Mikor és ki értesitse a cégbiróságot?forrás főoldal vissza

kismukk 2008.02.17. 21:59

Az alapkérdésre visszatérve: a Be hol rendelkezik, hogy a hatóság mikor és kit értesitsen?Az benne van, hogy anyagokat, infót bekérhet, de hol van az, hogy kit értesitsen?

ObudaFan 2008.02.13. 20:26

Azzal a vétséggel kapcsolatban konkrétan nem is nagyon merülhet fel a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi jogkövetkezmény véleményem szerint.

kismukk 2008.02.13. 09:30

Jogi személlyel szemben biróság?Ezt közli a kerületi ügyész:"A gazd-i adatszolgáltatás elmulasztásának vétsége miatt indult bűnügyben tájékoztatom, hogy beadványukat az abban irtak kivizsgálására a ... rendőrkapitányságnak megküldtem."

Tehát: nem a biróság, hanem az ügyész. Persze lehet, a "kivizsgálás" az nem is "nyomozás".Ami biztos: a bűnügy.

ObudaFan 2008.02.12. 21:33

Nyomozás az természetes személy ellen folyik. Jogi személlyel szemben bíróság alkalmazhat intézkedést, tehát ilyen eljárás az bírói eljárás már.

kismukk 2008.02.12. 15:18

A Ctv. 26. § (1)k) bekezdése irja:„A cégjegyzékben valamennyi cég esetében fel kell tüntetni a következő, a közhiteles nyilvántartás, illetve a hitelezők védelme szempontjából jelentős adatokat”...k)„ha a jogi személy ellen olyan eljárás van folyamatban, amelyben büntetőjogi intézkedés alkalmazásának lehet helye...”

"Alkalmazásának LEHET HELYE...", tehát még nem alkalmazták az intézkedést, de az ügy már folyamatban van? Vagy, ha folyamatban van ugyan, de határozat még nincs a bűnügyben?

Egy cég elleni feljelentés nyomán ügyészség nyomozást rendelt el, a nyomozás folyik.A tény nincs bejegyezve a cégjegyzékbe.Hogy miért nincs, arra az ügyészség azt válaszolta, hogy majd az eljáró hatóság az INTÉZKEDÉSÉNEK megküldésével fogja tájékoztatni a cégbiróságot.A Be-ben nem találtunk erre utaló jogszabályhelyet (hogy ti. pontosan milyen fázisban kell és kinek tájékoztatnia a cégbiróságot).A Ctv világosabban fogalmaz: "ha olyan eljárás VAN FOLYAMATBAN", - tehát a folyamat, azaz a folyó nyomozás ténye is feltüntetendő.

Hogy is van ez?