37. Az életjáradéki szerződés

6:497. § [Életjáradéki szerződés]

(1) Életjáradéki szerződés alapján a járadékadásra kötelezett a járadékszolgáltatásra jogosult javára, annak haláláig, meghatározott pénzösszeg vagy más helyettesíthető dolog időszakonként visszatérő szolgáltatására, a járadékszolgáltatásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles.

(2) Az életjáradékot havonta előre kell teljesíteni. A járadékszolgáltatásra jogosult a hat hónapnál régebben lejárt és alapos ok nélkül nem érvényesített járadékot bírósági úton nem követelheti.

(3) Az életjáradéki szerződésre egyebekben a tartási szerződés szabályait kell alkalmazni.

A törvényben a Ptk.-beli „termékmennyiség” kifejezést a „más helyettesíthető dolog” váltotta fel. A szerződés visszterhes; ingyenes életjáradéki szerződésre az ajándékozás szabályait kell alkalmazni, a (3) bekezdés, illetve a 6:496. § (5) bekezdése utaló szabályai következtében.

A jogosult a hat hónapnál régebben lejárt és alapos ok nélkül nem érvényesített járadékot bírósági úton nem követelheti, ami megfelel a Ptk. 280. § (3) bekezdésében foglalt szabályozásnak. Érdekes ugyanakkor, hogy a teljesítés idejére vonatkozó 6:35. § a rendelkezést a régi Ptk.-ból nem veszi át a szerződések általános szabályai között.

Vissza a tartalomjegyzékhez

következő oldal