5. Ajándékozási szerződés

5.1 Az ajándékozási szerződés fogalma

6:235. § [Ajándékozási szerződés]

(1) Ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó dolog tulajdonjogának ingyenes átruházására, a megajándékozott a dolog átvételére köteles.

(2) Ha az ajándékozási szerződés tárgya ingatlan, az ajándékozó a tulajdonjog átruházásán felül köteles a dolog birtokának átruházására is. Ha a szerződés tárgya ingatlan, az ajándékozási szerződést írásba kell foglalni.

(3) A dolog ajándékozására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni jog vagy követelés ingyenes átruházására történő kötelezettségvállalás esetén.

A Ptk. az ajándékozási szerződést a háború előtti magánjogi javaslatok rendszerét követve a tulajdonátruházó szerződések között helyezi el. Az ajándékozás fogalma csak annyiban változik, hogy a Ptk. a 6:215. §-ban jelzett változásokat (birtokátruházás, jogok és követelések átruházása) az ajándékozási szerződés szabályán is átvezeti.

Vissza a tartalomjegyzékhez

következő oldal