Elbirtoklás közösségi célból

dr.C 2014.01.18 16:43:09

el lehet egy részt is birtokolni, rossz tanácsot kaptál... legalábis, ha általánosságban vagy kíváncsi a véleményünkre... a konkrét ingatlannál viszont ennyi info alapján nem lehet pontos véleményt adni

arrius7 2014.01.17 17:17:51

Azért mindig vannak kiskapuk: meg lehet szerezni a szomszéd teleksáv tulajdonjogát is, még az elbirtoklás feltételeinek sem kell teljesülni, egyszerűen csak a megfelelő helyre kell tenni a kerítést a megfelelő időben. Konkrétan akkor, mielőtt a Földhivatal valamiért kiszáll a helyszínre pontosítani a telekhatárokat/objektumok helyzetét.

A legideálisabb az 'új helyrajz készítés' előtt történő kerítéspakolás, olyankor ugyanis megnyílik Disneyland kapuja, és bármi megtörténhet. Ha pedig nincs türelmed az új felmérést kivárni, arra van a telekhatár-kiigazítás. Pl. ha tudod, hogy a szomszéd pár hónapig nem tartózkodik elérhető közelségben (mondjuk külföldre ment dolgozni), átrakod a kerítést és kéred FH-nál a telekhatár-kiigazítást. Ha már egyszer sikerült valahogy a jogi és a természetbeni határt is arrébb küzdeni, az eredeti tulaj már igen nehezen tudja a kérdéses részt visszakövetelni.

Solido 2014.01.07 12:33:15

Tuti nem lehet egy csak egy darabját egy teleknek elbirtokolni, már én is lefutottam ezt a játékot, mivel a mellettünk lévő teleknek a mienkkel közvetlen szomszédos egy sávját vagy 20 éve mi gondozzuk, mivel nem akarjuk hogy átterjedjen a gaz hozzánk is. Rajtunk kívül azon a telken még soha más nem ejtett egy kapavágást sem, képzelhetitek mi van rajta ... max. a szemetet hordja rá a többi szomszéd ... gondoltam ha már ennyi ideje dolgozom rajta utánajárok lehet e az enyém az a rész, de azt mondták csak egész telket lehetne elbirtokolni, az egésznek egy részét nem.

London-Jack 2013.10.17 12:23:07

Ja, értem már, hogy értetted..

Tehát, hogy egyáltalán az elbirtoklás nehézkes dolog.

Igen, ez igy van. Körülményes, hosszadalmas és kétséges az eredménye.

London-Jack 2013.10.17 12:20:25

Egy méter széles sávot is el lehet birtokolni, ha az ingatlan megosztható.

Ez a kitétel nem állja meg a helyét.

kicsimag 2013.10.17 08:39:14

A nagy macerát az egész eljárásra értettem,  nem pedig arra, hogy a bejegyzési kérelmedet nehég földhivatalba bevenni:)  Szerintem azt senki nem gondolja, hogy okirat nélkül bármit is bejegyeznek a földhivatalba.

Viszont a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot nehéz "megszerezni",  egyrészt az elbirtoklás tényét  neked kell bizonyítanod, másrészt az eljárás során bármikor kiderülhet, hogy a feltételek nem állnak fenn. (pl. mikor a tulajdoni lapot kikéred, látod , hogy 5 évvel korábban megterhelte az ingatlant)

Törölt nick 2013.10.16 17:22:52

Tudtommal ha sikerül is bizonyítani az elbirtoklást, az elbirtoklónak telekalakítási eljárást kell csináltatnia és bejegyeztetni a Földhivatalba a tulajdonjogát. Továbbá mivel vagyont szerzett adózási kötelezettség terheli. Ha nem jegyezteti be és a tulajdonos eladja(mindegy, hogy hol van a kerítés), akkor az új vevő nyugodtan visszahelyezheti a jogi határra. Nem hivatkozhat elbirtoklásra azzal szemben, aki bízva az ingatlan nyilvántartásban a föld tulajdonjogát ellenérték fejében megszerezte. Ha a tulajdoni lapon pl. 1154 nm van, akkor az az övé lett.

Egy méter széles sávot is el lehet birtokolni, ha az ingatlan megosztható.

Tőlem egyik oldalon 40, a másikon 30 nm-nyi területet akarnak elbirtokolni, sokáig nem jártam erre és a kerítések áthelyeződtek. Tavaly derült ki mikor GPS-sel kimérettem. Mivel nagyon jóban vannak egymással az elbirtoklók, tanúskodnának is egymás mellett. Lehet, hogy a tizenöt év éppencsak megvan, viszont 15 éven belül legalább háromszor terheltem meg jelzáloggal, azaz rendelkeztem vele. Majd írok még, most mennem kell.

tipcsibácsi 2013.10.11 19:09:30

Tiszta. Végül is ez az életszerű.

London-Jack 2013.10.11 18:55:53

Nézd csak:

"Elbirtoklás ingatlan egy részéreA Legfelsőbb Bíróság ugyancsak 1962-ben hozta meg – akkor PK 820. szám alatt – azt a kollégiumi állásfoglalását, miszerint ingatlanrész tulajdonjoga elbirtoklás útján nem szerezhető meg akkor, ha az építésügyi hatóság a szóban forgó ingatlanrész telekkönyvezéséhez (a telek felosztásához) szükséges engedélyt – az építésügyi szabályok alapján – jogerősen megtagadta. Állásfoglalását a következőkkel indokolta:“Ha valaki valamely ingatlannak meghatározott részét elbirtokolja, akkor arra kizárólagos tulajdonjogot szerez. Ennél fogva a Ptk. 124. § (4) bekezdése szerint – szükség esetén per útján is – követelheti erre az ingatlanrészre, mint újonnan (akár más ingatlanhoz csatolással) kialakítandó önálló ingatlanra tulajdonjogának telekkönyvi bejegyzését.Ámde belterületi ingatlan esetén annak eldarabolását, vagyis egy részének leválasztását és önálló ingatlanként kialakítását már az 1937. évi VI. tv.-nek a jelenleg is hatályban levő 5. §-a is az építésügyi hatóság engedélyéhez kötötte.Ennek megfelelően írja elő az 5/1961. (III. 19.) ÉM. sz. rendelet 2. §-ában foglalt rendelkezéssel 1961. július 1. napjával hatályba léptetett s a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandó Országos Építésügyi Szabályzat I. kötet 55. § (1) és (4) bekezdése, hogy telket alakítani (ami alá tartozik a telekfelosztás, telekhatár-rendezés stb.) csak a Szabályzat rendelkezései és az építésügyi hatóság engedélye (határozata), illetőleg rendelkezése szerint szabad.Ebből folyóan valamely önálló ingatlannak egy területileg meghatározott része az egységes ingatlantól elszakítottan – az építésügyi szabályoktól függően – forgalomképtelen lehet, tehát annak tulajdonjoga jogügylet útján sem szerezhető meg.A felhívott jogszabály nem is tesz különbséget aközött, hogy a telekalakítás jogügylet vagy elbirtoklás útján történik-e.Mindezekből következik, hogy elbirtoklás útján sem lehet új telkeket, illetőleg önálló ingatlanokat olyan határokkal kialakítani, amely a Szabályzat előírásával ellenkezik. Abban a kérdésben viszont, hogy az új telek (önálló ingatlan) kialakítható-e, az építésügyi hatóság hivatott dönteni.Valamely ingatlanrészre tehát elbirtoklás útján tulajdonjogot csakis akkor és olyan terjedelemben lehet szerezni, ha és amennyiben azt az építésügyi szabályok megengedhetővé teszik. Egyébként a tulajdonszerzésnek törvényes tilalom útjában áll, s így az nem is érvényesülhet."

London-Jack 2013.10.11 18:22:17

Pedig hallottam már olyat, hogy valaki aki megvett egy házat és 10 vagy 15 év múlva új kerítést akart csinálni a szomszéd felé és mikor megnézte a telekrajzon a kerítést látta, hogy a szomszéd majd egy méterrel elkerítette a telkét és mikor ment volna panaszra akkor azt mondták, hogy már nincs mit tenni. Ilyet hallottam.

Hát akkor hülyeséget hallottál.

1. Csalárd módon, megtévesztéssel történő elbirtoklás nem vezet eredményre. Tehát nem lesz új tulajdonos.

2. Elbirtoklási pereknél fokozottan körültekintően járnak el azon esetekben, amikor adott ingatlannak csak egy része kerül a per tárgyává. Hadd ne soroljam miért..

3. Csak olyan ingatlanrész kerülhet elbirtoklásra, amely önmagában ingatlanként a nyilvántartásban bejegyzésre alkalmas. Egy méter széles földsáv pedig nem ilyen.

London-Jack 2013.10.11 18:10:33

Egyékbént nagy macera ha elbirtoklás jogcímén szeretnél valamit bejegyeztetni a földhivatalba.

Az nem nagy macera, hanem lehetetlen, ugyanis a bejegyzés előfeltétele ellenjegyzett okirat (adás-vételi, vagy ajándékozási szerződés, stb.) vagy birósági határozat. Ezek hiányában te soha nem jegyeztetsz be tulajdonosváltást a fődhivatalban.

Látom, hogy sok félreértés van az elbirtoklás intézménye körül, ezért megvilágitom a dolog sötétebb pontjait.

Elbirtokolni bárki elbirtokolhat bárkitől, természetes és jogi személytől egyaránt, de akár az államtól is.

Azonban az elbirtoklás egyik fontos előfeltétele, hogy az ingatlan forgalomképes legyen. Tehát, pl. közutat  NEM lehet elbirtokolni.

A másik fontos előfeltétel a jogalkotói szándékból ered, mely szerint csak olyan ingatlant lehet elbirtokolni, amelynek használatával annak tulajdonosa végérvényesen felhagyott. Ha tehát a tulaj rendelkezik az ingatlannal,  - akár csak meghirdeti a távoli messzeségből eladásra, cserére, kiadásra - akkor az elbirtoklás ideje megszakad és lehet újra nekiugrani a 15 évnek.

A sajátként történő birtoklás nem azt jelenti, hogy azt hiszi a barom, hogy az övé, hanem azt, hogy sajátjaként bánik az ingatlannal. Ha kidől a kerités akkor megjavitja, ha gazossá válik a telek, akkor lekaszálja, stb.

Az elbirtoklás un. eredeti szerzésmód, tehát a tulajdonosváltás mindenféle procedurális jogi aktus nélkül a 15 év leteltével megtörténik. Tehát azon ritka esetek egyike, amikor az ingatlan a földhivatali bejegyzés hiányában is tulajdonost vált.  Ámde! A birtoklóra hárul a bizonyitás terhe, ha az ingatlant mint tulajdonát forgalomba akarja helyezni, tehát eladni és ennek érdekében kezdeményezi az uj tulajdonának földhivatali rendezését. Tehát hogy a nevére kerüljön az elbirtokolt telek vagy ház, lakás, erdő, legelő, stb.

Ekkor hitelt érdemlően bizonyitania kell a 15 évi folyamatos birtoklás tényét.

tipcsibácsi 2013.10.11 18:04:10

Pedig hallottam már olyat, hogy valaki aki megvett egy házat és 10 vagy 15 év múlva új kerítést akart csinálni a szomszéd felé és mikor megnézte a telekrajzon a kerítést látta, hogy a szomszéd majd egy méterrel elkerítette a telkét és mikor ment volna panaszra akkor azt mondták, hogy már nincs mit tenni. Ilyet hallottam.

London-Jack 2013.10.11 17:45:16

Persze, ha elkerítek a szomszédtól 1 métert és ő nem szól 15 éven keresztül akkor az enyém. Ha nem szól.

Az sose lesz a tied.

Ilyen (csalárd) módon nem lehet elbirtokolni.

London-Jack 2013.10.11 17:41:41

A SAJÁTKÉNT történő birtoklás nem azt jelenti, hogy azt hiszi az elbirtokló, hogy az övé, hanem azt, hogy jó gazda gondosságával birtokol.  Ápol, gondoz, Állagot óv meg, fizeti az ingatlan terheit.

London-Jack 2013.10.11 17:36:38

Elbirtokolni csak úgy lehet, ha azt hiszed a tied és tíz évig akként használod. Ha tudod, hogy nem a tied, akkor nem lehet elbirtokolni.

Mééér irtok ilyen HÜLYESÉGEKET???

Elbirtokolni a jelenleg hat. törvények értelmében 15 év folyamatos és szakadatlan birtoklás után lehet NEM PEDIG 10 év után.

Az soha nem volt az elbirtoklás alapfeltétele, hogy azt hidd, az ingatlan a tiéd.

tipcsibácsi 2013.10.11 16:31:16

Persze, ha elkerítek a szomszédtól 1 métert és ő nem szól 15 éven keresztül akkor az enyém. Ha nem szól.

dr.C 2013.10.11 09:41:57

A Ptk idézet és a hozzáfűzött magyarázat igaz. DE: nem gond, ha nem tudod, hogy nem a tied az ingatlan. és természetesen egyesület is elbirtokolhat.

üdv

ingatlanjog.hu

dr.C 2013.10.11 09:37:36

A Ptk. kimondja, hogy elbirtoklás útján megszerzi az ingatlan tulajdonjogát, aki az ingatlant a) sajátjaként, b) tizenöt éven át, c) szakadatlanul, d) birtokolja.

Fontos: csak valamennyi fogalmi elem együttes fennállása esetén valósulhat meg az elbirtoklás.

Ez igaz.

DE: Nem baj, ha tudod, hogy nem a tied!

És: Egyesület is elbirtokolhat!

Üdv

ingatlanjog.hu

Quintuplet 2013.10.11 09:32:45

Ennek a módját neked kell kitaposnod, de ha törvényt tudsz rá írni, az még jobb lenne. Be creative! :-))

Törölt nick 2013.10.11 06:32:17

egyértelmű, hogy az elbirtoklás mindenkire vonatkozik, közösség is elbirtokolhat

...bár az elbitorlás sokkal korszerűbb...

szószólás 2013.10.11 05:19:13

Szerintem azt bizonyítani is kell, nem csak bevallani. Mondjuk, ha egy táblára ki van a föld végében, hogy x.y. tulajdona, nem mondhatod, hogy te nem tudsz olvasni, és ezért nem tudtad.

Olyasmi lehet, hogy már az apád is használta és te ezt hitted, hogy az övé volt. Azt elhihetik. De, ha te elkezdesz egy darab földet művelni, amit addig a szomszéd művelt,  de az elköltözött, akkor nehezen állíthatod, hogy azt hitted a tied.

Törölt nick 2013.10.10 16:57:39

Lehet több mint tizenöt év is. Ha a tulajdonos rendelkezik vele, mondjuk jelzáloggal terheli meg, akkor az elbirtoklásból addig eltelt  idő megszakad. Egyébként nem értem ezt a "sajátjának hiszi" dolgot. Ha tudja is hogy nem az övé, akkor sem fogja bevallani.

varsányii 2013.10.10 15:03:56

Akkó tizenöt, nem tíz év.

varsányii 2013.10.10 15:03:12

Elbirtokolni csak úgy lehet, ha azt hiszed a tied és tíz évig akként használod. Ha tudod, hogy nem a tied, akkor nem lehet elbirtokolni.

kicsimag 2013.10.10 13:42:06

Hali!

Az Újmóni által is leírt feltételek közül gyakorlatilag  nálatok semmi nem valósult meg.

(10 év kevés, meg még azt is tudjátok, hogy nem a tietek, plusz még egyesület is vagytok)

Egyékbént nagy macera ha elbirtoklás jogcímén szeretnél valamit bejegyeztetni a földhivatalba.. (pl. neked kell bizonyítanod, hogy tényleg , johiszeműen sajátodként használtad stb...)

újmóni 2013.10.10 13:00:52

Hivatalosan nem használhatod közösségi célra. MAx. gerillakertészkedés címszóval, erősen a szürkemezsgyén.

De az önkormányzat (közterületfelügyelet, építési osztály, stb.) még meg is büntethet ezért....

újmóni 2013.10.10 12:59:52

Google a legjobb barátnőd... Az egyik első találat:

http://www.epitesijog.hu/altalanos-tajekoztatok/a-tulajdonjog-szabalyai/80-elbirtoklas

Elbirtoklási feltételek

A Ptk. kimondja, hogy elbirtoklás útján megszerzi az ingatlan tulajdonjogát, aki az ingatlant a) sajátjaként, b) tizenöt éven át, c) szakadatlanul, d) birtokolja.

Fontos: csak valamennyi fogalmi elem együttes fennállása esetén valósulhat meg az elbirtoklás.

újmóni 2013.10.10 12:58:22

Nézd meg pontosan, mik az elbirtoklás feltételei!

Eleve az az alap, hogy a használó magáénak higgye, és a jó gazda gondosságával ápolja, tartsa rendben.

Na most ha eleve tudjátok, hogy nem lehet elérni a tulajt, akkor ez a feltétel nem teljesül. Meg a másik sem, hiszen írod, hogy gazos.

A többit sztem már nem is érdemes cincálni. Pl. hogy egyesület eleve nem lehet elbirtokló.

pipppen 2013.10.10 11:16:11

nem tud0m :)

Varga001 2013.10.10 10:35:41

Üdvözlet,

A kérdés a következő. Van-e mód rá, hogy egy olyan használaton kívüli, rommá dölt épületekkel rendelkező, elgazosodott ingatlant egy Egyesület elbirtokoljon Közösségi Park létesítése céljából?

Az ingatlan tulajdonosát több mint 10 éve nem érik el, az Önkormányzat sem, a címen már nem elérhető, állítólag külföldön tartózkodik, de levelekre nem válaszol.

Milyen mód lehet rá, hogy a területet a Közösségi céllal hasznosíthassuk?

Köszönöm a válaszokat előre is.