Szerző

dr. Figula Ildikó, Rosnerné dr. Romenda Zsuzsanna, dr. Gyarmathy Judit, dr. Szabó Péter

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul célja és tartalma

A modul célja az Országgyűlés 2013. február 11-én elfogadott, 2014. március 15-től hatályos 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Hatodik könyvének bemutatása

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul leckéi

Leckék

 1. Első rész: A kötelmek közös szabályai
 2. Többalanyú kötelmek – Több kötelezett a kötelemben
 3. A kötelemteljesítése – Általános rendelkezések
 4. Második rész: A szerződés általános szabályai
 5. A szerződés megkötése és értelmezése
 6. Az érvénytelenség
 7. A szerződés hatálya. hatálytalanság
 8. Bírósági eljárásban nem érvényesíthető követelés
 9. A szerződés teljesítése
 10. A szerződésszegés
 11. A szerződés megerősítése és módosítása
 12. Engedményezés, jogátruházás, tartozásátvállalás és szerződésátruházás
 13. A szerződés megszüntetése megállapodással és egyoldalú nyilatkozattal
 14. Az értékpapír – Általános szabályok
 15. Egyéb kötelemkeletkeztető tények

Vissza a tartalomjegyzékhez

Kulcsszavak

PTK, Hatodik könyv

következő oldal