Adatvédelemforrás főoldal vissza

Csecskedi Péter 2008.05.08. 20:24

Kedves kea!

A gyakorlatban sosem adható és levetíthető a felvétel, viszont erre a jelen esetben csak egy mód van: a tárgyaláson levetíteni.Mivel a felvétel a gyakorlatban még mindig (ilyen esetekben) nem számítanak bizonyíték erejűnek ezért annak anyagát nem csatolják a peranyaghoz.Azt pedig sose reméld hogy kapsz egy példányt, mert az pedig a szupertilos kategória! :)Egy dolgot lehet kérni, hogy egy újabb procedúrában, amit egyéb úton érsz el (perújítás, fellebbezés...)személyes jelenlétedben újra vetítsék le a "godzillát".Mivel az nem is a te házi ebed, vagy egyéb finomságot is kitalálhatsz, határ a csillagos ég.A te fantáziádra van bízva, de másra szerintem a gyakorlatban nincs esély. Márha ugye a felvétel látása a cél.Előre közlöm, hogy az itt leírtak a személyes véleményemet tükrözik és bármilyen hasonlóság egyes személyekkel a véletlen tréfája.Sosem nyertem még pert parkolási ügyben 46 esetben és sosem segítettem felvételek megtekintésében parkolási ügyekben 72 esetben egy pedig biztos nincs most is folyamatban. :)

Boccs ezt csak a szakmaiatlanságom és a későbbi viták kedvéért kívánkozott ki belőlem.

Tisztelettel:Csecskedi Péter - Sárga Ember

Főlökött 2008.05.08. 18:25

Tisztelettel

Válaszoltam levélkében, de a Bírósági elfogultságot kihagytam, még az is számba jöhetne.

kea4 2008.05.06. 21:58

Kedves Laci!

Itt bőségesen idézed az Avtv-t, amit valamelyest ismerek (mint informatikus), de engem az érdekel, hogy a személyes adatokkal elkövetett visszaélésekkel kapcsolatban ismerünk-e hivatkozható jogeseteket.

Egészen konkrétan az a problémám, hogy (egy parkolási perben) nem vagyok képes eljutni addig, hogy a filmfelvételt megnézhessem. A bíróság jegyzőkönyvezte, hogy a távollétemben tartott tárgyaláson a felperes levetítette a videót, de azt nem csatolták a per anyagához, nem kaptam belőle másolatot sem a per kapcsán, sem a pert megelőzően külön kérésemre.

Namármost a kocsimról (ha tényleg az van a filmen, mert én még ebben sem lehetek ugye biztos) készült a felvétel, akkor az személyes adatnak minősül, hisz olyannyira kapcsolatba hozható velem (mint konkrét természetes személlyel), hogy perbe fogtak ez alapján. Viszont az a körülmény, hogy megpróbálják lehetetlenné tenni, hogy megnézhessem, anyagi haszonszerzés céljából történik (azaz hogy fizessek, fizessek többet stb.).

Üdvrivalgással:KEA.

Dzsémszbond 2008.05.03. 09:00

Most ugye magam alatt vágom a fát,mert Dr. Majtényi László (34/A/2000) sz.ajánlásában a követelésbehajtók adatkezelésével kapcsolatban tett ajánlását kopizom ide.Ez nem BH, de támpont lehet remélem!

1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban Avtv.) 1. §-a szerint:„(1) E törvény célja annak biztosítása, hogy – ha e törvényben meghatározott jogszabály kivételt nem tesz – személyes adatával mindenki maga rendelkezzen, és a közérdekű adatokat mindenki megismerhesse.

(2) E törvényben foglaltaktól eltérni csak akkor lehet, ha azt e törvény kifejezetten megengedi.

(3) E törvény szerint megengedett kivételt csak meghatározott adatfajtára és adatkezelőre együttesen lehet megállapítani”.

Az Avtv. 2. §-a alapján e törvény alkalmazása során személyes adat:

„a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.”

Az Avtv. 3. § (1) bekezdése alapján személyes adat akkor kezelhető, ha:

„a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

Az Avtv. 2. § 4. a) pontja alapján adatkezelésnek minősül:

„az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is.”

Az Avtv. 2. § 7. a) pontja szerint adatkezelő:

„az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.”

Avtv. 8. § (1) bekezdése kimondja, hogy:

„Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.”

Az Avtv. 14. § (2) bekezdése alapján a személyes adatot törölni kell, ha:

„a) kezelése jogellenes;

„az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.”

Az Avtv. 2 § -ának 7. b) pontja alapján adatfeldolgozó:

„az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.”

Szép napot!Váradi Laci

Főlökött 2008.05.03. 08:22

Tisztelettel

Olvastam róla állásfoglalást és BH. is ( úgy rémlik ), megnézem és levésem, amint megtaláltam irataim között.

Azért igekszem vele....

kea4 2008.04.20. 00:26

T. Tanult Fórumtársak!

Tud-e valaki a BTK 177/A paragrafusával kapcsolatos, hivatkozható jogeset(ek)ről, állásfoglalásokról stb.?

Köszönettel:KEA.