7. A fuvarozási szerződés

7.1 A fuvarozási szerződés fogalma

6:257. § [Fuvarozási szerződés]

Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére történő továbbítására és a címzettnek történő kiszolgáltatására, a feladó díj fizetésére köteles.

A Ptk. változtat a fuvarozás szabályainak elhelyezésén, és a fuvarozási szerződést is a vállalkozási típusú szerződések között helyezi el. E megoldás előnye, hogy így az 1959-es Ptk. megoldásánál világosabb szerkezetben, szükségtelen ismétlések nélkül szabályozható a fuvarozási szerződés. Azzal ugyanis, hogy a fuvarozási szerződésre a vállalkozási szerződés szabályai háttérszabályként alkalmazandóak, szükségtelenné válik, hogy a mindkét szerződésre alkalmazandó szabályokat két helyen szerepeltesse a Ptk.

Az 1959-es Ptk. szabályozásához képest a Ptk. további szabályokat is elhagy a fuvarozási szerződés szabályai közül, részben mert a rendelkezés a szerződések közös szabályaiból következik, így itt szükségtelen azok megismétlése (pl. tájékoztatási kötelezettség, alfuvarozó igénybevételének joga), részben pedig aj Ptk. által követett szerkesztési elveknek miatt (pl. nemzetközi egyezményekre és a felek eltérő megállapodására való utalás).

A Ptk. nem változtat a fuvarozási szerződés fogalmán: azon szerződések minősülnek tehát fuvarozási szerződésnek, amelyekben a fuvarozó valamely küldemény továbbítását és a címzettnek való kiszolgáltatását vállalja. A Ptk. ugyanakkor elhagyja az 1959-es Ptk. 488. § (2) bekezdését, amely kimondta, hogy a szerződés a fuvarozás elvállalásával jön létre. Az elhagyás indoka, hogy a Ptk.-ban szabályozott valamennyi szerződés konszenzuálszerződés, így a fuvarozási szerződés létrejöttéhez sem szükséges a küldemény átadása, a szerződés magával a megállapodással létrejön.

Forrás

GÁRDOS Péter–GRAFL FÜLÖP Gyöngyi: A fuvarozási szerződés. In VÉKÁS Lajos (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata. Budapest, 2013, Complex, 743-758. o. (E magyarázatból egyes bekezdéseket a jelen magyarázatban jelöletlenül átemeltünk.)

OSZTOVITS András: A fuvarozási szerződés. In WELLMANN György (szerk.): A Polgári Törvénykönyv magyarázata. Budapest, 2013, HVG-ORAC, 106-124. o.

FAZAKAS Zoltán József: A fuvarozási szerződés változásai az új polgári törvénykönyv tükrében. Iustum - Aequum - Salutare, 2013/1. 181-193. o.

Vissza a tartalomjegyzékhez

következő oldal