Jogellenes fogvatartásforrás főoldal vissza

JuKids 2007.08.15. 16:50

Először is elnézést kérnék minden dr. Orosz Sándortól, az előző hozzászólásaim dr. Ihász Sándorra vonatkoztak. ;-)

Kösz KBS,

nyolc napon belül mindig panaszt tettem, amikor elsőfokon elutasították a feljelentésemet. Feltehetően akkor azért nem adott lehetőséget dr. Ihász Sándor a pótmagánvádra, mert bcs. gyanújának hiányában utasította el a feljelentést. (Mondjuk ezt nem értem, hogy mi köze a pótmagánvádnak ahhoz, hogy az ügyész miért utasít el, hiszen éppen arról szól a dolog, hogy nem értek egyet a határozatával - vagy nem? Gyakorlatilag ha meg akarja akadályozni a további eljárást, akkor bcs. gyanújának hiányába utasít el?)

Mintha ez a 30 napos pótmagánvádas határidő szerepelt volna az egyik határozaton, azért gondoltam, hogy ennyi áll rendelkezésre, de majd otthon megnézem. Úgy gondolom, alkalomadtán megpróbálkozok viszont egy új, "tiszta lapos" feljelentéssel a fogvatartásom jogellenességét megállapítandó.

A 17 órás előállítóban tartáshoz (eredeti hozzászólásom utolsó kérdése) nem tudnál valamit hozzátenni?

Kösz mindent,JuK

Kovács_Béla_Sándor 2007.08.15. 16:14

Azt én nem tudhatom, hogy eddig betartottad-e a határidőket, formaságokat.A feljelentést elutasító vagy a nyomozást megszüntető végzés ellen pl. 8 napon belül lehet panasszal élni. Pótmagánvádlóként pedig akkor léphetsz fel, ha a panaszt is elutasítják - de még ebben az esetben sincs helye a pótmagánvádnak, ha a feljelentést bűncselekmény gyanújának a hiánya miatt utasították el.Nem találok konkrét szabályt arra, hogy a pótmagánvád előterjesztésére mennyi idő áll nyitva, úgy gondolom, hogy az elévülési időn belül mód van rá. (Kivéve, persze, a magánindítványra üldözendő bűncselekményeket - de a jogellenes fogvatartás nem ilyen.)

A nyomozást akár újra el is rendelheti az illetékes ügyész.

JuKids 2007.08.15. 15:29

Bő egy éve kaptam meg dr. Orosz Sándor végzését, azonban ebben (más másodfokú ügyészi határozatokkal ellentétben) nem szerepelt, hogy pótmagánvádlóként felléphetek. Õszintén szólva most jutottam el odáig, hogy végigcsinálnám. A végzésen az szerepelt, hogy jogorvoslatnak helye nincs, tehát a főügyész nem írta, hogy 30 napon belül felléphetek pótmagánvádlóként, sőt azt írta, hogy nem. Erre hivatkozva felléphetnék akár még most is, a késedelem okaként feltüntetve, hogy a főügyész azt állította, hogy nincs lehetőség jogorvoslatra?

A (jogellenes) fogvatartásom egyébként 2002 novemberében történt, így még nem évült el. Esetleg van lehetőség újra, a korábbitól függetlenül feljelentést tenni, úgymond tiszta lappal kezdeni?

Kösz,JuK

Kovács_Béla_Sándor 2007.08.15. 15:00

Ha még nem csúsztál ki a határidőből, élhetsz a pótmagánvád lehetőségével.

JuKids 2007.08.15. 14:49

Kösz KBS,

Lengyel ügye csak arra kellett, hogy eszembe jusson egy régi sérelmem. ;-)

"Bizonyítottan" - úgy értem, hogy korábbi feljelentésem alapján az ügyészség a visszadátumozás tényét megállapította, de azt "gondatlan elkövetésként" aposztofálta:

„A Btk. 275. § a.) pontjába ütköző hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettét az a hivatalos személy követi el, aki hivatali hatáskörével visszaélve hamis közokiratot készít, vagy közokirat tartalmát meghamisítja.

Ez a bűncselekmény csakis szándékosan követhető el. Jelen esetben a rendőrök tényleg olyan adatokat foglaltak bele a kérdéses határozatok indoklásába, melyekhez csak november 24-én juthattak hozzá. Abból a tényből azonban, hogy a határozat keltezéseként nem a 24-ét, hanem a 23-át jelölték meg, nem állapítható meg, hogy szándékos kötelességszegésről lenne szó. Az őrizetbevétel időpontjának ugyanis csakis egy esetben van jelentősége: ha az előállítási idő eltelt és nem rendelik el az őrizetbe vételt, az előállítottat szabadon kell engedni. Az előállítás időtartama 8 óra lehet. Ez egy alkalommal 4 órával meghosszabbítható. Így az előállítás tartama maximum 12 órára emelkedhet. Az előállításra konkrét esetben 21 órától került sor, november 24-én az első percekben az előállítás időtartama alig haladta meg a három órát. Így semmilyen adat nem merült fel arra nézve, hogy az eljáró rendőrök szándékos kötelességszegéssel követték volna el ezt a cselekményt. Tekintettel arra, hogy gondatlan elkövetésről van szó, melyet a törvény nem szankcionál, a feljelentett cselekmény nem bűncselekmény.”

Magyaul az ügyész felismeri és elismeri a visszadátumozás tényét, azonban önkényesen gondatlan elkövetésről beszél. Igaza van, hogy az első percekben alig haladta meg a három órát, csakhogy a határozatba foglalt információkhoz hajnali öt óra után jutottak hozzá, tehát a határozatokat öt óra után írták, akkor pedig már lejárt a nyolc óra (nem hosszabították meg - mert ha meghosszabbították volna, akkor teljesen nyilvánvaló lenne, hogy nem 23-án keletkeztek az iratok!). Éppen az ügyész indoklására tekintettel tettem a következő feljelentésemet a jogellenes fogvatartás miatt, de ezt végül dr. Orosz Sándor azzal utasította el, hogy ő nem tudja, hogy most akkor 23-án vagy 24-én írták ezeket, de ha 23-án, akkor biztos nem történt meg a jogellenes fogvatartás. (Arról nem ír, hogy ha 24-én írták, mégpedig öt óra után, mint ahogy ezt korábban dr. Turi András megállapította, akkor viszont megtörtént a bcs. Gyakorlatilag azért tagadja meg a nyomozást, mert egy iratról nem tudta eldönteni, hogy akkor keletkezett-e, amikorra datálták, vagy egy nappal később. A fővárosi főügyészről beszélünk.)

Van valami tipped, hogy mit tudok tenni, hogy legalább azt kimondják, hogy a hamisítás az ügyész indoklásával ellentétben történhetett szándékosan (egyébként minden jel erre utal, hiszen órákkal előbb keletkezett iratokon már 24-e szerepel), illetve hogy a főügyész állításával ellentétben akkor, ha felmerül a gyanú (sőt ügyésztársa szerint bizonyított), hogy egy hivatalos iratot visszadátumoztak, akkor nem tagadhatja meg arra hivatkozva a nyomozást, hogy szerinte az is elképzelhető, hogy nem is dátumozták vissza.

Kösz,JuK

Kovács_Béla_Sándor 2007.08.15. 12:40

Fennáll az alapos gyanú - megfejelve némi okirathamisítással. De minek hozzá a Lengyel esete?

Azzal a "bizonyítottannal" csak óvatosan. Nem számodra kell bizonyítottnak lennie, hanem a bíróság számára.

JuKids 2007.08.15. 11:33

Jogi Fórum hír:

„Jogellenes fogvatartás miatt kedden feljelentést tesz a nyomozó ügyészségen Lengyel Zoltán országgyűlési képviselő védője - tudta meg a Független Hírügynökség Futó Barnabástól, a politikus jogi képviselőjétől. [...] Kiderült ugyanis, hogy a rendőrök azután tartották fogva másfél órán át a politikust, hogy Lengyel Zoltán élettársa bemutatta nekik a képviselő diplomata útlevelét. Ebből egyértelműen kiderül, hogy országgyűlési képviselőről van szó, ekkor pedig azonnal el kellett volna engedni a politikust a képviselői jogállásról szóló törvény alapján. Országgyűlési képviselőt ugyanis csak tettenéréskor lehet a mentelmi jog figyelmen kívül hagyásával fogva tartani - mondta el Futó Barnabás.”

http://www.jogiforum.hu/hirek/16405

Kérdésem (függetlenül a fenti konkrét esettől): megvalósul-e a jogellenes fogvatartás, ha miután valakit előállítanak és letelik annak 8 órás időtartama, az előállítási időt nem hosszabbítják meg, viszont csak további másfél óra múlva gyanúsítják meg és veszik őrizetbe? Konkrétan az előállítás este kilenckor történik, ennek időtartama hajnali ötkor letelik, de csak fél hétkor közlik az előállítottal a gyanúsítást és veszik őrizetbe. Amennyiben ez bűncselekmény, mennyiben súlyosítja ezt az a tény (illetve mennyire utalhat arra, hogy tudtak arról, hogy túllépték a törvényes időt), hogy mind a meggyanúsítási, mind az őrizetbevételi határozatokat bizonyítottan visszadátumozzák egy nappal, tehát mintha három órán belül sor került volna ezekre?

Kapcsolóló kérdésem: jogszerű-e, hogy az előállított, őrizetbe vett (későbbi) gyanúsítottat 17 órán át az előállító helyiségében tartják fogva, ezalatt ételt nem adnak neki, csakis egyszer kísérik el vécére (két óra könyörgés után) és összesen egy pohár vizet kap?

Kösz,JuK