Második rész: A tulajdonjog

III. Cím: A tulajdonjog általános szabályai

III. Fejezet: A tulajdonjog általában

5:13. § [A tulajdonjog]

(1) A tulajdonost tulajdonjogának tárgyán – jogszabály és mások jogai által megszabott korlátok között – teljes és kizárólagos jogi hatalom illeti meg.

(2) A tulajdonost megilleti különösen a birtoklás, a használat, a hasznosítás, a hasznok szedésének és a rendelkezés joga.

(3) A tulajdonosnak joga van minden jogosulatlan behatás kizárására.

Az 5:13. § (1) bekezdésének rendelkezése új a Polgári Törvénykönyvben. A tulajdonost tulajdonjogának tárgyán megillető teljes és kizárólagos jogi hatalom elvi szintű kimondása az 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) normaszövegéből hiányzik. A tulajdonosnak ezt az abszolút jogát a törvény értelmében csak jogszabály, illetve mások jogai korlátozhatják.

Az 5:13. § (1) bekezdésében foglalt, a tulajdonosi jog tartalmát jelentő jogosultságok – a birtoklás, a használat, a hasznosítás, a hasznok szedésének és a rendelkezés joga – együttesen, egy rendelkezésben vannak jelen, szemben a régi Ptk. szabályozási rendjével [?].

Az 5:13. § (3) bekezdése szintén új rendelkezést tartalmaz, amennyiben ez a régi Ptk. normaszövegében nem található meg. Ez a tulajdonjog abszolút szerkezetére mutat: egyrészt mindenkit eltiltva attól, hogy a tulajdonost jogaiban (úgymint a birtoklás, a használat, a hasznok szedésének és a rendelkezés joga) jogosulatlanul megzavarja [?]; másrészt a tulajdonosnak saját magának joga van a jogosulatlan behatások kizárására [?].

IV. Fejezet: A tulajdonjog tárgyai

5:14. § [A dolog]

(1) A birtokba vehető testi tárgy tulajdonjog tárgya lehet.

(2) A dologra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell a pénzre és az értékpapírokra, valamint a do

következő oldal