Bank önkényesen rak jelzálogot?

Híd 2009.11.13 11:08:55

Történt valami fejlemény az ügyben?

Híd 2009.11.08 09:07:04

Honnan veszed, hogy valaki is el akarja árvereztetni a lakásomat?

A tartozás végrehajtásának ez a módja jelzálognál.

Itt egyelőre arról van szó, hogy valaki a bank nevében telefonálgat a közös képviselőnek.Ugyanaz a bank, amelynél a gyereknek CHF hitele van. Miért nem engem hivnak, (van számlám annál a banknál, telefonszámom, cimem, emailcimem tudják, miért a közös képviselőt hivogatják, honnan lett meg egyáltalán a közös képviselő száma?)

Nem tudom. Lehet, hogy nem tudják, hogy téged kellene, vagy te nem laksz ott, és a bank nem tudja, hány ingatlanod van, és merrefelé. A közös képviselő száma meglehet nekik máshonnan is.

Reális az, hogy a mai viszonyok közt a srác keresztül tudna vinni még egy hitelfelvételt? Értékbecslő nélkül? Hamis iratokkal, közjegyzőn, hitelbirálaton át? Nem.

Még az is megfordult a fejemben, hogy csináltak egy személyit a nevedre, és valami haverjával eljátszották, hogy adóstárs vagy készfizető kezes vagy. Utóbbi esetben simán rászállhat a bank a te ingatlanodra is, de akár a számládról is inkasszálhatna, ha valóban ügyfél vagy.

A sztori mindenesetre bűzlik, járj utána mihamarabb, hogy mi volt.

Lemmiwinks 2009.11.08 00:43:53

Honnan veszed, hogy valaki is el akarja árvereztetni a lakásomat?Itt egyelőre arról van szó, hogy valaki a bank nevében telefonálgat a közös képviselőnek.Ugyanaz a bank, amelynél a gyereknek CHF hitele van. Miért nem engem hivnak, (van számlám annál a banknál, telefonszámom, cimem, emailcimem tudják, miért a közös képviselőt hivogatják, honnan lett meg egyáltalán a közös képviselő száma?) Reális az, hogy a mai viszonyok közt a srác keresztül tudna vinni még egy hitelfelvételt? Értékbecslő nélkül? Hamis iratokkal, közjegyzőn, hitelbirálaton át? Nem.Reális az, hogy a bank behajtói genyóznak, a számlavezetési cimen próbálnak nyomást gyakorolni ? Tipikusan a számlavezetési cimen a hitelfelvevő rokonai (szülei) lakhatnak.Igen.Ha nincs széljegyzet a tulajdoni lapon, akkor ezek pénzbehajtók voltak és nem teszem meg nekik azt a szivességet, hogy helyettük basztatom az adósukat. Minek adnak fünek fának hitelt? Idióták.

Híd 2009.11.07 16:35:13

Nem értem, miért a bankra vagy dühös, amikor az is csak áldozat a sztoriban. Az egyetlen bűnös, aki lóvét kért kölcsön, és baszik visszaadni, ehelyett hazudozik, és próbálja a te lakásod elárverezéséből rendezni az adósságot. Itt, akárhogy is nézzük, egyetlen hunyó van, az exalbérlőd. Nem kell neked behajtanod a bank adósságát rajta, de azért elbeszélgetni nem árt az illetővel, mert a sztori tükrében nem 100%, hogy szabadlábon volna a helye.

Lemmiwinks 2009.11.07 16:11:52

Jövő héten bejácc egy tulilap kikérés, aztán ha azon van valami, akkor go to police.Viszont a banknak nem teszem meg azt a szivességet, hogy az adósukat helyettük zaklassam.

Híd 2009.11.07 15:44:49

Nézd, most csak tippelgetünk. Ami 99,99 százalék, hogy a bank nem jegyez be jelzálogjogot, ha nincs követelése feléd. Ha mégis, akkor vagy valami fatális tévedés van, vagy valaki csúnyán átverte a bankot meg téged is.

Szerintem hétfőn kezdj el utánajárni, hogy mi a fene ez az egész.

Lemmiwinks 2009.11.07 15:38:04

Ez elég valószinütlen scenario. Értékbecslőnek kellett volna jönni pld. Ha pedig akkor csinálta volna, amikor itt lakott (3 éve elköltözött), akkor meg azóta jött volna értesités a földhivataltól a jelzálog bejegyzésről.

Híd 2009.11.07 15:28:23

Ez a jelzálogbejegyzés a tulajdonos nélkül nem megy. Ezt írta egy másik posztoló is. Ha a bank ilyesmivel próbálkozott, élni kell a gyanúperrel, hogy valaki csalással próbálkozik.

Lemmiwinks 2009.11.07 15:25:21

Köszi ez megnyugtat.Ha valaki esetleg hamis cuccokkal próbálkozik, azt meg könnyen meg tudom támadni.

Lemmiwinks 2009.11.07 15:23:56

Irtam lent. A közös képviselőt hivták fel. Ebből gondolom, hogy követelésbehajtók lehettek. Vagy a bankban volt valaki olyan hülye, hogy a számlavezetési cimre akart jelzálogot bejegyeztetni. Ami az én tulajdonom.

_lala_ 2009.11.07 14:15:17

Rosszul értelmezted a törvényt.29. § Jogok bejegyzésének és tények feljegyzésének - ha törvény másként nem rendelkezik - olyan közokirat, teljes bizonyító erejű magánokirat vagy ezeknek a közjegyző által hitelesített másolata (a továbbiakban: okirat) alapján van helye, amely a bejegyzés tárgyát képező jog vagy tény keletkezését, módosulását, illetve megszűnését igazolja, továbbá tartalmazza a bejegyzést, feljegyzést megengedő nyilatkozatot az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett, vagy közbenső szerzőként bejegyezhető jogosult részéről (bejegyzési engedély). A bejegyzési engedélyt a jogosult külön, a bejegyzés alapjául szolgáló okirattal azonos alakisággal rendelkező okiratban is megadhatja.30. § (1) Bejegyzés alapjául szolgálhat a bíróság ítélete, illetőleg a hatóság határozata, ha bejegyezhető jogra és tényre vonatkozik.31. § (2) Amíg az örökös az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonos, vele szemben az örökhagyó kötelezettségei alapján is lehet ingatlan-nyilvántartási bejegyzést teljesíteni.Röviden ez annyit jelent, hogy vagy a most bejegyzett tulajdonos, vagy örökléssel szerzett ingatlannál az örökhagyó volt tulajdonos által aláírt "bejegyzési engedély" szükséges a jelzálogjog bejegyzéséhez. Alternatíva lehet még a bírósági ítélet.Alakiság szempontjából:32. § (2) A belföldön kiállított magánokirat bejegyzés alapjául csak akkor szolgálhat, ha kitűnik belőle a keltezés helye és ideje, továbbá, ha(3) A tulajdonjog, haszonélvezeti jog, a használat joga, telki szolgalmi jog, vételi jog, jelzálogjog (önálló zálogjog) keletkezésére, módosulására, illetve megszűnésére vonatkozó bejegyzésnek közokirat, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat alapján van helye. Ellenjegyzésként a jogtanácsos ellenjegyzését is el kell fogadni, ha a szerződő felek valamelyike jogtanácsos által képviselt szervezet. Nem alkalmas bejegyzésre az olyan okirat, amelyen a készítő és ellenjegyző ügyvéd, illetőleg a közokiratba foglaló közjegyző szerződő félként van feltüntetve.(4) Az ellenjegyzéssel ellátott magánokirat bejegyzés alapjául akkor fogadható el, ha az tartalmazza az ellenjegyző személy nevét, aláírását, irodájának székhelyét, az ellenjegyzés időpontját és az „ellenjegyzem” megjelölést. Az ügyvéd által teljesített ellenjegyzés érvényességének további feltétele a szárazbélyegző lenyomata.(5) Jelzálogjog (önálló zálogjog) alapítására, módosulására és megszűnésére vonatkozó bejegyzés olyan magánokirat alapján is teljesíthető, amelyet a nyilatkozattevő hitelintézet - nevének feltüntetésével - szabályszerűen és nyilvánvalóan azonosítható módon írt alá.Az (5)-ös bekezdés szerint amennyiben a nyilatkozatot egy hitelintézet teszi, akkor az ő nyilatkozatát nem kötelező ellenjegyeztetni, elég a fenti formai előírásnak megfelelnie (a hitelintézetnek).De a tulajdonos (aki nem hitelintézet) nyilatkozatát, miszerint hozzájárul a bejegyzéshez (bejegyzési engedély), azt bizony kell!Tehát közjegyző vagy ügyvéd/jogtanácsos által ellenjegyzett tulajdonosi aláírás nélkül nincs jelzálog bejegyzés.

Híd 2009.11.07 10:18:39

Irat sem kell, elég ha az adatai megvannak pl. a szerződésből, ami a bérlésnél kötöttek. Hamisít egy iratot belőlük, és kész.

Híd 2009.11.07 09:52:12

A volt albérlőm nevét emlegették és az ő bankja nevét.

Kik emlegették és hol?

Híd 2009.11.07 09:51:28

Nem hiszem, hogy csalásról lenne szó, sokkal inkább pénzbehajtásról.

De milyen alapon menne rá egy behajtó egy olyan ingatlanra, amihez semmi köze? Valami itt nem kerek. Lehet, hogy valóban egy szimpla tévedés, viszel egy igazolást az ingatlanról, hogy a tiéd, és nem az albérlőé, és véget ér az ügy. Melyik bank ez?

Lemmiwinks 2009.11.07 09:44:52

A volt albérlőm nevét emlegették és az ő bankja nevét.Neki tudom, hogy volt CHF hitele, természetesen nem az én lakásomra és annál a banknál, amit emlegettek.Tudom, hogy tönkrement a házassága etc.Nem hiszem, hogy csalásról lenne szó, sokkal inkább pénzbehajtásról.Azt viszont simán elhiszem, hogy a bank behajtó részlege bepróbálkozott jelzálog rátételével az én lakásomra (nem IQ bajnokok a banki ügyintézők), de akkor meg minek szóltak volna.

Híd 2009.11.07 09:35:50

Teljességgel valószínűtlennek és illogikusnak tartom, hogy egy bank rosszindulatból kipécézzen és jelzáloggal terheljen ingatlanokat úgy, hogy követelése sincs, hiszen ez és a következményei elég nagy költséggel járnak a számára, a hírneve is veszélybe kerülhet, haszna viszont nem lehet belőle egy peták sem.

Ahol banki jelzálog van, ott banki tartozásnak is lennie kell, amit valaki elismert egy hitelszerződésben - méghozzá jelzáloghitel esetében többnyire közjegyző előtt! Nem biztos, hogy az albérlőd volt, lehetett más is, aki visszaélt a személyazonosságoddal. Sürgősen derítsd ki, melyik bank próbálkozik, és milyen szerződés alapján, aztán tegyél feljelentést a szerződést aláíró ismeretlen tettes, és ha volt ott közjegyző, a közjegyző ellen is. Az ő felelőssége ugyanis, hogy hitelt érdemlően ellenőrizze a hitelfelvevő személyazonosságát, a papírok hitelességét, érvényességét.

Lemmiwinks 2009.11.07 09:13:31

Hogyha csalásról van szó, akkor egyszerü a helyzet, megtámadom a földhivatalnál az okirat hitelességét és ők azonnal felfüggesztik a bejegyzést. Már ha tényleg erről van szó.De ezt kis valószinüségünel tartom.Én inkább attól tartok, hogy a bank tévedésből vagy rosszindulatból tényleg megpróbálja rámpakolni a jelzálogot.Károm egyébként lenne, ha a bank tényleg bepróbálkozna. Kiesett munkaóra, ügyvédi dij, eljárás költségei.A kérdésem az lenne, hogy milyen okiratokat kell benyújtania egy banknak jelzálog bejegyzéshez és mihez nem kell neki ügyvédi v. közjegyzői ellenjegyzés, ami a törvényben olvasható.Ha jól értem a PTKt, akkor jelzálof keletkeztetéséhez zálogszerződés kell. Ezt be kell nyújtania a banknak mindenképpen, vagy pedig elég, ha benyögi (ellenjegyzés nélkül), hogy van ilyen?

Híd 2009.11.07 01:26:40

Amíg nincs károd, nulla kártérítést kaphatsz. Én amúgy utánajárnék, hogy van ez, mert banki tartozás nélkül jelzálog sincs, valakinek fel kellett vennie azt a hitelt. Márpedig ha az nem te voltál, akkor az illető hitelfelvevő csaló.

Lemmiwinks 2009.11.07 00:36:18

Felhivott ma a közös képviselőm, miszerint őt felhivták a bankból, hogy a volt albérlőm, aki 3 éve nem lakik nálam, hitelt vett fel és jelzálogot raktak az én lakásomra.Na most azt tudom, hogy a srác hitelt vett fel lakásvásrálásra, mielőtt tőlem elköltözött.Jöttek is a banktól mindenféle levelek, de ezeket kukáztam.Természetesen semmiféle zálogszerződést, kezességet, beleegyező nyilatkozatot, semmit nem irtam alá neki, nem is kért ilyet.Első gondolatom az volt, hogy valszeg egy pénzbehajtó lehet, aki igy próbál nyomást gyakorolni a volt albérlőmre (ugye feltételezik, hogy első dolgom lesz rémülettel és haraggal eltelve felhivni és leorditani őt).Második, hogy valaki hamis papirokkal próbál hitelt felvenni a lakásomra, de ezt nagyon valószinütlennek tartom.Tehát nem izgattam magam különösebben.Viszont megnéztem a törvényt és találtam benne egy igen érdekes paragrafust.Inytv. 32. §(5) Jelzálogjog (önálló zálogjog) alapítására, módosulására és megszűnésére vonatkozó bejegyzés olyan magánokirat alapján is teljesíthető, amelyet a nyilatkozattevő hitelintézet - nevének feltüntetésével - szabályszerűen és nyilvánvalóan azonosítható módon írt alá.Eszerint a pénzintézet kénye kedve szerint pakolhat jelzálogot oda ahova csak akar?Hétfőn bemegyek a földhivatalba és kérek egy tulajdoni lapot, de ha tényleg volt pofájuk bejegyzést kezdeményezni, hogyan védhetem ezt ki, és kérhetek e kártéritést a banktól a pofátlanságuk miatt?(PSZÁFnek alapból fog menni a levél természetesen.)