Szerző

dr. Boros Zsuzsanna, dr. Sárközy Zsuzsanna, dr. Konarik Attila

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul célja és tartalma

A modul célja az Országgyűlés 2013. február 11-én elfogadott, 2014. március 15-től hatályos 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Második Könyvének, a jogképesség-cselekvőképesség bemutatása.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul leckéi

Leckék

  1. A jogképesség - I. cím: A jogképesség kezdete és megszűnése
  2. A jogképesség - II. cím: A holtnak nyilvánítás
  3. A cselekvőképesség - III. cím: A cselekvőképesség általános szabályai
  4. A cselekvőképesség - IV. cím: A kiskorúság miatti korlátozott cselekvőképesség és cselekvőképtelenség
  5. A cselekvőképesség - V. cím: A nagykorú cselekvőképtelenségének korlátozása
  6. A cselekvőképesség - VI. cím: A gondnokság alá helyezési eljárást megelőző intézkedések
  7. A cselekvőképesség - VII. cím: A gondnokság alá helyezés
  8. A cselekvőképesség - VIII. cím: A gondnokrendelés; a gondnok jogai és kötelezettségei
  9. A cselekvőképesség - IX. cím: A cselekvőképtelenséget nem érintő támogatott döntéshozatal
  10. A cselekvőképesség - X. cím: Rendelkezés a cselekvőképtelenség jövőbeli korlátozása esetére

Vissza a tartalomjegyzékhez

A modul irodalomjegyzéke

Kötelező irodalom

Ajánlott irodalom

Vissza a tartalomjegyzékhez

Kulcsszavak

PTK, Polgári Törvénykönyv, jogképesség, cselekvőképesség.

következő oldal