizárás megtagadása után tesz újabb bejelentést a bíró ellen, ez a korlátozás sem érvényesül.(2) Ha a fél nyilvánvalóan alaptalanul tesz kizárásra irányuló bejelentést, vagy ugyanabban a perben ugyanazon bíró ellen ismételten alaptalan bejelentést tesz, őt a kizárást megtagadó határozatban pénzbírsággal (120. §) lehet sújtani.20. § A 13-19. §-ok rendelkezéseit a jegyzőkönyvvezető kizárására is megfelelően alkalmazni kell.21. § (1) A másodfokú bíróság által elrendelt bizonyítást lehetőleg olyan bíró folytassa le, aki az első fokú ítélet meghozatalában nem vett részt.(2) A perújítás során nem járhat el az a bíró, aki a perújítással megtámadott ítélet meghozatalában részt vett.(3) A felülvizsgálati kérelem elbírálása során nem járhat el az a bíró, aki a felülvizsgálati kérelemmel érintett határozatok bármelyikének meghozatalában részt vett.

_Wasp_ 2008.11.25. 14:54

összeférhetetlenség ->elfogultság, bocsánat

_Wasp_ 2008.11.25. 14:52

„Milyen lehetőségem van...”pl a perújítás. (Új bizonyítékok, stb birtokában.)(imádják a bíróságok :) de sebaj) és figyelj a bírói összeférhetetlenségre.(nézz utánuk iwiwen ;) )

Tamás123 2008.11.25. 14:50

Kacsa1111

Köszönöm szépen a kedvességedet, de nem tartok igényt a Te tanácsaidra. Remélem nincs harag.

_Wasp_ 2008.11.25. 14:48

jah, közben válaszoltál.

Ezt a cetlizést, és youtubozást, asszem minősítettük annó, mint kockázatos (értsd: büntetőüggyel fenyegető) lépést. (Te meg ragaszkodtál ehhez... sőt, egy hozzászólással ezelőtt, ismét felhoztad..... hááát nemtom)

úgy tűnik, a hatóság se gondolta nagyon másképp.

Ezzel együtt én nem gondolnám, hogy súlyos büntetés vár rád, de hogy a bíróságot is fel fogod húzni, arra nagy összegben fogadni mernék.

Szerintem még nem késő: Szállj magadba (legalább látszólag) kérj bocsánatot írásban az érintettektől, hátha használ a gyermekeddel kapcsolatban is. Hátha odaadják majd.

Mindenesetre az ügyed már jól el van sz*rva emlékezetem szerint.

A legjobb tanács amit adni lehet neked, hogy keress meg egy család és büntetőjogban egyaránt jártas ügyvédet. (és a lelki dolgok oldására egy lélekgyógyászt. Nem bántásból... komolyan...) Itt a fórumon nem hiszem, hogy segíthet neked bárki is.

Tamás123 2008.11.25. 14:48

Bocs, de nem beszélgetni szeretnék, hanem egy elég egyértelmű kérdést tettem fel, a körülményeket is egyértelműen leírtam, de beidézem ismét:

"Kérdésem a következő lenne:

Milyen lehetőségem van, hogy ezt az egész ügyet az elejétől vizsgálják újra és egy olyan helyen, ahova nem ér el az élettárs és a magas beosztású rendőrségi ismerősének a keze?"

Kacsa1111 2008.11.25. 14:46

Kedves Tamas123,

már ne haragudj, de nem akarom megnézni, nem vagyok kiváncsi rá, és nem is releváns az ügyedben...

a gyermekedet akarod látni? akkor fordulj bírósághoz. most írom le másodszor...(lehet, hogy jobb lenne, ha előtte egy ügyvéddel konzultálnál...)

ha egyből bírósághoz mész, amikor a láthatási szabályokat a feleséged megszegi, akkor nincs ez a 28 hónapos herce-hurca...

de felőlem még próbálkozhatsz a rendőrségnél, csak mint a mellékelt ábra mutatja nem jutsz vele semmire...

wasp-nak igaza van: tényleg nem figyelsz a válaszra. így viszont az isten sem fog tudni rajtad segíteni...

Tamás123 2008.11.25. 14:45

Wasp

Az előbbi kérdéseim a megelőzőkhöz hasonlóan nagyon egyértelműek éls a körülmény is. Szakember nem is szokott gondban lenni a válaszadással, pl. ObudaFan számára egyértelműek szoktak lenni és egyérrtelmű válaszokat is kaptam Tőle, melyet ezúton is köszönök neki.

Tamás123 2008.11.25. 14:42

Wasp

Az ügyészség szerint azzal, hogy ezek a cetlik károsan befolyásolták a fiam iskolai beilleszkedését.

De mint említettem, a fiam nem is találkozhatott ezen cetlikkel, és főként abszolút nem ellene irányult, nem is irányulst senki ellen, hanem figyelemfelkeltés, nyilvánosság, amikor a bíróság és a rendőrség sz...k rá.

Amúgy 5. osztályos volt a fiam.

Az ügy hátterében az élettárs magas beosztású ismerőse áll, átnézték a peranyagot, a rendőrségen, ügyészségen, hogy hátha találnak ellenem valamit, és ezt találták. Ennyi a történet, élettárs szól ismerősnek, nézzenek rám és kerestek valamit, ami röhejes, de azért áttolták a Központi bíróságra, vádemeléssel.

_Wasp_ 2008.11.25. 14:42

huhh 2 hozzászólás és a közmondásosan legendás birkatürelmem határait feszegeted Tamás...

Szakszerű választ csak szakszerű kérdésre adhatunk.

Még szakszerűbbet (az egyetlen, számodra picit is hitelességgel bírót) csak ügyvéd adhat, az összes peranyag birtokában.

Viszont megtesszük ami tőlünk telik (kérjük ne lőjék le a zongoristákat)

Tehát:

mivel is vádolnak pontosan? Mire alapozzák? Mit gondolsz, milyen bizonyíték van (lesz) ellened?

Tamás123 2008.11.25. 14:34

Kacsa1111

Ha figyelmesen elolvastad volna az utolsó két bejegyzésemet, megérthetted volna.

Íme, nézd meg. (Jó játék amúgy ez az OFF, ON-ozás)

Nagyon megköszönném, ha szakember válaszolna a kérdéseimre, vagy akinek megalapozott háttere van és nem ötletelgetés folyna.

_Wasp_ 2008.11.25. 14:15

„OFFa laikusok miért hiszik, hogy mindenért a rendőrséghez kell fordulni???ON”

OFFhámer szeretnék, ha a zsandár végigvágna a gumibottyával a haragosukon, mi másé'?ON.

Kacsa1111 2008.11.25. 14:12

Kedves Tamas123,

nem értem mit akartál a rendőrséggel...ha a láthatás rendezve volt (márpedig gondolom rendezve volt) és te nem eszerint láthattad a gyermeked, akkor bírósághoz kellett volna fordulnod...

OFFa laikusok miért hiszik, hogy mindenért a rendőrséghez kell fordulni???ON

_Wasp_ 2008.11.25. 14:06

bár egyszer azt mondtam, nem írok neked, mert nem figyelsz a válaszra, de most kíváncsivá tettél.

Milyen magatartásoddal veszélyeztetted szerintük a gyermekedet?

Tamás123 2008.11.25. 13:31

Most kaptam az új információt az alábbi bejegyzésem kapcsán, a vádlóból vádlottat csinált a kerületi rendőrség és az ügyészség, tehát a feleségem élettársa ellen az ügyészség megszüntette az eljárást kiskorú veszélyeztetése ügyben, ellenem emeltek vádat kiskorú veszélyeztetésének alapos gyanúja miatt.

Szinte szóhoz sem jutok, ami ebben a perben folyik már.

Tényeket írok.

A bűnöm annyi volt, hogy az alábbi bejegyzésben szereplő YouTube-os klipben szereplő második eset után, amikor a feleségem élettársa az általános iskolában, a gyermekem szeme láttára leütött, amikor mentem kapcsolattartásra. A rendőrség semmit nem csinált. Ezt követően elkeseredésemben egy szombati napon néhány cetlin kiírva kiírtam a történteket, hogy végre figyeljen már oda valaki, mit tesznek a gyermekkel és a rendőrség semmit sem csinál. A cetlik már hétfőn reggel nem voltak az iskolánál. Az igazgatónő is megírta a rendőrségnek, hogy a fiam ezekről nem szerezhetett tudomást, mivel ők egyet találtak, ezt levették, ha tud a cetlikről, akkor az édesanyjától tudhatja. Semmiképp nem a fiam ellen irányultak ezek a cetlik, éppenséggel mellette, hogy valaki figyeljen már oda, hogy mit művel az élettárs.

Kérdésem a következő lenne:

Milyen lehetőségem van, hogy ezt az egész ügyet az elejétől vizsgálják újra és egy olyan helyen, ahova nem ér el az élettárs és a magas beosztású rendőrségi ismerősének a keze?

Amíg nem voltam benne ebben a szituban, nem hittem volna el, hogy a rendőrség/ügyészség abból csinál vádlottat, akiből akar és azt ment fel, akit akar. Már tudom.

Mit csináljak?

Köszönöm a választ:

Kérem, hogy nézzétek meg az alábbi fórumbejegyzésemben szereplő YouTube-os klipet. Na ez az élettárs nem veszélyezteti a fiamat, helyette én, akitől 28 hónapja elzárják, még kapcsolatom sincs vele. Tényleg erről szól hazánkban az igazságszolgáltatás? Csináljunk a vádlóból vádlottat, mert a másik oldalon ott a pénz és az ismerős?

Mit tudok csinálni?

(A média nyilvánosságát már mindenképp megkeresem, megköszönnéám, ha valaki ebben tudna segíteni, Csiza Csaba vagyok az iwiw-en.)

Tamás123 2008.11.24. 06:56

Elnézést, helyesen a YouTube-os linkkel

Tisztelt Olvasók!

Elsődlegesen szakember vagy olyan személy válaszát szeretném kérni, aki biztos forrás alapján tud állást foglalni.

Kérem, hogy nézzétek meg az alábbi, általam készitett klipet, amelyben minden megfelel a valóságnak.

A klipben foglaltak alapján megtettem mindkét alkalommal a feljelentést a rendőrségen feleségem élettársa ellen, garázdaság, kiskorú veszélyeztetése és testi sértés miatt.

A … kerületi ügyészségről 2007. augusztusában az alábbi választ kaptam, idézem:

„Az a kiskorú nevelésére, gondozására vagy felügyeletére köteles személy, aki a különélő szülő ellen neveli a kiskorú gyermeket, a gyermek édesapját a gyermek jelenlétében bántalmazza, rendszeresen szidalmazza, elköveti a kiskorú veszélyeztetésének bűntettét. Ezen cselekmény gyanúja a feljelentés alapján megállapítható.“

2008. októberében viszont elutasító határozatot kaptam az ügyészségről, (más személytől) idézek belőle:

„Az a feljelentett cselekmény, hogy X Y 2006.09.08-án és 2007.09.07-én megtámadta Cs.Cs.-t (engem) a gyermek jelenlétében a kiskorú veszélyeztetésének bűntette megállapítására önmagában nem alkalmas, mivel az egyszeri könnyű testi sértésnél nem súlyosabb bántalmazás akkor sem alkalmas a kiskorú veszélyeztetésének bűntette megállapítására, ha arról a gyermek nem csak tudomást szerez, hanem végig is nézi. A kisebb súlyú bántalmazások akkor alkalmasak a bűncselekmény megállapítására, ha azok rendszeresek. A rendszeresség megállapításához egymáshoz közeli időben – három hónapnál nem hosszabb időközönként – legalább három cselekmény elkövetése szükséges. A két cselekmény elkövetése között olyan hosszú idő telt el, amely a rendszeres bántalmazás megállapítására nem alkalmas.“

Mint apa, tisztában vagyok vele, tudom, hogy a gyermekemben ezek az események életre szóló lelki sérülést okoztak. Egy 10 éves gyermeket (de felnőtt is) még az is megráz, ha jelenlétében egy állatot vernek, milyen trauma lehet egy gyermeknek, amikor egy vadidegen férfi (a feleségem élettársa) egy rúddal veri a saját édesapját. Megjegyzem, hogy gyermekem a 2006.09.08. eset óta köszönés nélkül kikerült az iskolánál (ezt várták el tőle, talán tudatalatt így védett, védte magát, hogy ne kelljen újra végignéznie az élettárs brutalitását.)

Kérdésem a következő lenne:

A fenti két beidézett rész közül melyik az igazság büntetőjogilag? A 2007. augusztusi vagy pedig a 2008. októberi? Tényleg igaz-e ma 2008-ban Magyarországon, amikor megy egy édesapa a gyermekéért az iskolához kapcsolattartásra 2,5 hónaponta és legalább 3 alkalommal rúddal meg kell verni az apát a gyermeke jelenlétében a volt feleség élettársának, hogy megvalósuljon a kiskorú (erkölcsi) veszélyeztetése?

Tamás123 2008.11.24. 06:49

Tisztelt Olvasók!

Elsődlegesen szakember vagy olyan személy válaszát szeretném kérni, aki biztos forrás alapján tud állást foglalni.

Kérem, hogy nézzétek meg az alábbi, általam készitett klipet, amelyben minden megfelel a valóságnak.

A klipben foglaltak alapján megtettem mindkét alkalommal a feljelentést a rendőrségen feleségem élettársa ellen, garázdaság, kiskorú veszélyeztetése és testi sértés miatt.

A … kerületi ügyészségről 2007. augusztusában az alábbi választ kaptam, idézem:

„Az a kiskorú nevelésére, gondozására vagy felügyeletére köteles személy, aki a különélő szülő ellen neveli a kiskorú gyermeket, a gyermek édesapját a gyermek jelenlétében bántalmazza, rendszeresen szidalmazza, elköveti a kiskorú veszélyeztetésének bűntettét. Ezen cselekmény gyanúja a feljelentés alapján megállapítható.“

2008. októberében viszont elutasító határozatot kaptam az ügyészségről, (más személytől) idézek belőle:

„Az a feljelentett cselekmény, hogy X Y 2006.09.08-án és 2007.09.07-én megtámadta Cs.Cs.-t (engem) a gyermek jelenlétében a kiskorú veszélyeztetésének bűntette megállapítására önmagában nem alkalmas, mivel az egyszeri könnyű testi sértésnél nem súlyosabb bántalmazás akkor sem alkalmas a kiskorú veszélyeztetésének bűntette megállapítására, ha arról a gyermek nem csak tudomást szerez, hanem végig is nézi. A kisebb súlyú bántalmazások akkor alkalmasak a bűncselekmény megállapítására, ha azok rendszeresek. A rendszeresség megállapításához egymáshoz közeli időben – három hónapnál nem hosszabb időközönként – legalább három cselekmény elkövetése szükséges. A két cselekmény elkövetése között olyan hosszú idő telt el, amely a rendszeres bántalmazás megállapítására nem alkalmas.“

Mint apa, tisztában vagyok vele, tudom, hogy a gyermekemben ezek az események életre szóló lelki sérülést okoztak. Egy 10 éves gyermeket (de felnőtt is) még az is megráz, ha jelenlétében egy állatot vernek, milyen trauma lehet egy gyermeknek, amikor egy vadidegen férfi (a feleségem élettársa) egy rúddal veri a saját édesapját. Megjegyzem, hogy gyermekem a 2006.09.08. eset óta köszönés nélkül kikerült az iskolánál (ezt várták el tőle, talán tudatalatt így védett, védte magát, hogy ne kelljen újra végignéznie az élettárs brutalitását.)

Kérdésem a következők lenne:

A fenti két beidézett rész közül melyik az igazság büntetőjogilag? A 2007. augusztusi vagy pedig a 2008. októberi? Tényleg igaz-e ma 2008-ban Magyarországon, amikor megy egy édesapa a gyermekéért az iskolához kapcsolattartásra 2,5 hónaponta és legalább 3 alkalommal rúddal meg kell verni az apát a gyermeke jelenlétében a volt feleség élettársának, hogy megvalósuljon a kiskorú (erkölcsi) veszélyeztetése?

guba 2008.11.23. 17:13

A két idézet azért még kevés egy ítéleti tényállás megállapításához. De, csupán ezzel a két cselekménnyel, szerintem sem valósult meg a kiskorú veszélyeztetése.Próbáld inkább a gyerekkel való kapcsolattartást kikényszeríteni, és ha nem sikerül, akkor érdemes inkább erre a bekezdésre hivatkozni:

(4) Aki a bírósági vagy hatósági határozat alapján nála elhelyezett kiskorú és a kiskorúval kapcsolattartásra jogosult személy közötti kapcsolat kialakítását vagy fenntartását a kapcsolattartás kikényszerítése érdekében alkalmazott bírság kiszabását követően is akadályozza, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

Tamás123 2008.11.23. 09:44

Guba!

Köszi szépen, igazad van, tényleg írja, hogy panasznak van helye 8 napon belül, továbbá bármikor kiegészítést tehetek, ha az ügy szempontjából új információt adok.

Megzavar egy másik határozat, amelyben a fiam neve helyett az enyémet írták, ebben szerepelt a 8 napon belüli panaszlehetőség.

Továbbra is szeretném kérdezni szakembertől vagy megalapozott büntetőjogi háttérrel rendelkező személytől a kérdésem érdemi részét, hogy melyik idézet a helytálló, a 2007. augusztusi vagy pedig a 2008. októberi, tehát bizonyítottság esetén bűncselekmény vagy sem?

guba 2008.11.23. 08:48

Elnézést elírtam. Feljelentést elutasító határozat, természetesen.

guba 2008.11.23. 08:47

A fellebbezést elutasító határozat ellen panasznak van helye. A jogorvoslati lehetőségek ismertetése a határozatnak kötelező tartalmi eleme(kellene lennie?).

Tamás123 2008.11.23. 07:31

Elírás miatt újramásolom, korrigálva:

Tisztelt Olvasók!

Elsődlegesen szakember vagy olyan személy válaszát szeretném kérni, aki biztos forrás alapján tud állást foglalni.

Kérem, hogy nézzétek meg az alábbi, általam készitett klipet, amelyben minden megfelel a valóságnak.

A klipben foglaltak alapján megtettem mindkét alkalommal a feljelentést a rendőrségen feleségem élettársa ellen, garázdaság, kiskorú veszélyeztetése és testi sértés miatt.

A ... kerületi ügyészségről 2007. augusztusában az alábbi választ kaptam, idézem:

"Az a kiskorú nevelésére, gondozására vagy felügyeletére köteles személy, aki a különélő szülő ellen neveli a kiskorú gyermeket, a gyermek édesapját a gyermek jelenlétében bántalmazza, rendszeresen szidalmazza, elköveti a kiskorú veszélyeztetésének bűntettét. Ezen cselekmény gyanúja a feljelentés alapján megállapítható."

2008. októberében viszont elutasító határozatot kaptam az ügyészségről, (más személytől) idézek belőle:

"Az a feljelentett cselekmény, hogy X Y 2006.09.08-án és 2007.09.07-én megtámadta Cs.Cs.-t (engem) a gyermek jelenlétében a kiskorú veszélyeztetésének bűntette megállapítására önmagában nem alkalmas, mivel az egyszeri könnyű testi sértésnél nem súlyosabb bántalmazás akkor sem alkalmas a kiskorú veszélyeztetésének bűntette megállapítására, ha arról a gyermek nem csak tudomást szerez, hanem végig is nézi. A kisebb súlyú bántalmazások akkor alkalmasak a bűncselekmény megállapítására, ha azok rendszeresek. A rendszeresség megállapításához egymáshoz közeli időben - három hónapnál nem hosszabb időközönként - legalább három cselekmény elkövetése szükséges. A két cselekmény elkövetése között olyan hosszú idő telt el, amely a rendszeres bántalmazás megállapítására nem alkalmas."

Mint apa, tisztában vagyok vele, tudom, hogy a gyermekemben ezek az események életre szóló lelki sérülést okoztak. Egy 10 éves gyermeket (de felnőtt is) még az is megráz, ha jelenlétében egy állatot vernek, milyen trauma lehet egy gyermeknek, amikor egy vadidegen férfi (a feleségem élettársa) egy rúddal veri a saját édesapját. Megjegyzem, hogy gyermekem a 2006.09.08. eset óta köszönés nélkül kikerült az iskolánál (ezt várták el tőle, talán tudatalatt így védett, védte magát, hogy ne kelljen újra végignéznie az élettárs brutalitását.)

Kérdéseim a következők lennének:

Köszönöm a válaszokat.

Tamás123 2008.11.23. 07:17

Tisztelt Olvasók!

Elsődlegesen szakember vagy olyan személy válaszát szeretném kérni, aki biztos forrás alapján tud állást foglalni.

Kérem, hogy nézzétek meg az alábbi, általam készitett klipet, amelyben minden megfelel a valóságnak.

A klipben foglaltak alapján megtettem mindkét alkalommal a feljelentést a rendőrségen feleségem élettársa ellen, garázdaság, kiskorú veszélyeztetése és testi sértés miatt.

A ... kerületi ügyészségről 2007. augusztusában az alábbi választ kaptam, idézem:

"Az a kiskorú nevelésére, gondozására vagy felügyeletére köteles személy, aki a különélő szülő ellen neveli a kiskorú gyermeket, a gyermek édesapját a gyermek jelenlétében bántalmazza, rendszeresen szidalmazza, elköveti a kiskorú veszélyeztetésének bűntettét. Ezen cselekmény gyanúja a feljelentés alapján megállapítható."

2008. októberében viszont elutasító határozatot kaptam az ügyészségről, (más személytől) idézek belőle:

"Az a feljelentett cselekmény, hogy X Y 2006.09.08-án és 2007.09.07-én megtámadta Cs.Cs.-t (engem) a gyermek jelenlétében a kiskorú veszélyeztetésének bűntette megállapítására önmagában nem alkalmas, mivel az egyszeri könnyű testi sértésnél nem súlyosabb bántalmazás akkor sem alkalmas a kiskorú veszélyeztetésének bűntette megállapítására, ha arról a gyermek nem csak tudomást szerez, hanem végig is nézi. A kisebb súlyú bántalmazások akkor alkalmasak a bűncselekmény megállapítására, ha azok rendszeresek. A rendszeresség megállapításához egymáshoz közeli időben - három hónapnál nem hosszabb időközönként - legalább három cselekmény elkövetése szükséges. A két cselekmény elkövetése között olyan hosszú idő telt el, amely a rendszeres bántalmazás megállapítására nem alkalmas."

Mint apa, tisztában vagyok vele, tudom, hogy a gyermekemben ezek az események életre szóló lelki sérülést okoztak. Egy 10 éves gyermeket (de felnőtt is) még az is megráz, ha jelenlétében egy állatot vernek, milyen trauma lehet egy gyermeknek, amikor egy vadidegen férfi (a feleségem élettársa) egy rúddal veri a saját édesapját. Megjegyzem, hogy gyermekem a 2006.09.08. eset óta köszönés nélkül kikerült az iskolánál (ezt várták el tőle, talán tudatalatt így védett, védte magát, hogy ne kelljen újra végignéznie az élettárs brutalitását.)

Kérdéseim a következők lennének:

Köszönöm a válaszokat.


Géza69 2008.11.21. 17:17

Kizártnak tartom, hogy ezért felfüggesztettet kapjon, pedig én sem vagyok jogász.

Megrovás, próba, pénzbüntetés, persze attól függ, milyen az előélete.

justizmord 2008.11.21. 00:54

mármint úgy értettem, hogy bizonyítsd be, ha tudod, de nem tudod...

justizmord 2008.11.21. 00:53

Az ajtó sérülését meg annál is inkább el fogják fogadni, mert neked nincs meg a régi ajtód, neki meg megvan...

Így tehát te vaktában hivatkozgatsz, ő meg 3 nappal és éjszaka kereste rajta a sérüléseket. Ha meg talált rajta sérülést, bizonyítsd be, hogy az nem tőled van, hanem korábban vagy később került rá...

Lesz sérülés, tuti.

Az is valószínű, hogy az ajtó "totálkáros" lesz, tehát a teljes ajtó teljes értéke fog játszani...

Szerencséd, hogy régi volt, és így alacsony az értéke, és igen, a régi ajtó értéke a mérvadó.

justizmord 2008.11.21. 00:45

ja, amúgy nem vagyok jogász!!!

justizmord 2008.11.21. 00:44

mizo33:

Látatlanba aszondom, hihetetlen gyorsan ügyvédet keresni!!!!

Ez nem játék már...

A szakértőről meg azt mondom, de majd az ügyvéded úgyis mondja, hogy saját szakértő kell.

Szintén látatlanba mondom, hogy az ajtó megrongálását el fogják fogadni. Olyan nincs, hogy a nyelv törik, és az ajtó egyetlen mm-t sem reped, vagy nem törik le belőle 1 mm sem. Ha pedig 1 mm letöröt, vagy a festék lepattant, akkor az AJTÓ MEGSÉRÜLT.

A kár bizonyítására kéne a saját szakértő.

A bíró a szakértőnek hisz. Szakértőt pedig csak másik szakértővel lehet cáfolni, ha a ti szakértőtök mást mond. A szakértő fő feladata az lenne, hogy az értéket cáfolja, lentebb alkudja.

Olyan nincs, hogy valaki értékesebb ajtóra cserél, majd azt mondja, annyi a károm. Annyi a kára, amennyit a régi ajtó ért. Ha drágábbra cseréli, az az ő dolga, de az az ő költsége, és az nem mondható, hogy a kár.

Ezért, bármennyi is a kár, büntetést fogsz kapni, és még meg is fogod érdemelni.

Én se csippantanám, ha a szomszéd rám törné az ajtót. Bármilyen megfontolásból is.

Szerintem inkább felfüggesztett börtön lesz belőle, és nem pénzbírság. Letöltendő börtön meg szerintem nem. Feltéve, hogy mást nem csináltál, és nem nyúltál hozzájuk egy ujjal sem.

KERESS ÜGYVÉDET!!! MOST!!! Személyesen, ne fórumokon, és menjen el veled minden rendörségi kihallgatásra!!!!

boti20 2008.11.21. 00:15

A garázdaságba maximum a rongálással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés olvad be. Ha a rongálás 20.000 Ft felett van akkor a garázdaság mellett megáll a rongálás vétség is. Viszont ha a rongálás 200.000 Ft felett van, akkor már csak rongálás bűntett valósul meg.

ObudaFan 2008.11.18. 12:15

A garázdaságba be fog olvadni a rongálás vétsége is, ha úgy alakul, így az értéknek kicsi lesz a jelentősége.

monalisa1 2008.11.17. 22:30

mizó33

Előzőekben még a szomszédot panaszoltad nem megfelelő magaviselete miatt, most meg lám már te rugdosod az ajtót...

Garázdaságért akár fel is jelenthetett volna.

Vagyis a saját önös védelme érdekében joga volt egy komolyabb (= biztonsági) ajtót felszereltetni.

Éppen "a" garázda szomszédja miatt...

Kacsa1111 2008.11.17. 21:25

Kedves mizo33,

miért rugdalod mások ajtaját???

egyébként annak hisz, ami a hihetőbb:)

mizo33 2008.11.17. 20:35

Mit néz a bíró ilyenkor?1.feltehető hamis szakértői véleményt???2.három szemtanú véleményét???

A történet,hogy berúgtam a szomszéd bejárati ajtaját,aki kicseréltette az eset után 10 nappal egy méregdrága 200.000 forintos ajtóra.Az eredeti ajtó kb 10.000 forintot ért.Régi műemlék házban élünk,és lehetett vagy 50 éves az az ajtó.Szóval az esetet látták a másik szomszédok,akik mellettem állnak.A sértett azt állítja,hogy használhatatlanná vált az ajtaja,mi négyen állítjuk,hogy az ajtó nem sérült meg,csak a zár nyelve!Közben 4 rendőr is jelentést írt az ajtóról.A jelentésben is az áll,hogy maga az ajtó nem sérült,henem a zár!!!Szóval most kinek hisz a bíró?Mit néz a bíró ilyenkor?1.feltehető hamis szakértői véleményt???2.három szemtanú véleményét + négy rendőr jelentését???

monalisa1 2008.11.13. 17:11

"Luxushölgy". Szvsz a dologból "bűncselemény" akkor lesz amikor a két nő elkezdi majd egymás haját tépni...

Kacsa1111 2008.11.13. 11:09

hacsak úgy nem...:)

Kovács_Béla_Sándor 2008.11.13. 10:43

Mondták, hogy "bűn". :)

Kacsa1111 2008.11.13. 09:09

Kedves kbs,

lol:)

Kedves istvanlor,

hogy merült fel benned a bűncselekmény gyanúja???

guba 2008.11.13. 08:18

Hol itt az ajándékozás, kölcsönös szolgáltatásokról van szó!:)

Kovács_Béla_Sándor 2008.11.12. 11:39

Csak akkor bűncselekmény, ha az az úr üzletszerű kéjelgést folytat.

Enteki 2008.11.12. 11:30

Ez engem is érdekelne hogy ebben az esetben megvalósul-e az ajándékozás és von-e maga után illetékfizetési kötelezettséget.

istvanlor 2008.11.12. 10:41

Vegyünk egy üzletembert. Jól keres, mindene megvan. Van felesége, két gyereke. (Bár az a jogi megítélés szempontjából lényegtelen körülmény)

Szeretőt tart, akinek lakást bérel, akivel rendszeresen eljárnak közösen vásárolni, akit anyagilag is támogat, segíti pénzzel, munkát szerez neki, tehát kitartja.

Ha jól olvastam a jogszabályt, ez nem bűncselekmény? Tehát sem a szerető, sem az üzletember nem követ el bűncselekményt. Igaz?