Btk idöbeli hatályaforrás főoldal vissza

univerzum 2008.06.23. 14:38

Bocs hogy felelevenitem a témát!

Rákerestem az interneten mert tanult kollégám azt mondta hogy az elkobzás elévülése nem abszolut határidö!

BH1993. 275.Az elkobzásnak, az elkobzás alá eső érték, illetőleg a vagyoni előny megfizetésére kötelezésnek a törvényben megállapított 5 éves elévülési ideje nem tekinthető ún. abszolút határidőnek, hanem ez a büntethetőség elévüléséhez igazodó határidő, ezért erre is vonatkoznak az elévülés félbeszakítására (és nyugvására) vonatkozó büntető anyagi jogi rendelkezések [Btk. 77. § (8) bek., 35. § (1) és (2) bek.].Kibocsátó: BK Megjelent: Bírósági Határozatok 1993/5 (május)

Na erre varjunk gombot!

ObudaFan 2008.02.04. 15:53

Nincs mit.

univerzum 2008.02.03. 15:34

Köszönöm!

ObudaFan 2008.02.03. 14:41

Nem lehet elrendelni az elkobzást 2007-ben.

univerzum 2008.02.03. 12:40

Tehát azt jelenti hogy ha 2001-ben elövetett valaki egy max 3 éves szabadságvesztéssel büntetendö büntettet és nem volt lefoglalás akkor 2007-re már elévül az elkobzás? És ha nincs helye elkobzásnak akkor elkobzás pótló egyenérték megfizetésére való kötelezés is törvénysértö 2007-ben?

ObudaFan 2008.02.03. 11:08

Pontosan azt jelenti, amit ír.

univerzum 2008.02.03. 10:33

Akkor mit jelent a következö?Btk 77 §(5) "Nincs helye elkobzásnak a cselekmény büntethetőségének elévülésére megállapított idő, de legalább öt év elteltével."

Kovács_Béla_Sándor 2008.02.02. 18:22

Nincs, mert tulajdoni igényt keletkeztet az állam javára.

univerzum 2008.02.02. 17:08

Most jutott eszembe. Az elkobzásnak nincs elévülése?

ObudaFan 2007.10.28. 11:49

Az anyagi szabályok tekintetében ez igen kevés információ, ugyanis egységesen kell megítéslni, hogy az egész ügy vonatkozásában melyik anyagi szabályt alkalmazzuk, márpedig lehet, hogy az adott bűncselekmény vonatkozásában sokkal enyhébb volt egyébként a régi szabály, így azt kell alkalmazni, akkor viszont az elkobzás tekintetében is azt kell.

Az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések dolga egyszerűbb: a 2001. évi CXXI. törvény 89. § szerint ha a 2002. április 1. napja előtt elkövetett bűncselekmény miatt az elkövetővel szemben a Btk. 2002. március 31. napjáig hatályos rendelkezései alapján vagyonelkobzás mellékbüntetést, illetőleg elkobzást, vagyoni előny vagy elkobzás alá eső érték megfizetésére kötelezést kell elrendelni, a vagyonelkobzással, illetőleg az elkobzással, a vagyoni előny vagy az elkobzás alá eső érték megfizetésére kötelezéssel kapcsolatos eljárási kérdésekre a Be.-nek a 2002. március 31. napjáig hatályban lévő rendelkezéseit kell alkalmazni.

univerzum 2007.10.27. 16:51

tegyük fel nincs elkobzás mert nem volt lefoglalás...

Kovács_Béla_Sándor 2007.10.27. 16:33

Az attól függ, hogy a terhelt számára kedvezőbbnek találjuk-e az elkobzást pótló egyenérték megfizetését, mint magát az elkobzást. Ezt pedig szerintem könnyű eldönteni: ha tiltakozik ellene, akkor nem kedvezőbb a számára, tehát nem alkalmazható.

univerzum 2007.10.27. 16:13

„A bűncselekményt az elkövetése idején hatályban levő törvény szerint kell elbírálni. Ha a cselekmény elbírálásakor hatályban levő új büntető törvény szerint a cselekmény már nem bűncselekmény, vagy enyhébben bírálandó el, akkor az új törvényt kell alkalmazni; egyébként az új büntető törvénynek nincs visszaható ereje.”

Hogyan hat az idöbeli hatály a büntetésekre és az intézkedésekre?

Ha a bíróság a tényállást az elkövetéskor hatályban lévö törvényi tényállás szerint minösíti, akkor lehet-e ettöl függetlenül az elbíráláskor hatályban lévö büntetést vagy intézkedést alkalmazni vagy ha már nincs akkor nem alkalmazni?

Magyarul: Lehet-e a cselekmény elbírálásakor elkobzás helyett elkobzás pótló egyenérték megfizetésére kötelezést alkalmazni a bírsóságnak amely a cselekmény elkövetésekor létezett de az elbírálákor már hatályon kívül volt helyezve?