Zsarolás - e?forrás főoldal vissza

Kovács_Béla_Sándor 2008.03.07. 22:01

„Sokan arra szavaztak, hogy ez a négy eset zsarolás. ”

Sokan? Hol?

alfaomega 2008.03.07. 21:40

Üdvözlök minednkit,

késve válaszolok, minthogy egyáltalán nem volt időm foglalkozni a fórummal. Sokak szerintem felületesen olvasták el, amit írtam, kérem, hogy ők picit figyelmesebben olvassák.

Érdekes válaszok születtek, de szerintem sokan voltak, aki féreértették. Már azt is, hogy a dolog nem gyakorlati szinten érdekel, tehát az "elásnak, megölnek" és hasonló problémák nem foglalkoztatnak, minthogy ismétlem, NEM ÓHAJTOK SENKIHEZ SEM BEÁLLÍTANI ezekkel az elképzelésekkel. Kérdéseim merőben elméletiek. Ismétlem, merőben elméleti kérdések. A dolog jogi megítélése érdekel, ami esetleg nüansznyi különbségekben rejlik.

Sokan arra szavaztak, hogy ez a négy eset zsarolás. Ezt azzal indokolták, hogy hátrányba taszítom az említett felet, mivel ...

Álláspontom szerint ezek közül az első, a bébiételes dolog büntetendő. Nem akkor, ha pénzt fogadok el a hallgatásomért. Akkor büntetendő, ha a dolog tudomásomra jut, és MÉGSEM hozom nyilvánosságra. Hiszen olyan dologról van tudomásom, ami nagyon sok ember egészségét károsítja, de én hallgattam róla. Haszonszerzés végett.

A 2. a, b, esetek szerintem egyik sem zsarolás, hiszen semmilyen jogtalan hátrányba nem kerülne a többi vállalat attól, ha én is nyújtanám a szolgáltatást/terméket. Pusztán versenybe kerülnének, ami esetleg csúnyán megnyirbálná hasznukat.Dzsémszbondtól kérdezném: a vesztegetés miylen úton jöhet itt szóba?

Főlökött 2008.03.02. 17:56

Tisztelettel

Én inkább a gyakorlat híve vagyok, nem az elméletek kreálásáé. Míg tehetem.....Öregségemre, majd elméleti síkon csinálok 1-2 dolgot:)))), amit nem kívánok részletezni, de amíg megy a szekér, legyünk gyakorlatiasak..... NEM ?????

Elmélet oly száraz, semmi tapasztalat, ráható erő, értelem, érzelem, kisugárzás......stb. sorolhatnám.

monalisa1 2008.02.29. 20:53

Pedig vannak itt esetenként beírók akik "elvi síkon" akarják hajtani az eszméjük futtatását...

Főlökött 2008.02.29. 18:05

Tisztelettel

Véleményem szerint, ha túléli a kuncsaft a másnapot, az 1-eset az, de : Politika - helyzet - érintett személyek, azok beosztása, ismeretsége, pozíciója függvénye, az igazságszolgáltatás útvesztőjében.

Többet nem kívánok nyilatkozni, csak a jogi képviselőm jelenlétében :))))))))))))))Annyi mindenről van tudomásom, bizonyítékom, ha azt tudnák, plénum-média elé tárnám, a temetésemet is megszervezhetném, ennyi erővel, a mai világban. A költségeket is én állhatnám......

Imádom kedvenc idézetemet : elcsesztük, igen, nem kicsit, nagyon......( de azt a legteljesebben )

Járjunk a földön és ne fantazmagóriákat kergessünk. Elképzelt eseteknek nincs értelme, éles, megtörtént esteket beszéljünk, amiben segítsünk, véleményem szerint.

ObudaFan 2008.02.20. 20:11

Kérdezzük meg Csányi Sándort. :)

Természetesen az 1. zsarolás.

Taurus 2008.02.20. 10:05

Az első esetben véleményem szerint minden további nélkül megállapítható a zsarolás, hiszen elegendő a megvalósult akarathajlító, az akaratbénító fenyegetés lenne ugye a rablás. Többek között ez határolja el a két bűncselekményt.

Dr.Attika 2008.02.20. 09:37

Nem tartom szerencsésnek e kérdésre a válaszadást, tanácsadást.Tudjuk, hogy a büntetőjog nem megengedő vagy tiltó normákat tartalmaz, hanem egy elkövetett cselekményt szankcionál a büntetőjog eszközeivel, amennyiben a törvényi feltételek fennállnak. A természetes személynek magának kell felmérnie cselekménye társadalomra kifejtett hatását ( társadalomra veszélyesség és annak foka). A tervezett cselekmény kapcsán kapott bármilyen vélemény, tanács ezt az önértékelést csak megzavarja.

Dzsémszbond 2008.02.20. 08:25

A zsarolás a Btk. 323. § (1)bek.szerint: Aki jogtalan haszonszerzés végett mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön és ezzel kárt okoz, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.A fenyegetés olyan súlyos hátrány kilátásba helyezése, amely alkalmas arra, hogy a megfenyegetettben komoly félelmet keltsen.

Az első esetben álláspontom szerint zsarolást követsz el, hiszen a súlyos hátrány a büntetőjogi fenyegetettséget jelenti.Hozzá kell tennem, hogy amikor egy behajtási ügyben adósnak megírom, hogy büntetőjogilag felelősségre vonható, akkor fenyegetéskén értelmezi, pedig a büntetőjogi fenyegettség tulajdonképpen JOGKÖVETKEZMÉNY KILÁTÁSBA HELYEZÉSE ami ugye nem büntetendő.Te ugye pénzt szeretnél a cég pedig nem akarja, hogy az üzelmei napvilágot lássanak.Ez viszont zsarolás, persze kényes szituáció, hogyha ezeket nyilvánosságra hozod, akkor a magántitok jogosulatlan megismerése (Btk.178/A.) vagy az általuk elkövetett cselekmény lenne-e az ügy elbírálása folytán súlyosabban értékelendő cselekmény?És itt ismét többlehetőség van.1.Elásnak a határban...nem újdonság ez hazánkban sajnos

2.Fizetnek.

3.Feljelentést tesznek és vállalják az ellenük induló büntetőeljárást és ráverik a cég egyik dolgozójára a balhét vagy mivel feldobtak egy zsarolót enyhítik a büntijüket...

4.Te hozod nyilvánosságra a dolgot.Címlapsztori lesz vagy perskedés.

5.stb...

A második esetről..

a.) Ez nem zsarolás.Ki fognak dobni az utcára :)b.) Ez sem zsarolás, de miért is hagynád abba az olcsóbb árusítást, hiszen több profitod van belőle, mint egyszer "levenni" egy céget.Bár valószínű, hogy addigra már ők is árat csökkentenek, de nem valószínű, hogy fizetni fognak.Legalábbis én nem fizetnék..:)c.)Ez sem zsarolás.Viszont érdemes elgondolkodni a vesztegetés törvényi tényállásának az értelmezésén, mert ugye azt sem csak hivatalos személy követheti elA mai magyar jogban a jóhírnév és üzleti megbízhatóság védelme a Polgári Törvénykönyv 78.§-ában, illetve a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt) 3. §-ában található.

Végetzetül:

Ptk. 81. § (1) Személyhez fűződő jogokat sért, aki a levéltitkot megsérti, továbbá aki a magántitok vagy üzleti titok birtokába jut, és azt jogosulatlanul nyilvánosságra hozza vagy azzal egyéb módon visszaél.(2) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette.

Kovács_Béla_Sándor 2008.02.20. 08:23

De a fenyegetés nem szűkíthető le a fizikai fenyegetésre. Az első magatartás így gyanús.

guba 2008.02.20. 08:19

Bocsánat, természetesen nem rablás, hanem zsarolás értendő.

guba 2008.02.20. 08:18

A válasz véleményem szerint mindegyik esetben: nem. Alapvetően azért, mert a rablás elkövetési módjaiként a törvény az erőszakot és a fenyegetést értékeli. Itt sem az erőszak, sem pedig a fenyegetés Btk. 138. §-beli törvényi tényállása nem valósul meg.

alfaomega 2008.02.20. 04:32

Tisztlet Hozzáértők,

hozzászólásomban négy helyzetet fogok felvázolni, azt kérdezném, hogy ezek kimerítik-e a zsarolás büntetőjogi fogalmát. A kérdés nem gyakorlati, inkább akadémiai, már rég nagyon érdekel a válasz. A kérdések régebben, amikor érintőlegesen jogi alapismereteket végeztem, tanulmányaim során merültek fel bennem. Tudom, hogy az érdeklődésem kielégítése közel sem olyan nagy probléma, mint amivel itt sokan a fórumon küzdenek és segítséget kérnek, de legyen szíves, aki tud, vesztegessen rám pár percet, és válaszoljon.

Zsarolás-e, ha

Kimerítik-e a zsarolás fogalmát a leírt esetek? Aki válaszol, kérem írjon rövid indoklást is.

Köszönöm