Elbirtoklás

zsgzs 2015.08.29 15:55:33

Sziasztok!

Közös tulajdonú ingatlanrészt, amit csak a mi családunk használ el lehet birtokolni?

Egy 1 emeletes társasházban lakunk és a felső két lakás (az egész első emelet) a mi családunké, a két lakás egybe vagy nyitva és az oda felvezető lépcsőházról és folyosóról lenne szó.. Csak mi használjuk be is var bútorozva és vagy 20 éve nem járt fent senki. Magába a lépcsőházba is csak kulccsal lehet belépni, amihez csak nekünk van kulcsunk.

Köszönöm előre a segítséget!

Flanell 2014.12.05 21:34:18

Üdv!

Az államtól lehet elbirtokolni?

Vagy legalábbis, azt hiszem, ez a helyzet.

Van egy falusi házhelye apámnak, aminek egy kis hányada (mondjuk, 20-30 E értékben) egy kb. 20 éve meghalt rokon nevén van. Ő ezt a kertet soha nem művelte, a feleségétől örökölte a részt, és nagyapám - zsebszerződéssel - vagy 30 éve megvette tőle.

Ez a rokon örökösök nélkül halt meg, gondolom, ilyenkor az államra száll a vagyona. Viszont a tulajdoni lapon még mindig az ő neve szerepel, bár nyilván az állam lett az örököse.

Hogy tudnánk papíron is megszerezni a telket?

MikeyT 2014.11.23 11:49:20

Köszönöm a választ

Sikambria 2014.11.21 23:36:31

Hali!

Az elbirtoklásnál a jogelőd birtoklási idejéhez hozzá lehet adni a saját birtoklási időnket és így lehet elbirtokolni, ha a jogelőd életében nem telt el a 15 év, vagyis a jogelőd el nem birtokolt.

Ha már a jogelődnél is megvolt a 15 év, akkor max. más jogcímen, pl. öröklés jegyeztetheti be a tulajdonjogot.

De nem csak ennek van jelentősége, hanem a szubjektív tudati állapotának is, vagyis, hogy  sajátjaként birtokolt-e.

Sajátjaként pedig akkor birtokol, ha birtoklását véglegesnek tekinti. Ez pedig azt jelenti, hogy számíthatott-e a tulajdonos, azaz a te felbukkanásodra, vagy azt gondolhatta, hogy te már soha nem fogsz jelentkezni, vagyis számíthatott-e arra, hogy a birtoklását a tulajdonos megszakítja.

MikeyT 2014.11.19 16:28:03

Hello!

Ki tudna abban segíteni, hogy az elbirtoklás joga örökölhető-e?

A sztori röviden: rokonom kapott idézést, hogy a tulajdonában lévő földet peres úton elbirtokolnák. Rokonom nem is tudta, hogy van ilyen földje, mert 4 évesen örökölte és nem mondták neki később se.

Az elbirtokló azt állítja, hogy a földet férje művelte 2009-es haláláig, majd onnan kezdve ő és így kettejüknek megvan az elegendő ideje az elbirtokláshoz. Lehet ilyet? Összevonni két ember használati idejét?

Köszönettel

Sikambria 2014.11.03 20:21:38

Hali!

A nagyapád és akkori rokonai életében a közös tulajdon használata részben osztott volt, hiszen a nagyapád kimérette valahol a maga hányadát és a többiek nem tiltakoztak gondolom, haláláig a használata ellen.

Ez azt jelenti, hogy ráutaló magatartással a használati rend kialakult.

Amikor a szüleid örököltek, akkor a tulajdoni hányadhoz tapadóan jogosulttá váltak a kialakult használatra is.

Ha az új tulajdonosnak nem tetszik a meglevő használati rend, akkor meg kell állapodniuk újban, vagy kérniük kell a bíróságtól a használat megváltoztatását.

Nem tudom, hogy a nagyapád pl. körbekerítette-e a kiméretett területet. Ha az elkülönült használatnak jól látható jele van, birtokháborítást követ el az az új tulajdonos, aki megegyezés vagy bírósági határozat nélkül kezd használni olyan területet, ami más használatában van.

Fúrt kút tisztítása 2014.11.03 17:07:16

Tiszteletem,

Elbirtoklással kapcsolatos kérésem lenne , aki tud segítsen.

Egy jelentéktelen méretű belterületi kertről van szó.

Régi történettel kezdem.

Ez a terület 1930-ban egy osztatlan közös családi bírtok része volt.

Nagyapám 1960-ban kimérette a saját részét , a többiek továbbra is osztatlanként használták.

Nagyapám és a terület többi tulajdonosa elhaláloztak.

Az adott területet szüleim örökölték , illetve az osztatlan területet a szüleimmel hasonló korú rokonaim örökölték.

A területen nem változott semmi csak a tulajdonosok.

Aztán a rokonok közül egyik tulajdonos elhalálozott , az örökösödési eljárás után úgy döntöttek , hogy szétmérik az osztatlan közös tulajdont.

Egyszerűen nem tudom felfogni 80 év használat után hogyan lehetséges ez.

Mit lehet ez ellen tenni??

Kérem valaki segítsen!

Üdvözlettel:

Vasek

arrius7 2014.03.07 16:44:23

A kérdés az, mi bizonyítja tulajdonképpen, hogy a kérdéses (eredetileg 200m2-es terület) 'közforgalmú út, utca, tér'? Mert a helyszínen már semmi nem utal arra, hogy ott valaha is utca volt: a nyári félévben lépni alig lehet, annyi 'kis virágot' nyomtak be a területre (a járműforgalmat egy függőlegesen behelyezett acélgerendával küszöbölték ki). Ugyan van az utcára egy oldalkapunk, de ha bemegyek (már ez is abszurdum, hogy az ember oda nem kimegy, hanem 'be'), akkor jó esetben azzal nyugtázzák, hogy 'hát a szomszédnak joga van kerítéskarbantartás, gyümölcs-összegyűjtés címén bemenni a máséra', rossz esetben meg botrány van (ordítozás, kergetés). A mögöttünk lévő teleknek is lett volna hozzáférése eredetileg a streethez, de őket már régebben kitiltották, és az új helyrajzzal már nem is érintkeznek. Ha elég időt kapnak, tuti hogy valahogy le lesz papírozva. Az egyetlen dolog, ami ezek szerint útjukban áll, az a tulajdoni lapon szereplő 'művelési ág: Kivett közterület' felirat. De mi akadályozza meg az Önkormányzatot, hogy adott esetben egy tollvonással átminősítse akármivé (pl. kertté)? A hivatalos várostérképről máris eltűnt az út, a Google Térképre (ahol szintén hiányzott) nagy nehezen visszaküzdöttem, de csak magánút minősítéssel ment át a dolog. A hivatalokban meg mindenki reszket mint a nyárfalevél, ha megtudják, hogy kivel szemben kellene intézkedni ('nekik is csak ez az egy állásuk van').

Törölt nick 2014.03.07 14:37:33

Nézd, elbirtokolni csak forgalomképes ingatlant, vagy ingatlanrészt lehet.

A közforgalmú út, utca, tér nem ilyen. Ezek un. forgalomképtelen ingatlanok, vagy ingatlanrészek. Ezek elbirtoklása akkor sem vált ki joghatást, ha 15 helyett vki 100 évig birtokában tartja a területet.

Tehát, soha nem lesz tulajdonos az illető, sőt, még meg is bírságolhatják, jogosultatlan közterület-használatért.

arrius7 2014.03.07 13:50:55

@well fargo: Arra célzol, hogy a telekhatár bármilyen megváltoztatása csak az illetékes Önkormányzat Építési Osztálya és a Földhivatal által jóváhagyott változási vázrajz becsatolása mellett lehetséges? Mert én is próbálkoztam egyébként az említett utcába kilógó telekrészünk kiigazítással való visszaszerzésével, de csak egy általam készített összevetést csatoltam a régi és a jelenlegi helyrajzról, és azon jelöltem hogy mely területeket kérem vissza - feltételezve, hogy a Földhivatal fogja majd a pontos változási vázrajzot elkészíteni, hivatalból. Mondjuk nem is kaptam vissza, de nem szólítottak fel hiánypótlásra, vagy ilyesmi. (Az elutasítás oka amúgy is más volt.)

De a kedves szomszédok esetén gondolom nem lenne probléma az említett két szerv engedélyének megszerzése. Amúgy speciális eset, hogy a telekalakítás egyik érintettje (áldozata) az Önkormányzat lenne, és az Önk. Ép. Osztályának ilyenre rábólintani kicsit érdekes, de nem lehetetlen.

Törölt nick 2014.03.07 05:24:03

A telekalakítás engedélyezése iránti kérelmet benyújthat:a telekalakítással érintett bármelyik telek bármelyik tulajdonosa,közös tulajdonban álló telek esetén bármelyik tulajdonostárs,aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében tulajdoni igényt érvényesít,az elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljárást kezdeményező,ha a telekalakítás során legalább nyolc új építési telek keletkezik, a tulajdonostársaknak a telek területnagyság szerinti többsége,az a személy, aki a telekalakításról a tulajdonossal írásban megállapodott.A kérelemnek tartalmaznia kell:természetes személy kérelmező esetén a természetes személyazonosító adatokat,gazdálkodó szervezet kérelmező esetén a gazdálkodó szervezet statisztikai számjelét,a telekalakítással érintett tel(k)ek helyrajzi számát, a tel(k)ek fekvése szerinti település megjelölésével,a kérelmezett telekalakítási eljárás típusának (telekalakítási engedélyezési eljárás vagy egyesített telekalakítási eljárás) megjelölését,a telekalakítás célját, amely lehet telekcsoport újraosztása, telekfelosztás, telekegyesítés,vagy telek-határrendezés,az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.A telekalakítási engedélyezési eljárás során a területileg illetékes járási földhivatalhoz a kérelem mellékleteként záradékolt változási vázrajzot kell benyújtani, de célszerû az ez alapján meghozott előzetes szakhatósági jóváhagyásokat is mellékelni.Az előzetes szakhatósági jóváhagyásokat nem kötelező az eljárás megindítása előtt beszerezni, de beszerzésükkel gyorsabb a földhivatali eljárás és kizárható a telekalakítási engedélyezési kérelem elutasítása szakhatósági hozzájárulás hiánya esetén, ami anyagi veszteséggel jár, mert a földhivatal elutasító határozata esetén nem térítik vissza a telekalakítás engedélyezési eljárásra befizetett díjat, valamint a szakhatóságok eljárási díjait.

arrius7 2014.03.07 02:36:32

Az hogy papíron mi van a törvényekben, egy dolog. A gyakorlatban, ha valaki nagyfejű, vagy tanácsi rokon, simán lehet mindent. A telkünk melletti utcácskában kétszer csinálták meg ezt a figurát: idős néni ültetni kezd kis zöldséget/virágot, aztán lekeríti az utca egy részét. Első alkalommal az utca elejét az 'új felmérésnél' simán hozzárajzolták a néni telkéhez (a mi ingatlanunk egy kiálló, kerítésen kívüli részével együtt), most meg már eltelt a 15 év. Ezzel elszállt az utca negyede. Aztán felbukkant egy másik néni, ő is ültet 'kis virágot', most már az utca elejét zárták le (egy nagyfejűnek az anyósa, nem lehet csinálni semmit). Itt már a 15 év letelte előtt tiltakoztam Önkormányzatnál, de nem történt semmi, és most már lehet hogy kilesz a szükséges idő. De lehet hogy telekhatár-kiigazítással fogják megoldani, majd mikor pont nem figyel az ember...

Törölt nick 2014.03.05 14:47:37

Ez nem így van.

Az önkormányzati tulajdonú utcák, terek, közutak forgalomképtelen ingatlanok, vagy ingatlanrészek. Ezeket nem lehet elbirtokolni.

A telekhatár kiigazítás sem úgy történik, ahogy te itt leírtad.

arrius7 2014.01.12 20:59:07

Ja, és ha valamiért a környéken új helyrajz készül (végigmennek a földmérők a területen), simán betérképezik.

arrius7 2014.01.12 20:56:44

Ha sikerült magadhoz keríteni a kívánt területet, már a szó szoros értelmében eggyel beljebb vagy. Ha senki nem szól (vagy mer szólni) érte, előbb vagy utóbb a terület a tiéd (az ingatlanod része) lesz. De a területrész papíron való megszerzéséhez nem az elbirtoklást, hanem a telekhatár-kiigazítást kell alkazmaznod: bemész a Földhivatalba és kéred a telekhatár kiigazítását a kerítés jelenlegi vonalára. Ha jó a viszony a FH-val és Ök-val is, nem lesz gond.

Endrebácsi01 2012.11.07 10:54:59

Forgalomképtelen ingatlant nem lehet elbirtokolni.

sanda balázs 2012.11.04 08:38:12

Hello,

Segítséget kérnék: el lehet-e birtokolni az Ök-i utca egy részét, ha a kerítés bizonyíthatóan /pl. tanuk által, akik még élnek/ 37 éve kintebb van, mint az eredeti telekhatár?

Anno így lett megvásárolva, az Ök 37 évig nem piszkálta a dolgot, csak most ébredt fel...

Köszönöm

psugi 2012.04.03 14:32:57

Kedves jogértők, az alábbiakban kérném segítségeteket:

1970-es évek második fele, X és Y testvérek építkeznek. A közös telken  ikerház épül, de nem a telek mértani közepére, mert a szülők régi háza még áll, és attól nem lehetett középre építkezni.

Felépül a ház, a 80-as évek elején lehet költözni. Azt, hogy kié melyik fél pénzfeldobással eldöntik, megegyeznek. X és családja a teleknek azt a felét kapja, ami kb másfél méterrel nagyobb, de még áll a régi ház rajta. Később ezt lebontják, a bontás, sitthordás, új föld hozatala stb minden költségét X fizeti.

A tulajdoni lapon a X és Y 50-50%-ban tulajdonos. Y-ék az évek folyamán többször is mondogatták, hogy "de tudod, hogy a te telked  a nagyobb". De soha semmilyen írásos igénnyel nem álltak elő.

Tavaly X meghalt. Mivel van családja ők örököltek utána, megvolt a hagyatéki, az új tulajdonosok a felesége és két fia. Viszont elkezdődött a mozgolódás Y részéről, újra a nagyobb telek duma... (Ők nem tudják, hogy már megvolt a hagyatéki, mert nem igazán vannak beszélőviszonyban.) Egyértelmű, hogy azt gondolja neki jár vmi a testvére után, mivel a telek nagyobb.

Érzésem szerint az égvilágon semmilyen követelése nem lehet, mivel kb. 30 éve lett volna ha bármit akarna, ne most álljon elő... Oké, hogy X házrésze a nagyobb telek részen van, de a fent említett okok miatt (fényképekkel tudják bizonyítani, hogy ott állt a ház, és az "útban volt" az építkezés alatt). Ez a helyzet kimeríti az elbirtoklás fogalmát?

A tulajdoni lapon természetesen még mindig 50%-ban tulajdonos Y, és a másik 50% pedig az örökösök nevén van.

Lassan eladósorba kerül a házrész, úgyhogy tisztázni kell a helyzetet. Kérem, segítsetek tisztán látni. Köszönöm előre is!

mazsi-drazsika 2012.03.22 19:47:33

köszönöm a válaszát

dr_ius 2012.03.22 17:56:47

Az ügyek intézése nem elegendő, hanem az ingatlan sajátodkét kell szakadatlanul ténylegesen birtokolnod. de közös tulajdonnál ezt fokozottan vizsgálják, külön van rá egy bírósági irányelv.

mazsi-drazsika 2012.03.22 16:23:32

Üdv

kérdésem az volna van e elbirtoklási jogom ha a közös osztatla földterület ügyeit 15 éve intézem  a külföldi társtulajdonost nem is érdekelte soha ?

és ha van elbirtoklási jogom az hogy müködik ?

mr.freestyle x 2012.02.16 11:52:01

Nos,beindítottam az ügyet,de igen hamar kiderült,hogy nálunk Szlovákiában bizony szigorúbbak az elbirtoklás szabályai,mint Magyarországon.Hiába fogalmaz a törvény ugyanúgy,tehát hogy eredeti tulajdonszerzési mód,melyet az új tulajdonos nem a régi tulajdonostól szerez meg,hanem a törvény erejénél fogva keletkezik.Nálunk kell valami hivatalos dokumentum arról,hogy az elbirtoklási folyamat az előző tulajdonos,vagy leszármazottainak beleeggyezésvel zajlik.Tehát míg az ember nem talál valakit,akinek volt valami köze akár egy hagyatéki eljárás során az ingatlanhoz,nem tud lépni egy tapodtat sem.Hiába törődik a házzal,területtel,hiába tekinti x év múlva a sajátjának,és hiába hanyagolják a jogos örökösök örökségüket.Nem számít.Már.Merthogy kb.10-12 évvel ezelőtt még nálunk elég lett volna annyi,hogy birtokba veszem,és két tanúval,plusz az önkormányzat segítségével tanusítom az elbirtoklási per indításánál,hogy 10 éve birtoklom,gondozom,stb.Sajnos sokan visszaéltek annak idején ezzel a lehetőséggel,és alattomban szereztek meg vele ingatlanokat,ezután szigorítottak a szabályokon.

Az is kiderült közben,hogy az önkormányzat már megszerezte a kert és az udvar fölött 2007-ben a tulajdonjogot egy országos törvény alapján(ROEP),amely vonatkozik minden olyan földterületre,amin nem áll épület,de rendezetlenek a tulajdonviszonyai.Tehát kiderült,hogy miközben én javában birtokosként viselkedtem a telken,az önkormányzat már négy éve tulajdonlotta,csak nem szólt senkinek.Miután beszéltünk a polgármesterrel,kiderült,hogy már három fiatal pár is kérvényt nyújtott be a telek megvásárlására,és csak azért nem tudta eladni senkinek,mivel a ROEP nem vonatkozik az öreg,86 éves háromszobás vályogépületre,ami rajta áll.Azt nem bonthatja el,míg nem adja el a tulaj,vagy nincs rendezve,vagy nem dől magától össze.Ha összedőlne,akkor lépne életbe egy olyan szabály,ami már lehetővé tenné,hogy az önkormányzat saját költségen eltakarítsa,és megszerezze a házhely felett a tulajdonviszonyt.Akkor eladhatóvá válik a telek,de mivel velünk együtt már négy kérvényező is lesz a vásárlásra,vagy licitre bocsájtja,vagy a képviselőtestülettel szavaztatja meg,hogy ki legyen a vásárló.Szóval nehéz......

Jelenleg találtunk egy potenciális örököst,a nénike egyik fiát,de tőlünk vagy 200 km-re lakik,69 éves,és nem egy IQ bajnok valakik szerint,szal nehéz lesz vele,ésha sikerül is belőle valami beleggyezést kicsikarni akár eladásra,akár elbirtoklás igazolására vonatkozóan,akkor sem biztos,hogy elég lesz,ha a jegyző rájön,hogy volt neki testvére is,aki már meghalt ugyan,de leszármazottai vannak,stb.Feltételezve,hogy sikerül,mi leszünk a kedvezményezettek,hiszen miénk lenne a ház birtoklásának a joga,dehá......

Siralmasan nehéz a helyzet.

dr_ius 2012.02.12 23:41:24

Rendelkezés: pl. eladja, bérbe adja, zálogosítja.

C) Jól érted, de hagyjuk most hogy milyen alapon:)

bamako 2012.02.12 21:45:48

Üdv.

Elbirtoklás bejegyzését kérte, földterületünkre egy illető aki műveli.

Kérdés: a föld osztatlan közös tulajdon 5 testvéré akik közül 3 meghaltak és a részük tovább öröklődött.

egy örökös után sajnálatos módon (földhivatali és hagyatéki hiba miatt) nem örököltek tovább az örökösök . mivel ez csak most történt meg az uj tulajdonosok megtámadhatják e az elbitorlást hiszen a nagyobb rész az ő kezükben van és eddig nem is tudtak a tulajdonukról. a család pedig eddig nem is ismerte egymást örökösi szinten.

akit pedig nem érdekel a része hogyan szállhat ki veszteség nélkűl az ügyből

köszönöm

ambo250 2012.02.06 11:55:55

Köszönöm!

igen, ezt olvastam lejebb, de mivel nem vagyok jogász nem mindent értek.

b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),- ez magyarra lefordítva mit jelent pontosan?

c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

- nos ezt sem tudom hogy jól értelmezem-e. tehát a birtokos(aki elbirtokol) valamiért nem birtokolja tovább a területet és egy ujjabb birtokos(egy másik elbirtokló) kerül a képbe...ha jól értelmezem, ha így van nekem nem világos, hogy milyen alapon fordulhatna az elbirtokló bírósághoz, de mindegy is, hiszen esetemben erről szó nincsen...

dr_ius 2012.02.04 18:37:58

121. § (1) Elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot sajátjaként ingatlan esetében tizenöt, más dolog esetében pedig tíz éven át szakadatlanul birtokolja.

(2) Aki bűncselekménnyel vagy egyébként erőszakos vagy alattomos úton jutott a dolog birtokához, elbirtoklás útján nem szerez tulajdonjogot.

(4) Az ingatlan tulajdonjogát elbirtoklás útján akkor sem lehet megszerezni, ha az elbirtoklás feltételei csak a föld egy részére vonatkozólag állnak fenn, és a föld nem osztható meg.

(5) Ha az elbirtokló a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezteti be, a tulajdonszerzésre nem hivatkozhat azzal szemben, aki az ingatlanon az ingatlan-nyilvántartásban bízva ellenérték fejében jogot szerzett.

122. § Az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, amely elődjének birtoklása idején már elbirtoklási időnek minősült.

123. § Ha a tulajdonos menthető okból nincs abban a helyzetben, hogy tulajdonosi jogait gyakorolhassa, az akadály megszűnésétől számított egy évig az elbirtoklás akkor sem következik be, ha egyébként az elbirtoklási idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb volna hátra.

124. § (1) Az elbirtoklás megszakad, ha

a) a tulajdonos a birtokost a dolog kiadására írásban felszólítja vagy eziránt bírósághoz fordul,

b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),

c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

(2) Ha az elbirtoklás megszakad, a birtoklásnak addig eltelt ideje nem vehető figyelembe, és az elbirtoklás a megszakadást okozó körülmény elmúltával újból kezdődik.

ambo250 2012.02.04 18:35:23

Üdv!

én egy önkormányzati telket szeretnék elbirtokolni. a szüleimmel 18 éve legeltetünk rajta, be is kerítettük és a szomszéd telek a miénk.

a telek külterületen van és nincsen rendezési terv a környékre. talán szántó besorolású.

Milyen eséllyel lehet elbirtokolni ill. milyen feltételnek kell megfelelni?

Csuklósbusz 2011.12.29 11:49:34

Nade ha egy jelzálog és végrehajtási joggal terhelt ingatlant ha elbirtoklok és meg is nyerem a pert akkor a tartozások is átszállnak rám?

Mert ugye ha megnyerem a pert attól még a széljegyzet a tulajdoni lapon tele van bankokkal. Ilyenkor hogy tudom átíratni egyáltalán?

dr_ius 2011.12.28 23:35:37

Ez elviekben nem akadálya.

Az elbirtoklás

121. § (1) Elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot sajátjaként ingatlan esetében tizenöt, más dolog esetében pedig tíz éven át szakadatlanul birtokolja.

(2) Aki bűncselekménnyel vagy egyébként erőszakos vagy alattomos úton jutott a dolog birtokához, elbirtoklás útján nem szerez tulajdonjogot.

(3)

(4) Az ingatlan tulajdonjogát elbirtoklás útján akkor sem lehet megszerezni, ha az elbirtoklás feltételei csak a föld egy részére vonatkozólag állnak fenn, és a föld nem osztható meg.

(5) Ha az elbirtokló a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezteti be, a tulajdonszerzésre nem hivatkozhat azzal szemben, aki az ingatlanon az ingatlan-nyilvántartásban bízva ellenérték fejében jogot szerzett.

122. § Az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, amely elődjének birtoklása idején már elbirtoklási időnek minősült.

123. § Ha a tulajdonos menthető okból nincs abban a helyzetben, hogy tulajdonosi jogait gyakorolhassa, az akadály megszűnésétől számított egy évig az elbirtoklás akkor sem következik be, ha egyébként az elbirtoklási idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb volna hátra.

124. § (1) Az elbirtoklás megszakad, ha

a) a tulajdonos a birtokost a dolog kiadására írásban felszólítja vagy eziránt bírósághoz fordul,

b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),

c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

(2) Ha az elbirtoklás megszakad, a birtoklásnak addig eltelt ideje nem vehető figyelembe, és az elbirtoklás a megszakadást okozó körülmény elmúltával újból kezdődik.

Csuklósbusz 2011.12.28 21:41:09

Ha egy házon sok sok teher van akkor azt el lehet birtokolni?

Tehát adott egy magára hagyott ház, de rajta olyan sok teher hogy 10x több a teher mint amennyibe a ház kerül... akkor egy olyat el lehet birtokolni?

zsgzs 2015.08.29 15:55:33

Sziasztok!

Közös tulajdonú ingatlanrészt, amit csak a mi családunk használ el lehet birtokolni?

Egy 1 emeletes társasházban lakunk és a felső két lakás (az egész első emelet) a mi családunké, a két lakás egybe vagy nyitva és az oda felvezető lépcsőházról és folyosóról lenne szó.. Csak mi használjuk be is var bútorozva és vagy 20 éve nem járt fent senki. Magába a lépcsőházba is csak kulccsal lehet belépni, amihez csak nekünk van kulcsunk.

Köszönöm előre a segítséget!

Flanell 2014.12.05 21:34:18

Üdv!

Az államtól lehet elbirtokolni?

Vagy legalábbis, azt hiszem, ez a helyzet.

Van egy falusi házhelye apámnak, aminek egy kis hányada (mondjuk, 20-30 E értékben) egy kb. 20 éve meghalt rokon nevén van. Ő ezt a kertet soha nem művelte, a feleségétől örökölte a részt, és nagyapám - zsebszerződéssel - vagy 30 éve megvette tőle.

Ez a rokon örökösök nélkül halt meg, gondolom, ilyenkor az államra száll a vagyona. Viszont a tulajdoni lapon még mindig az ő neve szerepel, bár nyilván az állam lett az örököse.

Hogy tudnánk papíron is megszerezni a telket?

MikeyT 2014.11.23 11:49:20

Köszönöm a választ

Sikambria 2014.11.21 23:36:31

Hali!

Az elbirtoklásnál a jogelőd birtoklási idejéhez hozzá lehet adni a saját birtoklási időnket és így lehet elbirtokolni, ha a jogelőd életében nem telt el a 15 év, vagyis a jogelőd el nem birtokolt.

Ha már a jogelődnél is megvolt a 15 év, akkor max. más jogcímen, pl. öröklés jegyeztetheti be a tulajdonjogot.

De nem csak ennek van jelentősége, hanem a szubjektív tudati állapotának is, vagyis, hogy  sajátjaként birtokolt-e.

Sajátjaként pedig akkor birtokol, ha birtoklását véglegesnek tekinti. Ez pedig azt jelenti, hogy számíthatott-e a tulajdonos, azaz a te felbukkanásodra, vagy azt gondolhatta, hogy te már soha nem fogsz jelentkezni, vagyis számíthatott-e arra, hogy a birtoklását a tulajdonos megszakítja.

MikeyT 2014.11.19 16:28:03

Hello!

Ki tudna abban segíteni, hogy az elbirtoklás joga örökölhető-e?

A sztori röviden: rokonom kapott idézést, hogy a tulajdonában lévő földet peres úton elbirtokolnák. Rokonom nem is tudta, hogy van ilyen földje, mert 4 évesen örökölte és nem mondták neki később se.

Az elbirtokló azt állítja, hogy a földet férje művelte 2009-es haláláig, majd onnan kezdve ő és így kettejüknek megvan az elegendő ideje az elbirtokláshoz. Lehet ilyet? Összevonni két ember használati idejét?

Köszönettel

Sikambria 2014.11.03 20:21:38

Hali!

A nagyapád és akkori rokonai életében a közös tulajdon használata részben osztott volt, hiszen a nagyapád kimérette valahol a maga hányadát és a többiek nem tiltakoztak gondolom, haláláig a használata ellen.

Ez azt jelenti, hogy ráutaló magatartással a használati rend kialakult.

Amikor a szüleid örököltek, akkor a tulajdoni hányadhoz tapadóan jogosulttá váltak a kialakult használatra is.

Ha az új tulajdonosnak nem tetszik a meglevő használati rend, akkor meg kell állapodniuk újban, vagy kérniük kell a bíróságtól a használat megváltoztatását.

Nem tudom, hogy a nagyapád pl. körbekerítette-e a kiméretett területet. Ha az elkülönült használatnak jól látható jele van, birtokháborítást követ el az az új tulajdonos, aki megegyezés vagy bírósági határozat nélkül kezd használni olyan területet, ami más használatában van.

Fúrt kút tisztítása 2014.11.03 17:07:16

Tiszteletem,

Elbirtoklással kapcsolatos kérésem lenne , aki tud segítsen.

Egy jelentéktelen méretű belterületi kertről van szó.

Régi történettel kezdem.

Ez a terület 1930-ban egy osztatlan közös családi bírtok része volt.

Nagyapám 1960-ban kimérette a saját részét , a többiek továbbra is osztatlanként használták.

Nagyapám és a terület többi tulajdonosa elhaláloztak.

Az adott területet szüleim örökölték , illetve az osztatlan területet a szüleimmel hasonló korú rokonaim örökölték.

A területen nem változott semmi csak a tulajdonosok.

Aztán a rokonok közül egyik tulajdonos elhalálozott , az örökösödési eljárás után úgy döntöttek , hogy szétmérik az osztatlan közös tulajdont.

Egyszerűen nem tudom felfogni 80 év használat után hogyan lehetséges ez.

Mit lehet ez ellen tenni??

Kérem valaki segítsen!

Üdvözlettel:

Vasek

arrius7 2014.03.07 16:44:23

A kérdés az, mi bizonyítja tulajdonképpen, hogy a kérdéses (eredetileg 200m2-es terület) 'közforgalmú út, utca, tér'? Mert a helyszínen már semmi nem utal arra, hogy ott valaha is utca volt: a nyári félévben lépni alig lehet, annyi 'kis virágot' nyomtak be a területre (a járműforgalmat egy függőlegesen behelyezett acélgerendával küszöbölték ki). Ugyan van az utcára egy oldalkapunk, de ha bemegyek (már ez is abszurdum, hogy az ember oda nem kimegy, hanem 'be'), akkor jó esetben azzal nyugtázzák, hogy 'hát a szomszédnak joga van kerítéskarbantartás, gyümölcs-összegyűjtés címén bemenni a máséra', rossz esetben meg botrány van (ordítozás, kergetés). A mögöttünk lévő teleknek is lett volna hozzáférése eredetileg a streethez, de őket már régebben kitiltották, és az új helyrajzzal már nem is érintkeznek. Ha elég időt kapnak, tuti hogy valahogy le lesz papírozva. Az egyetlen dolog, ami ezek szerint útjukban áll, az a tulajdoni lapon szereplő 'művelési ág: Kivett közterület' felirat. De mi akadályozza meg az Önkormányzatot, hogy adott esetben egy tollvonással átminősítse akármivé (pl. kertté)? A hivatalos várostérképről máris eltűnt az út, a Google Térképre (ahol szintén hiányzott) nagy nehezen visszaküzdöttem, de csak magánút minősítéssel ment át a dolog. A hivatalokban meg mindenki reszket mint a nyárfalevél, ha megtudják, hogy kivel szemben kellene intézkedni ('nekik is csak ez az egy állásuk van').

Törölt nick 2014.03.07 14:37:33

Nézd, elbirtokolni csak forgalomképes ingatlant, vagy ingatlanrészt lehet.

A közforgalmú út, utca, tér nem ilyen. Ezek un. forgalomképtelen ingatlanok, vagy ingatlanrészek. Ezek elbirtoklása akkor sem vált ki joghatást, ha 15 helyett vki 100 évig birtokában tartja a területet.

Tehát, soha nem lesz tulajdonos az illető, sőt, még meg is bírságolhatják, jogosultatlan közterület-használatért.

arrius7 2014.03.07 13:50:55

@well fargo: Arra célzol, hogy a telekhatár bármilyen megváltoztatása csak az illetékes Önkormányzat Építési Osztálya és a Földhivatal által jóváhagyott változási vázrajz becsatolása mellett lehetséges? Mert én is próbálkoztam egyébként az említett utcába kilógó telekrészünk kiigazítással való visszaszerzésével, de csak egy általam készített összevetést csatoltam a régi és a jelenlegi helyrajzról, és azon jelöltem hogy mely területeket kérem vissza - feltételezve, hogy a Földhivatal fogja majd a pontos változási vázrajzot elkészíteni, hivatalból. Mondjuk nem is kaptam vissza, de nem szólítottak fel hiánypótlásra, vagy ilyesmi. (Az elutasítás oka amúgy is más volt.)

De a kedves szomszédok esetén gondolom nem lenne probléma az említett két szerv engedélyének megszerzése. Amúgy speciális eset, hogy a telekalakítás egyik érintettje (áldozata) az Önkormányzat lenne, és az Önk. Ép. Osztályának ilyenre rábólintani kicsit érdekes, de nem lehetetlen.

Törölt nick 2014.03.07 05:24:03

A telekalakítás engedélyezése iránti kérelmet benyújthat:a telekalakítással érintett bármelyik telek bármelyik tulajdonosa,közös tulajdonban álló telek esetén bármelyik tulajdonostárs,aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében tulajdoni igényt érvényesít,az elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljárást kezdeményező,ha a telekalakítás során legalább nyolc új építési telek keletkezik, a tulajdonostársaknak a telek területnagyság szerinti többsége,az a személy, aki a telekalakításról a tulajdonossal írásban megállapodott.A kérelemnek tartalmaznia kell:természetes személy kérelmező esetén a természetes személyazonosító adatokat,gazdálkodó szervezet kérelmező esetén a gazdálkodó szervezet statisztikai számjelét,a telekalakítással érintett tel(k)ek helyrajzi számát, a tel(k)ek fekvése szerinti település megjelölésével,a kérelmezett telekalakítási eljárás típusának (telekalakítási engedélyezési eljárás vagy egyesített telekalakítási eljárás) megjelölését,a telekalakítás célját, amely lehet telekcsoport újraosztása, telekfelosztás, telekegyesítés,vagy telek-határrendezés,az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.A telekalakítási engedélyezési eljárás során a területileg illetékes járási földhivatalhoz a kérelem mellékleteként záradékolt változási vázrajzot kell benyújtani, de célszerû az ez alapján meghozott előzetes szakhatósági jóváhagyásokat is mellékelni.Az előzetes szakhatósági jóváhagyásokat nem kötelező az eljárás megindítása előtt beszerezni, de beszerzésükkel gyorsabb a földhivatali eljárás és kizárható a telekalakítási engedélyezési kérelem elutasítása szakhatósági hozzájárulás hiánya esetén, ami anyagi veszteséggel jár, mert a földhivatal elutasító határozata esetén nem térítik vissza a telekalakítás engedélyezési eljárásra befizetett díjat, valamint a szakhatóságok eljárási díjait.

arrius7 2014.03.07 02:36:32

Az hogy papíron mi van a törvényekben, egy dolog. A gyakorlatban, ha valaki nagyfejű, vagy tanácsi rokon, simán lehet mindent. A telkünk melletti utcácskában kétszer csinálták meg ezt a figurát: idős néni ültetni kezd kis zöldséget/virágot, aztán lekeríti az utca egy részét. Első alkalommal az utca elejét az 'új felmérésnél' simán hozzárajzolták a néni telkéhez (a mi ingatlanunk egy kiálló, kerítésen kívüli részével együtt), most meg már eltelt a 15 év. Ezzel elszállt az utca negyede. Aztán felbukkant egy másik néni, ő is ültet 'kis virágot', most már az utca elejét zárták le (egy nagyfejűnek az anyósa, nem lehet csinálni semmit). Itt már a 15 év letelte előtt tiltakoztam Önkormányzatnál, de nem történt semmi, és most már lehet hogy kilesz a szükséges idő. De lehet hogy telekhatár-kiigazítással fogják megoldani, majd mikor pont nem figyel az ember...

Törölt nick 2014.03.05 14:47:37

Ez nem így van.

Az önkormányzati tulajdonú utcák, terek, közutak forgalomképtelen ingatlanok, vagy ingatlanrészek. Ezeket nem lehet elbirtokolni.

A telekhatár kiigazítás sem úgy történik, ahogy te itt leírtad.

arrius7 2014.01.12 20:59:07

Ja, és ha valamiért a környéken új helyrajz készül (végigmennek a földmérők a területen), simán betérképezik.

arrius7 2014.01.12 20:56:44

Ha sikerült magadhoz keríteni a kívánt területet, már a szó szoros értelmében eggyel beljebb vagy. Ha senki nem szól (vagy mer szólni) érte, előbb vagy utóbb a terület a tiéd (az ingatlanod része) lesz. De a területrész papíron való megszerzéséhez nem az elbirtoklást, hanem a telekhatár-kiigazítást kell alkazmaznod: bemész a Földhivatalba és kéred a telekhatár kiigazítását a kerítés jelenlegi vonalára. Ha jó a viszony a FH-val és Ök-val is, nem lesz gond.

Endrebácsi01 2012.11.07 10:54:59

Forgalomképtelen ingatlant nem lehet elbirtokolni.

sanda balázs 2012.11.04 08:38:12

Hello,

Segítséget kérnék: el lehet-e birtokolni az Ök-i utca egy részét, ha a kerítés bizonyíthatóan /pl. tanuk által, akik még élnek/ 37 éve kintebb van, mint az eredeti telekhatár?

Anno így lett megvásárolva, az Ök 37 évig nem piszkálta a dolgot, csak most ébredt fel...

Köszönöm

psugi 2012.04.03 14:32:57

Kedves jogértők, az alábbiakban kérném segítségeteket:

1970-es évek második fele, X és Y testvérek építkeznek. A közös telken  ikerház épül, de nem a telek mértani közepére, mert a szülők régi háza még áll, és attól nem lehetett középre építkezni.

Felépül a ház, a 80-as évek elején lehet költözni. Azt, hogy kié melyik fél pénzfeldobással eldöntik, megegyeznek. X és családja a teleknek azt a felét kapja, ami kb másfél méterrel nagyobb, de még áll a régi ház rajta. Később ezt lebontják, a bontás, sitthordás, új föld hozatala stb minden költségét X fizeti.

A tulajdoni lapon a X és Y 50-50%-ban tulajdonos. Y-ék az évek folyamán többször is mondogatták, hogy "de tudod, hogy a te telked  a nagyobb". De soha semmilyen írásos igénnyel nem álltak elő.

Tavaly X meghalt. Mivel van családja ők örököltek utána, megvolt a hagyatéki, az új tulajdonosok a felesége és két fia. Viszont elkezdődött a mozgolódás Y részéről, újra a nagyobb telek duma... (Ők nem tudják, hogy már megvolt a hagyatéki, mert nem igazán vannak beszélőviszonyban.) Egyértelmű, hogy azt gondolja neki jár vmi a testvére után, mivel a telek nagyobb.

Érzésem szerint az égvilágon semmilyen követelése nem lehet, mivel kb. 30 éve lett volna ha bármit akarna, ne most álljon elő... Oké, hogy X házrésze a nagyobb telek részen van, de a fent említett okok miatt (fényképekkel tudják bizonyítani, hogy ott állt a ház, és az "útban volt" az építkezés alatt). Ez a helyzet kimeríti az elbirtoklás fogalmát?

A tulajdoni lapon természetesen még mindig 50%-ban tulajdonos Y, és a másik 50% pedig az örökösök nevén van.

Lassan eladósorba kerül a házrész, úgyhogy tisztázni kell a helyzetet. Kérem, segítsetek tisztán látni. Köszönöm előre is!

mazsi-drazsika 2012.03.22 19:47:33

köszönöm a válaszát

dr_ius 2012.03.22 17:56:47

Az ügyek intézése nem elegendő, hanem az ingatlan sajátodkét kell szakadatlanul ténylegesen birtokolnod. de közös tulajdonnál ezt fokozottan vizsgálják, külön van rá egy bírósági irányelv.

mazsi-drazsika 2012.03.22 16:23:32

Üdv

kérdésem az volna van e elbirtoklási jogom ha a közös osztatla földterület ügyeit 15 éve intézem  a külföldi társtulajdonost nem is érdekelte soha ?

és ha van elbirtoklási jogom az hogy müködik ?

mr.freestyle x 2012.02.16 11:52:01

Nos,beindítottam az ügyet,de igen hamar kiderült,hogy nálunk Szlovákiában bizony szigorúbbak az elbirtoklás szabályai,mint Magyarországon.Hiába fogalmaz a törvény ugyanúgy,tehát hogy eredeti tulajdonszerzési mód,melyet az új tulajdonos nem a régi tulajdonostól szerez meg,hanem a törvény erejénél fogva keletkezik.Nálunk kell valami hivatalos dokumentum arról,hogy az elbirtoklási folyamat az előző tulajdonos,vagy leszármazottainak beleeggyezésvel zajlik.Tehát míg az ember nem talál valakit,akinek volt valami köze akár egy hagyatéki eljárás során az ingatlanhoz,nem tud lépni egy tapodtat sem.Hiába törődik a házzal,területtel,hiába tekinti x év múlva a sajátjának,és hiába hanyagolják a jogos örökösök örökségüket.Nem számít.Már.Merthogy kb.10-12 évvel ezelőtt még nálunk elég lett volna annyi,hogy birtokba veszem,és két tanúval,plusz az önkormányzat segítségével tanusítom az elbirtoklási per indításánál,hogy 10 éve birtoklom,gondozom,stb.Sajnos sokan visszaéltek annak idején ezzel a lehetőséggel,és alattomban szereztek meg vele ingatlanokat,ezután szigorítottak a szabályokon.

Az is kiderült közben,hogy az önkormányzat már megszerezte a kert és az udvar fölött 2007-ben a tulajdonjogot egy országos törvény alapján(ROEP),amely vonatkozik minden olyan földterületre,amin nem áll épület,de rendezetlenek a tulajdonviszonyai.Tehát kiderült,hogy miközben én javában birtokosként viselkedtem a telken,az önkormányzat már négy éve tulajdonlotta,csak nem szólt senkinek.Miután beszéltünk a polgármesterrel,kiderült,hogy már három fiatal pár is kérvényt nyújtott be a telek megvásárlására,és csak azért nem tudta eladni senkinek,mivel a ROEP nem vonatkozik az öreg,86 éves háromszobás vályogépületre,ami rajta áll.Azt nem bonthatja el,míg nem adja el a tulaj,vagy nincs rendezve,vagy nem dől magától össze.Ha összedőlne,akkor lépne életbe egy olyan szabály,ami már lehetővé tenné,hogy az önkormányzat saját költségen eltakarítsa,és megszerezze a házhely felett a tulajdonviszonyt.Akkor eladhatóvá válik a telek,de mivel velünk együtt már négy kérvényező is lesz a vásárlásra,vagy licitre bocsájtja,vagy a képviselőtestülettel szavaztatja meg,hogy ki legyen a vásárló.Szóval nehéz......

Jelenleg találtunk egy potenciális örököst,a nénike egyik fiát,de tőlünk vagy 200 km-re lakik,69 éves,és nem egy IQ bajnok valakik szerint,szal nehéz lesz vele,ésha sikerül is belőle valami beleggyezést kicsikarni akár eladásra,akár elbirtoklás igazolására vonatkozóan,akkor sem biztos,hogy elég lesz,ha a jegyző rájön,hogy volt neki testvére is,aki már meghalt ugyan,de leszármazottai vannak,stb.Feltételezve,hogy sikerül,mi leszünk a kedvezményezettek,hiszen miénk lenne a ház birtoklásának a joga,dehá......

Siralmasan nehéz a helyzet.

dr_ius 2012.02.12 23:41:24

Rendelkezés: pl. eladja, bérbe adja, zálogosítja.

C) Jól érted, de hagyjuk most hogy milyen alapon:)

bamako 2012.02.12 21:45:48

Üdv.

Elbirtoklás bejegyzését kérte, földterületünkre egy illető aki műveli.

Kérdés: a föld osztatlan közös tulajdon 5 testvéré akik közül 3 meghaltak és a részük tovább öröklődött.

egy örökös után sajnálatos módon (földhivatali és hagyatéki hiba miatt) nem örököltek tovább az örökösök . mivel ez csak most történt meg az uj tulajdonosok megtámadhatják e az elbitorlást hiszen a nagyobb rész az ő kezükben van és eddig nem is tudtak a tulajdonukról. a család pedig eddig nem is ismerte egymást örökösi szinten.

akit pedig nem érdekel a része hogyan szállhat ki veszteség nélkűl az ügyből

köszönöm

ambo250 2012.02.06 11:55:55

Köszönöm!

igen, ezt olvastam lejebb, de mivel nem vagyok jogász nem mindent értek.

b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),- ez magyarra lefordítva mit jelent pontosan?

c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

- nos ezt sem tudom hogy jól értelmezem-e. tehát a birtokos(aki elbirtokol) valamiért nem birtokolja tovább a területet és egy ujjabb birtokos(egy másik elbirtokló) kerül a képbe...ha jól értelmezem, ha így van nekem nem világos, hogy milyen alapon fordulhatna az elbirtokló bírósághoz, de mindegy is, hiszen esetemben erről szó nincsen...

dr_ius 2012.02.04 18:37:58

121. § (1) Elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot sajátjaként ingatlan esetében tizenöt, más dolog esetében pedig tíz éven át szakadatlanul birtokolja.

(2) Aki bűncselekménnyel vagy egyébként erőszakos vagy alattomos úton jutott a dolog birtokához, elbirtoklás útján nem szerez tulajdonjogot.

(4) Az ingatlan tulajdonjogát elbirtoklás útján akkor sem lehet megszerezni, ha az elbirtoklás feltételei csak a föld egy részére vonatkozólag állnak fenn, és a föld nem osztható meg.

(5) Ha az elbirtokló a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezteti be, a tulajdonszerzésre nem hivatkozhat azzal szemben, aki az ingatlanon az ingatlan-nyilvántartásban bízva ellenérték fejében jogot szerzett.

122. § Az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, amely elődjének birtoklása idején már elbirtoklási időnek minősült.

123. § Ha a tulajdonos menthető okból nincs abban a helyzetben, hogy tulajdonosi jogait gyakorolhassa, az akadály megszűnésétől számított egy évig az elbirtoklás akkor sem következik be, ha egyébként az elbirtoklási idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb volna hátra.

124. § (1) Az elbirtoklás megszakad, ha

a) a tulajdonos a birtokost a dolog kiadására írásban felszólítja vagy eziránt bírósághoz fordul,

b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),

c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

(2) Ha az elbirtoklás megszakad, a birtoklásnak addig eltelt ideje nem vehető figyelembe, és az elbirtoklás a megszakadást okozó körülmény elmúltával újból kezdődik.

ambo250 2012.02.04 18:35:23

Üdv!

én egy önkormányzati telket szeretnék elbirtokolni. a szüleimmel 18 éve legeltetünk rajta, be is kerítettük és a szomszéd telek a miénk.

a telek külterületen van és nincsen rendezési terv a környékre. talán szántó besorolású.

Milyen eséllyel lehet elbirtokolni ill. milyen feltételnek kell megfelelni?

Csuklósbusz 2011.12.29 11:49:34

Nade ha egy jelzálog és végrehajtási joggal terhelt ingatlant ha elbirtoklok és meg is nyerem a pert akkor a tartozások is átszállnak rám?

Mert ugye ha megnyerem a pert attól még a széljegyzet a tulajdoni lapon tele van bankokkal. Ilyenkor hogy tudom átíratni egyáltalán?

dr_ius 2011.12.28 23:35:37

Ez elviekben nem akadálya.

Az elbirtoklás

121. § (1) Elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot sajátjaként ingatlan esetében tizenöt, más dolog esetében pedig tíz éven át szakadatlanul birtokolja.

(2) Aki bűncselekménnyel vagy egyébként erőszakos vagy alattomos úton jutott a dolog birtokához, elbirtoklás útján nem szerez tulajdonjogot.

(3)

(4) Az ingatlan tulajdonjogát elbirtoklás útján akkor sem lehet megszerezni, ha az elbirtoklás feltételei csak a föld egy részére vonatkozólag állnak fenn, és a föld nem osztható meg.

(5) Ha az elbirtokló a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezteti be, a tulajdonszerzésre nem hivatkozhat azzal szemben, aki az ingatlanon az ingatlan-nyilvántartásban bízva ellenérték fejében jogot szerzett.

122. § Az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, amely elődjének birtoklása idején már elbirtoklási időnek minősült.

123. § Ha a tulajdonos menthető okból nincs abban a helyzetben, hogy tulajdonosi jogait gyakorolhassa, az akadály megszűnésétől számított egy évig az elbirtoklás akkor sem következik be, ha egyébként az elbirtoklási idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb volna hátra.

124. § (1) Az elbirtoklás megszakad, ha

a) a tulajdonos a birtokost a dolog kiadására írásban felszólítja vagy eziránt bírósághoz fordul,

b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),

c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

(2) Ha az elbirtoklás megszakad, a birtoklásnak addig eltelt ideje nem vehető figyelembe, és az elbirtoklás a megszakadást okozó körülmény elmúltával újból kezdődik.

Csuklósbusz 2011.12.28 21:41:09

Ha egy házon sok sok teher van akkor azt el lehet birtokolni?

Tehát adott egy magára hagyott ház, de rajta olyan sok teher hogy 10x több a teher mint amennyibe a ház kerül... akkor egy olyat el lehet birtokolni?

zsgzs 2015.08.29 15:55:33

Sziasztok!

Közös tulajdonú ingatlanrészt, amit csak a mi családunk használ el lehet birtokolni?

Egy 1 emeletes társasházban lakunk és a felső két lakás (az egész első emelet) a mi családunké, a két lakás egybe vagy nyitva és az oda felvezető lépcsőházról és folyosóról lenne szó.. Csak mi használjuk be is var bútorozva és vagy 20 éve nem járt fent senki. Magába a lépcsőházba is csak kulccsal lehet belépni, amihez csak nekünk van kulcsunk.

Köszönöm előre a segítséget!

Flanell 2014.12.05 21:34:18

Üdv!

Az államtól lehet elbirtokolni?

Vagy legalábbis, azt hiszem, ez a helyzet.

Van egy falusi házhelye apámnak, aminek egy kis hányada (mondjuk, 20-30 E értékben) egy kb. 20 éve meghalt rokon nevén van. Ő ezt a kertet soha nem művelte, a feleségétől örökölte a részt, és nagyapám - zsebszerződéssel - vagy 30 éve megvette tőle.

Ez a rokon örökösök nélkül halt meg, gondolom, ilyenkor az államra száll a vagyona. Viszont a tulajdoni lapon még mindig az ő neve szerepel, bár nyilván az állam lett az örököse.

Hogy tudnánk papíron is megszerezni a telket?

MikeyT 2014.11.23 11:49:20

Köszönöm a választ

Sikambria 2014.11.21 23:36:31

Hali!

Az elbirtoklásnál a jogelőd birtoklási idejéhez hozzá lehet adni a saját birtoklási időnket és így lehet elbirtokolni, ha a jogelőd életében nem telt el a 15 év, vagyis a jogelőd el nem birtokolt.

Ha már a jogelődnél is megvolt a 15 év, akkor max. más jogcímen, pl. öröklés jegyeztetheti be a tulajdonjogot.

De nem csak ennek van jelentősége, hanem a szubjektív tudati állapotának is, vagyis, hogy  sajátjaként birtokolt-e.

Sajátjaként pedig akkor birtokol, ha birtoklását véglegesnek tekinti. Ez pedig azt jelenti, hogy számíthatott-e a tulajdonos, azaz a te felbukkanásodra, vagy azt gondolhatta, hogy te már soha nem fogsz jelentkezni, vagyis számíthatott-e arra, hogy a birtoklását a tulajdonos megszakítja.

MikeyT 2014.11.19 16:28:03

Hello!

Ki tudna abban segíteni, hogy az elbirtoklás joga örökölhető-e?

A sztori röviden: rokonom kapott idézést, hogy a tulajdonában lévő földet peres úton elbirtokolnák. Rokonom nem is tudta, hogy van ilyen földje, mert 4 évesen örökölte és nem mondták neki később se.

Az elbirtokló azt állítja, hogy a földet férje művelte 2009-es haláláig, majd onnan kezdve ő és így kettejüknek megvan az elegendő ideje az elbirtokláshoz. Lehet ilyet? Összevonni két ember használati idejét?

Köszönettel

Sikambria 2014.11.03 20:21:38

Hali!

A nagyapád és akkori rokonai életében a közös tulajdon használata részben osztott volt, hiszen a nagyapád kimérette valahol a maga hányadát és a többiek nem tiltakoztak gondolom, haláláig a használata ellen.

Ez azt jelenti, hogy ráutaló magatartással a használati rend kialakult.

Amikor a szüleid örököltek, akkor a tulajdoni hányadhoz tapadóan jogosulttá váltak a kialakult használatra is.

Ha az új tulajdonosnak nem tetszik a meglevő használati rend, akkor meg kell állapodniuk újban, vagy kérniük kell a bíróságtól a használat megváltoztatását.

Nem tudom, hogy a nagyapád pl. körbekerítette-e a kiméretett területet. Ha az elkülönült használatnak jól látható jele van, birtokháborítást követ el az az új tulajdonos, aki megegyezés vagy bírósági határozat nélkül kezd használni olyan területet, ami más használatában van.

Fúrt kút tisztítása 2014.11.03 17:07:16

Tiszteletem,

Elbirtoklással kapcsolatos kérésem lenne , aki tud segítsen.

Egy jelentéktelen méretű belterületi kertről van szó.

Régi történettel kezdem.

Ez a terület 1930-ban egy osztatlan közös családi bírtok része volt.

Nagyapám 1960-ban kimérette a saját részét , a többiek továbbra is osztatlanként használták.

Nagyapám és a terület többi tulajdonosa elhaláloztak.

Az adott területet szüleim örökölték , illetve az osztatlan területet a szüleimmel hasonló korú rokonaim örökölték.

A területen nem változott semmi csak a tulajdonosok.

Aztán a rokonok közül egyik tulajdonos elhalálozott , az örökösödési eljárás után úgy döntöttek , hogy szétmérik az osztatlan közös tulajdont.

Egyszerűen nem tudom felfogni 80 év használat után hogyan lehetséges ez.

Mit lehet ez ellen tenni??

Kérem valaki segítsen!

Üdvözlettel:

Vasek

arrius7 2014.03.07 16:44:23

A kérdés az, mi bizonyítja tulajdonképpen, hogy a kérdéses (eredetileg 200m2-es terület) 'közforgalmú út, utca, tér'? Mert a helyszínen már semmi nem utal arra, hogy ott valaha is utca volt: a nyári félévben lépni alig lehet, annyi 'kis virágot' nyomtak be a területre (a járműforgalmat egy függőlegesen behelyezett acélgerendával küszöbölték ki). Ugyan van az utcára egy oldalkapunk, de ha bemegyek (már ez is abszurdum, hogy az ember oda nem kimegy, hanem 'be'), akkor jó esetben azzal nyugtázzák, hogy 'hát a szomszédnak joga van kerítéskarbantartás, gyümölcs-összegyűjtés címén bemenni a máséra', rossz esetben meg botrány van (ordítozás, kergetés). A mögöttünk lévő teleknek is lett volna hozzáférése eredetileg a streethez, de őket már régebben kitiltották, és az új helyrajzzal már nem is érintkeznek. Ha elég időt kapnak, tuti hogy valahogy le lesz papírozva. Az egyetlen dolog, ami ezek szerint útjukban áll, az a tulajdoni lapon szereplő 'művelési ág: Kivett közterület' felirat. De mi akadályozza meg az Önkormányzatot, hogy adott esetben egy tollvonással átminősítse akármivé (pl. kertté)? A hivatalos várostérképről máris eltűnt az út, a Google Térképre (ahol szintén hiányzott) nagy nehezen visszaküzdöttem, de csak magánút minősítéssel ment át a dolog. A hivatalokban meg mindenki reszket mint a nyárfalevél, ha megtudják, hogy kivel szemben kellene intézkedni ('nekik is csak ez az egy állásuk van').

Törölt nick 2014.03.07 14:37:33

Nézd, elbirtokolni csak forgalomképes ingatlant, vagy ingatlanrészt lehet.

A közforgalmú út, utca, tér nem ilyen. Ezek un. forgalomképtelen ingatlanok, vagy ingatlanrészek. Ezek elbirtoklása akkor sem vált ki joghatást, ha 15 helyett vki 100 évig birtokában tartja a területet.

Tehát, soha nem lesz tulajdonos az illető, sőt, még meg is bírságolhatják, jogosultatlan közterület-használatért.

arrius7 2014.03.07 13:50:55

@well fargo: Arra célzol, hogy a telekhatár bármilyen megváltoztatása csak az illetékes Önkormányzat Építési Osztálya és a Földhivatal által jóváhagyott változási vázrajz becsatolása mellett lehetséges? Mert én is próbálkoztam egyébként az említett utcába kilógó telekrészünk kiigazítással való visszaszerzésével, de csak egy általam készített összevetést csatoltam a régi és a jelenlegi helyrajzról, és azon jelöltem hogy mely területeket kérem vissza - feltételezve, hogy a Földhivatal fogja majd a pontos változási vázrajzot elkészíteni, hivatalból. Mondjuk nem is kaptam vissza, de nem szólítottak fel hiánypótlásra, vagy ilyesmi. (Az elutasítás oka amúgy is más volt.)

De a kedves szomszédok esetén gondolom nem lenne probléma az említett két szerv engedélyének megszerzése. Amúgy speciális eset, hogy a telekalakítás egyik érintettje (áldozata) az Önkormányzat lenne, és az Önk. Ép. Osztályának ilyenre rábólintani kicsit érdekes, de nem lehetetlen.

Törölt nick 2014.03.07 05:24:03

A telekalakítás engedélyezése iránti kérelmet benyújthat:a telekalakítással érintett bármelyik telek bármelyik tulajdonosa,közös tulajdonban álló telek esetén bármelyik tulajdonostárs,aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében tulajdoni igényt érvényesít,az elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljárást kezdeményező,ha a telekalakítás során legalább nyolc új építési telek keletkezik, a tulajdonostársaknak a telek területnagyság szerinti többsége,az a személy, aki a telekalakításról a tulajdonossal írásban megállapodott.A kérelemnek tartalmaznia kell:természetes személy kérelmező esetén a természetes személyazonosító adatokat,gazdálkodó szervezet kérelmező esetén a gazdálkodó szervezet statisztikai számjelét,a telekalakítással érintett tel(k)ek helyrajzi számát, a tel(k)ek fekvése szerinti település megjelölésével,a kérelmezett telekalakítási eljárás típusának (telekalakítási engedélyezési eljárás vagy egyesített telekalakítási eljárás) megjelölését,a telekalakítás célját, amely lehet telekcsoport újraosztása, telekfelosztás, telekegyesítés,vagy telek-határrendezés,az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.A telekalakítási engedélyezési eljárás során a területileg illetékes járási földhivatalhoz a kérelem mellékleteként záradékolt változási vázrajzot kell benyújtani, de célszerû az ez alapján meghozott előzetes szakhatósági jóváhagyásokat is mellékelni.Az előzetes szakhatósági jóváhagyásokat nem kötelező az eljárás megindítása előtt beszerezni, de beszerzésükkel gyorsabb a földhivatali eljárás és kizárható a telekalakítási engedélyezési kérelem elutasítása szakhatósági hozzájárulás hiánya esetén, ami anyagi veszteséggel jár, mert a földhivatal elutasító határozata esetén nem térítik vissza a telekalakítás engedélyezési eljárásra befizetett díjat, valamint a szakhatóságok eljárási díjait.

arrius7 2014.03.07 02:36:32

Az hogy papíron mi van a törvényekben, egy dolog. A gyakorlatban, ha valaki nagyfejű, vagy tanácsi rokon, simán lehet mindent. A telkünk melletti utcácskában kétszer csinálták meg ezt a figurát: idős néni ültetni kezd kis zöldséget/virágot, aztán lekeríti az utca egy részét. Első alkalommal az utca elejét az 'új felmérésnél' simán hozzárajzolták a néni telkéhez (a mi ingatlanunk egy kiálló, kerítésen kívüli részével együtt), most meg már eltelt a 15 év. Ezzel elszállt az utca negyede. Aztán felbukkant egy másik néni, ő is ültet 'kis virágot', most már az utca elejét zárták le (egy nagyfejűnek az anyósa, nem lehet csinálni semmit). Itt már a 15 év letelte előtt tiltakoztam Önkormányzatnál, de nem történt semmi, és most már lehet hogy kilesz a szükséges idő. De lehet hogy telekhatár-kiigazítással fogják megoldani, majd mikor pont nem figyel az ember...

Törölt nick 2014.03.05 14:47:37

Ez nem így van.

Az önkormányzati tulajdonú utcák, terek, közutak forgalomképtelen ingatlanok, vagy ingatlanrészek. Ezeket nem lehet elbirtokolni.

A telekhatár kiigazítás sem úgy történik, ahogy te itt leírtad.

arrius7 2014.01.12 20:59:07

Ja, és ha valamiért a környéken új helyrajz készül (végigmennek a földmérők a területen), simán betérképezik.

arrius7 2014.01.12 20:56:44

Ha sikerült magadhoz keríteni a kívánt területet, már a szó szoros értelmében eggyel beljebb vagy. Ha senki nem szól (vagy mer szólni) érte, előbb vagy utóbb a terület a tiéd (az ingatlanod része) lesz. De a területrész papíron való megszerzéséhez nem az elbirtoklást, hanem a telekhatár-kiigazítást kell alkazmaznod: bemész a Földhivatalba és kéred a telekhatár kiigazítását a kerítés jelenlegi vonalára. Ha jó a viszony a FH-val és Ök-val is, nem lesz gond.

Endrebácsi01 2012.11.07 10:54:59

Forgalomképtelen ingatlant nem lehet elbirtokolni.

sanda balázs 2012.11.04 08:38:12

Hello,

Segítséget kérnék: el lehet-e birtokolni az Ök-i utca egy részét, ha a kerítés bizonyíthatóan /pl. tanuk által, akik még élnek/ 37 éve kintebb van, mint az eredeti telekhatár?

Anno így lett megvásárolva, az Ök 37 évig nem piszkálta a dolgot, csak most ébredt fel...

Köszönöm

psugi 2012.04.03 14:32:57

Kedves jogértők, az alábbiakban kérném segítségeteket:

1970-es évek második fele, X és Y testvérek építkeznek. A közös telken  ikerház épül, de nem a telek mértani közepére, mert a szülők régi háza még áll, és attól nem lehetett középre építkezni.

Felépül a ház, a 80-as évek elején lehet költözni. Azt, hogy kié melyik fél pénzfeldobással eldöntik, megegyeznek. X és családja a teleknek azt a felét kapja, ami kb másfél méterrel nagyobb, de még áll a régi ház rajta. Később ezt lebontják, a bontás, sitthordás, új föld hozatala stb minden költségét X fizeti.

A tulajdoni lapon a X és Y 50-50%-ban tulajdonos. Y-ék az évek folyamán többször is mondogatták, hogy "de tudod, hogy a te telked  a nagyobb". De soha semmilyen írásos igénnyel nem álltak elő.

Tavaly X meghalt. Mivel van családja ők örököltek utána, megvolt a hagyatéki, az új tulajdonosok a felesége és két fia. Viszont elkezdődött a mozgolódás Y részéről, újra a nagyobb telek duma... (Ők nem tudják, hogy már megvolt a hagyatéki, mert nem igazán vannak beszélőviszonyban.) Egyértelmű, hogy azt gondolja neki jár vmi a testvére után, mivel a telek nagyobb.

Érzésem szerint az égvilágon semmilyen követelése nem lehet, mivel kb. 30 éve lett volna ha bármit akarna, ne most álljon elő... Oké, hogy X házrésze a nagyobb telek részen van, de a fent említett okok miatt (fényképekkel tudják bizonyítani, hogy ott állt a ház, és az "útban volt" az építkezés alatt). Ez a helyzet kimeríti az elbirtoklás fogalmát?

A tulajdoni lapon természetesen még mindig 50%-ban tulajdonos Y, és a másik 50% pedig az örökösök nevén van.

Lassan eladósorba kerül a házrész, úgyhogy tisztázni kell a helyzetet. Kérem, segítsetek tisztán látni. Köszönöm előre is!

mazsi-drazsika 2012.03.22 19:47:33

köszönöm a válaszát

dr_ius 2012.03.22 17:56:47

Az ügyek intézése nem elegendő, hanem az ingatlan sajátodkét kell szakadatlanul ténylegesen birtokolnod. de közös tulajdonnál ezt fokozottan vizsgálják, külön van rá egy bírósági irányelv.

mazsi-drazsika 2012.03.22 16:23:32

Üdv

kérdésem az volna van e elbirtoklási jogom ha a közös osztatla földterület ügyeit 15 éve intézem  a külföldi társtulajdonost nem is érdekelte soha ?

és ha van elbirtoklási jogom az hogy müködik ?

mr.freestyle x 2012.02.16 11:52:01

Nos,beindítottam az ügyet,de igen hamar kiderült,hogy nálunk Szlovákiában bizony szigorúbbak az elbirtoklás szabályai,mint Magyarországon.Hiába fogalmaz a törvény ugyanúgy,tehát hogy eredeti tulajdonszerzési mód,melyet az új tulajdonos nem a régi tulajdonostól szerez meg,hanem a törvény erejénél fogva keletkezik.Nálunk kell valami hivatalos dokumentum arról,hogy az elbirtoklási folyamat az előző tulajdonos,vagy leszármazottainak beleeggyezésvel zajlik.Tehát míg az ember nem talál valakit,akinek volt valami köze akár egy hagyatéki eljárás során az ingatlanhoz,nem tud lépni egy tapodtat sem.Hiába törődik a házzal,területtel,hiába tekinti x év múlva a sajátjának,és hiába hanyagolják a jogos örökösök örökségüket.Nem számít.Már.Merthogy kb.10-12 évvel ezelőtt még nálunk elég lett volna annyi,hogy birtokba veszem,és két tanúval,plusz az önkormányzat segítségével tanusítom az elbirtoklási per indításánál,hogy 10 éve birtoklom,gondozom,stb.Sajnos sokan visszaéltek annak idején ezzel a lehetőséggel,és alattomban szereztek meg vele ingatlanokat,ezután szigorítottak a szabályokon.

Az is kiderült közben,hogy az önkormányzat már megszerezte a kert és az udvar fölött 2007-ben a tulajdonjogot egy országos törvény alapján(ROEP),amely vonatkozik minden olyan földterületre,amin nem áll épület,de rendezetlenek a tulajdonviszonyai.Tehát kiderült,hogy miközben én javában birtokosként viselkedtem a telken,az önkormányzat már négy éve tulajdonlotta,csak nem szólt senkinek.Miután beszéltünk a polgármesterrel,kiderült,hogy már három fiatal pár is kérvényt nyújtott be a telek megvásárlására,és csak azért nem tudta eladni senkinek,mivel a ROEP nem vonatkozik az öreg,86 éves háromszobás vályogépületre,ami rajta áll.Azt nem bonthatja el,míg nem adja el a tulaj,vagy nincs rendezve,vagy nem dől magától össze.Ha összedőlne,akkor lépne életbe egy olyan szabály,ami már lehetővé tenné,hogy az önkormányzat saját költségen eltakarítsa,és megszerezze a házhely felett a tulajdonviszonyt.Akkor eladhatóvá válik a telek,de mivel velünk együtt már négy kérvényező is lesz a vásárlásra,vagy licitre bocsájtja,vagy a képviselőtestülettel szavaztatja meg,hogy ki legyen a vásárló.Szóval nehéz......

Jelenleg találtunk egy potenciális örököst,a nénike egyik fiát,de tőlünk vagy 200 km-re lakik,69 éves,és nem egy IQ bajnok valakik szerint,szal nehéz lesz vele,ésha sikerül is belőle valami beleggyezést kicsikarni akár eladásra,akár elbirtoklás igazolására vonatkozóan,akkor sem biztos,hogy elég lesz,ha a jegyző rájön,hogy volt neki testvére is,aki már meghalt ugyan,de leszármazottai vannak,stb.Feltételezve,hogy sikerül,mi leszünk a kedvezményezettek,hiszen miénk lenne a ház birtoklásának a joga,dehá......

Siralmasan nehéz a helyzet.

dr_ius 2012.02.12 23:41:24

Rendelkezés: pl. eladja, bérbe adja, zálogosítja.

C) Jól érted, de hagyjuk most hogy milyen alapon:)

bamako 2012.02.12 21:45:48

Üdv.

Elbirtoklás bejegyzését kérte, földterületünkre egy illető aki műveli.

Kérdés: a föld osztatlan közös tulajdon 5 testvéré akik közül 3 meghaltak és a részük tovább öröklődött.

egy örökös után sajnálatos módon (földhivatali és hagyatéki hiba miatt) nem örököltek tovább az örökösök . mivel ez csak most történt meg az uj tulajdonosok megtámadhatják e az elbitorlást hiszen a nagyobb rész az ő kezükben van és eddig nem is tudtak a tulajdonukról. a család pedig eddig nem is ismerte egymást örökösi szinten.

akit pedig nem érdekel a része hogyan szállhat ki veszteség nélkűl az ügyből

köszönöm

ambo250 2012.02.06 11:55:55

Köszönöm!

igen, ezt olvastam lejebb, de mivel nem vagyok jogász nem mindent értek.

b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),- ez magyarra lefordítva mit jelent pontosan?

c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

- nos ezt sem tudom hogy jól értelmezem-e. tehát a birtokos(aki elbirtokol) valamiért nem birtokolja tovább a területet és egy ujjabb birtokos(egy másik elbirtokló) kerül a képbe...ha jól értelmezem, ha így van nekem nem világos, hogy milyen alapon fordulhatna az elbirtokló bírósághoz, de mindegy is, hiszen esetemben erről szó nincsen...

dr_ius 2012.02.04 18:37:58

121. § (1) Elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot sajátjaként ingatlan esetében tizenöt, más dolog esetében pedig tíz éven át szakadatlanul birtokolja.

(2) Aki bűncselekménnyel vagy egyébként erőszakos vagy alattomos úton jutott a dolog birtokához, elbirtoklás útján nem szerez tulajdonjogot.

(4) Az ingatlan tulajdonjogát elbirtoklás útján akkor sem lehet megszerezni, ha az elbirtoklás feltételei csak a föld egy részére vonatkozólag állnak fenn, és a föld nem osztható meg.

(5) Ha az elbirtokló a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezteti be, a tulajdonszerzésre nem hivatkozhat azzal szemben, aki az ingatlanon az ingatlan-nyilvántartásban bízva ellenérték fejében jogot szerzett.

122. § Az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, amely elődjének birtoklása idején már elbirtoklási időnek minősült.

123. § Ha a tulajdonos menthető okból nincs abban a helyzetben, hogy tulajdonosi jogait gyakorolhassa, az akadály megszűnésétől számított egy évig az elbirtoklás akkor sem következik be, ha egyébként az elbirtoklási idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb volna hátra.

124. § (1) Az elbirtoklás megszakad, ha

a) a tulajdonos a birtokost a dolog kiadására írásban felszólítja vagy eziránt bírósághoz fordul,

b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),

c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

(2) Ha az elbirtoklás megszakad, a birtoklásnak addig eltelt ideje nem vehető figyelembe, és az elbirtoklás a megszakadást okozó körülmény elmúltával újból kezdődik.

ambo250 2012.02.04 18:35:23

Üdv!

én egy önkormányzati telket szeretnék elbirtokolni. a szüleimmel 18 éve legeltetünk rajta, be is kerítettük és a szomszéd telek a miénk.

a telek külterületen van és nincsen rendezési terv a környékre. talán szántó besorolású.

Milyen eséllyel lehet elbirtokolni ill. milyen feltételnek kell megfelelni?

Csuklósbusz 2011.12.29 11:49:34

Nade ha egy jelzálog és végrehajtási joggal terhelt ingatlant ha elbirtoklok és meg is nyerem a pert akkor a tartozások is átszállnak rám?

Mert ugye ha megnyerem a pert attól még a széljegyzet a tulajdoni lapon tele van bankokkal. Ilyenkor hogy tudom átíratni egyáltalán?

dr_ius 2011.12.28 23:35:37

Ez elviekben nem akadálya.

Az elbirtoklás

121. § (1) Elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot sajátjaként ingatlan esetében tizenöt, más dolog esetében pedig tíz éven át szakadatlanul birtokolja.

(2) Aki bűncselekménnyel vagy egyébként erőszakos vagy alattomos úton jutott a dolog birtokához, elbirtoklás útján nem szerez tulajdonjogot.

(3)

(4) Az ingatlan tulajdonjogát elbirtoklás útján akkor sem lehet megszerezni, ha az elbirtoklás feltételei csak a föld egy részére vonatkozólag állnak fenn, és a föld nem osztható meg.

(5) Ha az elbirtokló a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezteti be, a tulajdonszerzésre nem hivatkozhat azzal szemben, aki az ingatlanon az ingatlan-nyilvántartásban bízva ellenérték fejében jogot szerzett.

122. § Az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, amely elődjének birtoklása idején már elbirtoklási időnek minősült.

123. § Ha a tulajdonos menthető okból nincs abban a helyzetben, hogy tulajdonosi jogait gyakorolhassa, az akadály megszűnésétől számított egy évig az elbirtoklás akkor sem következik be, ha egyébként az elbirtoklási idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb volna hátra.

124. § (1) Az elbirtoklás megszakad, ha

a) a tulajdonos a birtokost a dolog kiadására írásban felszólítja vagy eziránt bírósághoz fordul,

b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),

c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

(2) Ha az elbirtoklás megszakad, a birtoklásnak addig eltelt ideje nem vehető figyelembe, és az elbirtoklás a megszakadást okozó körülmény elmúltával újból kezdődik.

Csuklósbusz 2011.12.28 21:41:09

Ha egy házon sok sok teher van akkor azt el lehet birtokolni?

Tehát adott egy magára hagyott ház, de rajta olyan sok teher hogy 10x több a teher mint amennyibe a ház kerül... akkor egy olyat el lehet birtokolni?

zsgzs 2015.08.29 15:55:33

Sziasztok!

Közös tulajdonú ingatlanrészt, amit csak a mi családunk használ el lehet birtokolni?

Egy 1 emeletes társasházban lakunk és a felső két lakás (az egész első emelet) a mi családunké, a két lakás egybe vagy nyitva és az oda felvezető lépcsőházról és folyosóról lenne szó.. Csak mi használjuk be is var bútorozva és vagy 20 éve nem járt fent senki. Magába a lépcsőházba is csak kulccsal lehet belépni, amihez csak nekünk van kulcsunk.

Köszönöm előre a segítséget!

Flanell 2014.12.05 21:34:18

Üdv!

Az államtól lehet elbirtokolni?

Vagy legalábbis, azt hiszem, ez a helyzet.

Van egy falusi házhelye apámnak, aminek egy kis hányada (mondjuk, 20-30 E értékben) egy kb. 20 éve meghalt rokon nevén van. Ő ezt a kertet soha nem művelte, a feleségétől örökölte a részt, és nagyapám - zsebszerződéssel - vagy 30 éve megvette tőle.

Ez a rokon örökösök nélkül halt meg, gondolom, ilyenkor az államra száll a vagyona. Viszont a tulajdoni lapon még mindig az ő neve szerepel, bár nyilván az állam lett az örököse.

Hogy tudnánk papíron is megszerezni a telket?

MikeyT 2014.11.23 11:49:20

Köszönöm a választ

Sikambria 2014.11.21 23:36:31

Hali!

Az elbirtoklásnál a jogelőd birtoklási idejéhez hozzá lehet adni a saját birtoklási időnket és így lehet elbirtokolni, ha a jogelőd életében nem telt el a 15 év, vagyis a jogelőd el nem birtokolt.

Ha már a jogelődnél is megvolt a 15 év, akkor max. más jogcímen, pl. öröklés jegyeztetheti be a tulajdonjogot.

De nem csak ennek van jelentősége, hanem a szubjektív tudati állapotának is, vagyis, hogy  sajátjaként birtokolt-e.

Sajátjaként pedig akkor birtokol, ha birtoklását véglegesnek tekinti. Ez pedig azt jelenti, hogy számíthatott-e a tulajdonos, azaz a te felbukkanásodra, vagy azt gondolhatta, hogy te már soha nem fogsz jelentkezni, vagyis számíthatott-e arra, hogy a birtoklását a tulajdonos megszakítja.

MikeyT 2014.11.19 16:28:03

Hello!

Ki tudna abban segíteni, hogy az elbirtoklás joga örökölhető-e?

A sztori röviden: rokonom kapott idézést, hogy a tulajdonában lévő földet peres úton elbirtokolnák. Rokonom nem is tudta, hogy van ilyen földje, mert 4 évesen örökölte és nem mondták neki később se.

Az elbirtokló azt állítja, hogy a földet férje művelte 2009-es haláláig, majd onnan kezdve ő és így kettejüknek megvan az elegendő ideje az elbirtokláshoz. Lehet ilyet? Összevonni két ember használati idejét?

Köszönettel

Sikambria 2014.11.03 20:21:38

Hali!

A nagyapád és akkori rokonai életében a közös tulajdon használata részben osztott volt, hiszen a nagyapád kimérette valahol a maga hányadát és a többiek nem tiltakoztak gondolom, haláláig a használata ellen.

Ez azt jelenti, hogy ráutaló magatartással a használati rend kialakult.

Amikor a szüleid örököltek, akkor a tulajdoni hányadhoz tapadóan jogosulttá váltak a kialakult használatra is.

Ha az új tulajdonosnak nem tetszik a meglevő használati rend, akkor meg kell állapodniuk újban, vagy kérniük kell a bíróságtól a használat megváltoztatását.

Nem tudom, hogy a nagyapád pl. körbekerítette-e a kiméretett területet. Ha az elkülönült használatnak jól látható jele van, birtokháborítást követ el az az új tulajdonos, aki megegyezés vagy bírósági határozat nélkül kezd használni olyan területet, ami más használatában van.

Fúrt kút tisztítása 2014.11.03 17:07:16

Tiszteletem,

Elbirtoklással kapcsolatos kérésem lenne , aki tud segítsen.

Egy jelentéktelen méretű belterületi kertről van szó.

Régi történettel kezdem.

Ez a terület 1930-ban egy osztatlan közös családi bírtok része volt.

Nagyapám 1960-ban kimérette a saját részét , a többiek továbbra is osztatlanként használták.

Nagyapám és a terület többi tulajdonosa elhaláloztak.

Az adott területet szüleim örökölték , illetve az osztatlan területet a szüleimmel hasonló korú rokonaim örökölték.

A területen nem változott semmi csak a tulajdonosok.

Aztán a rokonok közül egyik tulajdonos elhalálozott , az örökösödési eljárás után úgy döntöttek , hogy szétmérik az osztatlan közös tulajdont.

Egyszerűen nem tudom felfogni 80 év használat után hogyan lehetséges ez.

Mit lehet ez ellen tenni??

Kérem valaki segítsen!

Üdvözlettel:

Vasek

arrius7 2014.03.07 16:44:23

A kérdés az, mi bizonyítja tulajdonképpen, hogy a kérdéses (eredetileg 200m2-es terület) 'közforgalmú út, utca, tér'? Mert a helyszínen már semmi nem utal arra, hogy ott valaha is utca volt: a nyári félévben lépni alig lehet, annyi 'kis virágot' nyomtak be a területre (a járműforgalmat egy függőlegesen behelyezett acélgerendával küszöbölték ki). Ugyan van az utcára egy oldalkapunk, de ha bemegyek (már ez is abszurdum, hogy az ember oda nem kimegy, hanem 'be'), akkor jó esetben azzal nyugtázzák, hogy 'hát a szomszédnak joga van kerítéskarbantartás, gyümölcs-összegyűjtés címén bemenni a máséra', rossz esetben meg botrány van (ordítozás, kergetés). A mögöttünk lévő teleknek is lett volna hozzáférése eredetileg a streethez, de őket már régebben kitiltották, és az új helyrajzzal már nem is érintkeznek. Ha elég időt kapnak, tuti hogy valahogy le lesz papírozva. Az egyetlen dolog, ami ezek szerint útjukban áll, az a tulajdoni lapon szereplő 'művelési ág: Kivett közterület' felirat. De mi akadályozza meg az Önkormányzatot, hogy adott esetben egy tollvonással átminősítse akármivé (pl. kertté)? A hivatalos várostérképről máris eltűnt az út, a Google Térképre (ahol szintén hiányzott) nagy nehezen visszaküzdöttem, de csak magánút minősítéssel ment át a dolog. A hivatalokban meg mindenki reszket mint a nyárfalevél, ha megtudják, hogy kivel szemben kellene intézkedni ('nekik is csak ez az egy állásuk van').

Törölt nick 2014.03.07 14:37:33

Nézd, elbirtokolni csak forgalomképes ingatlant, vagy ingatlanrészt lehet.

A közforgalmú út, utca, tér nem ilyen. Ezek un. forgalomképtelen ingatlanok, vagy ingatlanrészek. Ezek elbirtoklása akkor sem vált ki joghatást, ha 15 helyett vki 100 évig birtokában tartja a területet.

Tehát, soha nem lesz tulajdonos az illető, sőt, még meg is bírságolhatják, jogosultatlan közterület-használatért.

arrius7 2014.03.07 13:50:55

@well fargo: Arra célzol, hogy a telekhatár bármilyen megváltoztatása csak az illetékes Önkormányzat Építési Osztálya és a Földhivatal által jóváhagyott változási vázrajz becsatolása mellett lehetséges? Mert én is próbálkoztam egyébként az említett utcába kilógó telekrészünk kiigazítással való visszaszerzésével, de csak egy általam készített összevetést csatoltam a régi és a jelenlegi helyrajzról, és azon jelöltem hogy mely területeket kérem vissza - feltételezve, hogy a Földhivatal fogja majd a pontos változási vázrajzot elkészíteni, hivatalból. Mondjuk nem is kaptam vissza, de nem szólítottak fel hiánypótlásra, vagy ilyesmi. (Az elutasítás oka amúgy is más volt.)

De a kedves szomszédok esetén gondolom nem lenne probléma az említett két szerv engedélyének megszerzése. Amúgy speciális eset, hogy a telekalakítás egyik érintettje (áldozata) az Önkormányzat lenne, és az Önk. Ép. Osztályának ilyenre rábólintani kicsit érdekes, de nem lehetetlen.

Törölt nick 2014.03.07 05:24:03

A telekalakítás engedélyezése iránti kérelmet benyújthat:a telekalakítással érintett bármelyik telek bármelyik tulajdonosa,közös tulajdonban álló telek esetén bármelyik tulajdonostárs,aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében tulajdoni igényt érvényesít,az elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljárást kezdeményező,ha a telekalakítás során legalább nyolc új építési telek keletkezik, a tulajdonostársaknak a telek területnagyság szerinti többsége,az a személy, aki a telekalakításról a tulajdonossal írásban megállapodott.A kérelemnek tartalmaznia kell:természetes személy kérelmező esetén a természetes személyazonosító adatokat,gazdálkodó szervezet kérelmező esetén a gazdálkodó szervezet statisztikai számjelét,a telekalakítással érintett tel(k)ek helyrajzi számát, a tel(k)ek fekvése szerinti település megjelölésével,a kérelmezett telekalakítási eljárás típusának (telekalakítási engedélyezési eljárás vagy egyesített telekalakítási eljárás) megjelölését,a telekalakítás célját, amely lehet telekcsoport újraosztása, telekfelosztás, telekegyesítés,vagy telek-határrendezés,az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.A telekalakítási engedélyezési eljárás során a területileg illetékes járási földhivatalhoz a kérelem mellékleteként záradékolt változási vázrajzot kell benyújtani, de célszerû az ez alapján meghozott előzetes szakhatósági jóváhagyásokat is mellékelni.Az előzetes szakhatósági jóváhagyásokat nem kötelező az eljárás megindítása előtt beszerezni, de beszerzésükkel gyorsabb a földhivatali eljárás és kizárható a telekalakítási engedélyezési kérelem elutasítása szakhatósági hozzájárulás hiánya esetén, ami anyagi veszteséggel jár, mert a földhivatal elutasító határozata esetén nem térítik vissza a telekalakítás engedélyezési eljárásra befizetett díjat, valamint a szakhatóságok eljárási díjait.

arrius7 2014.03.07 02:36:32

Az hogy papíron mi van a törvényekben, egy dolog. A gyakorlatban, ha valaki nagyfejű, vagy tanácsi rokon, simán lehet mindent. A telkünk melletti utcácskában kétszer csinálták meg ezt a figurát: idős néni ültetni kezd kis zöldséget/virágot, aztán lekeríti az utca egy részét. Első alkalommal az utca elejét az 'új felmérésnél' simán hozzárajzolták a néni telkéhez (a mi ingatlanunk egy kiálló, kerítésen kívüli részével együtt), most meg már eltelt a 15 év. Ezzel elszállt az utca negyede. Aztán felbukkant egy másik néni, ő is ültet 'kis virágot', most már az utca elejét zárták le (egy nagyfejűnek az anyósa, nem lehet csinálni semmit). Itt már a 15 év letelte előtt tiltakoztam Önkormányzatnál, de nem történt semmi, és most már lehet hogy kilesz a szükséges idő. De lehet hogy telekhatár-kiigazítással fogják megoldani, majd mikor pont nem figyel az ember...

Törölt nick 2014.03.05 14:47:37

Ez nem így van.

Az önkormányzati tulajdonú utcák, terek, közutak forgalomképtelen ingatlanok, vagy ingatlanrészek. Ezeket nem lehet elbirtokolni.

A telekhatár kiigazítás sem úgy történik, ahogy te itt leírtad.

arrius7 2014.01.12 20:59:07

Ja, és ha valamiért a környéken új helyrajz készül (végigmennek a földmérők a területen), simán betérképezik.

arrius7 2014.01.12 20:56:44

Ha sikerült magadhoz keríteni a kívánt területet, már a szó szoros értelmében eggyel beljebb vagy. Ha senki nem szól (vagy mer szólni) érte, előbb vagy utóbb a terület a tiéd (az ingatlanod része) lesz. De a területrész papíron való megszerzéséhez nem az elbirtoklást, hanem a telekhatár-kiigazítást kell alkazmaznod: bemész a Földhivatalba és kéred a telekhatár kiigazítását a kerítés jelenlegi vonalára. Ha jó a viszony a FH-val és Ök-val is, nem lesz gond.

Endrebácsi01 2012.11.07 10:54:59

Forgalomképtelen ingatlant nem lehet elbirtokolni.

sanda balázs 2012.11.04 08:38:12

Hello,

Segítséget kérnék: el lehet-e birtokolni az Ök-i utca egy részét, ha a kerítés bizonyíthatóan /pl. tanuk által, akik még élnek/ 37 éve kintebb van, mint az eredeti telekhatár?

Anno így lett megvásárolva, az Ök 37 évig nem piszkálta a dolgot, csak most ébredt fel...

Köszönöm

psugi 2012.04.03 14:32:57

Kedves jogértők, az alábbiakban kérném segítségeteket:

1970-es évek második fele, X és Y testvérek építkeznek. A közös telken  ikerház épül, de nem a telek mértani közepére, mert a szülők régi háza még áll, és attól nem lehetett középre építkezni.

Felépül a ház, a 80-as évek elején lehet költözni. Azt, hogy kié melyik fél pénzfeldobással eldöntik, megegyeznek. X és családja a teleknek azt a felét kapja, ami kb másfél méterrel nagyobb, de még áll a régi ház rajta. Később ezt lebontják, a bontás, sitthordás, új föld hozatala stb minden költségét X fizeti.

A tulajdoni lapon a X és Y 50-50%-ban tulajdonos. Y-ék az évek folyamán többször is mondogatták, hogy "de tudod, hogy a te telked  a nagyobb". De soha semmilyen írásos igénnyel nem álltak elő.

Tavaly X meghalt. Mivel van családja ők örököltek utána, megvolt a hagyatéki, az új tulajdonosok a felesége és két fia. Viszont elkezdődött a mozgolódás Y részéről, újra a nagyobb telek duma... (Ők nem tudják, hogy már megvolt a hagyatéki, mert nem igazán vannak beszélőviszonyban.) Egyértelmű, hogy azt gondolja neki jár vmi a testvére után, mivel a telek nagyobb.

Érzésem szerint az égvilágon semmilyen követelése nem lehet, mivel kb. 30 éve lett volna ha bármit akarna, ne most álljon elő... Oké, hogy X házrésze a nagyobb telek részen van, de a fent említett okok miatt (fényképekkel tudják bizonyítani, hogy ott állt a ház, és az "útban volt" az építkezés alatt). Ez a helyzet kimeríti az elbirtoklás fogalmát?

A tulajdoni lapon természetesen még mindig 50%-ban tulajdonos Y, és a másik 50% pedig az örökösök nevén van.

Lassan eladósorba kerül a házrész, úgyhogy tisztázni kell a helyzetet. Kérem, segítsetek tisztán látni. Köszönöm előre is!

mazsi-drazsika 2012.03.22 19:47:33

köszönöm a válaszát

dr_ius 2012.03.22 17:56:47

Az ügyek intézése nem elegendő, hanem az ingatlan sajátodkét kell szakadatlanul ténylegesen birtokolnod. de közös tulajdonnál ezt fokozottan vizsgálják, külön van rá egy bírósági irányelv.

mazsi-drazsika 2012.03.22 16:23:32

Üdv

kérdésem az volna van e elbirtoklási jogom ha a közös osztatla földterület ügyeit 15 éve intézem  a külföldi társtulajdonost nem is érdekelte soha ?

és ha van elbirtoklási jogom az hogy müködik ?

mr.freestyle x 2012.02.16 11:52:01

Nos,beindítottam az ügyet,de igen hamar kiderült,hogy nálunk Szlovákiában bizony szigorúbbak az elbirtoklás szabályai,mint Magyarországon.Hiába fogalmaz a törvény ugyanúgy,tehát hogy eredeti tulajdonszerzési mód,melyet az új tulajdonos nem a régi tulajdonostól szerez meg,hanem a törvény erejénél fogva keletkezik.Nálunk kell valami hivatalos dokumentum arról,hogy az elbirtoklási folyamat az előző tulajdonos,vagy leszármazottainak beleeggyezésvel zajlik.Tehát míg az ember nem talál valakit,akinek volt valami köze akár egy hagyatéki eljárás során az ingatlanhoz,nem tud lépni egy tapodtat sem.Hiába törődik a házzal,területtel,hiába tekinti x év múlva a sajátjának,és hiába hanyagolják a jogos örökösök örökségüket.Nem számít.Már.Merthogy kb.10-12 évvel ezelőtt még nálunk elég lett volna annyi,hogy birtokba veszem,és két tanúval,plusz az önkormányzat segítségével tanusítom az elbirtoklási per indításánál,hogy 10 éve birtoklom,gondozom,stb.Sajnos sokan visszaéltek annak idején ezzel a lehetőséggel,és alattomban szereztek meg vele ingatlanokat,ezután szigorítottak a szabályokon.

Az is kiderült közben,hogy az önkormányzat már megszerezte a kert és az udvar fölött 2007-ben a tulajdonjogot egy országos törvény alapján(ROEP),amely vonatkozik minden olyan földterületre,amin nem áll épület,de rendezetlenek a tulajdonviszonyai.Tehát kiderült,hogy miközben én javában birtokosként viselkedtem a telken,az önkormányzat már négy éve tulajdonlotta,csak nem szólt senkinek.Miután beszéltünk a polgármesterrel,kiderült,hogy már három fiatal pár is kérvényt nyújtott be a telek megvásárlására,és csak azért nem tudta eladni senkinek,mivel a ROEP nem vonatkozik az öreg,86 éves háromszobás vályogépületre,ami rajta áll.Azt nem bonthatja el,míg nem adja el a tulaj,vagy nincs rendezve,vagy nem dől magától össze.Ha összedőlne,akkor lépne életbe egy olyan szabály,ami már lehetővé tenné,hogy az önkormányzat saját költségen eltakarítsa,és megszerezze a házhely felett a tulajdonviszonyt.Akkor eladhatóvá válik a telek,de mivel velünk együtt már négy kérvényező is lesz a vásárlásra,vagy licitre bocsájtja,vagy a képviselőtestülettel szavaztatja meg,hogy ki legyen a vásárló.Szóval nehéz......

Jelenleg találtunk egy potenciális örököst,a nénike egyik fiát,de tőlünk vagy 200 km-re lakik,69 éves,és nem egy IQ bajnok valakik szerint,szal nehéz lesz vele,ésha sikerül is belőle valami beleggyezést kicsikarni akár eladásra,akár elbirtoklás igazolására vonatkozóan,akkor sem biztos,hogy elég lesz,ha a jegyző rájön,hogy volt neki testvére is,aki már meghalt ugyan,de leszármazottai vannak,stb.Feltételezve,hogy sikerül,mi leszünk a kedvezményezettek,hiszen miénk lenne a ház birtoklásának a joga,dehá......

Siralmasan nehéz a helyzet.

dr_ius 2012.02.12 23:41:24

Rendelkezés: pl. eladja, bérbe adja, zálogosítja.

C) Jól érted, de hagyjuk most hogy milyen alapon:)

bamako 2012.02.12 21:45:48

Üdv.

Elbirtoklás bejegyzését kérte, földterületünkre egy illető aki műveli.

Kérdés: a föld osztatlan közös tulajdon 5 testvéré akik közül 3 meghaltak és a részük tovább öröklődött.

egy örökös után sajnálatos módon (földhivatali és hagyatéki hiba miatt) nem örököltek tovább az örökösök . mivel ez csak most történt meg az uj tulajdonosok megtámadhatják e az elbitorlást hiszen a nagyobb rész az ő kezükben van és eddig nem is tudtak a tulajdonukról. a család pedig eddig nem is ismerte egymást örökösi szinten.

akit pedig nem érdekel a része hogyan szállhat ki veszteség nélkűl az ügyből

köszönöm

ambo250 2012.02.06 11:55:55

Köszönöm!

igen, ezt olvastam lejebb, de mivel nem vagyok jogász nem mindent értek.

b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),- ez magyarra lefordítva mit jelent pontosan?

c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

- nos ezt sem tudom hogy jól értelmezem-e. tehát a birtokos(aki elbirtokol) valamiért nem birtokolja tovább a területet és egy ujjabb birtokos(egy másik elbirtokló) kerül a képbe...ha jól értelmezem, ha így van nekem nem világos, hogy milyen alapon fordulhatna az elbirtokló bírósághoz, de mindegy is, hiszen esetemben erről szó nincsen...

dr_ius 2012.02.04 18:37:58

121. § (1) Elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot sajátjaként ingatlan esetében tizenöt, más dolog esetében pedig tíz éven át szakadatlanul birtokolja.

(2) Aki bűncselekménnyel vagy egyébként erőszakos vagy alattomos úton jutott a dolog birtokához, elbirtoklás útján nem szerez tulajdonjogot.

(4) Az ingatlan tulajdonjogát elbirtoklás útján akkor sem lehet megszerezni, ha az elbirtoklás feltételei csak a föld egy részére vonatkozólag állnak fenn, és a föld nem osztható meg.

(5) Ha az elbirtokló a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezteti be, a tulajdonszerzésre nem hivatkozhat azzal szemben, aki az ingatlanon az ingatlan-nyilvántartásban bízva ellenérték fejében jogot szerzett.

122. § Az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, amely elődjének birtoklása idején már elbirtoklási időnek minősült.

123. § Ha a tulajdonos menthető okból nincs abban a helyzetben, hogy tulajdonosi jogait gyakorolhassa, az akadály megszűnésétől számított egy évig az elbirtoklás akkor sem következik be, ha egyébként az elbirtoklási idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb volna hátra.

124. § (1) Az elbirtoklás megszakad, ha

a) a tulajdonos a birtokost a dolog kiadására írásban felszólítja vagy eziránt bírósághoz fordul,

b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),

c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

(2) Ha az elbirtoklás megszakad, a birtoklásnak addig eltelt ideje nem vehető figyelembe, és az elbirtoklás a megszakadást okozó körülmény elmúltával újból kezdődik.

ambo250 2012.02.04 18:35:23

Üdv!

én egy önkormányzati telket szeretnék elbirtokolni. a szüleimmel 18 éve legeltetünk rajta, be is kerítettük és a szomszéd telek a miénk.

a telek külterületen van és nincsen rendezési terv a környékre. talán szántó besorolású.

Milyen eséllyel lehet elbirtokolni ill. milyen feltételnek kell megfelelni?

Csuklósbusz 2011.12.29 11:49:34

Nade ha egy jelzálog és végrehajtási joggal terhelt ingatlant ha elbirtoklok és meg is nyerem a pert akkor a tartozások is átszállnak rám?

Mert ugye ha megnyerem a pert attól még a széljegyzet a tulajdoni lapon tele van bankokkal. Ilyenkor hogy tudom átíratni egyáltalán?

dr_ius 2011.12.28 23:35:37

Ez elviekben nem akadálya.

Az elbirtoklás

121. § (1) Elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot sajátjaként ingatlan esetében tizenöt, más dolog esetében pedig tíz éven át szakadatlanul birtokolja.

(2) Aki bűncselekménnyel vagy egyébként erőszakos vagy alattomos úton jutott a dolog birtokához, elbirtoklás útján nem szerez tulajdonjogot.

(3)

(4) Az ingatlan tulajdonjogát elbirtoklás útján akkor sem lehet megszerezni, ha az elbirtoklás feltételei csak a föld egy részére vonatkozólag állnak fenn, és a föld nem osztható meg.

(5) Ha az elbirtokló a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezteti be, a tulajdonszerzésre nem hivatkozhat azzal szemben, aki az ingatlanon az ingatlan-nyilvántartásban bízva ellenérték fejében jogot szerzett.

122. § Az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, amely elődjének birtoklása idején már elbirtoklási időnek minősült.

123. § Ha a tulajdonos menthető okból nincs abban a helyzetben, hogy tulajdonosi jogait gyakorolhassa, az akadály megszűnésétől számított egy évig az elbirtoklás akkor sem következik be, ha egyébként az elbirtoklási idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb volna hátra.

124. § (1) Az elbirtoklás megszakad, ha

a) a tulajdonos a birtokost a dolog kiadására írásban felszólítja vagy eziránt bírósághoz fordul,

b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),

c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

(2) Ha az elbirtoklás megszakad, a birtoklásnak addig eltelt ideje nem vehető figyelembe, és az elbirtoklás a megszakadást okozó körülmény elmúltával újból kezdődik.

Csuklósbusz 2011.12.28 21:41:09

Ha egy házon sok sok teher van akkor azt el lehet birtokolni?

Tehát adott egy magára hagyott ház, de rajta olyan sok teher hogy 10x több a teher mint amennyibe a ház kerül... akkor egy olyat el lehet birtokolni?

zsgzs 2015.08.29 15:55:33

Sziasztok!

Közös tulajdonú ingatlanrészt, amit csak a mi családunk használ el lehet birtokolni?

Egy 1 emeletes társasházban lakunk és a felső két lakás (az egész első emelet) a mi családunké, a két lakás egybe vagy nyitva és az oda felvezető lépcsőházról és folyosóról lenne szó.. Csak mi használjuk be is var bútorozva és vagy 20 éve nem járt fent senki. Magába a lépcsőházba is csak kulccsal lehet belépni, amihez csak nekünk van kulcsunk.

Köszönöm előre a segítséget!

Flanell 2014.12.05 21:34:18

Üdv!

Az államtól lehet elbirtokolni?

Vagy legalábbis, azt hiszem, ez a helyzet.

Van egy falusi házhelye apámnak, aminek egy kis hányada (mondjuk, 20-30 E értékben) egy kb. 20 éve meghalt rokon nevén van. Ő ezt a kertet soha nem művelte, a feleségétől örökölte a részt, és nagyapám - zsebszerződéssel - vagy 30 éve megvette tőle.

Ez a rokon örökösök nélkül halt meg, gondolom, ilyenkor az államra száll a vagyona. Viszont a tulajdoni lapon még mindig az ő neve szerepel, bár nyilván az állam lett az örököse.

Hogy tudnánk papíron is megszerezni a telket?

MikeyT 2014.11.23 11:49:20

Köszönöm a választ

Sikambria 2014.11.21 23:36:31

Hali!

Az elbirtoklásnál a jogelőd birtoklási idejéhez hozzá lehet adni a saját birtoklási időnket és így lehet elbirtokolni, ha a jogelőd életében nem telt el a 15 év, vagyis a jogelőd el nem birtokolt.

Ha már a jogelődnél is megvolt a 15 év, akkor max. más jogcímen, pl. öröklés jegyeztetheti be a tulajdonjogot.

De nem csak ennek van jelentősége, hanem a szubjektív tudati állapotának is, vagyis, hogy  sajátjaként birtokolt-e.

Sajátjaként pedig akkor birtokol, ha birtoklását véglegesnek tekinti. Ez pedig azt jelenti, hogy számíthatott-e a tulajdonos, azaz a te felbukkanásodra, vagy azt gondolhatta, hogy te már soha nem fogsz jelentkezni, vagyis számíthatott-e arra, hogy a birtoklását a tulajdonos megszakítja.

MikeyT 2014.11.19 16:28:03

Hello!

Ki tudna abban segíteni, hogy az elbirtoklás joga örökölhető-e?

A sztori röviden: rokonom kapott idézést, hogy a tulajdonában lévő földet peres úton elbirtokolnák. Rokonom nem is tudta, hogy van ilyen földje, mert 4 évesen örökölte és nem mondták neki később se.

Az elbirtokló azt állítja, hogy a földet férje művelte 2009-es haláláig, majd onnan kezdve ő és így kettejüknek megvan az elegendő ideje az elbirtokláshoz. Lehet ilyet? Összevonni két ember használati idejét?

Köszönettel

Sikambria 2014.11.03 20:21:38

Hali!

A nagyapád és akkori rokonai életében a közös tulajdon használata részben osztott volt, hiszen a nagyapád kimérette valahol a maga hányadát és a többiek nem tiltakoztak gondolom, haláláig a használata ellen.

Ez azt jelenti, hogy ráutaló magatartással a használati rend kialakult.

Amikor a szüleid örököltek, akkor a tulajdoni hányadhoz tapadóan jogosulttá váltak a kialakult használatra is.

Ha az új tulajdonosnak nem tetszik a meglevő használati rend, akkor meg kell állapodniuk újban, vagy kérniük kell a bíróságtól a használat megváltoztatását.

Nem tudom, hogy a nagyapád pl. körbekerítette-e a kiméretett területet. Ha az elkülönült használatnak jól látható jele van, birtokháborítást követ el az az új tulajdonos, aki megegyezés vagy bírósági határozat nélkül kezd használni olyan területet, ami más használatában van.

Fúrt kút tisztítása 2014.11.03 17:07:16

Tiszteletem,

Elbirtoklással kapcsolatos kérésem lenne , aki tud segítsen.

Egy jelentéktelen méretű belterületi kertről van szó.

Régi történettel kezdem.

Ez a terület 1930-ban egy osztatlan közös családi bírtok része volt.

Nagyapám 1960-ban kimérette a saját részét , a többiek továbbra is osztatlanként használták.

Nagyapám és a terület többi tulajdonosa elhaláloztak.

Az adott területet szüleim örökölték , illetve az osztatlan területet a szüleimmel hasonló korú rokonaim örökölték.

A területen nem változott semmi csak a tulajdonosok.

Aztán a rokonok közül egyik tulajdonos elhalálozott , az örökösödési eljárás után úgy döntöttek , hogy szétmérik az osztatlan közös tulajdont.

Egyszerűen nem tudom felfogni 80 év használat után hogyan lehetséges ez.

Mit lehet ez ellen tenni??

Kérem valaki segítsen!

Üdvözlettel:

Vasek

arrius7 2014.03.07 16:44:23

A kérdés az, mi bizonyítja tulajdonképpen, hogy a kérdéses (eredetileg 200m2-es terület) 'közforgalmú út, utca, tér'? Mert a helyszínen már semmi nem utal arra, hogy ott valaha is utca volt: a nyári félévben lépni alig lehet, annyi 'kis virágot' nyomtak be a területre (a járműforgalmat egy függőlegesen behelyezett acélgerendával küszöbölték ki). Ugyan van az utcára egy oldalkapunk, de ha bemegyek (már ez is abszurdum, hogy az ember oda nem kimegy, hanem 'be'), akkor jó esetben azzal nyugtázzák, hogy 'hát a szomszédnak joga van kerítéskarbantartás, gyümölcs-összegyűjtés címén bemenni a máséra', rossz esetben meg botrány van (ordítozás, kergetés). A mögöttünk lévő teleknek is lett volna hozzáférése eredetileg a streethez, de őket már régebben kitiltották, és az új helyrajzzal már nem is érintkeznek. Ha elég időt kapnak, tuti hogy valahogy le lesz papírozva. Az egyetlen dolog, ami ezek szerint útjukban áll, az a tulajdoni lapon szereplő 'művelési ág: Kivett közterület' felirat. De mi akadályozza meg az Önkormányzatot, hogy adott esetben egy tollvonással átminősítse akármivé (pl. kertté)? A hivatalos várostérképről máris eltűnt az út, a Google Térképre (ahol szintén hiányzott) nagy nehezen visszaküzdöttem, de csak magánút minősítéssel ment át a dolog. A hivatalokban meg mindenki reszket mint a nyárfalevél, ha megtudják, hogy kivel szemben kellene intézkedni ('nekik is csak ez az egy állásuk van').

Törölt nick 2014.03.07 14:37:33

Nézd, elbirtokolni csak forgalomképes ingatlant, vagy ingatlanrészt lehet.

A közforgalmú út, utca, tér nem ilyen. Ezek un. forgalomképtelen ingatlanok, vagy ingatlanrészek. Ezek elbirtoklása akkor sem vált ki joghatást, ha 15 helyett vki 100 évig birtokában tartja a területet.

Tehát, soha nem lesz tulajdonos az illető, sőt, még meg is bírságolhatják, jogosultatlan közterület-használatért.

arrius7 2014.03.07 13:50:55

@well fargo: Arra célzol, hogy a telekhatár bármilyen megváltoztatása csak az illetékes Önkormányzat Építési Osztálya és a Földhivatal által jóváhagyott változási vázrajz becsatolása mellett lehetséges? Mert én is próbálkoztam egyébként az említett utcába kilógó telekrészünk kiigazítással való visszaszerzésével, de csak egy általam készített összevetést csatoltam a régi és a jelenlegi helyrajzról, és azon jelöltem hogy mely területeket kérem vissza - feltételezve, hogy a Földhivatal fogja majd a pontos változási vázrajzot elkészíteni, hivatalból. Mondjuk nem is kaptam vissza, de nem szólítottak fel hiánypótlásra, vagy ilyesmi. (Az elutasítás oka amúgy is más volt.)

De a kedves szomszédok esetén gondolom nem lenne probléma az említett két szerv engedélyének megszerzése. Amúgy speciális eset, hogy a telekalakítás egyik érintettje (áldozata) az Önkormányzat lenne, és az Önk. Ép. Osztályának ilyenre rábólintani kicsit érdekes, de nem lehetetlen.

Törölt nick 2014.03.07 05:24:03

A telekalakítás engedélyezése iránti kérelmet benyújthat:a telekalakítással érintett bármelyik telek bármelyik tulajdonosa,közös tulajdonban álló telek esetén bármelyik tulajdonostárs,aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében tulajdoni igényt érvényesít,az elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljárást kezdeményező,ha a telekalakítás során legalább nyolc új építési telek keletkezik, a tulajdonostársaknak a telek területnagyság szerinti többsége,az a személy, aki a telekalakításról a tulajdonossal írásban megállapodott.A kérelemnek tartalmaznia kell:természetes személy kérelmező esetén a természetes személyazonosító adatokat,gazdálkodó szervezet kérelmező esetén a gazdálkodó szervezet statisztikai számjelét,a telekalakítással érintett tel(k)ek helyrajzi számát, a tel(k)ek fekvése szerinti település megjelölésével,a kérelmezett telekalakítási eljárás típusának (telekalakítási engedélyezési eljárás vagy egyesített telekalakítási eljárás) megjelölését,a telekalakítás célját, amely lehet telekcsoport újraosztása, telekfelosztás, telekegyesítés,vagy telek-határrendezés,az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.A telekalakítási engedélyezési eljárás során a területileg illetékes járási földhivatalhoz a kérelem mellékleteként záradékolt változási vázrajzot kell benyújtani, de célszerû az ez alapján meghozott előzetes szakhatósági jóváhagyásokat is mellékelni.Az előzetes szakhatósági jóváhagyásokat nem kötelező az eljárás megindítása előtt beszerezni, de beszerzésükkel gyorsabb a földhivatali eljárás és kizárható a telekalakítási engedélyezési kérelem elutasítása szakhatósági hozzájárulás hiánya esetén, ami anyagi veszteséggel jár, mert a földhivatal elutasító határozata esetén nem térítik vissza a telekalakítás engedélyezési eljárásra befizetett díjat, valamint a szakhatóságok eljárási díjait.

arrius7 2014.03.07 02:36:32

Az hogy papíron mi van a törvényekben, egy dolog. A gyakorlatban, ha valaki nagyfejű, vagy tanácsi rokon, simán lehet mindent. A telkünk melletti utcácskában kétszer csinálták meg ezt a figurát: idős néni ültetni kezd kis zöldséget/virágot, aztán lekeríti az utca egy részét. Első alkalommal az utca elejét az 'új felmérésnél' simán hozzárajzolták a néni telkéhez (a mi ingatlanunk egy kiálló, kerítésen kívüli részével együtt), most meg már eltelt a 15 év. Ezzel elszállt az utca negyede. Aztán felbukkant egy másik néni, ő is ültet 'kis virágot', most már az utca elejét zárták le (egy nagyfejűnek az anyósa, nem lehet csinálni semmit). Itt már a 15 év letelte előtt tiltakoztam Önkormányzatnál, de nem történt semmi, és most már lehet hogy kilesz a szükséges idő. De lehet hogy telekhatár-kiigazítással fogják megoldani, majd mikor pont nem figyel az ember...

Törölt nick 2014.03.05 14:47:37

Ez nem így van.

Az önkormányzati tulajdonú utcák, terek, közutak forgalomképtelen ingatlanok, vagy ingatlanrészek. Ezeket nem lehet elbirtokolni.

A telekhatár kiigazítás sem úgy történik, ahogy te itt leírtad.

arrius7 2014.01.12 20:59:07

Ja, és ha valamiért a környéken új helyrajz készül (végigmennek a földmérők a területen), simán betérképezik.

arrius7 2014.01.12 20:56:44

Ha sikerült magadhoz keríteni a kívánt területet, már a szó szoros értelmében eggyel beljebb vagy. Ha senki nem szól (vagy mer szólni) érte, előbb vagy utóbb a terület a tiéd (az ingatlanod része) lesz. De a területrész papíron való megszerzéséhez nem az elbirtoklást, hanem a telekhatár-kiigazítást kell alkazmaznod: bemész a Földhivatalba és kéred a telekhatár kiigazítását a kerítés jelenlegi vonalára. Ha jó a viszony a FH-val és Ök-val is, nem lesz gond.

Endrebácsi01 2012.11.07 10:54:59

Forgalomképtelen ingatlant nem lehet elbirtokolni.

sanda balázs 2012.11.04 08:38:12

Hello,

Segítséget kérnék: el lehet-e birtokolni az Ök-i utca egy részét, ha a kerítés bizonyíthatóan /pl. tanuk által, akik még élnek/ 37 éve kintebb van, mint az eredeti telekhatár?

Anno így lett megvásárolva, az Ök 37 évig nem piszkálta a dolgot, csak most ébredt fel...

Köszönöm

psugi 2012.04.03 14:32:57

Kedves jogértők, az alábbiakban kérném segítségeteket:

1970-es évek második fele, X és Y testvérek építkeznek. A közös telken  ikerház épül, de nem a telek mértani közepére, mert a szülők régi háza még áll, és attól nem lehetett középre építkezni.

Felépül a ház, a 80-as évek elején lehet költözni. Azt, hogy kié melyik fél pénzfeldobással eldöntik, megegyeznek. X és családja a teleknek azt a felét kapja, ami kb másfél méterrel nagyobb, de még áll a régi ház rajta. Később ezt lebontják, a bontás, sitthordás, új föld hozatala stb minden költségét X fizeti.

A tulajdoni lapon a X és Y 50-50%-ban tulajdonos. Y-ék az évek folyamán többször is mondogatták, hogy "de tudod, hogy a te telked  a nagyobb". De soha semmilyen írásos igénnyel nem álltak elő.

Tavaly X meghalt. Mivel van családja ők örököltek utána, megvolt a hagyatéki, az új tulajdonosok a felesége és két fia. Viszont elkezdődött a mozgolódás Y részéről, újra a nagyobb telek duma... (Ők nem tudják, hogy már megvolt a hagyatéki, mert nem igazán vannak beszélőviszonyban.) Egyértelmű, hogy azt gondolja neki jár vmi a testvére után, mivel a telek nagyobb.

Érzésem szerint az égvilágon semmilyen követelése nem lehet, mivel kb. 30 éve lett volna ha bármit akarna, ne most álljon elő... Oké, hogy X házrésze a nagyobb telek részen van, de a fent említett okok miatt (fényképekkel tudják bizonyítani, hogy ott állt a ház, és az "útban volt" az építkezés alatt). Ez a helyzet kimeríti az elbirtoklás fogalmát?

A tulajdoni lapon természetesen még mindig 50%-ban tulajdonos Y, és a másik 50% pedig az örökösök nevén van.

Lassan eladósorba kerül a házrész, úgyhogy tisztázni kell a helyzetet. Kérem, segítsetek tisztán látni. Köszönöm előre is!

mazsi-drazsika 2012.03.22 19:47:33

köszönöm a válaszát

dr_ius 2012.03.22 17:56:47

Az ügyek intézése nem elegendő, hanem az ingatlan sajátodkét kell szakadatlanul ténylegesen birtokolnod. de közös tulajdonnál ezt fokozottan vizsgálják, külön van rá egy bírósági irányelv.

mazsi-drazsika 2012.03.22 16:23:32

Üdv

kérdésem az volna van e elbirtoklási jogom ha a közös osztatla földterület ügyeit 15 éve intézem  a külföldi társtulajdonost nem is érdekelte soha ?

és ha van elbirtoklási jogom az hogy müködik ?

mr.freestyle x 2012.02.16 11:52:01

Nos,beindítottam az ügyet,de igen hamar kiderült,hogy nálunk Szlovákiában bizony szigorúbbak az elbirtoklás szabályai,mint Magyarországon.Hiába fogalmaz a törvény ugyanúgy,tehát hogy eredeti tulajdonszerzési mód,melyet az új tulajdonos nem a régi tulajdonostól szerez meg,hanem a törvény erejénél fogva keletkezik.Nálunk kell valami hivatalos dokumentum arról,hogy az elbirtoklási folyamat az előző tulajdonos,vagy leszármazottainak beleeggyezésvel zajlik.Tehát míg az ember nem talál valakit,akinek volt valami köze akár egy hagyatéki eljárás során az ingatlanhoz,nem tud lépni egy tapodtat sem.Hiába törődik a házzal,területtel,hiába tekinti x év múlva a sajátjának,és hiába hanyagolják a jogos örökösök örökségüket.Nem számít.Már.Merthogy kb.10-12 évvel ezelőtt még nálunk elég lett volna annyi,hogy birtokba veszem,és két tanúval,plusz az önkormányzat segítségével tanusítom az elbirtoklási per indításánál,hogy 10 éve birtoklom,gondozom,stb.Sajnos sokan visszaéltek annak idején ezzel a lehetőséggel,és alattomban szereztek meg vele ingatlanokat,ezután szigorítottak a szabályokon.

Az is kiderült közben,hogy az önkormányzat már megszerezte a kert és az udvar fölött 2007-ben a tulajdonjogot egy országos törvény alapján(ROEP),amely vonatkozik minden olyan földterületre,amin nem áll épület,de rendezetlenek a tulajdonviszonyai.Tehát kiderült,hogy miközben én javában birtokosként viselkedtem a telken,az önkormányzat már négy éve tulajdonlotta,csak nem szólt senkinek.Miután beszéltünk a polgármesterrel,kiderült,hogy már három fiatal pár is kérvényt nyújtott be a telek megvásárlására,és csak azért nem tudta eladni senkinek,mivel a ROEP nem vonatkozik az öreg,86 éves háromszobás vályogépületre,ami rajta áll.Azt nem bonthatja el,míg nem adja el a tulaj,vagy nincs rendezve,vagy nem dől magától össze.Ha összedőlne,akkor lépne életbe egy olyan szabály,ami már lehetővé tenné,hogy az önkormányzat saját költségen eltakarítsa,és megszerezze a házhely felett a tulajdonviszonyt.Akkor eladhatóvá válik a telek,de mivel velünk együtt már négy kérvényező is lesz a vásárlásra,vagy licitre bocsájtja,vagy a képviselőtestülettel szavaztatja meg,hogy ki legyen a vásárló.Szóval nehéz......

Jelenleg találtunk egy potenciális örököst,a nénike egyik fiát,de tőlünk vagy 200 km-re lakik,69 éves,és nem egy IQ bajnok valakik szerint,szal nehéz lesz vele,ésha sikerül is belőle valami beleggyezést kicsikarni akár eladásra,akár elbirtoklás igazolására vonatkozóan,akkor sem biztos,hogy elég lesz,ha a jegyző rájön,hogy volt neki testvére is,aki már meghalt ugyan,de leszármazottai vannak,stb.Feltételezve,hogy sikerül,mi leszünk a kedvezményezettek,hiszen miénk lenne a ház birtoklásának a joga,dehá......

Siralmasan nehéz a helyzet.

dr_ius 2012.02.12 23:41:24

Rendelkezés: pl. eladja, bérbe adja, zálogosítja.

C) Jól érted, de hagyjuk most hogy milyen alapon:)

bamako 2012.02.12 21:45:48

Üdv.

Elbirtoklás bejegyzését kérte, földterületünkre egy illető aki műveli.

Kérdés: a föld osztatlan közös tulajdon 5 testvéré akik közül 3 meghaltak és a részük tovább öröklődött.

egy örökös után sajnálatos módon (földhivatali és hagyatéki hiba miatt) nem örököltek tovább az örökösök . mivel ez csak most történt meg az uj tulajdonosok megtámadhatják e az elbitorlást hiszen a nagyobb rész az ő kezükben van és eddig nem is tudtak a tulajdonukról. a család pedig eddig nem is ismerte egymást örökösi szinten.

akit pedig nem érdekel a része hogyan szállhat ki veszteség nélkűl az ügyből

köszönöm

ambo250 2012.02.06 11:55:55

Köszönöm!

igen, ezt olvastam lejebb, de mivel nem vagyok jogász nem mindent értek.

b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),- ez magyarra lefordítva mit jelent pontosan?

c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

- nos ezt sem tudom hogy jól értelmezem-e. tehát a birtokos(aki elbirtokol) valamiért nem birtokolja tovább a területet és egy ujjabb birtokos(egy másik elbirtokló) kerül a képbe...ha jól értelmezem, ha így van nekem nem világos, hogy milyen alapon fordulhatna az elbirtokló bírósághoz, de mindegy is, hiszen esetemben erről szó nincsen...

dr_ius 2012.02.04 18:37:58

121. § (1) Elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot sajátjaként ingatlan esetében tizenöt, más dolog esetében pedig tíz éven át szakadatlanul birtokolja.

(2) Aki bűncselekménnyel vagy egyébként erőszakos vagy alattomos úton jutott a dolog birtokához, elbirtoklás útján nem szerez tulajdonjogot.

(4) Az ingatlan tulajdonjogát elbirtoklás útján akkor sem lehet megszerezni, ha az elbirtoklás feltételei csak a föld egy részére vonatkozólag állnak fenn, és a föld nem osztható meg.

(5) Ha az elbirtokló a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezteti be, a tulajdonszerzésre nem hivatkozhat azzal szemben, aki az ingatlanon az ingatlan-nyilvántartásban bízva ellenérték fejében jogot szerzett.

122. § Az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, amely elődjének birtoklása idején már elbirtoklási időnek minősült.

123. § Ha a tulajdonos menthető okból nincs abban a helyzetben, hogy tulajdonosi jogait gyakorolhassa, az akadály megszűnésétől számított egy évig az elbirtoklás akkor sem következik be, ha egyébként az elbirtoklási idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb volna hátra.

124. § (1) Az elbirtoklás megszakad, ha

a) a tulajdonos a birtokost a dolog kiadására írásban felszólítja vagy eziránt bírósághoz fordul,

b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),

c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

(2) Ha az elbirtoklás megszakad, a birtoklásnak addig eltelt ideje nem vehető figyelembe, és az elbirtoklás a megszakadást okozó körülmény elmúltával újból kezdődik.

ambo250 2012.02.04 18:35:23

Üdv!

én egy önkormányzati telket szeretnék elbirtokolni. a szüleimmel 18 éve legeltetünk rajta, be is kerítettük és a szomszéd telek a miénk.

a telek külterületen van és nincsen rendezési terv a környékre. talán szántó besorolású.

Milyen eséllyel lehet elbirtokolni ill. milyen feltételnek kell megfelelni?

Csuklósbusz 2011.12.29 11:49:34

Nade ha egy jelzálog és végrehajtási joggal terhelt ingatlant ha elbirtoklok és meg is nyerem a pert akkor a tartozások is átszállnak rám?

Mert ugye ha megnyerem a pert attól még a széljegyzet a tulajdoni lapon tele van bankokkal. Ilyenkor hogy tudom átíratni egyáltalán?

dr_ius 2011.12.28 23:35:37

Ez elviekben nem akadálya.

Az elbirtoklás

121. § (1) Elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot sajátjaként ingatlan esetében tizenöt, más dolog esetében pedig tíz éven át szakadatlanul birtokolja.

(2) Aki bűncselekménnyel vagy egyébként erőszakos vagy alattomos úton jutott a dolog birtokához, elbirtoklás útján nem szerez tulajdonjogot.

(3)

(4) Az ingatlan tulajdonjogát elbirtoklás útján akkor sem lehet megszerezni, ha az elbirtoklás feltételei csak a föld egy részére vonatkozólag állnak fenn, és a föld nem osztható meg.

(5) Ha az elbirtokló a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezteti be, a tulajdonszerzésre nem hivatkozhat azzal szemben, aki az ingatlanon az ingatlan-nyilvántartásban bízva ellenérték fejében jogot szerzett.

122. § Az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, amely elődjének birtoklása idején már elbirtoklási időnek minősült.

123. § Ha a tulajdonos menthető okból nincs abban a helyzetben, hogy tulajdonosi jogait gyakorolhassa, az akadály megszűnésétől számított egy évig az elbirtoklás akkor sem következik be, ha egyébként az elbirtoklási idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb volna hátra.

124. § (1) Az elbirtoklás megszakad, ha

a) a tulajdonos a birtokost a dolog kiadására írásban felszólítja vagy eziránt bírósághoz fordul,

b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),

c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

(2) Ha az elbirtoklás megszakad, a birtoklásnak addig eltelt ideje nem vehető figyelembe, és az elbirtoklás a megszakadást okozó körülmény elmúltával újból kezdődik.

Csuklósbusz 2011.12.28 21:41:09

Ha egy házon sok sok teher van akkor azt el lehet birtokolni?

Tehát adott egy magára hagyott ház, de rajta olyan sok teher hogy 10x több a teher mint amennyibe a ház kerül... akkor egy olyat el lehet birtokolni?

zsgzs 2015.08.29 15:55:33

Sziasztok!

Közös tulajdonú ingatlanrészt, amit csak a mi családunk használ el lehet birtokolni?

Egy 1 emeletes társasházban lakunk és a felső két lakás (az egész első emelet) a mi családunké, a két lakás egybe vagy nyitva és az oda felvezető lépcsőházról és folyosóról lenne szó.. Csak mi használjuk be is var bútorozva és vagy 20 éve nem járt fent senki. Magába a lépcsőházba is csak kulccsal lehet belépni, amihez csak nekünk van kulcsunk.

Köszönöm előre a segítséget!

Flanell 2014.12.05 21:34:18

Üdv!

Az államtól lehet elbirtokolni?

Vagy legalábbis, azt hiszem, ez a helyzet.

Van egy falusi házhelye apámnak, aminek egy kis hányada (mondjuk, 20-30 E értékben) egy kb. 20 éve meghalt rokon nevén van. Ő ezt a kertet soha nem művelte, a feleségétől örökölte a részt, és nagyapám - zsebszerződéssel - vagy 30 éve megvette tőle.

Ez a rokon örökösök nélkül halt meg, gondolom, ilyenkor az államra száll a vagyona. Viszont a tulajdoni lapon még mindig az ő neve szerepel, bár nyilván az állam lett az örököse.

Hogy tudnánk papíron is megszerezni a telket?

MikeyT 2014.11.23 11:49:20

Köszönöm a választ

Sikambria 2014.11.21 23:36:31

Hali!

Az elbirtoklásnál a jogelőd birtoklási idejéhez hozzá lehet adni a saját birtoklási időnket és így lehet elbirtokolni, ha a jogelőd életében nem telt el a 15 év, vagyis a jogelőd el nem birtokolt.

Ha már a jogelődnél is megvolt a 15 év, akkor max. más jogcímen, pl. öröklés jegyeztetheti be a tulajdonjogot.

De nem csak ennek van jelentősége, hanem a szubjektív tudati állapotának is, vagyis, hogy  sajátjaként birtokolt-e.

Sajátjaként pedig akkor birtokol, ha birtoklását véglegesnek tekinti. Ez pedig azt jelenti, hogy számíthatott-e a tulajdonos, azaz a te felbukkanásodra, vagy azt gondolhatta, hogy te már soha nem fogsz jelentkezni, vagyis számíthatott-e arra, hogy a birtoklását a tulajdonos megszakítja.

MikeyT 2014.11.19 16:28:03

Hello!

Ki tudna abban segíteni, hogy az elbirtoklás joga örökölhető-e?

A sztori röviden: rokonom kapott idézést, hogy a tulajdonában lévő földet peres úton elbirtokolnák. Rokonom nem is tudta, hogy van ilyen földje, mert 4 évesen örökölte és nem mondták neki később se.

Az elbirtokló azt állítja, hogy a földet férje művelte 2009-es haláláig, majd onnan kezdve ő és így kettejüknek megvan az elegendő ideje az elbirtokláshoz. Lehet ilyet? Összevonni két ember használati idejét?

Köszönettel

Sikambria 2014.11.03 20:21:38

Hali!

A nagyapád és akkori rokonai életében a közös tulajdon használata részben osztott volt, hiszen a nagyapád kimérette valahol a maga hányadát és a többiek nem tiltakoztak gondolom, haláláig a használata ellen.

Ez azt jelenti, hogy ráutaló magatartással a használati rend kialakult.

Amikor a szüleid örököltek, akkor a tulajdoni hányadhoz tapadóan jogosulttá váltak a kialakult használatra is.

Ha az új tulajdonosnak nem tetszik a meglevő használati rend, akkor meg kell állapodniuk újban, vagy kérniük kell a bíróságtól a használat megváltoztatását.

Nem tudom, hogy a nagyapád pl. körbekerítette-e a kiméretett területet. Ha az elkülönült használatnak jól látható jele van, birtokháborítást követ el az az új tulajdonos, aki megegyezés vagy bírósági határozat nélkül kezd használni olyan területet, ami más használatában van.

Fúrt kút tisztítása 2014.11.03 17:07:16

Tiszteletem,

Elbirtoklással kapcsolatos kérésem lenne , aki tud segítsen.

Egy jelentéktelen méretű belterületi kertről van szó.

Régi történettel kezdem.

Ez a terület 1930-ban egy osztatlan közös családi bírtok része volt.

Nagyapám 1960-ban kimérette a saját részét , a többiek továbbra is osztatlanként használták.

Nagyapám és a terület többi tulajdonosa elhaláloztak.

Az adott területet szüleim örökölték , illetve az osztatlan területet a szüleimmel hasonló korú rokonaim örökölték.

A területen nem változott semmi csak a tulajdonosok.

Aztán a rokonok közül egyik tulajdonos elhalálozott , az örökösödési eljárás után úgy döntöttek , hogy szétmérik az osztatlan közös tulajdont.

Egyszerűen nem tudom felfogni 80 év használat után hogyan lehetséges ez.

Mit lehet ez ellen tenni??

Kérem valaki segítsen!

Üdvözlettel:

Vasek

arrius7 2014.03.07 16:44:23

A kérdés az, mi bizonyítja tulajdonképpen, hogy a kérdéses (eredetileg 200m2-es terület) 'közforgalmú út, utca, tér'? Mert a helyszínen már semmi nem utal arra, hogy ott valaha is utca volt: a nyári félévben lépni alig lehet, annyi 'kis virágot' nyomtak be a területre (a járműforgalmat egy függőlegesen behelyezett acélgerendával küszöbölték ki). Ugyan van az utcára egy oldalkapunk, de ha bemegyek (már ez is abszurdum, hogy az ember oda nem kimegy, hanem 'be'), akkor jó esetben azzal nyugtázzák, hogy 'hát a szomszédnak joga van kerítéskarbantartás, gyümölcs-összegyűjtés címén bemenni a máséra', rossz esetben meg botrány van (ordítozás, kergetés). A mögöttünk lévő teleknek is lett volna hozzáférése eredetileg a streethez, de őket már régebben kitiltották, és az új helyrajzzal már nem is érintkeznek. Ha elég időt kapnak, tuti hogy valahogy le lesz papírozva. Az egyetlen dolog, ami ezek szerint útjukban áll, az a tulajdoni lapon szereplő 'művelési ág: Kivett közterület' felirat. De mi akadályozza meg az Önkormányzatot, hogy adott esetben egy tollvonással átminősítse akármivé (pl. kertté)? A hivatalos várostérképről máris eltűnt az út, a Google Térképre (ahol szintén hiányzott) nagy nehezen visszaküzdöttem, de csak magánút minősítéssel ment át a dolog. A hivatalokban meg mindenki reszket mint a nyárfalevél, ha megtudják, hogy kivel szemben kellene intézkedni ('nekik is csak ez az egy állásuk van').

Törölt nick 2014.03.07 14:37:33

Nézd, elbirtokolni csak forgalomképes ingatlant, vagy ingatlanrészt lehet.

A közforgalmú út, utca, tér nem ilyen. Ezek un. forgalomképtelen ingatlanok, vagy ingatlanrészek. Ezek elbirtoklása akkor sem vált ki joghatást, ha 15 helyett vki 100 évig birtokában tartja a területet.

Tehát, soha nem lesz tulajdonos az illető, sőt, még meg is bírságolhatják, jogosultatlan közterület-használatért.

arrius7 2014.03.07 13:50:55

@well fargo: Arra célzol, hogy a telekhatár bármilyen megváltoztatása csak az illetékes Önkormányzat Építési Osztálya és a Földhivatal által jóváhagyott változási vázrajz becsatolása mellett lehetséges? Mert én is próbálkoztam egyébként az említett utcába kilógó telekrészünk kiigazítással való visszaszerzésével, de csak egy általam készített összevetést csatoltam a régi és a jelenlegi helyrajzról, és azon jelöltem hogy mely területeket kérem vissza - feltételezve, hogy a Földhivatal fogja majd a pontos változási vázrajzot elkészíteni, hivatalból. Mondjuk nem is kaptam vissza, de nem szólítottak fel hiánypótlásra, vagy ilyesmi. (Az elutasítás oka amúgy is más volt.)

De a kedves szomszédok esetén gondolom nem lenne probléma az említett két szerv engedélyének megszerzése. Amúgy speciális eset, hogy a telekalakítás egyik érintettje (áldozata) az Önkormányzat lenne, és az Önk. Ép. Osztályának ilyenre rábólintani kicsit érdekes, de nem lehetetlen.

Törölt nick 2014.03.07 05:24:03

A telekalakítás engedélyezése iránti kérelmet benyújthat:a telekalakítással érintett bármelyik telek bármelyik tulajdonosa,közös tulajdonban álló telek esetén bármelyik tulajdonostárs,aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében tulajdoni igényt érvényesít,az elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljárást kezdeményező,ha a telekalakítás során legalább nyolc új építési telek keletkezik, a tulajdonostársaknak a telek területnagyság szerinti többsége,az a személy, aki a telekalakításról a tulajdonossal írásban megállapodott.A kérelemnek tartalmaznia kell:természetes személy kérelmező esetén a természetes személyazonosító adatokat,gazdálkodó szervezet kérelmező esetén a gazdálkodó szervezet statisztikai számjelét,a telekalakítással érintett tel(k)ek helyrajzi számát, a tel(k)ek fekvése szerinti település megjelölésével,a kérelmezett telekalakítási eljárás típusának (telekalakítási engedélyezési eljárás vagy egyesített telekalakítási eljárás) megjelölését,a telekalakítás célját, amely lehet telekcsoport újraosztása, telekfelosztás, telekegyesítés,vagy telek-határrendezés,az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.A telekalakítási engedélyezési eljárás során a területileg illetékes járási földhivatalhoz a kérelem mellékleteként záradékolt változási vázrajzot kell benyújtani, de célszerû az ez alapján meghozott előzetes szakhatósági jóváhagyásokat is mellékelni.Az előzetes szakhatósági jóváhagyásokat nem kötelező az eljárás megindítása előtt beszerezni, de beszerzésükkel gyorsabb a földhivatali eljárás és kizárható a telekalakítási engedélyezési kérelem elutasítása szakhatósági hozzájárulás hiánya esetén, ami anyagi veszteséggel jár, mert a földhivatal elutasító határozata esetén nem térítik vissza a telekalakítás engedélyezési eljárásra befizetett díjat, valamint a szakhatóságok eljárási díjait.

arrius7 2014.03.07 02:36:32

Az hogy papíron mi van a törvényekben, egy dolog. A gyakorlatban, ha valaki nagyfejű, vagy tanácsi rokon, simán lehet mindent. A telkünk melletti utcácskában kétszer csinálták meg ezt a figurát: idős néni ültetni kezd kis zöldséget/virágot, aztán lekeríti az utca egy részét. Első alkalommal az utca elejét az 'új felmérésnél' simán hozzárajzolták a néni telkéhez (a mi ingatlanunk egy kiálló, kerítésen kívüli részével együtt), most meg már eltelt a 15 év. Ezzel elszállt az utca negyede. Aztán felbukkant egy másik néni, ő is ültet 'kis virágot', most már az utca elejét zárták le (egy nagyfejűnek az anyósa, nem lehet csinálni semmit). Itt már a 15 év letelte előtt tiltakoztam Önkormányzatnál, de nem történt semmi, és most már lehet hogy kilesz a szükséges idő. De lehet hogy telekhatár-kiigazítással fogják megoldani, majd mikor pont nem figyel az ember...

Törölt nick 2014.03.05 14:47:37

Ez nem így van.

Az önkormányzati tulajdonú utcák, terek, közutak forgalomképtelen ingatlanok, vagy ingatlanrészek. Ezeket nem lehet elbirtokolni.

A telekhatár kiigazítás sem úgy történik, ahogy te itt leírtad.

arrius7 2014.01.12 20:59:07

Ja, és ha valamiért a környéken új helyrajz készül (végigmennek a földmérők a területen), simán betérképezik.

arrius7 2014.01.12 20:56:44

Ha sikerült magadhoz keríteni a kívánt területet, már a szó szoros értelmében eggyel beljebb vagy. Ha senki nem szól (vagy mer szólni) érte, előbb vagy utóbb a terület a tiéd (az ingatlanod része) lesz. De a területrész papíron való megszerzéséhez nem az elbirtoklást, hanem a telekhatár-kiigazítást kell alkazmaznod: bemész a Földhivatalba és kéred a telekhatár kiigazítását a kerítés jelenlegi vonalára. Ha jó a viszony a FH-val és Ök-val is, nem lesz gond.

Endrebácsi01 2012.11.07 10:54:59

Forgalomképtelen ingatlant nem lehet elbirtokolni.

sanda balázs 2012.11.04 08:38:12

Hello,

Segítséget kérnék: el lehet-e birtokolni az Ök-i utca egy részét, ha a kerítés bizonyíthatóan /pl. tanuk által, akik még élnek/ 37 éve kintebb van, mint az eredeti telekhatár?

Anno így lett megvásárolva, az Ök 37 évig nem piszkálta a dolgot, csak most ébredt fel...

Köszönöm

psugi 2012.04.03 14:32:57

Kedves jogértők, az alábbiakban kérném segítségeteket:

1970-es évek második fele, X és Y testvérek építkeznek. A közös telken  ikerház épül, de nem a telek mértani közepére, mert a szülők régi háza még áll, és attól nem lehetett középre építkezni.

Felépül a ház, a 80-as évek elején lehet költözni. Azt, hogy kié melyik fél pénzfeldobással eldöntik, megegyeznek. X és családja a teleknek azt a felét kapja, ami kb másfél méterrel nagyobb, de még áll a régi ház rajta. Később ezt lebontják, a bontás, sitthordás, új föld hozatala stb minden költségét X fizeti.

A tulajdoni lapon a X és Y 50-50%-ban tulajdonos. Y-ék az évek folyamán többször is mondogatták, hogy "de tudod, hogy a te telked  a nagyobb". De soha semmilyen írásos igénnyel nem álltak elő.

Tavaly X meghalt. Mivel van családja ők örököltek utána, megvolt a hagyatéki, az új tulajdonosok a felesége és két fia. Viszont elkezdődött a mozgolódás Y részéről, újra a nagyobb telek duma... (Ők nem tudják, hogy már megvolt a hagyatéki, mert nem igazán vannak beszélőviszonyban.) Egyértelmű, hogy azt gondolja neki jár vmi a testvére után, mivel a telek nagyobb.

Érzésem szerint az égvilágon semmilyen követelése nem lehet, mivel kb. 30 éve lett volna ha bármit akarna, ne most álljon elő... Oké, hogy X házrésze a nagyobb telek részen van, de a fent említett okok miatt (fényképekkel tudják bizonyítani, hogy ott állt a ház, és az "útban volt" az építkezés alatt). Ez a helyzet kimeríti az elbirtoklás fogalmát?

A tulajdoni lapon természetesen még mindig 50%-ban tulajdonos Y, és a másik 50% pedig az örökösök nevén van.

Lassan eladósorba kerül a házrész, úgyhogy tisztázni kell a helyzetet. Kérem, segítsetek tisztán látni. Köszönöm előre is!

mazsi-drazsika 2012.03.22 19:47:33

köszönöm a válaszát

dr_ius 2012.03.22 17:56:47

Az ügyek intézése nem elegendő, hanem az ingatlan sajátodkét kell szakadatlanul ténylegesen birtokolnod. de közös tulajdonnál ezt fokozottan vizsgálják, külön van rá egy bírósági irányelv.

mazsi-drazsika 2012.03.22 16:23:32

Üdv

kérdésem az volna van e elbirtoklási jogom ha a közös osztatla földterület ügyeit 15 éve intézem  a külföldi társtulajdonost nem is érdekelte soha ?

és ha van elbirtoklási jogom az hogy müködik ?

mr.freestyle x 2012.02.16 11:52:01

Nos,beindítottam az ügyet,de igen hamar kiderült,hogy nálunk Szlovákiában bizony szigorúbbak az elbirtoklás szabályai,mint Magyarországon.Hiába fogalmaz a törvény ugyanúgy,tehát hogy eredeti tulajdonszerzési mód,melyet az új tulajdonos nem a régi tulajdonostól szerez meg,hanem a törvény erejénél fogva keletkezik.Nálunk kell valami hivatalos dokumentum arról,hogy az elbirtoklási folyamat az előző tulajdonos,vagy leszármazottainak beleeggyezésvel zajlik.Tehát míg az ember nem talál valakit,akinek volt valami köze akár egy hagyatéki eljárás során az ingatlanhoz,nem tud lépni egy tapodtat sem.Hiába törődik a házzal,területtel,hiába tekinti x év múlva a sajátjának,és hiába hanyagolják a jogos örökösök örökségüket.Nem számít.Már.Merthogy kb.10-12 évvel ezelőtt még nálunk elég lett volna annyi,hogy birtokba veszem,és két tanúval,plusz az önkormányzat segítségével tanusítom az elbirtoklási per indításánál,hogy 10 éve birtoklom,gondozom,stb.Sajnos sokan visszaéltek annak idején ezzel a lehetőséggel,és alattomban szereztek meg vele ingatlanokat,ezután szigorítottak a szabályokon.

Az is kiderült közben,hogy az önkormányzat már megszerezte a kert és az udvar fölött 2007-ben a tulajdonjogot egy országos törvény alapján(ROEP),amely vonatkozik minden olyan földterületre,amin nem áll épület,de rendezetlenek a tulajdonviszonyai.Tehát kiderült,hogy miközben én javában birtokosként viselkedtem a telken,az önkormányzat már négy éve tulajdonlotta,csak nem szólt senkinek.Miután beszéltünk a polgármesterrel,kiderült,hogy már három fiatal pár is kérvényt nyújtott be a telek megvásárlására,és csak azért nem tudta eladni senkinek,mivel a ROEP nem vonatkozik az öreg,86 éves háromszobás vályogépületre,ami rajta áll.Azt nem bonthatja el,míg nem adja el a tulaj,vagy nincs rendezve,vagy nem dől magától össze.Ha összedőlne,akkor lépne életbe egy olyan szabály,ami már lehetővé tenné,hogy az önkormányzat saját költségen eltakarítsa,és megszerezze a házhely felett a tulajdonviszonyt.Akkor eladhatóvá válik a telek,de mivel velünk együtt már négy kérvényező is lesz a vásárlásra,vagy licitre bocsájtja,vagy a képviselőtestülettel szavaztatja meg,hogy ki legyen a vásárló.Szóval nehéz......

Jelenleg találtunk egy potenciális örököst,a nénike egyik fiát,de tőlünk vagy 200 km-re lakik,69 éves,és nem egy IQ bajnok valakik szerint,szal nehéz lesz vele,ésha sikerül is belőle valami beleggyezést kicsikarni akár eladásra,akár elbirtoklás igazolására vonatkozóan,akkor sem biztos,hogy elég lesz,ha a jegyző rájön,hogy volt neki testvére is,aki már meghalt ugyan,de leszármazottai vannak,stb.Feltételezve,hogy sikerül,mi leszünk a kedvezményezettek,hiszen miénk lenne a ház birtoklásának a joga,dehá......

Siralmasan nehéz a helyzet.

dr_ius 2012.02.12 23:41:24

Rendelkezés: pl. eladja, bérbe adja, zálogosítja.

C) Jól érted, de hagyjuk most hogy milyen alapon:)

bamako 2012.02.12 21:45:48

Üdv.

Elbirtoklás bejegyzését kérte, földterületünkre egy illető aki műveli.

Kérdés: a föld osztatlan közös tulajdon 5 testvéré akik közül 3 meghaltak és a részük tovább öröklődött.

egy örökös után sajnálatos módon (földhivatali és hagyatéki hiba miatt) nem örököltek tovább az örökösök . mivel ez csak most történt meg az uj tulajdonosok megtámadhatják e az elbitorlást hiszen a nagyobb rész az ő kezükben van és eddig nem is tudtak a tulajdonukról. a család pedig eddig nem is ismerte egymást örökösi szinten.

akit pedig nem érdekel a része hogyan szállhat ki veszteség nélkűl az ügyből

köszönöm

ambo250 2012.02.06 11:55:55

Köszönöm!

igen, ezt olvastam lejebb, de mivel nem vagyok jogász nem mindent értek.

b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),- ez magyarra lefordítva mit jelent pontosan?

c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

- nos ezt sem tudom hogy jól értelmezem-e. tehát a birtokos(aki elbirtokol) valamiért nem birtokolja tovább a területet és egy ujjabb birtokos(egy másik elbirtokló) kerül a képbe...ha jól értelmezem, ha így van nekem nem világos, hogy milyen alapon fordulhatna az elbirtokló bírósághoz, de mindegy is, hiszen esetemben erről szó nincsen...

dr_ius 2012.02.04 18:37:58

121. § (1) Elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot sajátjaként ingatlan esetében tizenöt, más dolog esetében pedig tíz éven át szakadatlanul birtokolja.

(2) Aki bűncselekménnyel vagy egyébként erőszakos vagy alattomos úton jutott a dolog birtokához, elbirtoklás útján nem szerez tulajdonjogot.

(4) Az ingatlan tulajdonjogát elbirtoklás útján akkor sem lehet megszerezni, ha az elbirtoklás feltételei csak a föld egy részére vonatkozólag állnak fenn, és a föld nem osztható meg.

(5) Ha az elbirtokló a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezteti be, a tulajdonszerzésre nem hivatkozhat azzal szemben, aki az ingatlanon az ingatlan-nyilvántartásban bízva ellenérték fejében jogot szerzett.

122. § Az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, amely elődjének birtoklása idején már elbirtoklási időnek minősült.

123. § Ha a tulajdonos menthető okból nincs abban a helyzetben, hogy tulajdonosi jogait gyakorolhassa, az akadály megszűnésétől számított egy évig az elbirtoklás akkor sem következik be, ha egyébként az elbirtoklási idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb volna hátra.

124. § (1) Az elbirtoklás megszakad, ha

a) a tulajdonos a birtokost a dolog kiadására írásban felszólítja vagy eziránt bírósághoz fordul,

b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),

c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

(2) Ha az elbirtoklás megszakad, a birtoklásnak addig eltelt ideje nem vehető figyelembe, és az elbirtoklás a megszakadást okozó körülmény elmúltával újból kezdődik.

ambo250 2012.02.04 18:35:23

Üdv!

én egy önkormányzati telket szeretnék elbirtokolni. a szüleimmel 18 éve legeltetünk rajta, be is kerítettük és a szomszéd telek a miénk.

a telek külterületen van és nincsen rendezési terv a környékre. talán szántó besorolású.

Milyen eséllyel lehet elbirtokolni ill. milyen feltételnek kell megfelelni?

Csuklósbusz 2011.12.29 11:49:34

Nade ha egy jelzálog és végrehajtási joggal terhelt ingatlant ha elbirtoklok és meg is nyerem a pert akkor a tartozások is átszállnak rám?

Mert ugye ha megnyerem a pert attól még a széljegyzet a tulajdoni lapon tele van bankokkal. Ilyenkor hogy tudom átíratni egyáltalán?

dr_ius 2011.12.28 23:35:37

Ez elviekben nem akadálya.

Az elbirtoklás

121. § (1) Elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot sajátjaként ingatlan esetében tizenöt, más dolog esetében pedig tíz éven át szakadatlanul birtokolja.

(2) Aki bűncselekménnyel vagy egyébként erőszakos vagy alattomos úton jutott a dolog birtokához, elbirtoklás útján nem szerez tulajdonjogot.

(3)

(4) Az ingatlan tulajdonjogát elbirtoklás útján akkor sem lehet megszerezni, ha az elbirtoklás feltételei csak a föld egy részére vonatkozólag állnak fenn, és a föld nem osztható meg.

(5) Ha az elbirtokló a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezteti be, a tulajdonszerzésre nem hivatkozhat azzal szemben, aki az ingatlanon az ingatlan-nyilvántartásban bízva ellenérték fejében jogot szerzett.

122. § Az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, amely elődjének birtoklása idején már elbirtoklási időnek minősült.

123. § Ha a tulajdonos menthető okból nincs abban a helyzetben, hogy tulajdonosi jogait gyakorolhassa, az akadály megszűnésétől számított egy évig az elbirtoklás akkor sem következik be, ha egyébként az elbirtoklási idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb volna hátra.

124. § (1) Az elbirtoklás megszakad, ha

a) a tulajdonos a birtokost a dolog kiadására írásban felszólítja vagy eziránt bírósághoz fordul,

b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),

c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

(2) Ha az elbirtoklás megszakad, a birtoklásnak addig eltelt ideje nem vehető figyelembe, és az elbirtoklás a megszakadást okozó körülmény elmúltával újból kezdődik.

Csuklósbusz 2011.12.28 21:41:09

Ha egy házon sok sok teher van akkor azt el lehet birtokolni?

Tehát adott egy magára hagyott ház, de rajta olyan sok teher hogy 10x több a teher mint amennyibe a ház kerül... akkor egy olyat el lehet birtokolni?

zsgzs 2015.08.29 15:55:33

Sziasztok!

Közös tulajdonú ingatlanrészt, amit csak a mi családunk használ el lehet birtokolni?

Egy 1 emeletes társasházban lakunk és a felső két lakás (az egész első emelet) a mi családunké, a két lakás egybe vagy nyitva és az oda felvezető lépcsőházról és folyosóról lenne szó.. Csak mi használjuk be is var bútorozva és vagy 20 éve nem járt fent senki. Magába a lépcsőházba is csak kulccsal lehet belépni, amihez csak nekünk van kulcsunk.

Köszönöm előre a segítséget!

Flanell 2014.12.05 21:34:18

Üdv!

Az államtól lehet elbirtokolni?

Vagy legalábbis, azt hiszem, ez a helyzet.

Van egy falusi házhelye apámnak, aminek egy kis hányada (mondjuk, 20-30 E értékben) egy kb. 20 éve meghalt rokon nevén van. Ő ezt a kertet soha nem művelte, a feleségétől örökölte a részt, és nagyapám - zsebszerződéssel - vagy 30 éve megvette tőle.

Ez a rokon örökösök nélkül halt meg, gondolom, ilyenkor az államra száll a vagyona. Viszont a tulajdoni lapon még mindig az ő neve szerepel, bár nyilván az állam lett az örököse.

Hogy tudnánk papíron is megszerezni a telket?

MikeyT 2014.11.23 11:49:20

Köszönöm a választ

Sikambria 2014.11.21 23:36:31

Hali!

Az elbirtoklásnál a jogelőd birtoklási idejéhez hozzá lehet adni a saját birtoklási időnket és így lehet elbirtokolni, ha a jogelőd életében nem telt el a 15 év, vagyis a jogelőd el nem birtokolt.

Ha már a jogelődnél is megvolt a 15 év, akkor max. más jogcímen, pl. öröklés jegyeztetheti be a tulajdonjogot.

De nem csak ennek van jelentősége, hanem a szubjektív tudati állapotának is, vagyis, hogy  sajátjaként birtokolt-e.

Sajátjaként pedig akkor birtokol, ha birtoklását véglegesnek tekinti. Ez pedig azt jelenti, hogy számíthatott-e a tulajdonos, azaz a te felbukkanásodra, vagy azt gondolhatta, hogy te már soha nem fogsz jelentkezni, vagyis számíthatott-e arra, hogy a birtoklását a tulajdonos megszakítja.

MikeyT 2014.11.19 16:28:03

Hello!

Ki tudna abban segíteni, hogy az elbirtoklás joga örökölhető-e?

A sztori röviden: rokonom kapott idézést, hogy a tulajdonában lévő földet peres úton elbirtokolnák. Rokonom nem is tudta, hogy van ilyen földje, mert 4 évesen örökölte és nem mondták neki később se.

Az elbirtokló azt állítja, hogy a földet férje művelte 2009-es haláláig, majd onnan kezdve ő és így kettejüknek megvan az elegendő ideje az elbirtokláshoz. Lehet ilyet? Összevonni két ember használati idejét?

Köszönettel

Sikambria 2014.11.03 20:21:38

Hali!

A nagyapád és akkori rokonai életében a közös tulajdon használata részben osztott volt, hiszen a nagyapád kimérette valahol a maga hányadát és a többiek nem tiltakoztak gondolom, haláláig a használata ellen.

Ez azt jelenti, hogy ráutaló magatartással a használati rend kialakult.

Amikor a szüleid örököltek, akkor a tulajdoni hányadhoz tapadóan jogosulttá váltak a kialakult használatra is.

Ha az új tulajdonosnak nem tetszik a meglevő használati rend, akkor meg kell állapodniuk újban, vagy kérniük kell a bíróságtól a használat megváltoztatását.

Nem tudom, hogy a nagyapád pl. körbekerítette-e a kiméretett területet. Ha az elkülönült használatnak jól látható jele van, birtokháborítást követ el az az új tulajdonos, aki megegyezés vagy bírósági határozat nélkül kezd használni olyan területet, ami más használatában van.

Fúrt kút tisztítása 2014.11.03 17:07:16

Tiszteletem,

Elbirtoklással kapcsolatos kérésem lenne , aki tud segítsen.

Egy jelentéktelen méretű belterületi kertről van szó.

Régi történettel kezdem.

Ez a terület 1930-ban egy osztatlan közös családi bírtok része volt.

Nagyapám 1960-ban kimérette a saját részét , a többiek továbbra is osztatlanként használták.

Nagyapám és a terület többi tulajdonosa elhaláloztak.

Az adott területet szüleim örökölték , illetve az osztatlan területet a szüleimmel hasonló korú rokonaim örökölték.

A területen nem változott semmi csak a tulajdonosok.

Aztán a rokonok közül egyik tulajdonos elhalálozott , az örökösödési eljárás után úgy döntöttek , hogy szétmérik az osztatlan közös tulajdont.

Egyszerűen nem tudom felfogni 80 év használat után hogyan lehetséges ez.

Mit lehet ez ellen tenni??

Kérem valaki segítsen!

Üdvözlettel:

Vasek

arrius7 2014.03.07 16:44:23

A kérdés az, mi bizonyítja tulajdonképpen, hogy a kérdéses (eredetileg 200m2-es terület) 'közforgalmú út, utca, tér'? Mert a helyszínen már semmi nem utal arra, hogy ott valaha is utca volt: a nyári félévben lépni alig lehet, annyi 'kis virágot' nyomtak be a területre (a járműforgalmat egy függőlegesen behelyezett acélgerendával küszöbölték ki). Ugyan van az utcára egy oldalkapunk, de ha bemegyek (már ez is abszurdum, hogy az ember oda nem kimegy, hanem 'be'), akkor jó esetben azzal nyugtázzák, hogy 'hát a szomszédnak joga van kerítéskarbantartás, gyümölcs-összegyűjtés címén bemenni a máséra', rossz esetben meg botrány van (ordítozás, kergetés). A mögöttünk lévő teleknek is lett volna hozzáférése eredetileg a streethez, de őket már régebben kitiltották, és az új helyrajzzal már nem is érintkeznek. Ha elég időt kapnak, tuti hogy valahogy le lesz papírozva. Az egyetlen dolog, ami ezek szerint útjukban áll, az a tulajdoni lapon szereplő 'művelési ág: Kivett közterület' felirat. De mi akadályozza meg az Önkormányzatot, hogy adott esetben egy tollvonással átminősítse akármivé (pl. kertté)? A hivatalos várostérképről máris eltűnt az út, a Google Térképre (ahol szintén hiányzott) nagy nehezen visszaküzdöttem, de csak magánút minősítéssel ment át a dolog. A hivatalokban meg mindenki reszket mint a nyárfalevél, ha megtudják, hogy kivel szemben kellene intézkedni ('nekik is csak ez az egy állásuk van').

Törölt nick 2014.03.07 14:37:33

Nézd, elbirtokolni csak forgalomképes ingatlant, vagy ingatlanrészt lehet.

A közforgalmú út, utca, tér nem ilyen. Ezek un. forgalomképtelen ingatlanok, vagy ingatlanrészek. Ezek elbirtoklása akkor sem vált ki joghatást, ha 15 helyett vki 100 évig birtokában tartja a területet.

Tehát, soha nem lesz tulajdonos az illető, sőt, még meg is bírságolhatják, jogosultatlan közterület-használatért.

arrius7 2014.03.07 13:50:55

@well fargo: Arra célzol, hogy a telekhatár bármilyen megváltoztatása csak az illetékes Önkormányzat Építési Osztálya és a Földhivatal által jóváhagyott változási vázrajz becsatolása mellett lehetséges? Mert én is próbálkoztam egyébként az említett utcába kilógó telekrészünk kiigazítással való visszaszerzésével, de csak egy általam készített összevetést csatoltam a régi és a jelenlegi helyrajzról, és azon jelöltem hogy mely területeket kérem vissza - feltételezve, hogy a Földhivatal fogja majd a pontos változási vázrajzot elkészíteni, hivatalból. Mondjuk nem is kaptam vissza, de nem szólítottak fel hiánypótlásra, vagy ilyesmi. (Az elutasítás oka amúgy is más volt.)

De a kedves szomszédok esetén gondolom nem lenne probléma az említett két szerv engedélyének megszerzése. Amúgy speciális eset, hogy a telekalakítás egyik érintettje (áldozata) az Önkormányzat lenne, és az Önk. Ép. Osztályának ilyenre rábólintani kicsit érdekes, de nem lehetetlen.

Törölt nick 2014.03.07 05:24:03

A telekalakítás engedélyezése iránti kérelmet benyújthat:a telekalakítással érintett bármelyik telek bármelyik tulajdonosa,közös tulajdonban álló telek esetén bármelyik tulajdonostárs,aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében tulajdoni igényt érvényesít,az elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljárást kezdeményező,ha a telekalakítás során legalább nyolc új építési telek keletkezik, a tulajdonostársaknak a telek területnagyság szerinti többsége,az a személy, aki a telekalakításról a tulajdonossal írásban megállapodott.A kérelemnek tartalmaznia kell:természetes személy kérelmező esetén a természetes személyazonosító adatokat,gazdálkodó szervezet kérelmező esetén a gazdálkodó szervezet statisztikai számjelét,a telekalakítással érintett tel(k)ek helyrajzi számát, a tel(k)ek fekvése szerinti település megjelölésével,a kérelmezett telekalakítási eljárás típusának (telekalakítási engedélyezési eljárás vagy egyesített telekalakítási eljárás) megjelölését,a telekalakítás célját, amely lehet telekcsoport újraosztása, telekfelosztás, telekegyesítés,vagy telek-határrendezés,az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.A telekalakítási engedélyezési eljárás során a területileg illetékes járási földhivatalhoz a kérelem mellékleteként záradékolt változási vázrajzot kell benyújtani, de célszerû az ez alapján meghozott előzetes szakhatósági jóváhagyásokat is mellékelni.Az előzetes szakhatósági jóváhagyásokat nem kötelező az eljárás megindítása előtt beszerezni, de beszerzésükkel gyorsabb a földhivatali eljárás és kizárható a telekalakítási engedélyezési kérelem elutasítása szakhatósági hozzájárulás hiánya esetén, ami anyagi veszteséggel jár, mert a földhivatal elutasító határozata esetén nem térítik vissza a telekalakítás engedélyezési eljárásra befizetett díjat, valamint a szakhatóságok eljárási díjait.

arrius7 2014.03.07 02:36:32

Az hogy papíron mi van a törvényekben, egy dolog. A gyakorlatban, ha valaki nagyfejű, vagy tanácsi rokon, simán lehet mindent. A telkünk melletti utcácskában kétszer csinálták meg ezt a figurát: idős néni ültetni kezd kis zöldséget/virágot, aztán lekeríti az utca egy részét. Első alkalommal az utca elejét az 'új felmérésnél' simán hozzárajzolták a néni telkéhez (a mi ingatlanunk egy kiálló, kerítésen kívüli részével együtt), most meg már eltelt a 15 év. Ezzel elszállt az utca negyede. Aztán felbukkant egy másik néni, ő is ültet 'kis virágot', most már az utca elejét zárták le (egy nagyfejűnek az anyósa, nem lehet csinálni semmit). Itt már a 15 év letelte előtt tiltakoztam Önkormányzatnál, de nem történt semmi, és most már lehet hogy kilesz a szükséges idő. De lehet hogy telekhatár-kiigazítással fogják megoldani, majd mikor pont nem figyel az ember...

Törölt nick 2014.03.05 14:47:37

Ez nem így van.

Az önkormányzati tulajdonú utcák, terek, közutak forgalomképtelen ingatlanok, vagy ingatlanrészek. Ezeket nem lehet elbirtokolni.

A telekhatár kiigazítás sem úgy történik, ahogy te itt leírtad.

arrius7 2014.01.12 20:59:07

Ja, és ha valamiért a környéken új helyrajz készül (végigmennek a földmérők a területen), simán betérképezik.

arrius7 2014.01.12 20:56:44

Ha sikerült magadhoz keríteni a kívánt területet, már a szó szoros értelmében eggyel beljebb vagy. Ha senki nem szól (vagy mer szólni) érte, előbb vagy utóbb a terület a tiéd (az ingatlanod része) lesz. De a területrész papíron való megszerzéséhez nem az elbirtoklást, hanem a telekhatár-kiigazítást kell alkazmaznod: bemész a Földhivatalba és kéred a telekhatár kiigazítását a kerítés jelenlegi vonalára. Ha jó a viszony a FH-val és Ök-val is, nem lesz gond.

Endrebácsi01 2012.11.07 10:54:59

Forgalomképtelen ingatlant nem lehet elbirtokolni.

sanda balázs 2012.11.04 08:38:12

Hello,

Segítséget kérnék: el lehet-e birtokolni az Ök-i utca egy részét, ha a kerítés bizonyíthatóan /pl. tanuk által, akik még élnek/ 37 éve kintebb van, mint az eredeti telekhatár?

Anno így lett megvásárolva, az Ök 37 évig nem piszkálta a dolgot, csak most ébredt fel...

Köszönöm

psugi 2012.04.03 14:32:57

Kedves jogértők, az alábbiakban kérném segítségeteket:

1970-es évek második fele, X és Y testvérek építkeznek. A közös telken  ikerház épül, de nem a telek mértani közepére, mert a szülők régi háza még áll, és attól nem lehetett középre építkezni.

Felépül a ház, a 80-as évek elején lehet költözni. Azt, hogy kié melyik fél pénzfeldobással eldöntik, megegyeznek. X és családja a teleknek azt a felét kapja, ami kb másfél méterrel nagyobb, de még áll a régi ház rajta. Később ezt lebontják, a bontás, sitthordás, új föld hozatala stb minden költségét X fizeti.

A tulajdoni lapon a X és Y 50-50%-ban tulajdonos. Y-ék az évek folyamán többször is mondogatták, hogy "de tudod, hogy a te telked  a nagyobb". De soha semmilyen írásos igénnyel nem álltak elő.

Tavaly X meghalt. Mivel van családja ők örököltek utána, megvolt a hagyatéki, az új tulajdonosok a felesége és két fia. Viszont elkezdődött a mozgolódás Y részéről, újra a nagyobb telek duma... (Ők nem tudják, hogy már megvolt a hagyatéki, mert nem igazán vannak beszélőviszonyban.) Egyértelmű, hogy azt gondolja neki jár vmi a testvére után, mivel a telek nagyobb.

Érzésem szerint az égvilágon semmilyen követelése nem lehet, mivel kb. 30 éve lett volna ha bármit akarna, ne most álljon elő... Oké, hogy X házrésze a nagyobb telek részen van, de a fent említett okok miatt (fényképekkel tudják bizonyítani, hogy ott állt a ház, és az "útban volt" az építkezés alatt). Ez a helyzet kimeríti az elbirtoklás fogalmát?

A tulajdoni lapon természetesen még mindig 50%-ban tulajdonos Y, és a másik 50% pedig az örökösök nevén van.

Lassan eladósorba kerül a házrész, úgyhogy tisztázni kell a helyzetet. Kérem, segítsetek tisztán látni. Köszönöm előre is!

mazsi-drazsika 2012.03.22 19:47:33

köszönöm a válaszát

dr_ius 2012.03.22 17:56:47

Az ügyek intézése nem elegendő, hanem az ingatlan sajátodkét kell szakadatlanul ténylegesen birtokolnod. de közös tulajdonnál ezt fokozottan vizsgálják, külön van rá egy bírósági irányelv.

mazsi-drazsika 2012.03.22 16:23:32

Üdv

kérdésem az volna van e elbirtoklási jogom ha a közös osztatla földterület ügyeit 15 éve intézem  a külföldi társtulajdonost nem is érdekelte soha ?

és ha van elbirtoklási jogom az hogy müködik ?

mr.freestyle x 2012.02.16 11:52:01

Nos,beindítottam az ügyet,de igen hamar kiderült,hogy nálunk Szlovákiában bizony szigorúbbak az elbirtoklás szabályai,mint Magyarországon.Hiába fogalmaz a törvény ugyanúgy,tehát hogy eredeti tulajdonszerzési mód,melyet az új tulajdonos nem a régi tulajdonostól szerez meg,hanem a törvény erejénél fogva keletkezik.Nálunk kell valami hivatalos dokumentum arról,hogy az elbirtoklási folyamat az előző tulajdonos,vagy leszármazottainak beleeggyezésvel zajlik.Tehát míg az ember nem talál valakit,akinek volt valami köze akár egy hagyatéki eljárás során az ingatlanhoz,nem tud lépni egy tapodtat sem.Hiába törődik a házzal,területtel,hiába tekinti x év múlva a sajátjának,és hiába hanyagolják a jogos örökösök örökségüket.Nem számít.Már.Merthogy kb.10-12 évvel ezelőtt még nálunk elég lett volna annyi,hogy birtokba veszem,és két tanúval,plusz az önkormányzat segítségével tanusítom az elbirtoklási per indításánál,hogy 10 éve birtoklom,gondozom,stb.Sajnos sokan visszaéltek annak idején ezzel a lehetőséggel,és alattomban szereztek meg vele ingatlanokat,ezután szigorítottak a szabályokon.

Az is kiderült közben,hogy az önkormányzat már megszerezte a kert és az udvar fölött 2007-ben a tulajdonjogot egy országos törvény alapján(ROEP),amely vonatkozik minden olyan földterületre,amin nem áll épület,de rendezetlenek a tulajdonviszonyai.Tehát kiderült,hogy miközben én javában birtokosként viselkedtem a telken,az önkormányzat már négy éve tulajdonlotta,csak nem szólt senkinek.Miután beszéltünk a polgármesterrel,kiderült,hogy már három fiatal pár is kérvényt nyújtott be a telek megvásárlására,és csak azért nem tudta eladni senkinek,mivel a ROEP nem vonatkozik az öreg,86 éves háromszobás vályogépületre,ami rajta áll.Azt nem bonthatja el,míg nem adja el a tulaj,vagy nincs rendezve,vagy nem dől magától össze.Ha összedőlne,akkor lépne életbe egy olyan szabály,ami már lehetővé tenné,hogy az önkormányzat saját költségen eltakarítsa,és megszerezze a házhely felett a tulajdonviszonyt.Akkor eladhatóvá válik a telek,de mivel velünk együtt már négy kérvényező is lesz a vásárlásra,vagy licitre bocsájtja,vagy a képviselőtestülettel szavaztatja meg,hogy ki legyen a vásárló.Szóval nehéz......

Jelenleg találtunk egy potenciális örököst,a nénike egyik fiát,de tőlünk vagy 200 km-re lakik,69 éves,és nem egy IQ bajnok valakik szerint,szal nehéz lesz vele,ésha sikerül is belőle valami beleggyezést kicsikarni akár eladásra,akár elbirtoklás igazolására vonatkozóan,akkor sem biztos,hogy elég lesz,ha a jegyző rájön,hogy volt neki testvére is,aki már meghalt ugyan,de leszármazottai vannak,stb.Feltételezve,hogy sikerül,mi leszünk a kedvezményezettek,hiszen miénk lenne a ház birtoklásának a joga,dehá......

Siralmasan nehéz a helyzet.

dr_ius 2012.02.12 23:41:24

Rendelkezés: pl. eladja, bérbe adja, zálogosítja.

C) Jól érted, de hagyjuk most hogy milyen alapon:)

bamako 2012.02.12 21:45:48

Üdv.

Elbirtoklás bejegyzését kérte, földterületünkre egy illető aki műveli.

Kérdés: a föld osztatlan közös tulajdon 5 testvéré akik közül 3 meghaltak és a részük tovább öröklődött.

egy örökös után sajnálatos módon (földhivatali és hagyatéki hiba miatt) nem örököltek tovább az örökösök . mivel ez csak most történt meg az uj tulajdonosok megtámadhatják e az elbitorlást hiszen a nagyobb rész az ő kezükben van és eddig nem is tudtak a tulajdonukról. a család pedig eddig nem is ismerte egymást örökösi szinten.

akit pedig nem érdekel a része hogyan szállhat ki veszteség nélkűl az ügyből

köszönöm

ambo250 2012.02.06 11:55:55

Köszönöm!

igen, ezt olvastam lejebb, de mivel nem vagyok jogász nem mindent értek.

b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),- ez magyarra lefordítva mit jelent pontosan?

c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

- nos ezt sem tudom hogy jól értelmezem-e. tehát a birtokos(aki elbirtokol) valamiért nem birtokolja tovább a területet és egy ujjabb birtokos(egy másik elbirtokló) kerül a képbe...ha jól értelmezem, ha így van nekem nem világos, hogy milyen alapon fordulhatna az elbirtokló bírósághoz, de mindegy is, hiszen esetemben erről szó nincsen...

dr_ius 2012.02.04 18:37:58

121. § (1) Elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot sajátjaként ingatlan esetében tizenöt, más dolog esetében pedig tíz éven át szakadatlanul birtokolja.

(2) Aki bűncselekménnyel vagy egyébként erőszakos vagy alattomos úton jutott a dolog birtokához, elbirtoklás útján nem szerez tulajdonjogot.

(4) Az ingatlan tulajdonjogát elbirtoklás útján akkor sem lehet megszerezni, ha az elbirtoklás feltételei csak a föld egy részére vonatkozólag állnak fenn, és a föld nem osztható meg.

(5) Ha az elbirtokló a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezteti be, a tulajdonszerzésre nem hivatkozhat azzal szemben, aki az ingatlanon az ingatlan-nyilvántartásban bízva ellenérték fejében jogot szerzett.

122. § Az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, amely elődjének birtoklása idején már elbirtoklási időnek minősült.

123. § Ha a tulajdonos menthető okból nincs abban a helyzetben, hogy tulajdonosi jogait gyakorolhassa, az akadály megszűnésétől számított egy évig az elbirtoklás akkor sem következik be, ha egyébként az elbirtoklási idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb volna hátra.

124. § (1) Az elbirtoklás megszakad, ha

a) a tulajdonos a birtokost a dolog kiadására írásban felszólítja vagy eziránt bírósághoz fordul,

b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),

c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

(2) Ha az elbirtoklás megszakad, a birtoklásnak addig eltelt ideje nem vehető figyelembe, és az elbirtoklás a megszakadást okozó körülmény elmúltával újból kezdődik.

ambo250 2012.02.04 18:35:23

Üdv!

én egy önkormányzati telket szeretnék elbirtokolni. a szüleimmel 18 éve legeltetünk rajta, be is kerítettük és a szomszéd telek a miénk.

a telek külterületen van és nincsen rendezési terv a környékre. talán szántó besorolású.

Milyen eséllyel lehet elbirtokolni ill. milyen feltételnek kell megfelelni?

Csuklósbusz 2011.12.29 11:49:34

Nade ha egy jelzálog és végrehajtási joggal terhelt ingatlant ha elbirtoklok és meg is nyerem a pert akkor a tartozások is átszállnak rám?

Mert ugye ha megnyerem a pert attól még a széljegyzet a tulajdoni lapon tele van bankokkal. Ilyenkor hogy tudom átíratni egyáltalán?

dr_ius 2011.12.28 23:35:37

Ez elviekben nem akadálya.

Az elbirtoklás

121. § (1) Elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot sajátjaként ingatlan esetében tizenöt, más dolog esetében pedig tíz éven át szakadatlanul birtokolja.

(2) Aki bűncselekménnyel vagy egyébként erőszakos vagy alattomos úton jutott a dolog birtokához, elbirtoklás útján nem szerez tulajdonjogot.

(3)

(4) Az ingatlan tulajdonjogát elbirtoklás útján akkor sem lehet megszerezni, ha az elbirtoklás feltételei csak a föld egy részére vonatkozólag állnak fenn, és a föld nem osztható meg.

(5) Ha az elbirtokló a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezteti be, a tulajdonszerzésre nem hivatkozhat azzal szemben, aki az ingatlanon az ingatlan-nyilvántartásban bízva ellenérték fejében jogot szerzett.

122. § Az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, amely elődjének birtoklása idején már elbirtoklási időnek minősült.

123. § Ha a tulajdonos menthető okból nincs abban a helyzetben, hogy tulajdonosi jogait gyakorolhassa, az akadály megszűnésétől számított egy évig az elbirtoklás akkor sem következik be, ha egyébként az elbirtoklási idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb volna hátra.

124. § (1) Az elbirtoklás megszakad, ha

a) a tulajdonos a birtokost a dolog kiadására írásban felszólítja vagy eziránt bírósághoz fordul,

b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),

c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

(2) Ha az elbirtoklás megszakad, a birtoklásnak addig eltelt ideje nem vehető figyelembe, és az elbirtoklás a megszakadást okozó körülmény elmúltával újból kezdődik.

Csuklósbusz 2011.12.28 21:41:09

Ha egy házon sok sok teher van akkor azt el lehet birtokolni?

Tehát adott egy magára hagyott ház, de rajta olyan sok teher hogy 10x több a teher mint amennyibe a ház kerül... akkor egy olyat el lehet birtokolni?

zsgzs 2015.08.29 15:55:33

Sziasztok!

Közös tulajdonú ingatlanrészt, amit csak a mi családunk használ el lehet birtokolni?

Egy 1 emeletes társasházban lakunk és a felső két lakás (az egész első emelet) a mi családunké, a két lakás egybe vagy nyitva és az oda felvezető lépcsőházról és folyosóról lenne szó.. Csak mi használjuk be is var bútorozva és vagy 20 éve nem járt fent senki. Magába a lépcsőházba is csak kulccsal lehet belépni, amihez csak nekünk van kulcsunk.

Köszönöm előre a segítséget!

Flanell 2014.12.05 21:34:18

Üdv!

Az államtól lehet elbirtokolni?

Vagy legalábbis, azt hiszem, ez a helyzet.

Van egy falusi házhelye apámnak, aminek egy kis hányada (mondjuk, 20-30 E értékben) egy kb. 20 éve meghalt rokon nevén van. Ő ezt a kertet soha nem művelte, a feleségétől örökölte a részt, és nagyapám - zsebszerződéssel - vagy 30 éve megvette tőle.

Ez a rokon örökösök nélkül halt meg, gondolom, ilyenkor az államra száll a vagyona. Viszont a tulajdoni lapon még mindig az ő neve szerepel, bár nyilván az állam lett az örököse.

Hogy tudnánk papíron is megszerezni a telket?

MikeyT 2014.11.23 11:49:20

Köszönöm a választ

Sikambria 2014.11.21 23:36:31

Hali!

Az elbirtoklásnál a jogelőd birtoklási idejéhez hozzá lehet adni a saját birtoklási időnket és így lehet elbirtokolni, ha a jogelőd életében nem telt el a 15 év, vagyis a jogelőd el nem birtokolt.

Ha már a jogelődnél is megvolt a 15 év, akkor max. más jogcímen, pl. öröklés jegyeztetheti be a tulajdonjogot.

De nem csak ennek van jelentősége, hanem a szubjektív tudati állapotának is, vagyis, hogy  sajátjaként birtokolt-e.

Sajátjaként pedig akkor birtokol, ha birtoklását véglegesnek tekinti. Ez pedig azt jelenti, hogy számíthatott-e a tulajdonos, azaz a te felbukkanásodra, vagy azt gondolhatta, hogy te már soha nem fogsz jelentkezni, vagyis számíthatott-e arra, hogy a birtoklását a tulajdonos megszakítja.

MikeyT 2014.11.19 16:28:03

Hello!

Ki tudna abban segíteni, hogy az elbirtoklás joga örökölhető-e?

A sztori röviden: rokonom kapott idézést, hogy a tulajdonában lévő földet peres úton elbirtokolnák. Rokonom nem is tudta, hogy van ilyen földje, mert 4 évesen örökölte és nem mondták neki később se.

Az elbirtokló azt állítja, hogy a földet férje művelte 2009-es haláláig, majd onnan kezdve ő és így kettejüknek megvan az elegendő ideje az elbirtokláshoz. Lehet ilyet? Összevonni két ember használati idejét?

Köszönettel

Sikambria 2014.11.03 20:21:38

Hali!

A nagyapád és akkori rokonai életében a közös tulajdon használata részben osztott volt, hiszen a nagyapád kimérette valahol a maga hányadát és a többiek nem tiltakoztak gondolom, haláláig a használata ellen.

Ez azt jelenti, hogy ráutaló magatartással a használati rend kialakult.

Amikor a szüleid örököltek, akkor a tulajdoni hányadhoz tapadóan jogosulttá váltak a kialakult használatra is.

Ha az új tulajdonosnak nem tetszik a meglevő használati rend, akkor meg kell állapodniuk újban, vagy kérniük kell a bíróságtól a használat megváltoztatását.

Nem tudom, hogy a nagyapád pl. körbekerítette-e a kiméretett területet. Ha az elkülönült használatnak jól látható jele van, birtokháborítást követ el az az új tulajdonos, aki megegyezés vagy bírósági határozat nélkül kezd használni olyan területet, ami más használatában van.

Fúrt kút tisztítása 2014.11.03 17:07:16

Tiszteletem,

Elbirtoklással kapcsolatos kérésem lenne , aki tud segítsen.

Egy jelentéktelen méretű belterületi kertről van szó.

Régi történettel kezdem.

Ez a terület 1930-ban egy osztatlan közös családi bírtok része volt.

Nagyapám 1960-ban kimérette a saját részét , a többiek továbbra is osztatlanként használták.

Nagyapám és a terület többi tulajdonosa elhaláloztak.

Az adott területet szüleim örökölték , illetve az osztatlan területet a szüleimmel hasonló korú rokonaim örökölték.

A területen nem változott semmi csak a tulajdonosok.

Aztán a rokonok közül egyik tulajdonos elhalálozott , az örökösödési eljárás után úgy döntöttek , hogy szétmérik az osztatlan közös tulajdont.

Egyszerűen nem tudom felfogni 80 év használat után hogyan lehetséges ez.

Mit lehet ez ellen tenni??

Kérem valaki segítsen!

Üdvözlettel:

Vasek

arrius7 2014.03.07 16:44:23

A kérdés az, mi bizonyítja tulajdonképpen, hogy a kérdéses (eredetileg 200m2-es terület) 'közforgalmú út, utca, tér'? Mert a helyszínen már semmi nem utal arra, hogy ott valaha is utca volt: a nyári félévben lépni alig lehet, annyi 'kis virágot' nyomtak be a területre (a járműforgalmat egy függőlegesen behelyezett acélgerendával küszöbölték ki). Ugyan van az utcára egy oldalkapunk, de ha bemegyek (már ez is abszurdum, hogy az ember oda nem kimegy, hanem 'be'), akkor jó esetben azzal nyugtázzák, hogy 'hát a szomszédnak joga van kerítéskarbantartás, gyümölcs-összegyűjtés címén bemenni a máséra', rossz esetben meg botrány van (ordítozás, kergetés). A mögöttünk lévő teleknek is lett volna hozzáférése eredetileg a streethez, de őket már régebben kitiltották, és az új helyrajzzal már nem is érintkeznek. Ha elég időt kapnak, tuti hogy valahogy le lesz papírozva. Az egyetlen dolog, ami ezek szerint útjukban áll, az a tulajdoni lapon szereplő 'művelési ág: Kivett közterület' felirat. De mi akadályozza meg az Önkormányzatot, hogy adott esetben egy tollvonással átminősítse akármivé (pl. kertté)? A hivatalos várostérképről máris eltűnt az út, a Google Térképre (ahol szintén hiányzott) nagy nehezen visszaküzdöttem, de csak magánút minősítéssel ment át a dolog. A hivatalokban meg mindenki reszket mint a nyárfalevél, ha megtudják, hogy kivel szemben kellene intézkedni ('nekik is csak ez az egy állásuk van').

Törölt nick 2014.03.07 14:37:33

Nézd, elbirtokolni csak forgalomképes ingatlant, vagy ingatlanrészt lehet.

A közforgalmú út, utca, tér nem ilyen. Ezek un. forgalomképtelen ingatlanok, vagy ingatlanrészek. Ezek elbirtoklása akkor sem vált ki joghatást, ha 15 helyett vki 100 évig birtokában tartja a területet.

Tehát, soha nem lesz tulajdonos az illető, sőt, még meg is bírságolhatják, jogosultatlan közterület-használatért.

arrius7 2014.03.07 13:50:55

@well fargo: Arra célzol, hogy a telekhatár bármilyen megváltoztatása csak az illetékes Önkormányzat Építési Osztálya és a Földhivatal által jóváhagyott változási vázrajz becsatolása mellett lehetséges? Mert én is próbálkoztam egyébként az említett utcába kilógó telekrészünk kiigazítással való visszaszerzésével, de csak egy általam készített összevetést csatoltam a régi és a jelenlegi helyrajzról, és azon jelöltem hogy mely területeket kérem vissza - feltételezve, hogy a Földhivatal fogja majd a pontos változási vázrajzot elkészíteni, hivatalból. Mondjuk nem is kaptam vissza, de nem szólítottak fel hiánypótlásra, vagy ilyesmi. (Az elutasítás oka amúgy is más volt.)

De a kedves szomszédok esetén gondolom nem lenne probléma az említett két szerv engedélyének megszerzése. Amúgy speciális eset, hogy a telekalakítás egyik érintettje (áldozata) az Önkormányzat lenne, és az Önk. Ép. Osztályának ilyenre rábólintani kicsit érdekes, de nem lehetetlen.

Törölt nick 2014.03.07 05:24:03

A telekalakítás engedélyezése iránti kérelmet benyújthat:a telekalakítással érintett bármelyik telek bármelyik tulajdonosa,közös tulajdonban álló telek esetén bármelyik tulajdonostárs,aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében tulajdoni igényt érvényesít,az elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljárást kezdeményező,ha a telekalakítás során legalább nyolc új építési telek keletkezik, a tulajdonostársaknak a telek területnagyság szerinti többsége,az a személy, aki a telekalakításról a tulajdonossal írásban megállapodott.A kérelemnek tartalmaznia kell:természetes személy kérelmező esetén a természetes személyazonosító adatokat,gazdálkodó szervezet kérelmező esetén a gazdálkodó szervezet statisztikai számjelét,a telekalakítással érintett tel(k)ek helyrajzi számát, a tel(k)ek fekvése szerinti település megjelölésével,a kérelmezett telekalakítási eljárás típusának (telekalakítási engedélyezési eljárás vagy egyesített telekalakítási eljárás) megjelölését,a telekalakítás célját, amely lehet telekcsoport újraosztása, telekfelosztás, telekegyesítés,vagy telek-határrendezés,az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.A telekalakítási engedélyezési eljárás során a területileg illetékes járási földhivatalhoz a kérelem mellékleteként záradékolt változási vázrajzot kell benyújtani, de célszerû az ez alapján meghozott előzetes szakhatósági jóváhagyásokat is mellékelni.Az előzetes szakhatósági jóváhagyásokat nem kötelező az eljárás megindítása előtt beszerezni, de beszerzésükkel gyorsabb a földhivatali eljárás és kizárható a telekalakítási engedélyezési kérelem elutasítása szakhatósági hozzájárulás hiánya esetén, ami anyagi veszteséggel jár, mert a földhivatal elutasító határozata esetén nem térítik vissza a telekalakítás engedélyezési eljárásra befizetett díjat, valamint a szakhatóságok eljárási díjait.

arrius7 2014.03.07 02:36:32

Az hogy papíron mi van a törvényekben, egy dolog. A gyakorlatban, ha valaki nagyfejű, vagy tanácsi rokon, simán lehet mindent. A telkünk melletti utcácskában kétszer csinálták meg ezt a figurát: idős néni ültetni kezd kis zöldséget/virágot, aztán lekeríti az utca egy részét. Első alkalommal az utca elejét az 'új felmérésnél' simán hozzárajzolták a néni telkéhez (a mi ingatlanunk egy kiálló, kerítésen kívüli részével együtt), most meg már eltelt a 15 év. Ezzel elszállt az utca negyede. Aztán felbukkant egy másik néni, ő is ültet 'kis virágot', most már az utca elejét zárták le (egy nagyfejűnek az anyósa, nem lehet csinálni semmit). Itt már a 15 év letelte előtt tiltakoztam Önkormányzatnál, de nem történt semmi, és most már lehet hogy kilesz a szükséges idő. De lehet hogy telekhatár-kiigazítással fogják megoldani, majd mikor pont nem figyel az ember...

Törölt nick 2014.03.05 14:47:37

Ez nem így van.

Az önkormányzati tulajdonú utcák, terek, közutak forgalomképtelen ingatlanok, vagy ingatlanrészek. Ezeket nem lehet elbirtokolni.

A telekhatár kiigazítás sem úgy történik, ahogy te itt leírtad.

arrius7 2014.01.12 20:59:07

Ja, és ha valamiért a környéken új helyrajz készül (végigmennek a földmérők a területen), simán betérképezik.

arrius7 2014.01.12 20:56:44

Ha sikerült magadhoz keríteni a kívánt területet, már a szó szoros értelmében eggyel beljebb vagy. Ha senki nem szól (vagy mer szólni) érte, előbb vagy utóbb a terület a tiéd (az ingatlanod része) lesz. De a területrész papíron való megszerzéséhez nem az elbirtoklást, hanem a telekhatár-kiigazítást kell alkazmaznod: bemész a Földhivatalba és kéred a telekhatár kiigazítását a kerítés jelenlegi vonalára. Ha jó a viszony a FH-val és Ök-val is, nem lesz gond.

Endrebácsi01 2012.11.07 10:54:59

Forgalomképtelen ingatlant nem lehet elbirtokolni.

sanda balázs 2012.11.04 08:38:12

Hello,

Segítséget kérnék: el lehet-e birtokolni az Ök-i utca egy részét, ha a kerítés bizonyíthatóan /pl. tanuk által, akik még élnek/ 37 éve kintebb van, mint az eredeti telekhatár?

Anno így lett megvásárolva, az Ök 37 évig nem piszkálta a dolgot, csak most ébredt fel...

Köszönöm

psugi 2012.04.03 14:32:57

Kedves jogértők, az alábbiakban kérném segítségeteket:

1970-es évek második fele, X és Y testvérek építkeznek. A közös telken  ikerház épül, de nem a telek mértani közepére, mert a szülők régi háza még áll, és attól nem lehetett középre építkezni.

Felépül a ház, a 80-as évek elején lehet költözni. Azt, hogy kié melyik fél pénzfeldobással eldöntik, megegyeznek. X és családja a teleknek azt a felét kapja, ami kb másfél méterrel nagyobb, de még áll a régi ház rajta. Később ezt lebontják, a bontás, sitthordás, új föld hozatala stb minden költségét X fizeti.

A tulajdoni lapon a X és Y 50-50%-ban tulajdonos. Y-ék az évek folyamán többször is mondogatták, hogy "de tudod, hogy a te telked  a nagyobb". De soha semmilyen írásos igénnyel nem álltak elő.

Tavaly X meghalt. Mivel van családja ők örököltek utána, megvolt a hagyatéki, az új tulajdonosok a felesége és két fia. Viszont elkezdődött a mozgolódás Y részéről, újra a nagyobb telek duma... (Ők nem tudják, hogy már megvolt a hagyatéki, mert nem igazán vannak beszélőviszonyban.) Egyértelmű, hogy azt gondolja neki jár vmi a testvére után, mivel a telek nagyobb.

Érzésem szerint az égvilágon semmilyen követelése nem lehet, mivel kb. 30 éve lett volna ha bármit akarna, ne most álljon elő... Oké, hogy X házrésze a nagyobb telek részen van, de a fent említett okok miatt (fényképekkel tudják bizonyítani, hogy ott állt a ház, és az "útban volt" az építkezés alatt). Ez a helyzet kimeríti az elbirtoklás fogalmát?

A tulajdoni lapon természetesen még mindig 50%-ban tulajdonos Y, és a másik 50% pedig az örökösök nevén van.

Lassan eladósorba kerül a házrész, úgyhogy tisztázni kell a helyzetet. Kérem, segítsetek tisztán látni. Köszönöm előre is!

mazsi-drazsika 2012.03.22 19:47:33

köszönöm a válaszát

dr_ius 2012.03.22 17:56:47

Az ügyek intézése nem elegendő, hanem az ingatlan sajátodkét kell szakadatlanul ténylegesen birtokolnod. de közös tulajdonnál ezt fokozottan vizsgálják, külön van rá egy bírósági irányelv.

mazsi-drazsika 2012.03.22 16:23:32

Üdv

kérdésem az volna van e elbirtoklási jogom ha a közös osztatla földterület ügyeit 15 éve intézem  a külföldi társtulajdonost nem is érdekelte soha ?

és ha van elbirtoklási jogom az hogy müködik ?

mr.freestyle x 2012.02.16 11:52:01

Nos,beindítottam az ügyet,de igen hamar kiderült,hogy nálunk Szlovákiában bizony szigorúbbak az elbirtoklás szabályai,mint Magyarországon.Hiába fogalmaz a törvény ugyanúgy,tehát hogy eredeti tulajdonszerzési mód,melyet az új tulajdonos nem a régi tulajdonostól szerez meg,hanem a törvény erejénél fogva keletkezik.Nálunk kell valami hivatalos dokumentum arról,hogy az elbirtoklási folyamat az előző tulajdonos,vagy leszármazottainak beleeggyezésvel zajlik.Tehát míg az ember nem talál valakit,akinek volt valami köze akár egy hagyatéki eljárás során az ingatlanhoz,nem tud lépni egy tapodtat sem.Hiába törődik a házzal,területtel,hiába tekinti x év múlva a sajátjának,és hiába hanyagolják a jogos örökösök örökségüket.Nem számít.Már.Merthogy kb.10-12 évvel ezelőtt még nálunk elég lett volna annyi,hogy birtokba veszem,és két tanúval,plusz az önkormányzat segítségével tanusítom az elbirtoklási per indításánál,hogy 10 éve birtoklom,gondozom,stb.Sajnos sokan visszaéltek annak idején ezzel a lehetőséggel,és alattomban szereztek meg vele ingatlanokat,ezután szigorítottak a szabályokon.

Az is kiderült közben,hogy az önkormányzat már megszerezte a kert és az udvar fölött 2007-ben a tulajdonjogot egy országos törvény alapján(ROEP),amely vonatkozik minden olyan földterületre,amin nem áll épület,de rendezetlenek a tulajdonviszonyai.Tehát kiderült,hogy miközben én javában birtokosként viselkedtem a telken,az önkormányzat már négy éve tulajdonlotta,csak nem szólt senkinek.Miután beszéltünk a polgármesterrel,kiderült,hogy már három fiatal pár is kérvényt nyújtott be a telek megvásárlására,és csak azért nem tudta eladni senkinek,mivel a ROEP nem vonatkozik az öreg,86 éves háromszobás vályogépületre,ami rajta áll.Azt nem bonthatja el,míg nem adja el a tulaj,vagy nincs rendezve,vagy nem dől magától össze.Ha összedőlne,akkor lépne életbe egy olyan szabály,ami már lehetővé tenné,hogy az önkormányzat saját költségen eltakarítsa,és megszerezze a házhely felett a tulajdonviszonyt.Akkor eladhatóvá válik a telek,de mivel velünk együtt már négy kérvényező is lesz a vásárlásra,vagy licitre bocsájtja,vagy a képviselőtestülettel szavaztatja meg,hogy ki legyen a vásárló.Szóval nehéz......

Jelenleg találtunk egy potenciális örököst,a nénike egyik fiát,de tőlünk vagy 200 km-re lakik,69 éves,és nem egy IQ bajnok valakik szerint,szal nehéz lesz vele,ésha sikerül is belőle valami beleggyezést kicsikarni akár eladásra,akár elbirtoklás igazolására vonatkozóan,akkor sem biztos,hogy elég lesz,ha a jegyző rájön,hogy volt neki testvére is,aki már meghalt ugyan,de leszármazottai vannak,stb.Feltételezve,hogy sikerül,mi leszünk a kedvezményezettek,hiszen miénk lenne a ház birtoklásának a joga,dehá......

Siralmasan nehéz a helyzet.

dr_ius 2012.02.12 23:41:24

Rendelkezés: pl. eladja, bérbe adja, zálogosítja.

C) Jól érted, de hagyjuk most hogy milyen alapon:)

bamako 2012.02.12 21:45:48

Üdv.

Elbirtoklás bejegyzését kérte, földterületünkre egy illető aki műveli.

Kérdés: a föld osztatlan közös tulajdon 5 testvéré akik közül 3 meghaltak és a részük tovább öröklődött.

egy örökös után sajnálatos módon (földhivatali és hagyatéki hiba miatt) nem örököltek tovább az örökösök . mivel ez csak most történt meg az uj tulajdonosok megtámadhatják e az elbitorlást hiszen a nagyobb rész az ő kezükben van és eddig nem is tudtak a tulajdonukról. a család pedig eddig nem is ismerte egymást örökösi szinten.

akit pedig nem érdekel a része hogyan szállhat ki veszteség nélkűl az ügyből

köszönöm

ambo250 2012.02.06 11:55:55

Köszönöm!

igen, ezt olvastam lejebb, de mivel nem vagyok jogász nem mindent értek.

b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),- ez magyarra lefordítva mit jelent pontosan?

c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

- nos ezt sem tudom hogy jól értelmezem-e. tehát a birtokos(aki elbirtokol) valamiért nem birtokolja tovább a területet és egy ujjabb birtokos(egy másik elbirtokló) kerül a képbe...ha jól értelmezem, ha így van nekem nem világos, hogy milyen alapon fordulhatna az elbirtokló bírósághoz, de mindegy is, hiszen esetemben erről szó nincsen...

dr_ius 2012.02.04 18:37:58

121. § (1) Elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot sajátjaként ingatlan esetében tizenöt, más dolog esetében pedig tíz éven át szakadatlanul birtokolja.

(2) Aki bűncselekménnyel vagy egyébként erőszakos vagy alattomos úton jutott a dolog birtokához, elbirtoklás útján nem szerez tulajdonjogot.

(4) Az ingatlan tulajdonjogát elbirtoklás útján akkor sem lehet megszerezni, ha az elbirtoklás feltételei csak a föld egy részére vonatkozólag állnak fenn, és a föld nem osztható meg.

(5) Ha az elbirtokló a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezteti be, a tulajdonszerzésre nem hivatkozhat azzal szemben, aki az ingatlanon az ingatlan-nyilvántartásban bízva ellenérték fejében jogot szerzett.

122. § Az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, amely elődjének birtoklása idején már elbirtoklási időnek minősült.

123. § Ha a tulajdonos menthető okból nincs abban a helyzetben, hogy tulajdonosi jogait gyakorolhassa, az akadály megszűnésétől számított egy évig az elbirtoklás akkor sem következik be, ha egyébként az elbirtoklási idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb volna hátra.

124. § (1) Az elbirtoklás megszakad, ha

a) a tulajdonos a birtokost a dolog kiadására írásban felszólítja vagy eziránt bírósághoz fordul,

b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),

c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

(2) Ha az elbirtoklás megszakad, a birtoklásnak addig eltelt ideje nem vehető figyelembe, és az elbirtoklás a megszakadást okozó körülmény elmúltával újból kezdődik.

ambo250 2012.02.04 18:35:23

Üdv!

én egy önkormányzati telket szeretnék elbirtokolni. a szüleimmel 18 éve legeltetünk rajta, be is kerítettük és a szomszéd telek a miénk.

a telek külterületen van és nincsen rendezési terv a környékre. talán szántó besorolású.

Milyen eséllyel lehet elbirtokolni ill. milyen feltételnek kell megfelelni?

Csuklósbusz 2011.12.29 11:49:34

Nade ha egy jelzálog és végrehajtási joggal terhelt ingatlant ha elbirtoklok és meg is nyerem a pert akkor a tartozások is átszállnak rám?

Mert ugye ha megnyerem a pert attól még a széljegyzet a tulajdoni lapon tele van bankokkal. Ilyenkor hogy tudom átíratni egyáltalán?

dr_ius 2011.12.28 23:35:37

Ez elviekben nem akadálya.

Az elbirtoklás

121. § (1) Elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot sajátjaként ingatlan esetében tizenöt, más dolog esetében pedig tíz éven át szakadatlanul birtokolja.

(2) Aki bűncselekménnyel vagy egyébként erőszakos vagy alattomos úton jutott a dolog birtokához, elbirtoklás útján nem szerez tulajdonjogot.

(3)

(4) Az ingatlan tulajdonjogát elbirtoklás útján akkor sem lehet megszerezni, ha az elbirtoklás feltételei csak a föld egy részére vonatkozólag állnak fenn, és a föld nem osztható meg.

(5) Ha az elbirtokló a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezteti be, a tulajdonszerzésre nem hivatkozhat azzal szemben, aki az ingatlanon az ingatlan-nyilvántartásban bízva ellenérték fejében jogot szerzett.

122. § Az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, amely elődjének birtoklása idején már elbirtoklási időnek minősült.

123. § Ha a tulajdonos menthető okból nincs abban a helyzetben, hogy tulajdonosi jogait gyakorolhassa, az akadály megszűnésétől számított egy évig az elbirtoklás akkor sem következik be, ha egyébként az elbirtoklási idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb volna hátra.

124. § (1) Az elbirtoklás megszakad, ha

a) a tulajdonos a birtokost a dolog kiadására írásban felszólítja vagy eziránt bírósághoz fordul,

b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),

c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

(2) Ha az elbirtoklás megszakad, a birtoklásnak addig eltelt ideje nem vehető figyelembe, és az elbirtoklás a megszakadást okozó körülmény elmúltával újból kezdődik.

Csuklósbusz 2011.12.28 21:41:09

Ha egy házon sok sok teher van akkor azt el lehet birtokolni?

Tehát adott egy magára hagyott ház, de rajta olyan sok teher hogy 10x több a teher mint amennyibe a ház kerül... akkor egy olyat el lehet birtokolni?

zsgzs 2015.08.29 15:55:33

Sziasztok!

Közös tulajdonú ingatlanrészt, amit csak a mi családunk használ el lehet birtokolni?

Egy 1 emeletes társasházban lakunk és a felső két lakás (az egész első emelet) a mi családunké, a két lakás egybe vagy nyitva és az oda felvezető lépcsőházról és folyosóról lenne szó.. Csak mi használjuk be is var bútorozva és vagy 20 éve nem járt fent senki. Magába a lépcsőházba is csak kulccsal lehet belépni, amihez csak nekünk van kulcsunk.

Köszönöm előre a segítséget!

Flanell 2014.12.05 21:34:18

Üdv!

Az államtól lehet elbirtokolni?

Vagy legalábbis, azt hiszem, ez a helyzet.

Van egy falusi házhelye apámnak, aminek egy kis hányada (mondjuk, 20-30 E értékben) egy kb. 20 éve meghalt rokon nevén van. Ő ezt a kertet soha nem művelte, a feleségétől örökölte a részt, és nagyapám - zsebszerződéssel - vagy 30 éve megvette tőle.

Ez a rokon örökösök nélkül halt meg, gondolom, ilyenkor az államra száll a vagyona. Viszont a tulajdoni lapon még mindig az ő neve szerepel, bár nyilván az állam lett az örököse.

Hogy tudnánk papíron is megszerezni a telket?

MikeyT 2014.11.23 11:49:20

Köszönöm a választ

Sikambria 2014.11.21 23:36:31

Hali!

Az elbirtoklásnál a jogelőd birtoklási idejéhez hozzá lehet adni a saját birtoklási időnket és így lehet elbirtokolni, ha a jogelőd életében nem telt el a 15 év, vagyis a jogelőd el nem birtokolt.

Ha már a jogelődnél is megvolt a 15 év, akkor max. más jogcímen, pl. öröklés jegyeztetheti be a tulajdonjogot.

De nem csak ennek van jelentősége, hanem a szubjektív tudati állapotának is, vagyis, hogy  sajátjaként birtokolt-e.

Sajátjaként pedig akkor birtokol, ha birtoklását véglegesnek tekinti. Ez pedig azt jelenti, hogy számíthatott-e a tulajdonos, azaz a te felbukkanásodra, vagy azt gondolhatta, hogy te már soha nem fogsz jelentkezni, vagyis számíthatott-e arra, hogy a birtoklását a tulajdonos megszakítja.

MikeyT 2014.11.19 16:28:03

Hello!

Ki tudna abban segíteni, hogy az elbirtoklás joga örökölhető-e?

A sztori röviden: rokonom kapott idézést, hogy a tulajdonában lévő földet peres úton elbirtokolnák. Rokonom nem is tudta, hogy van ilyen földje, mert 4 évesen örökölte és nem mondták neki később se.

Az elbirtokló azt állítja, hogy a földet férje művelte 2009-es haláláig, majd onnan kezdve ő és így kettejüknek megvan az elegendő ideje az elbirtokláshoz. Lehet ilyet? Összevonni két ember használati idejét?

Köszönettel

Sikambria 2014.11.03 20:21:38

Hali!

A nagyapád és akkori rokonai életében a közös tulajdon használata részben osztott volt, hiszen a nagyapád kimérette valahol a maga hányadát és a többiek nem tiltakoztak gondolom, haláláig a használata ellen.

Ez azt jelenti, hogy ráutaló magatartással a használati rend kialakult.

Amikor a szüleid örököltek, akkor a tulajdoni hányadhoz tapadóan jogosulttá váltak a kialakult használatra is.

Ha az új tulajdonosnak nem tetszik a meglevő használati rend, akkor meg kell állapodniuk újban, vagy kérniük kell a bíróságtól a használat megváltoztatását.

Nem tudom, hogy a nagyapád pl. körbekerítette-e a kiméretett területet. Ha az elkülönült használatnak jól látható jele van, birtokháborítást követ el az az új tulajdonos, aki megegyezés vagy bírósági határozat nélkül kezd használni olyan területet, ami más használatában van.

Fúrt kút tisztítása 2014.11.03 17:07:16

Tiszteletem,

Elbirtoklással kapcsolatos kérésem lenne , aki tud segítsen.

Egy jelentéktelen méretű belterületi kertről van szó.

Régi történettel kezdem.

Ez a terület 1930-ban egy osztatlan közös családi bírtok része volt.

Nagyapám 1960-ban kimérette a saját részét , a többiek továbbra is osztatlanként használták.

Nagyapám és a terület többi tulajdonosa elhaláloztak.

Az adott területet szüleim örökölték , illetve az osztatlan területet a szüleimmel hasonló korú rokonaim örökölték.

A területen nem változott semmi csak a tulajdonosok.

Aztán a rokonok közül egyik tulajdonos elhalálozott , az örökösödési eljárás után úgy döntöttek , hogy szétmérik az osztatlan közös tulajdont.

Egyszerűen nem tudom felfogni 80 év használat után hogyan lehetséges ez.

Mit lehet ez ellen tenni??

Kérem valaki segítsen!

Üdvözlettel:

Vasek

arrius7 2014.03.07 16:44:23

A kérdés az, mi bizonyítja tulajdonképpen, hogy a kérdéses (eredetileg 200m2-es terület) 'közforgalmú út, utca, tér'? Mert a helyszínen már semmi nem utal arra, hogy ott valaha is utca volt: a nyári félévben lépni alig lehet, annyi 'kis virágot' nyomtak be a területre (a járműforgalmat egy függőlegesen behelyezett acélgerendával küszöbölték ki). Ugyan van az utcára egy oldalkapunk, de ha bemegyek (már ez is abszurdum, hogy az ember oda nem kimegy, hanem 'be'), akkor jó esetben azzal nyugtázzák, hogy 'hát a szomszédnak joga van kerítéskarbantartás, gyümölcs-összegyűjtés címén bemenni a máséra', rossz esetben meg botrány van (ordítozás, kergetés). A mögöttünk lévő teleknek is lett volna hozzáférése eredetileg a streethez, de őket már régebben kitiltották, és az új helyrajzzal már nem is érintkeznek. Ha elég időt kapnak, tuti hogy valahogy le lesz papírozva. Az egyetlen dolog, ami ezek szerint útjukban áll, az a tulajdoni lapon szereplő 'művelési ág: Kivett közterület' felirat. De mi akadályozza meg az Önkormányzatot, hogy adott esetben egy tollvonással átminősítse akármivé (pl. kertté)? A hivatalos várostérképről máris eltűnt az út, a Google Térképre (ahol szintén hiányzott) nagy nehezen visszaküzdöttem, de csak magánút minősítéssel ment át a dolog. A hivatalokban meg mindenki reszket mint a nyárfalevél, ha megtudják, hogy kivel szemben kellene intézkedni ('nekik is csak ez az egy állásuk van').

Törölt nick 2014.03.07 14:37:33

Nézd, elbirtokolni csak forgalomképes ingatlant, vagy ingatlanrészt lehet.

A közforgalmú út, utca, tér nem ilyen. Ezek un. forgalomképtelen ingatlanok, vagy ingatlanrészek. Ezek elbirtoklása akkor sem vált ki joghatást, ha 15 helyett vki 100 évig birtokában tartja a területet.

Tehát, soha nem lesz tulajdonos az illető, sőt, még meg is bírságolhatják, jogosultatlan közterület-használatért.

arrius7 2014.03.07 13:50:55

@well fargo: Arra célzol, hogy a telekhatár bármilyen megváltoztatása csak az illetékes Önkormányzat Építési Osztálya és a Földhivatal által jóváhagyott változási vázrajz becsatolása mellett lehetséges? Mert én is próbálkoztam egyébként az említett utcába kilógó telekrészünk kiigazítással való visszaszerzésével, de csak egy általam készített összevetést csatoltam a régi és a jelenlegi helyrajzról, és azon jelöltem hogy mely területeket kérem vissza - feltételezve, hogy a Földhivatal fogja majd a pontos változási vázrajzot elkészíteni, hivatalból. Mondjuk nem is kaptam vissza, de nem szólítottak fel hiánypótlásra, vagy ilyesmi. (Az elutasítás oka amúgy is más volt.)

De a kedves szomszédok esetén gondolom nem lenne probléma az említett két szerv engedélyének megszerzése. Amúgy speciális eset, hogy a telekalakítás egyik érintettje (áldozata) az Önkormányzat lenne, és az Önk. Ép. Osztályának ilyenre rábólintani kicsit érdekes, de nem lehetetlen.

Törölt nick 2014.03.07 05:24:03

A telekalakítás engedélyezése iránti kérelmet benyújthat:a telekalakítással érintett bármelyik telek bármelyik tulajdonosa,közös tulajdonban álló telek esetén bármelyik tulajdonostárs,aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében tulajdoni igényt érvényesít,az elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljárást kezdeményező,ha a telekalakítás során legalább nyolc új építési telek keletkezik, a tulajdonostársaknak a telek területnagyság szerinti többsége,az a személy, aki a telekalakításról a tulajdonossal írásban megállapodott.A kérelemnek tartalmaznia kell:természetes személy kérelmező esetén a természetes személyazonosító adatokat,gazdálkodó szervezet kérelmező esetén a gazdálkodó szervezet statisztikai számjelét,a telekalakítással érintett tel(k)ek helyrajzi számát, a tel(k)ek fekvése szerinti település megjelölésével,a kérelmezett telekalakítási eljárás típusának (telekalakítási engedélyezési eljárás vagy egyesített telekalakítási eljárás) megjelölését,a telekalakítás célját, amely lehet telekcsoport újraosztása, telekfelosztás, telekegyesítés,vagy telek-határrendezés,az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.A telekalakítási engedélyezési eljárás során a területileg illetékes járási földhivatalhoz a kérelem mellékleteként záradékolt változási vázrajzot kell benyújtani, de célszerû az ez alapján meghozott előzetes szakhatósági jóváhagyásokat is mellékelni.Az előzetes szakhatósági jóváhagyásokat nem kötelező az eljárás megindítása előtt beszerezni, de beszerzésükkel gyorsabb a földhivatali eljárás és kizárható a telekalakítási engedélyezési kérelem elutasítása szakhatósági hozzájárulás hiánya esetén, ami anyagi veszteséggel jár, mert a földhivatal elutasító határozata esetén nem térítik vissza a telekalakítás engedélyezési eljárásra befizetett díjat, valamint a szakhatóságok eljárási díjait.

arrius7 2014.03.07 02:36:32

Az hogy papíron mi van a törvényekben, egy dolog. A gyakorlatban, ha valaki nagyfejű, vagy tanácsi rokon, simán lehet mindent. A telkünk melletti utcácskában kétszer csinálták meg ezt a figurát: idős néni ültetni kezd kis zöldséget/virágot, aztán lekeríti az utca egy részét. Első alkalommal az utca elejét az 'új felmérésnél' simán hozzárajzolták a néni telkéhez (a mi ingatlanunk egy kiálló, kerítésen kívüli részével együtt), most meg már eltelt a 15 év. Ezzel elszállt az utca negyede. Aztán felbukkant egy másik néni, ő is ültet 'kis virágot', most már az utca elejét zárták le (egy nagyfejűnek az anyósa, nem lehet csinálni semmit). Itt már a 15 év letelte előtt tiltakoztam Önkormányzatnál, de nem történt semmi, és most már lehet hogy kilesz a szükséges idő. De lehet hogy telekhatár-kiigazítással fogják megoldani, majd mikor pont nem figyel az ember...

Törölt nick 2014.03.05 14:47:37

Ez nem így van.

Az önkormányzati tulajdonú utcák, terek, közutak forgalomképtelen ingatlanok, vagy ingatlanrészek. Ezeket nem lehet elbirtokolni.

A telekhatár kiigazítás sem úgy történik, ahogy te itt leírtad.

arrius7 2014.01.12 20:59:07

Ja, és ha valamiért a környéken új helyrajz készül (végigmennek a földmérők a területen), simán betérképezik.

arrius7 2014.01.12 20:56:44

Ha sikerült magadhoz keríteni a kívánt területet, már a szó szoros értelmében eggyel beljebb vagy. Ha senki nem szól (vagy mer szólni) érte, előbb vagy utóbb a terület a tiéd (az ingatlanod része) lesz. De a területrész papíron való megszerzéséhez nem az elbirtoklást, hanem a telekhatár-kiigazítást kell alkazmaznod: bemész a Földhivatalba és kéred a telekhatár kiigazítását a kerítés jelenlegi vonalára. Ha jó a viszony a FH-val és Ök-val is, nem lesz gond.

Endrebácsi01 2012.11.07 10:54:59

Forgalomképtelen ingatlant nem lehet elbirtokolni.

sanda balázs 2012.11.04 08:38:12

Hello,

Segítséget kérnék: el lehet-e birtokolni az Ök-i utca egy részét, ha a kerítés bizonyíthatóan /pl. tanuk által, akik még élnek/ 37 éve kintebb van, mint az eredeti telekhatár?

Anno így lett megvásárolva, az Ök 37 évig nem piszkálta a dolgot, csak most ébredt fel...

Köszönöm

psugi 2012.04.03 14:32:57

Kedves jogértők, az alábbiakban kérném segítségeteket:

1970-es évek második fele, X és Y testvérek építkeznek. A közös telken  ikerház épül, de nem a telek mértani közepére, mert a szülők régi háza még áll, és attól nem lehetett középre építkezni.

Felépül a ház, a 80-as évek elején lehet költözni. Azt, hogy kié melyik fél pénzfeldobással eldöntik, megegyeznek. X és családja a teleknek azt a felét kapja, ami kb másfél méterrel nagyobb, de még áll a régi ház rajta. Később ezt lebontják, a bontás, sitthordás, új föld hozatala stb minden költségét X fizeti.

A tulajdoni lapon a X és Y 50-50%-ban tulajdonos. Y-ék az évek folyamán többször is mondogatták, hogy "de tudod, hogy a te telked  a nagyobb". De soha semmilyen írásos igénnyel nem álltak elő.

Tavaly X meghalt. Mivel van családja ők örököltek utána, megvolt a hagyatéki, az új tulajdonosok a felesége és két fia. Viszont elkezdődött a mozgolódás Y részéről, újra a nagyobb telek duma... (Ők nem tudják, hogy már megvolt a hagyatéki, mert nem igazán vannak beszélőviszonyban.) Egyértelmű, hogy azt gondolja neki jár vmi a testvére után, mivel a telek nagyobb.

Érzésem szerint az égvilágon semmilyen követelése nem lehet, mivel kb. 30 éve lett volna ha bármit akarna, ne most álljon elő... Oké, hogy X házrésze a nagyobb telek részen van, de a fent említett okok miatt (fényképekkel tudják bizonyítani, hogy ott állt a ház, és az "útban volt" az építkezés alatt). Ez a helyzet kimeríti az elbirtoklás fogalmát?

A tulajdoni lapon természetesen még mindig 50%-ban tulajdonos Y, és a másik 50% pedig az örökösök nevén van.

Lassan eladósorba kerül a házrész, úgyhogy tisztázni kell a helyzetet. Kérem, segítsetek tisztán látni. Köszönöm előre is!

mazsi-drazsika 2012.03.22 19:47:33

köszönöm a válaszát

dr_ius 2012.03.22 17:56:47

Az ügyek intézése nem elegendő, hanem az ingatlan sajátodkét kell szakadatlanul ténylegesen birtokolnod. de közös tulajdonnál ezt fokozottan vizsgálják, külön van rá egy bírósági irányelv.

mazsi-drazsika 2012.03.22 16:23:32

Üdv

kérdésem az volna van e elbirtoklási jogom ha a közös osztatla földterület ügyeit 15 éve intézem  a külföldi társtulajdonost nem is érdekelte soha ?

és ha van elbirtoklási jogom az hogy müködik ?

mr.freestyle x 2012.02.16 11:52:01

Nos,beindítottam az ügyet,de igen hamar kiderült,hogy nálunk Szlovákiában bizony szigorúbbak az elbirtoklás szabályai,mint Magyarországon.Hiába fogalmaz a törvény ugyanúgy,tehát hogy eredeti tulajdonszerzési mód,melyet az új tulajdonos nem a régi tulajdonostól szerez meg,hanem a törvény erejénél fogva keletkezik.Nálunk kell valami hivatalos dokumentum arról,hogy az elbirtoklási folyamat az előző tulajdonos,vagy leszármazottainak beleeggyezésvel zajlik.Tehát míg az ember nem talál valakit,akinek volt valami köze akár egy hagyatéki eljárás során az ingatlanhoz,nem tud lépni egy tapodtat sem.Hiába törődik a házzal,területtel,hiába tekinti x év múlva a sajátjának,és hiába hanyagolják a jogos örökösök örökségüket.Nem számít.Már.Merthogy kb.10-12 évvel ezelőtt még nálunk elég lett volna annyi,hogy birtokba veszem,és két tanúval,plusz az önkormányzat segítségével tanusítom az elbirtoklási per indításánál,hogy 10 éve birtoklom,gondozom,stb.Sajnos sokan visszaéltek annak idején ezzel a lehetőséggel,és alattomban szereztek meg vele ingatlanokat,ezután szigorítottak a szabályokon.

Az is kiderült közben,hogy az önkormányzat már megszerezte a kert és az udvar fölött 2007-ben a tulajdonjogot egy országos törvény alapján(ROEP),amely vonatkozik minden olyan földterületre,amin nem áll épület,de rendezetlenek a tulajdonviszonyai.Tehát kiderült,hogy miközben én javában birtokosként viselkedtem a telken,az önkormányzat már négy éve tulajdonlotta,csak nem szólt senkinek.Miután beszéltünk a polgármesterrel,kiderült,hogy már három fiatal pár is kérvényt nyújtott be a telek megvásárlására,és csak azért nem tudta eladni senkinek,mivel a ROEP nem vonatkozik az öreg,86 éves háromszobás vályogépületre,ami rajta áll.Azt nem bonthatja el,míg nem adja el a tulaj,vagy nincs rendezve,vagy nem dől magától össze.Ha összedőlne,akkor lépne életbe egy olyan szabály,ami már lehetővé tenné,hogy az önkormányzat saját költségen eltakarítsa,és megszerezze a házhely felett a tulajdonviszonyt.Akkor eladhatóvá válik a telek,de mivel velünk együtt már négy kérvényező is lesz a vásárlásra,vagy licitre bocsájtja,vagy a képviselőtestülettel szavaztatja meg,hogy ki legyen a vásárló.Szóval nehéz......

Jelenleg találtunk egy potenciális örököst,a nénike egyik fiát,de tőlünk vagy 200 km-re lakik,69 éves,és nem egy IQ bajnok valakik szerint,szal nehéz lesz vele,ésha sikerül is belőle valami beleggyezést kicsikarni akár eladásra,akár elbirtoklás igazolására vonatkozóan,akkor sem biztos,hogy elég lesz,ha a jegyző rájön,hogy volt neki testvére is,aki már meghalt ugyan,de leszármazottai vannak,stb.Feltételezve,hogy sikerül,mi leszünk a kedvezményezettek,hiszen miénk lenne a ház birtoklásának a joga,dehá......

Siralmasan nehéz a helyzet.

dr_ius 2012.02.12 23:41:24

Rendelkezés: pl. eladja, bérbe adja, zálogosítja.

C) Jól érted, de hagyjuk most hogy milyen alapon:)

bamako 2012.02.12 21:45:48

Üdv.

Elbirtoklás bejegyzését kérte, földterületünkre egy illető aki műveli.

Kérdés: a föld osztatlan közös tulajdon 5 testvéré akik közül 3 meghaltak és a részük tovább öröklődött.

egy örökös után sajnálatos módon (földhivatali és hagyatéki hiba miatt) nem örököltek tovább az örökösök . mivel ez csak most történt meg az uj tulajdonosok megtámadhatják e az elbitorlást hiszen a nagyobb rész az ő kezükben van és eddig nem is tudtak a tulajdonukról. a család pedig eddig nem is ismerte egymást örökösi szinten.

akit pedig nem érdekel a része hogyan szállhat ki veszteség nélkűl az ügyből

köszönöm

ambo250 2012.02.06 11:55:55

Köszönöm!

igen, ezt olvastam lejebb, de mivel nem vagyok jogász nem mindent értek.

b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),- ez magyarra lefordítva mit jelent pontosan?

c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

- nos ezt sem tudom hogy jól értelmezem-e. tehát a birtokos(aki elbirtokol) valamiért nem birtokolja tovább a területet és egy ujjabb birtokos(egy másik elbirtokló) kerül a képbe...ha jól értelmezem, ha így van nekem nem világos, hogy milyen alapon fordulhatna az elbirtokló bírósághoz, de mindegy is, hiszen esetemben erről szó nincsen...

dr_ius 2012.02.04 18:37:58

121. § (1) Elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot sajátjaként ingatlan esetében tizenöt, más dolog esetében pedig tíz éven át szakadatlanul birtokolja.

(2) Aki bűncselekménnyel vagy egyébként erőszakos vagy alattomos úton jutott a dolog birtokához, elbirtoklás útján nem szerez tulajdonjogot.

(4) Az ingatlan tulajdonjogát elbirtoklás útján akkor sem lehet megszerezni, ha az elbirtoklás feltételei csak a föld egy részére vonatkozólag állnak fenn, és a föld nem osztható meg.

(5) Ha az elbirtokló a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezteti be, a tulajdonszerzésre nem hivatkozhat azzal szemben, aki az ingatlanon az ingatlan-nyilvántartásban bízva ellenérték fejében jogot szerzett.

122. § Az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, amely elődjének birtoklása idején már elbirtoklási időnek minősült.

123. § Ha a tulajdonos menthető okból nincs abban a helyzetben, hogy tulajdonosi jogait gyakorolhassa, az akadály megszűnésétől számított egy évig az elbirtoklás akkor sem következik be, ha egyébként az elbirtoklási idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb volna hátra.

124. § (1) Az elbirtoklás megszakad, ha

a) a tulajdonos a birtokost a dolog kiadására írásban felszólítja vagy eziránt bírósághoz fordul,

b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),

c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

(2) Ha az elbirtoklás megszakad, a birtoklásnak addig eltelt ideje nem vehető figyelembe, és az elbirtoklás a megszakadást okozó körülmény elmúltával újból kezdődik.

ambo250 2012.02.04 18:35:23

Üdv!

én egy önkormányzati telket szeretnék elbirtokolni. a szüleimmel 18 éve legeltetünk rajta, be is kerítettük és a szomszéd telek a miénk.

a telek külterületen van és nincsen rendezési terv a környékre. talán szántó besorolású.

Milyen eséllyel lehet elbirtokolni ill. milyen feltételnek kell megfelelni?

Csuklósbusz 2011.12.29 11:49:34

Nade ha egy jelzálog és végrehajtási joggal terhelt ingatlant ha elbirtoklok és meg is nyerem a pert akkor a tartozások is átszállnak rám?

Mert ugye ha megnyerem a pert attól még a széljegyzet a tulajdoni lapon tele van bankokkal. Ilyenkor hogy tudom átíratni egyáltalán?

dr_ius 2011.12.28 23:35:37

Ez elviekben nem akadálya.

Az elbirtoklás

121. § (1) Elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot sajátjaként ingatlan esetében tizenöt, más dolog esetében pedig tíz éven át szakadatlanul birtokolja.

(2) Aki bűncselekménnyel vagy egyébként erőszakos vagy alattomos úton jutott a dolog birtokához, elbirtoklás útján nem szerez tulajdonjogot.

(3)

(4) Az ingatlan tulajdonjogát elbirtoklás útján akkor sem lehet megszerezni, ha az elbirtoklás feltételei csak a föld egy részére vonatkozólag állnak fenn, és a föld nem osztható meg.

(5) Ha az elbirtokló a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezteti be, a tulajdonszerzésre nem hivatkozhat azzal szemben, aki az ingatlanon az ingatlan-nyilvántartásban bízva ellenérték fejében jogot szerzett.

122. § Az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, amely elődjének birtoklása idején már elbirtoklási időnek minősült.

123. § Ha a tulajdonos menthető okból nincs abban a helyzetben, hogy tulajdonosi jogait gyakorolhassa, az akadály megszűnésétől számított egy évig az elbirtoklás akkor sem következik be, ha egyébként az elbirtoklási idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb volna hátra.

124. § (1) Az elbirtoklás megszakad, ha

a) a tulajdonos a birtokost a dolog kiadására írásban felszólítja vagy eziránt bírósághoz fordul,

b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),

c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

(2) Ha az elbirtoklás megszakad, a birtoklásnak addig eltelt ideje nem vehető figyelembe, és az elbirtoklás a megszakadást okozó körülmény elmúltával újból kezdődik.

Csuklósbusz 2011.12.28 21:41:09

Ha egy házon sok sok teher van akkor azt el lehet birtokolni?

Tehát adott egy magára hagyott ház, de rajta olyan sok teher hogy 10x több a teher mint amennyibe a ház kerül... akkor egy olyat el lehet birtokolni?

zsgzs 2015.08.29 15:55:33

Sziasztok!

Közös tulajdonú ingatlanrészt, amit csak a mi családunk használ el lehet birtokolni?

Egy 1 emeletes társasházban lakunk és a felső két lakás (az egész első emelet) a mi családunké, a két lakás egybe vagy nyitva és az oda felvezető lépcsőházról és folyosóról lenne szó.. Csak mi használjuk be is var bútorozva és vagy 20 éve nem járt fent senki. Magába a lépcsőházba is csak kulccsal lehet belépni, amihez csak nekünk van kulcsunk.

Köszönöm előre a segítséget!

Flanell 2014.12.05 21:34:18

Üdv!

Az államtól lehet elbirtokolni?

Vagy legalábbis, azt hiszem, ez a helyzet.

Van egy falusi házhelye apámnak, aminek egy kis hányada (mondjuk, 20-30 E értékben) egy kb. 20 éve meghalt rokon nevén van. Ő ezt a kertet soha nem művelte, a feleségétől örökölte a részt, és nagyapám - zsebszerződéssel - vagy 30 éve megvette tőle.

Ez a rokon örökösök nélkül halt meg, gondolom, ilyenkor az államra száll a vagyona. Viszont a tulajdoni lapon még mindig az ő neve szerepel, bár nyilván az állam lett az örököse.

Hogy tudnánk papíron is megszerezni a telket?

MikeyT 2014.11.23 11:49:20

Köszönöm a választ

Sikambria 2014.11.21 23:36:31

Hali!

Az elbirtoklásnál a jogelőd birtoklási idejéhez hozzá lehet adni a saját birtoklási időnket és így lehet elbirtokolni, ha a jogelőd életében nem telt el a 15 év, vagyis a jogelőd el nem birtokolt.

Ha már a jogelődnél is megvolt a 15 év, akkor max. más jogcímen, pl. öröklés jegyeztetheti be a tulajdonjogot.

De nem csak ennek van jelentősége, hanem a szubjektív tudati állapotának is, vagyis, hogy  sajátjaként birtokolt-e.

Sajátjaként pedig akkor birtokol, ha birtoklását véglegesnek tekinti. Ez pedig azt jelenti, hogy számíthatott-e a tulajdonos, azaz a te felbukkanásodra, vagy azt gondolhatta, hogy te már soha nem fogsz jelentkezni, vagyis számíthatott-e arra, hogy a birtoklását a tulajdonos megszakítja.

MikeyT 2014.11.19 16:28:03

Hello!

Ki tudna abban segíteni, hogy az elbirtoklás joga örökölhető-e?

A sztori röviden: rokonom kapott idézést, hogy a tulajdonában lévő földet peres úton elbirtokolnák. Rokonom nem is tudta, hogy van ilyen földje, mert 4 évesen örökölte és nem mondták neki később se.

Az elbirtokló azt állítja, hogy a földet férje művelte 2009-es haláláig, majd onnan kezdve ő és így kettejüknek megvan az elegendő ideje az elbirtokláshoz. Lehet ilyet? Összevonni két ember használati idejét?

Köszönettel

Sikambria 2014.11.03 20:21:38

Hali!

A nagyapád és akkori rokonai életében a közös tulajdon használata részben osztott volt, hiszen a nagyapád kimérette valahol a maga hányadát és a többiek nem tiltakoztak gondolom, haláláig a használata ellen.

Ez azt jelenti, hogy ráutaló magatartással a használati rend kialakult.

Amikor a szüleid örököltek, akkor a tulajdoni hányadhoz tapadóan jogosulttá váltak a kialakult használatra is.

Ha az új tulajdonosnak nem tetszik a meglevő használati rend, akkor meg kell állapodniuk újban, vagy kérniük kell a bíróságtól a használat megváltoztatását.

Nem tudom, hogy a nagyapád pl. körbekerítette-e a kiméretett területet. Ha az elkülönült használatnak jól látható jele van, birtokháborítást követ el az az új tulajdonos, aki megegyezés vagy bírósági határozat nélkül kezd használni olyan területet, ami más használatában van.

Fúrt kút tisztítása 2014.11.03 17:07:16

Tiszteletem,

Elbirtoklással kapcsolatos kérésem lenne , aki tud segítsen.

Egy jelentéktelen méretű belterületi kertről van szó.

Régi történettel kezdem.

Ez a terület 1930-ban egy osztatlan közös családi bírtok része volt.

Nagyapám 1960-ban kimérette a saját részét , a többiek továbbra is osztatlanként használták.

Nagyapám és a terület többi tulajdonosa elhaláloztak.

Az adott területet szüleim örökölték , illetve az osztatlan területet a szüleimmel hasonló korú rokonaim örökölték.

A területen nem változott semmi csak a tulajdonosok.

Aztán a rokonok közül egyik tulajdonos elhalálozott , az örökösödési eljárás után úgy döntöttek , hogy szétmérik az osztatlan közös tulajdont.

Egyszerűen nem tudom felfogni 80 év használat után hogyan lehetséges ez.

Mit lehet ez ellen tenni??

Kérem valaki segítsen!

Üdvözlettel:

Vasek

arrius7 2014.03.07 16:44:23

A kérdés az, mi bizonyítja tulajdonképpen, hogy a kérdéses (eredetileg 200m2-es terület) 'közforgalmú út, utca, tér'? Mert a helyszínen már semmi nem utal arra, hogy ott valaha is utca volt: a nyári félévben lépni alig lehet, annyi 'kis virágot' nyomtak be a területre (a járműforgalmat egy függőlegesen behelyezett acélgerendával küszöbölték ki). Ugyan van az utcára egy oldalkapunk, de ha bemegyek (már ez is abszurdum, hogy az ember oda nem kimegy, hanem 'be'), akkor jó esetben azzal nyugtázzák, hogy 'hát a szomszédnak joga van kerítéskarbantartás, gyümölcs-összegyűjtés címén bemenni a máséra', rossz esetben meg botrány van (ordítozás, kergetés). A mögöttünk lévő teleknek is lett volna hozzáférése eredetileg a streethez, de őket már régebben kitiltották, és az új helyrajzzal már nem is érintkeznek. Ha elég időt kapnak, tuti hogy valahogy le lesz papírozva. Az egyetlen dolog, ami ezek szerint útjukban áll, az a tulajdoni lapon szereplő 'művelési ág: Kivett közterület' felirat. De mi akadályozza meg az Önkormányzatot, hogy adott esetben egy tollvonással átminősítse akármivé (pl. kertté)? A hivatalos várostérképről máris eltűnt az út, a Google Térképre (ahol szintén hiányzott) nagy nehezen visszaküzdöttem, de csak magánút minősítéssel ment át a dolog. A hivatalokban meg mindenki reszket mint a nyárfalevél, ha megtudják, hogy kivel szemben kellene intézkedni ('nekik is csak ez az egy állásuk van').

Törölt nick 2014.03.07 14:37:33

Nézd, elbirtokolni csak forgalomképes ingatlant, vagy ingatlanrészt lehet.

A közforgalmú út, utca, tér nem ilyen. Ezek un. forgalomképtelen ingatlanok, vagy ingatlanrészek. Ezek elbirtoklása akkor sem vált ki joghatást, ha 15 helyett vki 100 évig birtokában tartja a területet.

Tehát, soha nem lesz tulajdonos az illető, sőt, még meg is bírságolhatják, jogosultatlan közterület-használatért.

arrius7 2014.03.07 13:50:55

@well fargo: Arra célzol, hogy a telekhatár bármilyen megváltoztatása csak az illetékes Önkormányzat Építési Osztálya és a Földhivatal által jóváhagyott változási vázrajz becsatolása mellett lehetséges? Mert én is próbálkoztam egyébként az említett utcába kilógó telekrészünk kiigazítással való visszaszerzésével, de csak egy általam készített összevetést csatoltam a régi és a jelenlegi helyrajzról, és azon jelöltem hogy mely területeket kérem vissza - feltételezve, hogy a Földhivatal fogja majd a pontos változási vázrajzot elkészíteni, hivatalból. Mondjuk nem is kaptam vissza, de nem szólítottak fel hiánypótlásra, vagy ilyesmi. (Az elutasítás oka amúgy is más volt.)

De a kedves szomszédok esetén gondolom nem lenne probléma az említett két szerv engedélyének megszerzése. Amúgy speciális eset, hogy a telekalakítás egyik érintettje (áldozata) az Önkormányzat lenne, és az Önk. Ép. Osztályának ilyenre rábólintani kicsit érdekes, de nem lehetetlen.

Törölt nick 2014.03.07 05:24:03

A telekalakítás engedélyezése iránti kérelmet benyújthat:a telekalakítással érintett bármelyik telek bármelyik tulajdonosa,közös tulajdonban álló telek esetén bármelyik tulajdonostárs,aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében tulajdoni igényt érvényesít,az elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljárást kezdeményező,ha a telekalakítás során legalább nyolc új építési telek keletkezik, a tulajdonostársaknak a telek területnagyság szerinti többsége,az a személy, aki a telekalakításról a tulajdonossal írásban megállapodott.A kérelemnek tartalmaznia kell:természetes személy kérelmező esetén a természetes személyazonosító adatokat,gazdálkodó szervezet kérelmező esetén a gazdálkodó szervezet statisztikai számjelét,a telekalakítással érintett tel(k)ek helyrajzi számát, a tel(k)ek fekvése szerinti település megjelölésével,a kérelmezett telekalakítási eljárás típusának (telekalakítási engedélyezési eljárás vagy egyesített telekalakítási eljárás) megjelölését,a telekalakítás célját, amely lehet telekcsoport újraosztása, telekfelosztás, telekegyesítés,vagy telek-határrendezés,az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.A telekalakítási engedélyezési eljárás során a területileg illetékes járási földhivatalhoz a kérelem mellékleteként záradékolt változási vázrajzot kell benyújtani, de célszerû az ez alapján meghozott előzetes szakhatósági jóváhagyásokat is mellékelni.Az előzetes szakhatósági jóváhagyásokat nem kötelező az eljárás megindítása előtt beszerezni, de beszerzésükkel gyorsabb a földhivatali eljárás és kizárható a telekalakítási engedélyezési kérelem elutasítása szakhatósági hozzájárulás hiánya esetén, ami anyagi veszteséggel jár, mert a földhivatal elutasító határozata esetén nem térítik vissza a telekalakítás engedélyezési eljárásra befizetett díjat, valamint a szakhatóságok eljárási díjait.

arrius7 2014.03.07 02:36:32

Az hogy papíron mi van a törvényekben, egy dolog. A gyakorlatban, ha valaki nagyfejű, vagy tanácsi rokon, simán lehet mindent. A telkünk melletti utcácskában kétszer csinálták meg ezt a figurát: idős néni ültetni kezd kis zöldséget/virágot, aztán lekeríti az utca egy részét. Első alkalommal az utca elejét az 'új felmérésnél' simán hozzárajzolták a néni telkéhez (a mi ingatlanunk egy kiálló, kerítésen kívüli részével együtt), most meg már eltelt a 15 év. Ezzel elszállt az utca negyede. Aztán felbukkant egy másik néni, ő is ültet 'kis virágot', most már az utca elejét zárták le (egy nagyfejűnek az anyósa, nem lehet csinálni semmit). Itt már a 15 év letelte előtt tiltakoztam Önkormányzatnál, de nem történt semmi, és most már lehet hogy kilesz a szükséges idő. De lehet hogy telekhatár-kiigazítással fogják megoldani, majd mikor pont nem figyel az ember...

Törölt nick 2014.03.05 14:47:37

Ez nem így van.

Az önkormányzati tulajdonú utcák, terek, közutak forgalomképtelen ingatlanok, vagy ingatlanrészek. Ezeket nem lehet elbirtokolni.

A telekhatár kiigazítás sem úgy történik, ahogy te itt leírtad.

arrius7 2014.01.12 20:59:07

Ja, és ha valamiért a környéken új helyrajz készül (végigmennek a földmérők a területen), simán betérképezik.

arrius7 2014.01.12 20:56:44

Ha sikerült magadhoz keríteni a kívánt területet, már a szó szoros értelmében eggyel beljebb vagy. Ha senki nem szól (vagy mer szólni) érte, előbb vagy utóbb a terület a tiéd (az ingatlanod része) lesz. De a területrész papíron való megszerzéséhez nem az elbirtoklást, hanem a telekhatár-kiigazítást kell alkazmaznod: bemész a Földhivatalba és kéred a telekhatár kiigazítását a kerítés jelenlegi vonalára. Ha jó a viszony a FH-val és Ök-val is, nem lesz gond.

Endrebácsi01 2012.11.07 10:54:59

Forgalomképtelen ingatlant nem lehet elbirtokolni.

sanda balázs 2012.11.04 08:38:12

Hello,

Segítséget kérnék: el lehet-e birtokolni az Ök-i utca egy részét, ha a kerítés bizonyíthatóan /pl. tanuk által, akik még élnek/ 37 éve kintebb van, mint az eredeti telekhatár?

Anno így lett megvásárolva, az Ök 37 évig nem piszkálta a dolgot, csak most ébredt fel...

Köszönöm

psugi 2012.04.03 14:32:57

Kedves jogértők, az alábbiakban kérném segítségeteket:

1970-es évek második fele, X és Y testvérek építkeznek. A közös telken  ikerház épül, de nem a telek mértani közepére, mert a szülők régi háza még áll, és attól nem lehetett középre építkezni.

Felépül a ház, a 80-as évek elején lehet költözni. Azt, hogy kié melyik fél pénzfeldobással eldöntik, megegyeznek. X és családja a teleknek azt a felét kapja, ami kb másfél méterrel nagyobb, de még áll a régi ház rajta. Később ezt lebontják, a bontás, sitthordás, új föld hozatala stb minden költségét X fizeti.

A tulajdoni lapon a X és Y 50-50%-ban tulajdonos. Y-ék az évek folyamán többször is mondogatták, hogy "de tudod, hogy a te telked  a nagyobb". De soha semmilyen írásos igénnyel nem álltak elő.

Tavaly X meghalt. Mivel van családja ők örököltek utána, megvolt a hagyatéki, az új tulajdonosok a felesége és két fia. Viszont elkezdődött a mozgolódás Y részéről, újra a nagyobb telek duma... (Ők nem tudják, hogy már megvolt a hagyatéki, mert nem igazán vannak beszélőviszonyban.) Egyértelmű, hogy azt gondolja neki jár vmi a testvére után, mivel a telek nagyobb.

Érzésem szerint az égvilágon semmilyen követelése nem lehet, mivel kb. 30 éve lett volna ha bármit akarna, ne most álljon elő... Oké, hogy X házrésze a nagyobb telek részen van, de a fent említett okok miatt (fényképekkel tudják bizonyítani, hogy ott állt a ház, és az "útban volt" az építkezés alatt). Ez a helyzet kimeríti az elbirtoklás fogalmát?

A tulajdoni lapon természetesen még mindig 50%-ban tulajdonos Y, és a másik 50% pedig az örökösök nevén van.

Lassan eladósorba kerül a házrész, úgyhogy tisztázni kell a helyzetet. Kérem, segítsetek tisztán látni. Köszönöm előre is!

mazsi-drazsika 2012.03.22 19:47:33

köszönöm a válaszát

dr_ius 2012.03.22 17:56:47

Az ügyek intézése nem elegendő, hanem az ingatlan sajátodkét kell szakadatlanul ténylegesen birtokolnod. de közös tulajdonnál ezt fokozottan vizsgálják, külön van rá egy bírósági irányelv.

mazsi-drazsika 2012.03.22 16:23:32

Üdv

kérdésem az volna van e elbirtoklási jogom ha a közös osztatla földterület ügyeit 15 éve intézem  a külföldi társtulajdonost nem is érdekelte soha ?

és ha van elbirtoklási jogom az hogy müködik ?

mr.freestyle x 2012.02.16 11:52:01

Nos,beindítottam az ügyet,de igen hamar kiderült,hogy nálunk Szlovákiában bizony szigorúbbak az elbirtoklás szabályai,mint Magyarországon.Hiába fogalmaz a törvény ugyanúgy,tehát hogy eredeti tulajdonszerzési mód,melyet az új tulajdonos nem a régi tulajdonostól szerez meg,hanem a törvény erejénél fogva keletkezik.Nálunk kell valami hivatalos dokumentum arról,hogy az elbirtoklási folyamat az előző tulajdonos,vagy leszármazottainak beleeggyezésvel zajlik.Tehát míg az ember nem talál valakit,akinek volt valami köze akár egy hagyatéki eljárás során az ingatlanhoz,nem tud lépni egy tapodtat sem.Hiába törődik a házzal,területtel,hiába tekinti x év múlva a sajátjának,és hiába hanyagolják a jogos örökösök örökségüket.Nem számít.Már.Merthogy kb.10-12 évvel ezelőtt még nálunk elég lett volna annyi,hogy birtokba veszem,és két tanúval,plusz az önkormányzat segítségével tanusítom az elbirtoklási per indításánál,hogy 10 éve birtoklom,gondozom,stb.Sajnos sokan visszaéltek annak idején ezzel a lehetőséggel,és alattomban szereztek meg vele ingatlanokat,ezután szigorítottak a szabályokon.

Az is kiderült közben,hogy az önkormányzat már megszerezte a kert és az udvar fölött 2007-ben a tulajdonjogot egy országos törvény alapján(ROEP),amely vonatkozik minden olyan földterületre,amin nem áll épület,de rendezetlenek a tulajdonviszonyai.Tehát kiderült,hogy miközben én javában birtokosként viselkedtem a telken,az önkormányzat már négy éve tulajdonlotta,csak nem szólt senkinek.Miután beszéltünk a polgármesterrel,kiderült,hogy már három fiatal pár is kérvényt nyújtott be a telek megvásárlására,és csak azért nem tudta eladni senkinek,mivel a ROEP nem vonatkozik az öreg,86 éves háromszobás vályogépületre,ami rajta áll.Azt nem bonthatja el,míg nem adja el a tulaj,vagy nincs rendezve,vagy nem dől magától össze.Ha összedőlne,akkor lépne életbe egy olyan szabály,ami már lehetővé tenné,hogy az önkormányzat saját költségen eltakarítsa,és megszerezze a házhely felett a tulajdonviszonyt.Akkor eladhatóvá válik a telek,de mivel velünk együtt már négy kérvényező is lesz a vásárlásra,vagy licitre bocsájtja,vagy a képviselőtestülettel szavaztatja meg,hogy ki legyen a vásárló.Szóval nehéz......

Jelenleg találtunk egy potenciális örököst,a nénike egyik fiát,de tőlünk vagy 200 km-re lakik,69 éves,és nem egy IQ bajnok valakik szerint,szal nehéz lesz vele,ésha sikerül is belőle valami beleggyezést kicsikarni akár eladásra,akár elbirtoklás igazolására vonatkozóan,akkor sem biztos,hogy elég lesz,ha a jegyző rájön,hogy volt neki testvére is,aki már meghalt ugyan,de leszármazottai vannak,stb.Feltételezve,hogy sikerül,mi leszünk a kedvezményezettek,hiszen miénk lenne a ház birtoklásának a joga,dehá......

Siralmasan nehéz a helyzet.

dr_ius 2012.02.12 23:41:24

Rendelkezés: pl. eladja, bérbe adja, zálogosítja.

C) Jól érted, de hagyjuk most hogy milyen alapon:)

bamako 2012.02.12 21:45:48

Üdv.

Elbirtoklás bejegyzését kérte, földterületünkre egy illető aki műveli.

Kérdés: a föld osztatlan közös tulajdon 5 testvéré akik közül 3 meghaltak és a részük tovább öröklődött.

egy örökös után sajnálatos módon (földhivatali és hagyatéki hiba miatt) nem örököltek tovább az örökösök . mivel ez csak most történt meg az uj tulajdonosok megtámadhatják e az elbitorlást hiszen a nagyobb rész az ő kezükben van és eddig nem is tudtak a tulajdonukról. a család pedig eddig nem is ismerte egymást örökösi szinten.

akit pedig nem érdekel a része hogyan szállhat ki veszteség nélkűl az ügyből

köszönöm

ambo250 2012.02.06 11:55:55

Köszönöm!

igen, ezt olvastam lejebb, de mivel nem vagyok jogász nem mindent értek.

b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),- ez magyarra lefordítva mit jelent pontosan?

c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

- nos ezt sem tudom hogy jól értelmezem-e. tehát a birtokos(aki elbirtokol) valamiért nem birtokolja tovább a területet és egy ujjabb birtokos(egy másik elbirtokló) kerül a képbe...ha jól értelmezem, ha így van nekem nem világos, hogy milyen alapon fordulhatna az elbirtokló bírósághoz, de mindegy is, hiszen esetemben erről szó nincsen...

dr_ius 2012.02.04 18:37:58

121. § (1) Elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot sajátjaként ingatlan esetében tizenöt, más dolog esetében pedig tíz éven át szakadatlanul birtokolja.

(2) Aki bűncselekménnyel vagy egyébként erőszakos vagy alattomos úton jutott a dolog birtokához, elbirtoklás útján nem szerez tulajdonjogot.

(4) Az ingatlan tulajdonjogát elbirtoklás útján akkor sem lehet megszerezni, ha az elbirtoklás feltételei csak a föld egy részére vonatkozólag állnak fenn, és a föld nem osztható meg.

(5) Ha az elbirtokló a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezteti be, a tulajdonszerzésre nem hivatkozhat azzal szemben, aki az ingatlanon az ingatlan-nyilvántartásban bízva ellenérték fejében jogot szerzett.

122. § Az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, amely elődjének birtoklása idején már elbirtoklási időnek minősült.

123. § Ha a tulajdonos menthető okból nincs abban a helyzetben, hogy tulajdonosi jogait gyakorolhassa, az akadály megszűnésétől számított egy évig az elbirtoklás akkor sem következik be, ha egyébként az elbirtoklási idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb volna hátra.

124. § (1) Az elbirtoklás megszakad, ha

a) a tulajdonos a birtokost a dolog kiadására írásban felszólítja vagy eziránt bírósághoz fordul,

b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),

c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

(2) Ha az elbirtoklás megszakad, a birtoklásnak addig eltelt ideje nem vehető figyelembe, és az elbirtoklás a megszakadást okozó körülmény elmúltával újból kezdődik.

ambo250 2012.02.04 18:35:23

Üdv!

én egy önkormányzati telket szeretnék elbirtokolni. a szüleimmel 18 éve legeltetünk rajta, be is kerítettük és a szomszéd telek a miénk.

a telek külterületen van és nincsen rendezési terv a környékre. talán szántó besorolású.

Milyen eséllyel lehet elbirtokolni ill. milyen feltételnek kell megfelelni?

Csuklósbusz 2011.12.29 11:49:34

Nade ha egy jelzálog és végrehajtási joggal terhelt ingatlant ha elbirtoklok és meg is nyerem a pert akkor a tartozások is átszállnak rám?

Mert ugye ha megnyerem a pert attól még a széljegyzet a tulajdoni lapon tele van bankokkal. Ilyenkor hogy tudom átíratni egyáltalán?

dr_ius 2011.12.28 23:35:37

Ez elviekben nem akadálya.

Az elbirtoklás

121. § (1) Elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot sajátjaként ingatlan esetében tizenöt, más dolog esetében pedig tíz éven át szakadatlanul birtokolja.

(2) Aki bűncselekménnyel vagy egyébként erőszakos vagy alattomos úton jutott a dolog birtokához, elbirtoklás útján nem szerez tulajdonjogot.

(3)

(4) Az ingatlan tulajdonjogát elbirtoklás útján akkor sem lehet megszerezni, ha az elbirtoklás feltételei csak a föld egy részére vonatkozólag állnak fenn, és a föld nem osztható meg.

(5) Ha az elbirtokló a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezteti be, a tulajdonszerzésre nem hivatkozhat azzal szemben, aki az ingatlanon az ingatlan-nyilvántartásban bízva ellenérték fejében jogot szerzett.

122. § Az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, amely elődjének birtoklása idején már elbirtoklási időnek minősült.

123. § Ha a tulajdonos menthető okból nincs abban a helyzetben, hogy tulajdonosi jogait gyakorolhassa, az akadály megszűnésétől számított egy évig az elbirtoklás akkor sem következik be, ha egyébként az elbirtoklási idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb volna hátra.

124. § (1) Az elbirtoklás megszakad, ha

a) a tulajdonos a birtokost a dolog kiadására írásban felszólítja vagy eziránt bírósághoz fordul,

b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),

c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

(2) Ha az elbirtoklás megszakad, a birtoklásnak addig eltelt ideje nem vehető figyelembe, és az elbirtoklás a megszakadást okozó körülmény elmúltával újból kezdődik.

Csuklósbusz 2011.12.28 21:41:09

Ha egy házon sok sok teher van akkor azt el lehet birtokolni?

Tehát adott egy magára hagyott ház, de rajta olyan sok teher hogy 10x több a teher mint amennyibe a ház kerül... akkor egy olyat el lehet birtokolni?

zsgzs 2015.08.29 15:55:33

Sziasztok!

Közös tulajdonú ingatlanrészt, amit csak a mi családunk használ el lehet birtokolni?

Egy 1 emeletes társasházban lakunk és a felső két lakás (az egész első emelet) a mi családunké, a két lakás egybe vagy nyitva és az oda felvezető lépcsőházról és folyosóról lenne szó.. Csak mi használjuk be is var bútorozva és vagy 20 éve nem járt fent senki. Magába a lépcsőházba is csak kulccsal lehet belépni, amihez csak nekünk van kulcsunk.

Köszönöm előre a segítséget!

Flanell 2014.12.05 21:34:18

Üdv!

Az államtól lehet elbirtokolni?

Vagy legalábbis, azt hiszem, ez a helyzet.

Van egy falusi házhelye apámnak, aminek egy kis hányada (mondjuk, 20-30 E értékben) egy kb. 20 éve meghalt rokon nevén van. Ő ezt a kertet soha nem művelte, a feleségétől örökölte a részt, és nagyapám - zsebszerződéssel - vagy 30 éve megvette tőle.

Ez a rokon örökösök nélkül halt meg, gondolom, ilyenkor az államra száll a vagyona. Viszont a tulajdoni lapon még mindig az ő neve szerepel, bár nyilván az állam lett az örököse.

Hogy tudnánk papíron is megszerezni a telket?

MikeyT 2014.11.23 11:49:20

Köszönöm a választ

Sikambria 2014.11.21 23:36:31

Hali!

Az elbirtoklásnál a jogelőd birtoklási idejéhez hozzá lehet adni a saját birtoklási időnket és így lehet elbirtokolni, ha a jogelőd életében nem telt el a 15 év, vagyis a jogelőd el nem birtokolt.

Ha már a jogelődnél is megvolt a 15 év, akkor max. más jogcímen, pl. öröklés jegyeztetheti be a tulajdonjogot.

De nem csak ennek van jelentősége, hanem a szubjektív tudati állapotának is, vagyis, hogy  sajátjaként birtokolt-e.

Sajátjaként pedig akkor birtokol, ha birtoklását véglegesnek tekinti. Ez pedig azt jelenti, hogy számíthatott-e a tulajdonos, azaz a te felbukkanásodra, vagy azt gondolhatta, hogy te már soha nem fogsz jelentkezni, vagyis számíthatott-e arra, hogy a birtoklását a tulajdonos megszakítja.

MikeyT 2014.11.19 16:28:03

Hello!

Ki tudna abban segíteni, hogy az elbirtoklás joga örökölhető-e?

A sztori röviden: rokonom kapott idézést, hogy a tulajdonában lévő földet peres úton elbirtokolnák. Rokonom nem is tudta, hogy van ilyen földje, mert 4 évesen örökölte és nem mondták neki később se.

Az elbirtokló azt állítja, hogy a földet férje művelte 2009-es haláláig, majd onnan kezdve ő és így kettejüknek megvan az elegendő ideje az elbirtokláshoz. Lehet ilyet? Összevonni két ember használati idejét?

Köszönettel

Sikambria 2014.11.03 20:21:38

Hali!

A nagyapád és akkori rokonai életében a közös tulajdon használata részben osztott volt, hiszen a nagyapád kimérette valahol a maga hányadát és a többiek nem tiltakoztak gondolom, haláláig a használata ellen.

Ez azt jelenti, hogy ráutaló magatartással a használati rend kialakult.

Amikor a szüleid örököltek, akkor a tulajdoni hányadhoz tapadóan jogosulttá váltak a kialakult használatra is.

Ha az új tulajdonosnak nem tetszik a meglevő használati rend, akkor meg kell állapodniuk újban, vagy kérniük kell a bíróságtól a használat megváltoztatását.

Nem tudom, hogy a nagyapád pl. körbekerítette-e a kiméretett területet. Ha az elkülönült használatnak jól látható jele van, birtokháborítást követ el az az új tulajdonos, aki megegyezés vagy bírósági határozat nélkül kezd használni olyan területet, ami más használatában van.

Fúrt kút tisztítása 2014.11.03 17:07:16

Tiszteletem,

Elbirtoklással kapcsolatos kérésem lenne , aki tud segítsen.

Egy jelentéktelen méretű belterületi kertről van szó.

Régi történettel kezdem.

Ez a terület 1930-ban egy osztatlan közös családi bírtok része volt.

Nagyapám 1960-ban kimérette a saját részét , a többiek továbbra is osztatlanként használták.

Nagyapám és a terület többi tulajdonosa elhaláloztak.

Az adott területet szüleim örökölték , illetve az osztatlan területet a szüleimmel hasonló korú rokonaim örökölték.

A területen nem változott semmi csak a tulajdonosok.

Aztán a rokonok közül egyik tulajdonos elhalálozott , az örökösödési eljárás után úgy döntöttek , hogy szétmérik az osztatlan közös tulajdont.

Egyszerűen nem tudom felfogni 80 év használat után hogyan lehetséges ez.

Mit lehet ez ellen tenni??

Kérem valaki segítsen!

Üdvözlettel:

Vasek

arrius7 2014.03.07 16:44:23

A kérdés az, mi bizonyítja tulajdonképpen, hogy a kérdéses (eredetileg 200m2-es terület) 'közforgalmú út, utca, tér'? Mert a helyszínen már semmi nem utal arra, hogy ott valaha is utca volt: a nyári félévben lépni alig lehet, annyi 'kis virágot' nyomtak be a területre (a járműforgalmat egy függőlegesen behelyezett acélgerendával küszöbölték ki). Ugyan van az utcára egy oldalkapunk, de ha bemegyek (már ez is abszurdum, hogy az ember oda nem kimegy, hanem 'be'), akkor jó esetben azzal nyugtázzák, hogy 'hát a szomszédnak joga van kerítéskarbantartás, gyümölcs-összegyűjtés címén bemenni a máséra', rossz esetben meg botrány van (ordítozás, kergetés). A mögöttünk lévő teleknek is lett volna hozzáférése eredetileg a streethez, de őket már régebben kitiltották, és az új helyrajzzal már nem is érintkeznek. Ha elég időt kapnak, tuti hogy valahogy le lesz papírozva. Az egyetlen dolog, ami ezek szerint útjukban áll, az a tulajdoni lapon szereplő 'művelési ág: Kivett közterület' felirat. De mi akadályozza meg az Önkormányzatot, hogy adott esetben egy tollvonással átminősítse akármivé (pl. kertté)? A hivatalos várostérképről máris eltűnt az út, a Google Térképre (ahol szintén hiányzott) nagy nehezen visszaküzdöttem, de csak magánút minősítéssel ment át a dolog. A hivatalokban meg mindenki reszket mint a nyárfalevél, ha megtudják, hogy kivel szemben kellene intézkedni ('nekik is csak ez az egy állásuk van').

Törölt nick 2014.03.07 14:37:33

Nézd, elbirtokolni csak forgalomképes ingatlant, vagy ingatlanrészt lehet.

A közforgalmú út, utca, tér nem ilyen. Ezek un. forgalomképtelen ingatlanok, vagy ingatlanrészek. Ezek elbirtoklása akkor sem vált ki joghatást, ha 15 helyett vki 100 évig birtokában tartja a területet.

Tehát, soha nem lesz tulajdonos az illető, sőt, még meg is bírságolhatják, jogosultatlan közterület-használatért.

arrius7 2014.03.07 13:50:55

@well fargo: Arra célzol, hogy a telekhatár bármilyen megváltoztatása csak az illetékes Önkormányzat Építési Osztálya és a Földhivatal által jóváhagyott változási vázrajz becsatolása mellett lehetséges? Mert én is próbálkoztam egyébként az említett utcába kilógó telekrészünk kiigazítással való visszaszerzésével, de csak egy általam készített összevetést csatoltam a régi és a jelenlegi helyrajzról, és azon jelöltem hogy mely területeket kérem vissza - feltételezve, hogy a Földhivatal fogja majd a pontos változási vázrajzot elkészíteni, hivatalból. Mondjuk nem is kaptam vissza, de nem szólítottak fel hiánypótlásra, vagy ilyesmi. (Az elutasítás oka amúgy is más volt.)

De a kedves szomszédok esetén gondolom nem lenne probléma az említett két szerv engedélyének megszerzése. Amúgy speciális eset, hogy a telekalakítás egyik érintettje (áldozata) az Önkormányzat lenne, és az Önk. Ép. Osztályának ilyenre rábólintani kicsit érdekes, de nem lehetetlen.

Törölt nick 2014.03.07 05:24:03

A telekalakítás engedélyezése iránti kérelmet benyújthat:a telekalakítással érintett bármelyik telek bármelyik tulajdonosa,közös tulajdonban álló telek esetén bármelyik tulajdonostárs,aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében tulajdoni igényt érvényesít,az elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljárást kezdeményező,ha a telekalakítás során legalább nyolc új építési telek keletkezik, a tulajdonostársaknak a telek területnagyság szerinti többsége,az a személy, aki a telekalakításról a tulajdonossal írásban megállapodott.A kérelemnek tartalmaznia kell:természetes személy kérelmező esetén a természetes személyazonosító adatokat,gazdálkodó szervezet kérelmező esetén a gazdálkodó szervezet statisztikai számjelét,a telekalakítással érintett tel(k)ek helyrajzi számát, a tel(k)ek fekvése szerinti település megjelölésével,a kérelmezett telekalakítási eljárás típusának (telekalakítási engedélyezési eljárás vagy egyesített telekalakítási eljárás) megjelölését,a telekalakítás célját, amely lehet telekcsoport újraosztása, telekfelosztás, telekegyesítés,vagy telek-határrendezés,az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.A telekalakítási engedélyezési eljárás során a területileg illetékes járási földhivatalhoz a kérelem mellékleteként záradékolt változási vázrajzot kell benyújtani, de célszerû az ez alapján meghozott előzetes szakhatósági jóváhagyásokat is mellékelni.Az előzetes szakhatósági jóváhagyásokat nem kötelező az eljárás megindítása előtt beszerezni, de beszerzésükkel gyorsabb a földhivatali eljárás és kizárható a telekalakítási engedélyezési kérelem elutasítása szakhatósági hozzájárulás hiánya esetén, ami anyagi veszteséggel jár, mert a földhivatal elutasító határozata esetén nem térítik vissza a telekalakítás engedélyezési eljárásra befizetett díjat, valamint a szakhatóságok eljárási díjait.

arrius7 2014.03.07 02:36:32

Az hogy papíron mi van a törvényekben, egy dolog. A gyakorlatban, ha valaki nagyfejű, vagy tanácsi rokon, simán lehet mindent. A telkünk melletti utcácskában kétszer csinálták meg ezt a figurát: idős néni ültetni kezd kis zöldséget/virágot, aztán lekeríti az utca egy részét. Első alkalommal az utca elejét az 'új felmérésnél' simán hozzárajzolták a néni telkéhez (a mi ingatlanunk egy kiálló, kerítésen kívüli részével együtt), most meg már eltelt a 15 év. Ezzel elszállt az utca negyede. Aztán felbukkant egy másik néni, ő is ültet 'kis virágot', most már az utca elejét zárták le (egy nagyfejűnek az anyósa, nem lehet csinálni semmit). Itt már a 15 év letelte előtt tiltakoztam Önkormányzatnál, de nem történt semmi, és most már lehet hogy kilesz a szükséges idő. De lehet hogy telekhatár-kiigazítással fogják megoldani, majd mikor pont nem figyel az ember...

Törölt nick 2014.03.05 14:47:37

Ez nem így van.

Az önkormányzati tulajdonú utcák, terek, közutak forgalomképtelen ingatlanok, vagy ingatlanrészek. Ezeket nem lehet elbirtokolni.

A telekhatár kiigazítás sem úgy történik, ahogy te itt leírtad.

arrius7 2014.01.12 20:59:07

Ja, és ha valamiért a környéken új helyrajz készül (végigmennek a földmérők a területen), simán betérképezik.

arrius7 2014.01.12 20:56:44

Ha sikerült magadhoz keríteni a kívánt területet, már a szó szoros értelmében eggyel beljebb vagy. Ha senki nem szól (vagy mer szólni) érte, előbb vagy utóbb a terület a tiéd (az ingatlanod része) lesz. De a területrész papíron való megszerzéséhez nem az elbirtoklást, hanem a telekhatár-kiigazítást kell alkazmaznod: bemész a Földhivatalba és kéred a telekhatár kiigazítását a kerítés jelenlegi vonalára. Ha jó a viszony a FH-val és Ök-val is, nem lesz gond.

Endrebácsi01 2012.11.07 10:54:59

Forgalomképtelen ingatlant nem lehet elbirtokolni.

sanda balázs 2012.11.04 08:38:12

Hello,

Segítséget kérnék: el lehet-e birtokolni az Ök-i utca egy részét, ha a kerítés bizonyíthatóan /pl. tanuk által, akik még élnek/ 37 éve kintebb van, mint az eredeti telekhatár?

Anno így lett megvásárolva, az Ök 37 évig nem piszkálta a dolgot, csak most ébredt fel...

Köszönöm

psugi 2012.04.03 14:32:57

Kedves jogértők, az alábbiakban kérném segítségeteket:

1970-es évek második fele, X és Y testvérek építkeznek. A közös telken  ikerház épül, de nem a telek mértani közepére, mert a szülők régi háza még áll, és attól nem lehetett középre építkezni.

Felépül a ház, a 80-as évek elején lehet költözni. Azt, hogy kié melyik fél pénzfeldobással eldöntik, megegyeznek. X és családja a teleknek azt a felét kapja, ami kb másfél méterrel nagyobb, de még áll a régi ház rajta. Később ezt lebontják, a bontás, sitthordás, új föld hozatala stb minden költségét X fizeti.

A tulajdoni lapon a X és Y 50-50%-ban tulajdonos. Y-ék az évek folyamán többször is mondogatták, hogy "de tudod, hogy a te telked  a nagyobb". De soha semmilyen írásos igénnyel nem álltak elő.

Tavaly X meghalt. Mivel van családja ők örököltek utána, megvolt a hagyatéki, az új tulajdonosok a felesége és két fia. Viszont elkezdődött a mozgolódás Y részéről, újra a nagyobb telek duma... (Ők nem tudják, hogy már megvolt a hagyatéki, mert nem igazán vannak beszélőviszonyban.) Egyértelmű, hogy azt gondolja neki jár vmi a testvére után, mivel a telek nagyobb.

Érzésem szerint az égvilágon semmilyen követelése nem lehet, mivel kb. 30 éve lett volna ha bármit akarna, ne most álljon elő... Oké, hogy X házrésze a nagyobb telek részen van, de a fent említett okok miatt (fényképekkel tudják bizonyítani, hogy ott állt a ház, és az "útban volt" az építkezés alatt). Ez a helyzet kimeríti az elbirtoklás fogalmát?

A tulajdoni lapon természetesen még mindig 50%-ban tulajdonos Y, és a másik 50% pedig az örökösök nevén van.

Lassan eladósorba kerül a házrész, úgyhogy tisztázni kell a helyzetet. Kérem, segítsetek tisztán látni. Köszönöm előre is!

mazsi-drazsika 2012.03.22 19:47:33

köszönöm a válaszát

dr_ius 2012.03.22 17:56:47

Az ügyek intézése nem elegendő, hanem az ingatlan sajátodkét kell szakadatlanul ténylegesen birtokolnod. de közös tulajdonnál ezt fokozottan vizsgálják, külön van rá egy bírósági irányelv.

mazsi-drazsika 2012.03.22 16:23:32

Üdv

kérdésem az volna van e elbirtoklási jogom ha a közös osztatla földterület ügyeit 15 éve intézem  a külföldi társtulajdonost nem is érdekelte soha ?

és ha van elbirtoklási jogom az hogy müködik ?

mr.freestyle x 2012.02.16 11:52:01

Nos,beindítottam az ügyet,de igen hamar kiderült,hogy nálunk Szlovákiában bizony szigorúbbak az elbirtoklás szabályai,mint Magyarországon.Hiába fogalmaz a törvény ugyanúgy,tehát hogy eredeti tulajdonszerzési mód,melyet az új tulajdonos nem a régi tulajdonostól szerez meg,hanem a törvény erejénél fogva keletkezik.Nálunk kell valami hivatalos dokumentum arról,hogy az elbirtoklási folyamat az előző tulajdonos,vagy leszármazottainak beleeggyezésvel zajlik.Tehát míg az ember nem talál valakit,akinek volt valami köze akár egy hagyatéki eljárás során az ingatlanhoz,nem tud lépni egy tapodtat sem.Hiába törődik a házzal,területtel,hiába tekinti x év múlva a sajátjának,és hiába hanyagolják a jogos örökösök örökségüket.Nem számít.Már.Merthogy kb.10-12 évvel ezelőtt még nálunk elég lett volna annyi,hogy birtokba veszem,és két tanúval,plusz az önkormányzat segítségével tanusítom az elbirtoklási per indításánál,hogy 10 éve birtoklom,gondozom,stb.Sajnos sokan visszaéltek annak idején ezzel a lehetőséggel,és alattomban szereztek meg vele ingatlanokat,ezután szigorítottak a szabályokon.

Az is kiderült közben,hogy az önkormányzat már megszerezte a kert és az udvar fölött 2007-ben a tulajdonjogot egy országos törvény alapján(ROEP),amely vonatkozik minden olyan földterületre,amin nem áll épület,de rendezetlenek a tulajdonviszonyai.Tehát kiderült,hogy miközben én javában birtokosként viselkedtem a telken,az önkormányzat már négy éve tulajdonlotta,csak nem szólt senkinek.Miután beszéltünk a polgármesterrel,kiderült,hogy már három fiatal pár is kérvényt nyújtott be a telek megvásárlására,és csak azért nem tudta eladni senkinek,mivel a ROEP nem vonatkozik az öreg,86 éves háromszobás vályogépületre,ami rajta áll.Azt nem bonthatja el,míg nem adja el a tulaj,vagy nincs rendezve,vagy nem dől magától össze.Ha összedőlne,akkor lépne életbe egy olyan szabály,ami már lehetővé tenné,hogy az önkormányzat saját költségen eltakarítsa,és megszerezze a házhely felett a tulajdonviszonyt.Akkor eladhatóvá válik a telek,de mivel velünk együtt már négy kérvényező is lesz a vásárlásra,vagy licitre bocsájtja,vagy a képviselőtestülettel szavaztatja meg,hogy ki legyen a vásárló.Szóval nehéz......

Jelenleg találtunk egy potenciális örököst,a nénike egyik fiát,de tőlünk vagy 200 km-re lakik,69 éves,és nem egy IQ bajnok valakik szerint,szal nehéz lesz vele,ésha sikerül is belőle valami beleggyezést kicsikarni akár eladásra,akár elbirtoklás igazolására vonatkozóan,akkor sem biztos,hogy elég lesz,ha a jegyző rájön,hogy volt neki testvére is,aki már meghalt ugyan,de leszármazottai vannak,stb.Feltételezve,hogy sikerül,mi leszünk a kedvezményezettek,hiszen miénk lenne a ház birtoklásának a joga,dehá......

Siralmasan nehéz a helyzet.

dr_ius 2012.02.12 23:41:24

Rendelkezés: pl. eladja, bérbe adja, zálogosítja.

C) Jól érted, de hagyjuk most hogy milyen alapon:)

bamako 2012.02.12 21:45:48

Üdv.

Elbirtoklás bejegyzését kérte, földterületünkre egy illető aki műveli.

Kérdés: a föld osztatlan közös tulajdon 5 testvéré akik közül 3 meghaltak és a részük tovább öröklődött.

egy örökös után sajnálatos módon (földhivatali és hagyatéki hiba miatt) nem örököltek tovább az örökösök . mivel ez csak most történt meg az uj tulajdonosok megtámadhatják e az elbitorlást hiszen a nagyobb rész az ő kezükben van és eddig nem is tudtak a tulajdonukról. a család pedig eddig nem is ismerte egymást örökösi szinten.

akit pedig nem érdekel a része hogyan szállhat ki veszteség nélkűl az ügyből

köszönöm

ambo250 2012.02.06 11:55:55

Köszönöm!

igen, ezt olvastam lejebb, de mivel nem vagyok jogász nem mindent értek.

b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),- ez magyarra lefordítva mit jelent pontosan?

c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

- nos ezt sem tudom hogy jól értelmezem-e. tehát a birtokos(aki elbirtokol) valamiért nem birtokolja tovább a területet és egy ujjabb birtokos(egy másik elbirtokló) kerül a képbe...ha jól értelmezem, ha így van nekem nem világos, hogy milyen alapon fordulhatna az elbirtokló bírósághoz, de mindegy is, hiszen esetemben erről szó nincsen...

dr_ius 2012.02.04 18:37:58

121. § (1) Elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot sajátjaként ingatlan esetében tizenöt, más dolog esetében pedig tíz éven át szakadatlanul birtokolja.

(2) Aki bűncselekménnyel vagy egyébként erőszakos vagy alattomos úton jutott a dolog birtokához, elbirtoklás útján nem szerez tulajdonjogot.

(4) Az ingatlan tulajdonjogát elbirtoklás útján akkor sem lehet megszerezni, ha az elbirtoklás feltételei csak a föld egy részére vonatkozólag állnak fenn, és a föld nem osztható meg.

(5) Ha az elbirtokló a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezteti be, a tulajdonszerzésre nem hivatkozhat azzal szemben, aki az ingatlanon az ingatlan-nyilvántartásban bízva ellenérték fejében jogot szerzett.

122. § Az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, amely elődjének birtoklása idején már elbirtoklási időnek minősült.

123. § Ha a tulajdonos menthető okból nincs abban a helyzetben, hogy tulajdonosi jogait gyakorolhassa, az akadály megszűnésétől számított egy évig az elbirtoklás akkor sem következik be, ha egyébként az elbirtoklási idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb volna hátra.

124. § (1) Az elbirtoklás megszakad, ha

a) a tulajdonos a birtokost a dolog kiadására írásban felszólítja vagy eziránt bírósághoz fordul,

b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),

c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

(2) Ha az elbirtoklás megszakad, a birtoklásnak addig eltelt ideje nem vehető figyelembe, és az elbirtoklás a megszakadást okozó körülmény elmúltával újból kezdődik.

ambo250 2012.02.04 18:35:23

Üdv!

én egy önkormányzati telket szeretnék elbirtokolni. a szüleimmel 18 éve legeltetünk rajta, be is kerítettük és a szomszéd telek a miénk.

a telek külterületen van és nincsen rendezési terv a környékre. talán szántó besorolású.

Milyen eséllyel lehet elbirtokolni ill. milyen feltételnek kell megfelelni?

Csuklósbusz 2011.12.29 11:49:34

Nade ha egy jelzálog és végrehajtási joggal terhelt ingatlant ha elbirtoklok és meg is nyerem a pert akkor a tartozások is átszállnak rám?

Mert ugye ha megnyerem a pert attól még a széljegyzet a tulajdoni lapon tele van bankokkal. Ilyenkor hogy tudom átíratni egyáltalán?

dr_ius 2011.12.28 23:35:37

Ez elviekben nem akadálya.

Az elbirtoklás

121. § (1) Elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot sajátjaként ingatlan esetében tizenöt, más dolog esetében pedig tíz éven át szakadatlanul birtokolja.

(2) Aki bűncselekménnyel vagy egyébként erőszakos vagy alattomos úton jutott a dolog birtokához, elbirtoklás útján nem szerez tulajdonjogot.

(3)

(4) Az ingatlan tulajdonjogát elbirtoklás útján akkor sem lehet megszerezni, ha az elbirtoklás feltételei csak a föld egy részére vonatkozólag állnak fenn, és a föld nem osztható meg.

(5) Ha az elbirtokló a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezteti be, a tulajdonszerzésre nem hivatkozhat azzal szemben, aki az ingatlanon az ingatlan-nyilvántartásban bízva ellenérték fejében jogot szerzett.

122. § Az új birtokos saját elbirtoklásának idejéhez hozzászámíthatja azt az időt, amely elődjének birtoklása idején már elbirtoklási időnek minősült.

123. § Ha a tulajdonos menthető okból nincs abban a helyzetben, hogy tulajdonosi jogait gyakorolhassa, az akadály megszűnésétől számított egy évig az elbirtoklás akkor sem következik be, ha egyébként az elbirtoklási idő már eltelt, vagy abból egy évnél kevesebb volna hátra.

124. § (1) Az elbirtoklás megszakad, ha

a) a tulajdonos a birtokost a dolog kiadására írásban felszólítja vagy eziránt bírósághoz fordul,

b) tulajdonos a dologgal rendelkezik (112. §),

c) a birtokos a birtokot akaratán kívül elveszti, és azt egy éven belül nem szerzi vissza, illetőleg egy éven belül nem kéri a bíróságnál, hogy a dolog újabb birtokosa a dolgot adja vissza.

(2) Ha az elbirtoklás megszakad, a birtoklásnak addig eltelt ideje nem vehető figyelembe, és az elbirtoklás a megszakadást okozó körülmény elmúltával újból kezdődik.

Csuklósbusz 2011.12.28 21:41:09

Ha egy házon sok sok teher van akkor azt el lehet birtokolni?

Tehát adott egy magára hagyott ház, de rajta olyan sok teher hogy 10x több a teher mint amennyibe a ház kerül... akkor egy olyat el lehet birtokolni?