öt5évig terjedő Bcs - k pénzbírsággal?forrás főoldal vissza

Kovács_Béla_Sándor 2007.03.27. 17:45

Épp azt nehéz ebben az ügyben megítélni, hogy az új törvény szerinti elbírálás enyhébb-e vagy az elkövetés időpontjában hatályos. De ezt már mondtuk.

Igaz, ez már egy magasabb szint. Úgy tűnik, nem elég hozzá a jogi végzettség, mint "alap".

santino 2007.03.27. 17:14

Nem is értem a vita tárgyát?

Btk. 2. §

Akinek van jogi végzettsége ez alap. Ha nem tudja akkor NO COMMENT. Nem is tudom ezen mit kell vitázni. Annyira egyértelmű a törvény.

atis75 2007.03.27. 16:45

Ügyemben megvan a kárérték.A büntetési tétele lehetővé teszi a mediációt.A sértettel szeretnék anyagilag megegyezni.A kár 90%-a megtérült.Mire számíthatok vajon?Megegyezés születhet bármiről,akár arról is,hogy a a megtérült kárt is ki kell fizessem?

Kovács_Béla_Sándor 2007.02.11. 19:51

A korábbi szabályozás a bíróra bízta, hogy csökkentse a kiszabható büntetés mértékét, de meghagyta annak lehetőség, hogy akár a legszigorúbb penzumot rója ki - addig az új szerint megszűnik a büntethetőség.

herceg 2007.02.11. 11:59

Annyiban vitatkoznék veled, amennyiben egy jogeset ide kivánkozik. Idős nénit a lakóhelye szerinti faluban meglopnak, majd még mielőtt felfedezte volna, az elkövető a szülei unszolására megfizette a dolog elleni erőszakkal, néhány tyúk értékének megfelelő kárt. Ez lehetett akár tavaly tavasszal is. Majd ezt követően néhány hónappal a néni elmondja ezt az önkormányzatnál, ott megteszik a feljelentést és büntetőeljárás indul a fiatalember ellen. Õ illetve a kirendelt védője nyugodtan hivatkozhat ebben az esetben a tevékeny megbánásra és kérheti az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények alkalmazását, jelen esetben a büntetés korlátlan enyhítését vagy mellőzését. Itt szerintem nem vitás, hogy az elkövetéskor hatályban lévő jogszabály alkalmazása kedvezőbb az elkövetőre nézve, de nem is értem, hogy a tevékeny megbánás alkalmazása mikor lehet kezvezőtlenebb az elkövetőre nézve, mind a ma hatályos szabályozás.

Kovács_Béla_Sándor 2007.02.05. 12:43

Igaz. De kétséges, hogy a korábbi szabályozás vagy a hatályos a kedvezőbb a terheltre nézve.

angol2000 2007.02.05. 12:11

Amennyiben viszont egy régebbi (elkövetéskori) büntetőjogszabály kedvezőbb a terhetlre nézve, akkor azt a szabályt kell alkalmazni.Azaz ha julius elött történt a bűncslekmény, akkor azt a korábbi jogszabályt kell alkalmazni, ha az kedvezőbb a terheltre nézve.

Kovács_Béla_Sándor 2007.01.28. 13:49

Nono. Nézz csak utána a jogtörténeteben. Az meg édesmindegy, hogy egy jogszabáyl mióta nem hatályos, ha egyszer nem az.

Nem ér ez ennyi szót, mindössze arra akartam felhívni a figyelmedet, hogy ha az ember téved a hatályos jog tartalmát illetően, akkor az adekvát reakció nem az "igazad van annyiban" meg a "csak éppen már nem aktuális", hanem az "elnézést kérek". Különösen, ha az előzőleg felpostolt helyes válasszal vitatkoztál.De ha nem, hát nem.

herceg 2007.01.28. 11:51

Az általam említett tevékeny megbánás csak 2006. július 01. óta hatálytalan, az általad említett, jogrendszerünk által korábban sem ismert szabály pedig puszta hasraütés eredménye!

Kovács_Béla_Sándor 2007.01.26. 23:16

Hmm... A házasságtörő asszonyt pedig a férje megölheti. Ez is egy fontos szabály, csak éppen már nem aktuális...

herceg 2007.01.26. 22:43

Tisztelt Traffic!

Igazad van annyiban, hogy az alább idézett rendelkezése már nem hatályos a Btk-nak, és én erre gondoltam, csak éppen már nem aktuális:

Tevékeny megbánás332. § A büntetés korlátlanul enyhíthető - különös méltánylást érdemlő esetben mellőzhető is -, ha a lopás, sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés, rongálás, orgazdaság, jogtalan elsajátítás vagy a jármű önkényes elvételének elkövetője a cselekményt - mielőtt felfedezték volna - a hatóságnak vagy a károsultnak bejelenti és a kárt megtéríti, vagy megtesz minden tőle elvárhatót a kár megtérítése érdekében.

Traffic 2007.01.14. 14:27

T. herceg!

A jelenleg hatályos Btk. szerint:

32. § A büntethetőséget megszünteti

Magyarázó rész:A Be. törvénnyel beiktatott 221/A. §-a úgy rendelkezik, hogy a személy elleni, a közlekedési, illetőleg a vagyon elleni öt évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás tartama alatt egy alkalommal közvetítői eljárás alkalmazható, amelynek célja a gyanúsított és a sértett közötti - a gyanúsított tevékeny megbánását megalapozó - megállapodás létrejötte. A törvény a közvetítői eljárás bevezetésének érdekében a Btk.-ban önálló rendelkezésben szabályozza a tevékeny megbánást, mint büntethetőséget megszüntető okot, illetve a büntetés korlátlan enyhítésére okot adó körülményt. Ezzel egyidejűleg a cselekmény társadalomra veszélyességének megszűnése, illetőleg csekéllyé válása kikerül a büntethetőséget megszüntető okok közül. Ennek indokait az Általános Indokolás V. része tartalmazza.

A fentiek alapján a tevékeny megbánás, mint büntethetőséget megszüntető ok, a büntetőeljárás tartama alatt állapítható meg.

herceg 2007.01.14. 12:14

A tevékeny megbánás egy büntetőeljárást megelőző, kizárólag a terhelttől függő magatartást feltételez, amikor is az elkövető -mielőtt a bűncselekményt felfedezték volna- megtesz különböző intézkedéseket a következmények enyhítése végett. A közvetítői eljárás viszont már a folyamatban lévő büntetőeljárás során alkalmazható! Tehát a kettő között különbség van, a két jogintézmény nem azonos!

Kovács_Béla_Sándor 2007.01.11. 12:08

A pontosság kedvéért: a büntethetőséget megszüntető ok. Kissé félrevezető módon "tevékeny megbánásnak" nevezik. [Btk. 32. § d.)] Valójában ugyanis nem elegendő az okozott sérelem jóvátétele, annak közvetítői eljárás keretében kell megtörténnie - ami feltételezi a sértettel való megállapodást. [Btk. 36. §]Részletes szabályok a 2006. évi CXXIII. tv-ben és a Be. 221/' §-ában.

Lhotse 2007.01.11. 11:19

Itt egy félreértés van. A Btk. módosítás a közvetítői eljárási út választására vonatkozik. Van egy új büntethetőséget kizáró ok a törvényben. De ez hosszabb és bonyolultabb. Inkább kérdezz konkrétumot, vagy lásd a törvényt.

Kovács_Béla_Sándor 2007.01.11. 09:03

Az erre vonatkozó törvény maga a Btk.

jogiforumer 2007.01.11. 00:07

http://209.85.129.104/search?…

„Ötpárti egyetértés a Büntető Törvénykönyv módosításában is2006. november 27. 19:53

Megegyezés esetén akár teljesen elmaradhat a bírói ítélet - újabb uniós normát veszünk át.

A büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló törvényjavaslat EU-s követelményeknek tesz eleget, a büntetőeljárásban érintettek érdekeit szolgálja, és a hatékonyabb jogalkalmazás irányába mutat - közölte az igazságügyi minisztérium államtitkára az előterjesztés általános vitájának kezdetén a parlamentben hétfőn. A pártok támogatják az indítványt.

Kondorosi Ferenc elmondta: a közvetítői eljárás célja, hogy a bűncselekménnyel kiváltott konfliktust feloldja, és a meghatározott feltételek fennállása esetén elősegítse a sértett és a terhelt közötti megállapodás létrejöttét.

A legfeljebb 3 évi szabadságvesztéssel büntetendő, személy elleni, vagyon elleni és közlekedési bűncselekmények esetén, ha az elkövető a sértett kárát megtérítette, vagy a bűncselekmény káros következményeit egyéb módon jóvá tette, az elkövető büntethetősége megszűnik. Az ennél súlyosabb, de az öt évi szabadságvesztést meg nem haladó büntetési tételhatár esetén a szabályozás korlátlan enyhítésre ad lehetőséget - ismertette a részleteket az államtitkár.

Mint mondta, a közvetítői eljárás lefolytatására a vádemelés előtt akkor kerülhet sor, ha az ügyész a törvény feltételek fennállása esetén közvetítői eljárásra utalja az ügyet. Bírói szakban is sor kerülhet közvetítői eljárásra, akkor ha a vádemelés előtt ez nem történt meg, és a bíróság ennek érdekében legfeljebb 6 hónapra felfüggesztheti az eljárást - tette hozzá. (MTI)”

Na eredetileg nem ebben a formájában találtam meg a cikket, de a lényeg, hogy így is megvan, mert egy másik fórumozó beidézte valahonnan. Majdmég ráérdemes keresni a fenti szöveg mondataival, és a google jó eséllyel megleli ;)

jogiforumer 2007.01.10. 22:44

Sziasztok!

A neten olvastam két helyen is, sajna eddig nem találtam meg újra a két cikket, hogy januártól az EU miatt érvénybe lép egy olyan törvény mely lehetővé teszi, hogy akik 5 évig terjedő bűncselekményt követnek el, azoknál a bíróság mérlegeljen, és ne kelljen letölteniük, hanem pl pénzbírsággal megússzák. Vannak persze kivételek. A törvény a jelenleg folyamatban lévő ügyek esetében is érvényes hatályú. A kérdés, hogy az erre vonatkozó törvényt betudnátok esetleg linkelni?