elállás tényeforrás főoldal vissza

ObudaFan 2008.01.29. 21:03

Ezt ennyiből megmondani lehetetlen. Talán kicsit bővebben.

Sz.Andrea 2008.01.29. 20:56

T. ÜgyvédÚr ! Az ingatlanom eladásától a vevő ügyvédje által írt adásvételi tervezet után elálltam.Most polgári perrel fenyeget a költségei megtérítése miatt( ügyvéd díj, telefon és minden egyéb)Ugye nem jogos a követelése? Várom válaszát!Köszönettel! Szabóné

ObudaFan 2008.01.29. 18:58

Nincs mit.

bigba 2008.01.29. 18:57

Ez nagyon jó hír. Köszönöm.

ObudaFan 2008.01.29. 18:35

Szerintem ez önmagában nem akadálya az önkéntes elállás megállapításának.

bigba 2008.01.28. 17:57

Fellépés nem volt, csak az elkövető tudtára jutott, hogy feljelentés van ismeretlen tettes ellen. Ez hogyan vehető figyelembe?

ObudaFan 2008.01.28. 17:17

Ha a rendőrség fellépése miatt hagyott fel a magatartásával az elkövető, akkor önkéntes elállásról nem lehet szó.

bigba 2008.01.27. 20:02

Ezt én nem egészen értem. Ezek szerint elég az is, hogy az elkövető nem zsarol tovább. Azaz nem jelentkezik.Akkor viszont mi a vitatható ezen az elálláson? Nekem ez elég egyértelműnek tűnik.Esetleg a rendőrség bevonása miatt vitatható az elállás ténye? Annak ellenére, hogy a sértett nem tett semmi olyat, amit az elkövető követelt tőle?Ha lépéseket tett volna a követelések teljesítésére, akkor megint csak vitatható lenne az elállás?

ObudaFan 2008.01.27. 13:41

A zsarolás bűncselekményének [Btk. 323. § (1) bek.] nem teljes (befejezetlen) a kísérlete mindaddig, amíg az erőszakos vagy fenyegető elkövetési magatartás miatt a passzív alany (a sértett) nem kényszerül a tettes akarata szerint valaminek a tevésére, nem tevésére vagy az eltűrésére.A zsarolás befejezetlen kísérletétől való önkéntes elállásnak [Btk. 17. § (3) bek. első ford.] nem feltétele, hogy a tettes a (bűncselekmény megkezdésének tudatában levő) sértett tudomására hozza: a bűncselekmény véghezviteléről végleg lemond;ennek a büntethetőséget megszüntető oknak a megállapításához elegendő, ha a ráutaló körülményekből egyértelműen az következik, hogy az elkövető döntően belső elhatározásból hagy fel a külső körülmények által nem akadályozott elkövetési magatartás folytatásával, s lép vissza a bűncselekmény befejezésétől.

Dr.Attika 2008.01.26. 22:55

Ez nem konkrét. Ezzel a közléssel tovább nem jutottunk.

bigba 2008.01.26. 22:51

Konkrétan zsarolásról.Az ügy 2004-es, de most került napvilágra. Akkor befejezetlenül ért véget a történet. A nyomozást eredménytelenül zárták le.

Dr.Attika 2008.01.26. 15:05

Ez a kérdés így megválaszolásra nem igazán alkalmas.A büntetőjog több bűncselekmény elkövetése esetében büntethetőséget megszüntető okként ismeri el, ha az elkövető ehatározta ugyan az elkövetést, de később úgy dönt, hogy nem hajtja azt végre.Pl. a btk. 16.§ (3) bekezdése rendelkezése szerint : Nem büntethető, kisérlet miatt, akinek önkéntes elállása folytán marad el a bűncselekmény befejezése, továbbá az sem, aki az eredmény bekövetkezését önként elhárítja.ha megosztja velünk a konkrét esetet, akkor ennél bővebb tanácsot is tudunk adni.

Kovács_Béla_Sándor 2008.01.26. 14:58

Önkéntesen, külső befolyásoló tényező nélkül kell abbahagyni a cselekményt. Nem elállás például, ha a rablást azért hagyja az elkövető félbe, mert a sértett segítségére siet valaki, vagy ha a gépkocsi feltörését azért nem fejezi be, mert megszólal a riasztó.Konkrétan milyen bűncselekményről lenne szó?

bigba 2008.01.26. 14:26

Egy büntető perben mi számít elállásnak? Elegendő, ha az illető felhagy a cselekménnyel, vagy van valami kritérium aminek meg kell feleljen, hogy elállásnak minősüljön a félbenhagyott büncselekmény?Köszönöm a válaszokat.