XIII. Cím: A szerződés megszüntetése megállapodással és egyoldalú nyilatkozattal

13.4. Bíróság általi megszüntetés

6:214. § [Bíróság általi megszüntetés]

E rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni a szerződés bíróság által történő megszüntetésére.

A szerződés megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a szerződés bíróság által történő megszüntetésére. A bíróság akkor jár el, ha a felek az egyoldalú megszüntetés kapcsán nem értenek egyet, s hoz a szerződés megszüntetése tárgyában ítéletet.

Forrás

Az új Ptk. magyarázata V/VI. , Kötelmi Jog, Első és Második Rész; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2013., 346.-372. old.

Vissza a tartalomjegyzékhez

következő oldal