Szakértői véleményforrás főoldal vissza

Nyuszika 2008.03.08. 22:38

Tisztelt Traffic!

Köszönöm a véleményét!

Van orvosszakértői véleményem is, amit a rendőrség készíttetett, de abban sincs semmi konkrétum. Sajnos közös szakvélemény nem készült el. Ők azt hitték, hogy a fiam alkoholista és drogos; de hát egy kicsit melléfogtak.

Tisztelettel

Traffic 2008.03.06. 15:08

T. Nyuszika!

Megítélésem szerint megfelelő szakértőt választott arra a rendőrség, hogy a zuhanást modellezze és értékelje. A közlekedési műszaki szakértők kiválóan ismerik az emberi test mozgásmechanizmusát, amelyek a különféle erőbehatások következtében kialakulnak. Amenyiben én folytattam volna le az eljárást, úgy mindenképpen egy orvosszakértőt is bevontam volna az ügybe és a két szakértőtől közös szakvéleményben kértem volna választ a kérdéseimre. Míg a műszaki szakértő a fizikához ért, addig az orvosszakértő az emberi testet ismeri, kettejük tudása konkrét(abb) végeredményt hozhatott volna.

Nyuszika 2008.03.06. 13:23

Tisztelt Krisztián2006!

Köszönöm gyors válaszát! Hallani lehet olyan esetekről, hogy szokszor a rendőrség, bíróság nem megfelelő igazságügyi szakértőt rendel ki. Én még arra szeretnék választ kapni, hogy az előzőekben leírt szakértő jogosult volt-e a modellezést elvégezni és szakvéleményt írni. Megfelelő végzettséggel rendelkezett-e?Én is több igazságügyi szakértőt fogadtam, akik teljesen az ellenkezőjét írták le a rendőrség által felkért szakértői véleményeknek. A bíróság ezzel sem foglalkozott, inkább költségmentességet adott, amire a jövedelmem alapján nem voltam jogosult. Amikor kérvényeztem a mentességet a bíró kiröhögött, hogy mit akarok ilyen jövedelemmel. Végül elhúzta az orrom előtt a mézesmadzagot a mentességgel, kért hogy fejezzem be a pereskedést, és a lelkem mélyén zárjam le az ügyet. Ők sajnos könnyen le tudják zárni az ügyet ...

Krisztián2006 2008.03.06. 10:58

Tisztelt "Nyuszika"!

A szakértőre vonatkozó kérdésedre a Be.99§-tól találsz választ:

"99. § (1) Ha a bizonyítandó tény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, szakértőt kell alkalmazni.(2) Szakértő alkalmazása kötelező, ha

(3) Szakértőt a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság alkalmazhat.246100. § (1) A szakértő alkalmazása kirendeléssel történik. A szakértő kirendeléséről szóló határozatnak meg kell jelölnie

(2) Ha a szakvélemény elkészítéséhez sürgős részvizsgálatra van szükség, e vizsgálat kirendelő határozat nélkül, az ügyész vagy a nyomozó hatóság szóbeli rendelkezése alapján is elvégezhető.101. § (1) Rendszerint egy szakértőt kell alkalmazni. Ha a vizsgálat jellege szükségessé teszi, több szakértő is kirendelhető. Ez úgy is történhet, hogy a kirendelés csak a szakértői csoport vezetőjét jelöli ki, és feljogosítja őt arra, hogy a többi szakértőt bevonja.(2) A halál oka és körülményei, valamint az elmeállapot vizsgálatánál két szakértőt kell alkalmazni. Jogszabály más esetben is kötelezővé teheti több szakértő alkalmazását.A szakértő102. § (1) A bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság a szakértői névjegyzékben szereplő igazságügyi szakértőt, illetőleg szakvélemény adására feljogosított gazdasági társaságot (a továbbiakban: gazdasági társaság), szakértői intézményt, vagy külön jogszabályban meghatározott állami szervet, intézményt, szervezetet (a továbbiakban: szervezet), ha ez nem lehetséges, kellő szakértelemmel rendelkező személyt vagy intézményt (a továbbiakban: eseti szakértő) rendelhet ki szakértőként.247(2) Külön jogszabály meghatározhatja azokat a szakkérdéseket, amelyekben meghatározott intézmény vagy szakértői testület jogosult véleményt adni. Intézmény vagy testület kirendelése esetén annak vezetője jelöli ki az eljáró szakértőt.(3) A szakértő kirendeléséről a kirendelő határozat keltétől számított nyolc napon belül a kirendelő tájékoztatja a terheltet, a védőt, a sértettet, és - ha a szakértőt a bíróság rendelte ki - az ügyészt.249(4) A gazdasági társaság, a szakértői intézmény, a szervezet, illetve a szakértői testület vezetője a kirendelő határozat kézbesítésétől számított nyolc napon belül tájékoztatja a kirendelőt az eljáró szakértő személyéről. E közlés kézbesítésétől számított nyolc napon belül a kirendelő tájékoztatja a (3) bekezdésben írt személyeket és szerveket a tájékoztatás tartalmáról."

A bíróságnak joga van ahhoz, hogy olyan tanúnak a meghallgatását mellőze akinek az ügy lényegi körülményeire tekintve nem fontos a vallomása. Ugyanis gondolom már a nyomozati szakban meghhallgatták, így az ott megtett vallomását vette alapul a bíró.

Nagyon sajnálom ami a fiával történt, a magánvéleményem az, hogy új bizonyítékot, új tanút kellenne ahhoz szerezni-felmutatni, hogy az igazság önök számára is kiderülhessen.

Tisztelettel

Nyuszika 2008.03.06. 10:23

Tisztelt Fórumozók!

A fiam kiesett egy kollégium ablakából és azonnal szörnyethalt. A rendőrség igazságügyi szakértőt rendelt ki, hogy próbabábuval végezzen modellezést. A szakértő a következőket állapította meg: "A rendelkezésre álló adatok és a kísérletek eredményei alapján nem lehet kizárni az idegenkezűséget, de meg sem erősíthető"A szakértő közúti közlekedésbiztonsági műszaki, gépjármű műszaki értékelés, műszaki karbantartás (gépjármű), gépjármű javítás szakterület szakértője.Megfelelő szakterülettel rendelkező szakértőt rendelt ki Önök szerint a rendőrség?Az egyik tanu két tárgyaláson nem jelent meg, távollétét egyszersem indokolta, és a bíróság határozatot hozott kihallgatása nélkül. Véleménye szerint az ügyön a tanu véleménye nem sokat változtatott volna, bár igaz, hogy állampolgári kötelezettségének nem tett eleget, de ettől most eltekintenek. Önök szerint a bíróság határozatot hozhatott így?Úgy érzem, hogy fontosabb az egyetem hírnevét megőrizni, mint hogy az igazságot kideríteni.