IV. CÍM: A JOGI SZEMÉLY TÖRVÉNYES MŰKÖDÉSÉNEK BIZTOSÍTÉKAI

X. Fejezet - A jogi személy törvényességi felügyelete

15. A jogi személy törvényességi felügyelete

3:34. § [A jogi személy törvényességi felügyelete]

(1) A jogi személyek feletti általános törvényességi felügyeletet a jogi személyt nyilvántartó bíróság látja el. A törvényességi felügyeleti jogkör nem terjed ki olyan ügyekre, amelyekben más bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. A törvényességi felügyelet nem irányulhat a jogi személy döntéseinek gazdaságossági, célszerűségi szempontból való felülvizsgálatára.

(2) Ha a törvényes működés helyreállítása érdekében tett intézkedések nem vezetnek eredményre, a nyilvántartó bíróság megszünteti a jogi személyt.

15.1. A Ptk. előtti szabályozás

Az egyes jogi személyek eltérő szabályozásai ellenére általánosságban elmondható, szinte mindegyik jogi személy felett az állam törvényességi felügyeletet gyakorol, a felügyelet általános értelmében. A törvényességi felügyelet kifejezés a cégek szabályozása körében önálló jelentéssel és speciális értelemmel gyarapodott már az 1989. évi 23. sz. törvényerejű rendelet 19-24. §§-aiban, majd az azt felváltó 1997. évi CXLV. törvény 49-55. §§-aiban, majd az azt felváltó 2006. évi V. törvény 74-81. §§-aiban. Ezen szabályokból kerültek kialakításra az új Ptk. rövid rendelkezései, amelyek alapján majd külön jogszabály rendezi a részletes – alapvetően eljárási jellegű – rendelkezéseket.

15.2. Törvényességi felügyelet lényege

A jogi személy általános törvényességi felügyeletét – a korábbi gyakorlattól eltérve - a magyar állam a nyilvántartó bíróságokra ruházta. Ez a törvényességi felügyelet nem vonatkozik olyan kérdésekre, ahol a jogszabály külön eljárási rendet és külön jogi utat biztosít a jog érvényesítésére, hanem alapvetően a jogi személy működésével, a közhiteles nyilvántartásba bejegyze

következő oldal