4. Csereszerződés

6:234. § [Csereszerződés]

Ha a felek dolgok tulajdonjogának, más jogoknak vagy követeléseknek kölcsönös átruházására vállalnak kötelezettséget, az adásvétel szabályait kell megfelelően alkalmazni. Ebben az esetben mindegyik fél eladó a saját szolgáltatása és vevő a másik fél szolgáltatása tekintetében.

A csereszerződés szabálya csak annyiban változik, hogy a Ptk. a fogalmat a 6:215. §-ban jelzett változással összhangban kiterjeszti a jogokra és a követelésekre.

Vissza a tartalomjegyzékhez

következő oldal