3. Az adásvételi szerződés altípusai

3.1 Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele

6:231. § [Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele]

(1) Ha az eladó fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog jövőbeni szolgáltatására vállal kötelezettséget, és a felek rögzítik annak a mennyiségi eltérésnek a mértékét, amennyivel az eladó a szerződésben kikötött mennyiségnél többet vagy kevesebbet szolgáltathat, a vevő a ténylegesen szolgáltatott mennyiségnek megfelelő vételárat köteles megfizetni.

(2) Ha az eladó a mennyiségi eltérés által lehetővé tett legkisebb mennyiségnél kisebb mennyiséget szolgáltat, a szerződésszegése következményeit a szerződésben kikötött mennyiség figyelembevételével kell alkalmazni.

(3) Ha az eladó fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog jövőbeni szolgáltatására vállal kötelezettséget, a vevő az eladó teljesítésének felajánlásáig elállhat a szerződéstől; ha az eladó a szerződést részletekben köteles teljesíteni, és a szolgáltatás egy részének teljesítését már felajánlotta, akkor a vevő a teljesítésre még fel nem ajánlott szolgáltatásokra vonatkozóan a szerződést felmondhatja. Az elállási vagy felmondási jog gyakorlásával az eladónak okozott kárért a vevő kártalanítási kötelezettséggel tartozik.

A Ptk. a GK 13. sz. állásfoglalásával összhangban rögzíti, hogy a felek úgy is köthetnek szerződést, hogy bizonyos eltérést engednek a szerződésben kikötött mennyiségtől, ebben az esetben szerződésszerűnek minősül az alsó és felső határ közötti teljesítés. Ilyen esetekben – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a vevő az eltérés mértékének megfelelően csökkentett vagy növelt vételár fizetésére köteles.

A mennyiségi tolerancia a szerződésszerű teljesítésre vonatkozik. Ha a teljesítés a meghatározott határokon kívül esik, akkor a szerződésszegés a középértékhez viszonyítva áll be.

A Ptk. a szállítási szerződés 1959-es Ptk.-beli szabályával összhangban biztosítja az elállás jogát a vevőnek, az 1959-es Ptk.-tól eltérően azonban világosan rögzíti, hogy erre csak az eladó teljesítésének felajánlásáig van lehetőség. A Ptk. egyebekben elhagyja a szállítási szerződés szabályait, mivel az adásvételi és a szállítási szerződés már az 1959-es Ptk.-ban sem volt elhatárolható. A Ptk. biztosítja, hogy a felek úgy kössenek adásvételi szerződést, hogy a teljesítésre csak későbbi időpontban kerül sor, a szállítási szerződés egyéb szabályai pedig a szerződés általános szabályai között megjelenik vagy azokból levezethető.

Megjegyzés

GK 13. a mennyiségi toleranciával történő teljesítésről

Vissza a tartalomjegyzékhez

következő oldal