Helyénvaló volt a képviselői aláír

MuzX 2005.10.20 13:47:13

Köszönöm, ez érdekelt volna.Közben az Indexnek nyilatkozó ügyvédek is lényegében ugyanezt mondták.

ABC123 2005.10.19 10:45:37

Magán. Mert nem államigazgatási/közigazgatási szerv bocsátotta ki. (Még ez utóbbi esetben is feltétel, hogy saját jogkörében, jogszabály által előírt formában tegye).

matchbox 2005.10.19 10:26:20

Akkor a parlament sportbizottságának elnökéhez címzett, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök meghallgatását kezdeményező beadvány magánokirat vagy közokirat?

ABC123 2005.10.19 10:01:41

Khmmm. Tegyük tisztába a dolgokat.

Van közokirat, és van magánokirart.

Közokirat esetében nincs olyan ki kinek az aláírását ismer el magáénak. Itt ha nem az ír alá, aki erre jogosult és/vagy a meghatalmazott/megbízott nem a saját nevét írja alá (más nevében, jelezve aláírásának jogalapját - kivétel egyes speciális esetek), az közokirat hamisitás. Gyorsan hozzáteszem: a parlamenti jelenléti ív, stb. nem közokirat.

Ha magánokiratról van szó bárki aláírhat bármit, amíg nem használja azt fel (azaz nincs harmadik fél - "belső ügylet") fel sem merülhet a magánokirat hamisitás. Ha felhasználja és az elismerés harmadik érdekelt fél érdekeit sérti és ő azt sérelmezi, akkor azonban igenis felmerülhet. Ugyanis különben ez egyes esetekben visszaélésre ad(hat)na jogot.

Akár meghatalmazott valaki akár megbízott, minden esetben a saját nevét köteles feltüntetni (aláírás) és azt, hogy milyen jogalappal ("ügyleti státusz"), kinek a nevében járt el (kivéve ha ez utóbbi értlemszerű).

B Pali 2005.10.18 20:00:48

...próbálkozása a Polgári törvénykönyv szerint "helyénvaló volt", mert a képviselők, akik ismerték a dokumentum tartalmát, és (a határozatban nem részletezett módon) "előzetes felhatalmazást adtak"Ez a "határozatban nem részletezett mód" érdekelne mert ha tudnánk, talán a lehetőségek széles tárháza nyílna a pógárok előtt :)Vagy ahhoz nemcsak pógárnak, hanem képviselő úrnak is kell lenni és nagyon nájf vagyok?

MuzX 2005.10.18 19:49:53

De itt nem a képviselők küldték a papírt személyesen...

castropia 2005.10.18 19:22:27

a posta aláírás más azt ők kérik.ha én küldöm a papírt és a haverom/feleségem stb. írja alá és én elismerem az ő aláírását enyémnek akkor a bíróság is köteles elfogadni még akkor is ha az írásszakértő azt mondja hamis az aláírás.A lényeg a kezdeményezésen van, ha én küldöm oké, ha más kéri előbb akkor nem.Nem kell ehhez jogi egyetem, minden más politikai csűrés csavarás.

DMA 2005.10.18 19:04:17

Én úgy tudom, ha meghatalmazással, más nevében járok el, attól még a saját nevem írom alá. Eddig közokiratot hamisítottam, csak nem tudtam róla? :-))Vagy négermosdatás folyik.

matchbox 2005.10.18 17:23:33

Ezt lehetetlen megmagyarázni. Ez Abszurdisztán egyik abszurd döntése.

Otik Rakosnik 2005.10.18 16:39:21

Nem vagy egyedül az értetlenségeddel. Innentől mindenki aláírhat mindent mindenki helyett azon követelmények teljesülése esetén, amelyeket az imént idéztél? Roppant érdekfeszítő történet... Valaki magyarázza már meg.

MuzX 2005.10.18 16:11:35

Bocs, Itt a teljes cikk.

MuzX 2005.10.18 16:10:30

Nem értem ezt az Index-hírt, illetve az ügyészségi döntést.A dolog politikai vetülete nem érdekel, csak a jogi magyarázat.Konkrétan:"...titkára próbálta leutánozni. Az ügyészség álláspontja szerint próbálkozása a Polgári törvénykönyv szerint "helyénvaló volt", mert a képviselők, akik ismerték a dokumentum tartalmát, és (a határozatban nem részletezett módon) "előzetes felhatalmazást adtak" nevűk aláírására, így a titkár "megbízottnak minősült". Az ügyészség még egy bírósági határozatra is hivatkozik, amely szerint "az aláírásnak nem kell feltétlenül attól származnia, akinek a nevét tartalmazza, mert a megbízás folytán a nevét más is aláírhatja", ezért a magánokirat nem tekinthető hamisnak."Tehát ezentúl a postán se kell majd meghatalmazás, ha párom nevére érkezett ajánlott küldeményt/pénzt kell felvennem, vagy bárki helyett aláírhatok az ő nevében bármit (és vica versa) amennyiben előzetesen ismeri a dokumentum tartalmát és előzetesen felhatalmaz (nyilvánvalóan szóban, ahogy itt is történt)?Hogyan lehet bizonyítani vitás esetben, hogy tényleg megbízta-e, ha nincs semmi írásbeli meghatalmazás?A teljes cikk: