"mutyizás"forrás főoldal vissza

matrix03 2007.10.03. 19:35

Lehetséges, azonban én semmiképpen sem vehetem át az állam és az ügyészság alkotmányos kötelmét, ennek következményei nem mentesítik a hivatali mulasztást.

Ha jól tudom akkor nemzetközi bíróság állást foglalt ez ügyben, én csak ezt közvetítettem.

Lehet hogy így kényelmes?

Tévedésem közokiratokra épül, ezek nem adnak lehetőséget ellenkező tényállásra.

Kovács_Béla_Sándor 2007.10.03. 18:22

„Pótmagánvád indítására mivel közvádi eljárásról van szó, nincs mód, egyébként sem léphet állam helyébe sértett.”

Tévedsz. Attól tartok, nem csak ebben.

matrix03 2007.10.03. 18:15

Tény a következő:

Adott egy közhivatalnok, aki hamis közokiratot készít célzatosan, károkozás szándékával. Ezzel anyagi kárt okoz, tulajdonjogot sért és jogtalanul szerez.

Adott közhivatalnok ellen feljelentés érkezik az ügyészségre. Ott azt a vallomást teszi, hogy a hamis közokiratot egy másik hatóság által kiadott határozat alapján állította ki.

A hamis közokirat datálásából kiderül, hogy közhivatalnok által hivatkozott határozat két évvel későbbi időpontban keletkezett, és az sem jogszerű.

A közhivatalnok, hogy hivatali visszaélése ki ne derüljön visszatartja a fellebbezéseket, beadványokat, közigazgatási és büntetőeljárásban közokiratok alapján hamisan tanúskodik.

A városi ügyészség elsőfokú eljárásban és megyei ügyészség panaszbeadványt követően a közokiratok és tények ismeretében megszünteti a nyomozást.

Elsődlegesen felmerült kérdés, hogy állampolgárok ellen mire lesz képes ez a közhivatalnok törvény feletti „győzelmét” követően?

Mi a teendő akkor, ha az ügyészség semmit nem tesz állampolgárok védelme érdekében, a tényszerű bizonyítékok ellenére nyomozást megszünteti, indoklás kiegészítési kérelemre pedig sértődötten elhárítja azt?

Pótmagánvád indítására mivel közvádi eljárásról van szó, nincs mód, egyébként sem léphet állam helyébe sértett.

Hogyan tovább? Tűrjünk mint a birkák?