Történt - e bűnügy?forrás főoldal vissza

Főlökött 2008.05.06. 18:20

Tisztelettel

_Wasp_ - egyetértek, sok mindenről nem szólt az alaptényállás. Ezért is nehéz érdemi segítséget nyújtani. Ekkor jön a körbelövöldözés, valamelyik csak bejön talán.

_Wasp_ 2008.05.03. 11:58

átgondolva:a "joghatással bíró" -> "joghatás kiváltását célzó"-ra

_Wasp_ 2008.05.03. 11:56

1kérdés: indíthat. (eredményest nem.)

Lökött:Én inkább a bizonyításban látom a fő momentumot. Ha nem jog vagy közelezettség vonatkozásában volt joghatással bíró nyilatkozat (+ a joghatást potenciálisan létrehozó személy előtt kellett használni) akkor nem magánokirathamisítás. (hanem pl polgári jogvita, mint korábban Bondzsémszbond írta)(erről nem esett szó a tényállásban)

a magánokirathamisítás egyébként tipikus eszközcselekménye a csalásnak, sikkasztásnak. (igaz ami igaz, ezt sem említette a szűkszavú kérdés)

Dzsémszbond 2008.05.03. 09:08

Magánokirat minden olyan okirat, amely nem rendelkezik a közokirat kellékeivel. Magánokirat esetében hiányzik a közhitelesség; a magánokiratok ugyanis nem bizonyítják, hogy tartalmuk megegyezik a valósággal.

E helyett a magánokirat - egyéb formai feltételek fennállta esetén - ellenkező bizonyításig azt igazolja, hogy a feltüntetett és nevesített kiállító a magánokirat tartalmát kitevő nyilatkozatot megtette, elfogadta, vagy magára nézve kötelezőnek ismerte el. Ilyen formai feltétel: ha a magánokiratot az okirat kiállítója saját kezűleg írta és aláírta; ha két tanú aláírásával azt igazolja, hogy nem a kiállító által készített magánokiratot előttük aláírta vagy a magánokiraton már szereplő aláírását sajátjaként ismerte el; a kiállító aláírását bíróság vagy közjegyző hitelesítette; az állami vállalatok, szövetkezetek üzletkörében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták.

Komment: Ha a fenti feltételek nem tekjesülnek akkor az nem minősül magánokiratnak, így a tényállás alapvető eleme hiányzik így nem valósul meg bűncselekmény.A magánokirat-hamisítás elkövetési tárgya azonban - az elkövető célzatából adódóan - csak olyan magánokirat lehet, amely alkalmas jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának vagy megszűnésének igazolására.

A magánokiratok lehetnek teljes bizonyító erejűek. Ekkor azt bizonyítják, hogy a magánokirat a rajta feltüntetett kiállítótól származik, és annak nyilatkozatát tartalmazza.

A bűncselekmény lényegi eleme a felhasználás. A hamis magánokirat készítése vagy magánokiratok meghamisítása nem jelent bűncselekményt. A használat azonos a felhasználással, azaz az elkövető a külvilág számára érvényesíti a magánokirathoz kapcsolódó bizalmat és bizonyító erőt, például bemutatja vagy becsatolja.

A bűncselekmény elkövetési magatartása a hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú magánokirat felhasználása.Hamis a magánokirat, ha nem a kiállítóként feltüntetett személytől származik, míg hamisított, ha nem a kiállítóként feltüntetett személy nyilatkozatát tartalmazza.Valótlan tartalmú a magánokirat, ha a benne foglaltak nem egyeznek meg a valósággal.

Főlökött 2008.05.03. 06:43

Tisztelettel

Bocsánat, nem voltam egyértelmű. Valótlan tartalmú magánokiratot használ. Ez a kulcsszó. ( hatóságnál, intézményekben jog - kötelezettség bizonyítására...stb. )

Ne közokirathamisításról beszéljünk, mert az a valótlan tartalommal bíró magánokiratot, közokiratba foglalják. pl. valótlan adásvételi szerződés alapján tulajdonos váltás a járműnél, s az közokiratba kerül.

Csalás ?? - anyagi haszonszerzés véget.....kulcsszó - tényállási elem. Erről eddig nem volt szó, az alábbiakban.

_Wasp_ 2008.05.02. 16:13

csakhogy nem "bizonyítás" volt a levél tartalma, hanem - ha jól értem - pusztán nyilatkozott valami valótlant a delikvens.

ez még nyilvánvalóan nem magánokirathamisítás. Akkor lenne az, ha pl más nyilatkozatát módosítaná, aláírást hamisítana alá, ilyenek.

Viszont ettől még lehet pl csalás...

Dzsémszbond 2008.05.02. 09:32

"Adott személy írásban válaszolt aláírottan egy levélre, de vélhetően valótlan tartalommal. Megkérdezik az ügyvédet, de azt mondja, hogy nem jegyezte elő ügyvéd, nem írta alá két tanú és nem jognyilatkozat, hanem válaszlevél, tartalma nem fenyegető, ezért magánokiratha­misíytásért nem jelenthető fel a feladó. Igaza van-e az ügyvédnek, vagy csak hülye?"Nem teljesen érthető a tényállás de nézzük!Ha pl.kapok egy felszólító levelet, de én azt írom, hogy nem tartozom és ezt kézjeggyel ellátva megküldöm "jogosultnak", az még nem mokir.ham, hanem egy polgári jogvita ezért nem jelenthető fel a "feladó", nem pedig azért, mert nem jegyezte elő üv. vagy nem írta alá tanú!

"Ha csak sima okirathamisítás történik az bcs-e? És ez a példázat okirathamisítás-e vagy magánokiratha­misítás?"

A fenti példa nem ütközik törvénybe, de a tényállás részleges ismeretének a birtokában nem tudok teljes értékűen állást foglalni. Az okirathamisítás minden esetben bűncselekmény!

hypo 2008.05.01. 01:33

Köszönöm a válszt

Hypo

Főlökött 2008.04.30. 18:30

Tisztelettel

Magánokirat-hamisítás276. § Aki jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának vagy megszűnésének bizonyítására hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú magánokiratot használ, vétséget követ el és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

Ha a jogi képviselő valótlan nyilatkozatot tett írásban, s el is küldte, és ez kézenfogható ( tértivevény alapján ), akkor így járt. Igaza van ???? Ez kérdés volt, hogy hülye ?????? Nem hinném.

Nem hinném, hogy épeszü jogi képviselő, olyan nyilatkozatot tenne bárki számára-érdekében, hogy az általa nem ismert tényállás ellekezőjéről, bizonyító erejű állítást, mely bizonyító erejű és valótlan tartalommal bíró körülményt igazolna. Kétséges.

hypo 2008.04.29. 01:04

Adott személy írásban válaszolt aláírottan egy levélre, de vélhetően valótlan tartalommal. Megkérdezik az ügyvédet, de azt mondja, hogy nem jegyezte elő ügyvéd, nem írta alá két tanú és nem jognyilatkozat, hanem válaszlevél, tartalma nem fenyegető, ezért magánokirathamisíytásért nem jelenthető fel a feladó. Igaza van-e az ügyvédnek, vagy csak hülye?

Kell a vizsgámhoz, kérlek válaszoljatok. Ha csak sima okirathamisítás történik az bcs-e? És ez a példázat okirathamisítás-e vagy magánokirathamisítás?

Hypo