26. A fizetési megbízási szerződés

26. 1. A fizetési megbízási szerződés fogalma

6:400. § [Fizetési megbízási szerződés]

Fizetési megbízási szerződés alapján a megbízott meghatározott pénzösszegnek a megbízó utasítása szerint, a kedvezményezett részére történő fizetésére, a megbízó díj fizetésére köteles.

A Ptk. 6:400.§-ában definiált fizetési megbízási szerződésnek nem volt a régi Ptk.-ban előzménye. Az új Ptk. szerint a fizetési megbízási szerződés a fizetésiszámla-szerződéstől elkülönülő, de a gyakorlatban ahhoz szorosan kapcsolódó szerződéstípus. A fizetés teljesítése a fizetési megbízás alapján történik, amelyet a számlavezető a fizetésiszámla-szerződés alapján köteles befogadni. A Ptk. ezért a fizetési megbízási szerződés lényegeként emeli ki, hogy annak alapján a megbízott meghatározott pénzösszegnek a megbízó utasítása szerint, a kedvezményezett részére történő kifizetésére, a megbízó pedig díj fizetésére köteles.

Vissza a tartalomjegyzékhez

26. 2. A fizetési megbízás teljesítésének megtagadása

6:401. § [A fizetési megbízás teljesítésének megtagadása]

A megbízott a fizetési megbízás teljesítését mindaddig megtagadhatja, ameddig a megbízó nem nyújt a fizetési megbízás teljesítésére fedezetet.

A Ptk.6:401.§-a a fizetési megbízás teljesítésének feltételeként a megbízó részéről történő fedezet nyújtását szabja. A fizetési megbízás e nélkül is érvényes, a megbízott azonban jogosult a megbízás teljesítésének a megtagadására. E rendelkezés alapján a fedezet biztosításáig a teljesítési határidő nem indul meg, így a megbízott nem esik késedelembe a Ptk. 6:153.§-a szerint a teljesítéssel. A megbízott ugyanakkor választhat, mert fedezet hiányában is jogosult teljesíteni.

Vissza a tartalomjegyzékhez

26. 3. A megbízott díjkövetelése

6:402. § [Díjkövetelés]

A megbízott abban az esetben jogosult díjra, ha a pénzösszeget

a) a kedvezményezettnek átadta;

b) a kedvezményezett számláján jóváírta; vagy

c) a kedvezményezett számlavezető bankjának rendelkezésére bocsátotta.

A Ptk.6:402.§-a azokat az eseteket határozza meg, amikor a megbízott jogosulttá válik a díj követelésére. A fizetési megbízás teljesítésének három alapesetét fogalmazza meg: készpénzfizetés teljesítése esetén a kedvezményezettnek történő átadás, számlaelszámolás esetén a kedvezményezett számláján történő jóváírás, vagy a kedvezményezett számlavezető bankjának rendelkezésére bocsátása.

Vissza a tartalomjegyzékhez

26. 4. A megbízó felmondási joga

6:403. § [Felmondás]

A megbízó a szerződést addig az időpontig jogosult felmondani, ameddig a megbízott a megbízás teljesítését meg nem kezdte.

A Ptk.6:403.§-a alapján a megbízó szerződés addig az időpontig jogosult felmondani, ameddig a megbízott a megbízás teljesítését még nem kezdte meg.

Vissza a tartalomjegyzékhez

26. 5. A megbízási szerződés szabályainak alkalmazása

6:404. § [A megbízási szerződés szabályainak alkalmazása]

E fejezet eltérő rendelkezésének hiányában a fizetési megbízásra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A Ptk.6:404.§-a alapján a fizetési megbízási szerződésre egyebekben a megbízási szerződésre irányuló szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Vissza a tartalomjegyzékhez

következő oldal