Hamis Szakértői véleményforrás főoldal vissza

Főlökött 2008.05.17. 09:57

Tisztelettel

Tudomásom szerint, büntetőeljárás során keletkezett minden okmány, melyet vádemeléskor megküld a nyomozóhatóság az ügyészségnek ( ügyirat I-II példánya ), közokiratnak minősül. Abban történő bármiféle illegális változtatás, közokirat hamisítás bcs eljárását vonja maga után. ( pl. a gyan. hivatalos másolatot kér, a teljes anyagról, mely az ügyészségnek megküldésre kerül, az iratismertetés során. Ha az a Be. által nevesített okmányokon kívül tartalmaz eltérést, akkor az bcs. )

Nem véletlen, hogy a büntetőeljárás során az érintett felek elé tárják az elkészült szakértői véleményt, melyet áttanulmányoznak, észrevételt, indítványt tehet az érintett. A bíróságig még el sem jutott a vélemény.Ha annak tartalmával nem ért egyet az érintett, kérheti másik szakértő kirendelését, melyet a nyomozó hatóságnak kutya - kötelessége végrehajtani.Természetesen a keletkezett új szakértői véleményt is az érintettek elé kell tárni, hogy annak tartalmát megismerhessék.

Egyjogász 2008.05.08. 18:05

A szakértői véleményt a bíróságnak kell elfogadnia, nem a feleknek. A fél vitathatja a szakértői véleményt, kérheti a kiegészítését, stb., vagy kérhet új szakértőt is, aztán a bíróság ezen indítványoknak vagy helyt ad, vagy nem.Tapasztalataim szerint igen ritka az a szakértői vélemény, amit mindegyik fél egyöntetűen elfogad, általában akire kedvezetőtlen a szakértői vélemény az vitatni szokta.

Dr.Attika 2008.05.08. 18:03

A szakértői vélemény nem közokirat.

Főlökött 2008.05.08. 17:55

Tisztelettel

Másik eljárásban vélelmezem elfogadtuk a szakértői véleményt, mindanyian.

Hozzáteszem, szakértői vélemény, becsatolás után, közokiratnak minősül.

Ha nem fogadtuk volna el, akkor másik szakértőt rendelnek ki az eljárásban. Jelen pillanatban eléggé képlékeny a helyzet, mert az a szakértői vélemény bírtokában, azt minden fél jóváhagyásával, mérvadónak tekinthetjük, mint a T. Bíróság is azt teszi.Hozzáteszem, ez csak egy vélemény, a bizonyosság állításához ismerni kellene a teljes történést, teljes joganyagot, hogy érdemben lehessen állást foglalni.

Egyjogász 2008.05.08. 08:48

A polgári perben kérted másik szakértő kirendelését az alább írt indokaidra figyelemmel?Ha igen, ezt a bizonyítási indítványodat milyen indokkal utasította el a bíróság?

kismukk 2008.05.08. 03:26

Itélet már jogerős?Nem lehetne fellebbezni saját szakértői véleménnyel? (ellenszakértői vélemény)

Munkanelkuli 2008.05.08. 00:43

Sziasztok!

Egy polgári perben nekem mint II. r. alperesnek egy szakértői vélemény alapján kellett kártérítést fizetnem.

A szakértői vélemény egy olyan büntetőperben készült el, hol én csak tanú voltam.

Érveltem azzal a polgári perben, hogy ez a aszakértői vélemény nekem aggályos, hiszen egy olyan büntetőperben készült el, hol én csak tanú voltam.

Bizonyítékaim vannak arra, hogy a szakértői vélemény nem annyi tárgyat tartalmazott amennyi az adott helyen volt.

Megtettem a feljelntést az ügyészségen, de lehet, hogy elutasítják a panaszomat.

A kérdésem az lenne, hogy milyen módon tudom azt a szakértői véleményt megsemmisiteni, tehát, hogy a polgári perújításomban hivatkozhassak arra, hogy a szakértői vélemény nagyon aggályos, tehát ne az alapján verjék rám a kártérítést.