12. lecke tartalma

XII. Cím: Engedményezés, jogátruházás, tartozásátvállalás és szerződésátruházás

12.1. Az engedményezés (XXVIII. Fejezet)

12.1.1. Helye az új Ptk.-ban

A régi Ptk. az engedményezést – a tartozásátvállalással együtt – a Negyedik Rész XXVII. Fejezetében szabályozta (328.-331. §). Az új Ptk. a Hatodik Könyv XII. Cím XXVIII. Fejezetét szenteli az engedményezésnek.

12.1.2. Fogalma

6:193. § [Engedményezés]

(1) A jogosult a kötelezettel szembeni követelését másra ruházhatja át.

(2) A követelés átruházással való megszerzéséhez az átruházásra irányuló szerződés vagy más jogcím és a követelés engedményezése szükséges. Az engedményezés az engedményező és az engedményes szerződése, amellyel az engedményes az engedményező helyébe lép.

(3) Az engedményezéssel az engedményesre szállnak át a követelést biztosító zálogjogból és kezességből eredő jogok, valamint a kamatkövetelés is.

Az engedményezés mint jogváltozást kiváltó rendelkező ügylet során az eredeti jogosult, az engedményező a kötelezettel szembeni követelését másra, az engedményesre ruházza át. Az eredeti jogviszony jogosultja személyében hoz létre változást az eredeti és az új jogosult kölcsönös és egybehangzó kifejezésével létrejövő szerződése folytán; a kötelem jogosulti oldalán az engedményező helyére az engedményes lép. Az engedményezés a kötelezett pozícióját nem érinti, így hozzájárulására nincs szükség.

Az új Ptk. egyértelművé teszi, hogy a követelés átruházásához – a tulajdonjog átruházásához hasonlóan – jogcím is szükséges, melyek ugyanazok lehetnek, mint tulajdonjog

következő oldal