Börtön és rokkantnyugdíjforrás főoldal vissza

ObudaFan 2007.04.17. 20:31

Arra az idôre, amely alatt a jogosult - beleszámítva az ôrizetbe vétel idejét is - harminc napot meghaladóan elôzetes letartóztatásban van, szabadságvesztését tölti, nyugellátását, baleseti rokkantsági nyugdíjat, hozzátartozói baleseti és hozzátartozói nyugellátását szüneteltetni kell, illetôleg, ha kéri azt az általa - visszavonásig érvényes - szabályszerû meghatalmazással ellátott személy kezéhez vagy a büntetés-végrehajtási intézethez kell részére folyósítani.A szüneteltetett nyugellátást, baleseti rokkantsági nyugdíjat, hozzátartozói, baleseti hozzátartozói nyugellátást a büntetôeljárás befejezése, illetôleg a szabadságvesztés letöltése után egy éven belül elôterjesztett kérelemre a jogosult részére egy összegben ki kell utalni.

poker 2007.04.16. 09:33

A bátyámat jogerősen 1 év fogházra büntették. Õ 67 % os rokkantnyugdíjas, mi történik ilyenkor? (Megszakad jogosultsága, folyóssítása?) Az esedékes felülvizsgálattal mi történik? (Bevonulása után 3 hónappal lenne esedékes) Kiengedik rá, elhalasszák?Előre is köszönöm válaszukat.Tamás